1. 1

  Jammer dat het artikel niet ophield na de eerste twee zinnen:
  Fraude lijkt tegenwoordig een soort Zeitgeist te zijn. Ze komt overal voor: binnen de overheid, economische en maatschappelijke sectoren en uiteraard ook binnen levensbeschouwelijke organisaties.

  Prima geïntegreerd, zou ik zeggen.

 2. 4

  @Sikbock: Heel leuk en aardig, maar het artikel is een hele stapel van zogenaamde oorzaken die gebaseerd zijn op drijfzand. Het is niets meer of minder een anders verpakte Taqqiya.

 3. 5

  betoogt Farid Aouled-lahcen, coördinator netwerk Rechtsstaat & Burger En helemaal onderaan staat dat nogmaals vermeld.

  Googletime dus. Niks gevonden. Waar zou dat netwerk zijn? Ze hebben geen eigen website, niet op LinkedIn. Farid Aouled-lahcen komt daar wel voor, van ene Stichting Mooi, een vaag subsidieslurpend welzijnsietsje. Zelfs geen Hyves of Facebook. Kortom, het bestaat niet. En dat coördineert hij dus.

 4. 6

  @: ‘Islam groter probleem dan crisis’, “Examenfraude Ibn Ghaldoun door salafisme”, Joost doet nogal wat moeite om de moslims weer op de agenda te zetten.

  Slaat de nostalgie niet wat te ver door Joost?

 5. 7

  Mazelenuitbraak gevolg van poldersalafisme
  /inkoppertje

  Ik wilde mijn comment beginnen met een opmerking aan Joost dat je dit soort dingen ook niet kunt plaatsten (zoals #6 ook aangeeft). Tegelijk is een blik op de vergiftiging van de omgangsvormen door mainstream media te belangrijk om weg te kijken. Dat de Volkskrant zich steeds meer leent voor dit soort propaganda…

 6. 9

  @4: misschien is de schrijver van het artikel wel goed geintegreerd en kent hij ( gelet op zijn naam) de salafistische islam van nabij.. zou kunnen toch?

 7. 10

  @5 Hoho mijn beste. Stichting Mooi doet van alles welzijn in de cirkel tussen Den Haag en Rotterdam inderdaad maar is een behoorlijk grote organisatie ( > 1000 medewerkers ) als we het over dezelfde hebben dan. Dus niet vaag ( en zou interessant zijn als ze zich tegenwoordig op dit ‘terrein’ begeven ).

 8. 11

  @9: “Gelet op zijn naam …”, mwoehahaha. Als Henk de Vries die nooit een moslim van dichtbij heeft gezien zegt dat salafisten sowieso frauderen dan geloof jij dat ook.

 9. 13

  @12: Dat baseer ik op het feit dat jij zo’n belachelijk flutartikel als dit serieus neemt. Je hebt maar heel weinig nodig dus om in deze gedachtegang mee te gaan, wat wijst op een sterke bevooroordeeldheid bij jou. Daarom, of Pipo de clown het zegt of ene Fouad Aoulad-Lahcen, je wil het al te graag geloven.

  Daarnaast, ik heb wel vaker reacties van jou gelezen en weet hoe jij in deze materie staat.

 10. 14

  @8: dat de VK dat zo’n stuk plaatst is op zijn minst opmerkelijk te noemen.

  Waarom dat dan? Ik kan me de tijd herinneren dat de VK er drie per dag plaatste met dezelfde soort lulkoek.

 11. 15

  Belachelijk flutartikel? Argumenten dan graag! en waar zeg ik dat ik het artikel serieus neem?

  tsk tsk tsk.. allemaal aannames dus.. helder denken is blijkbaar moeilijk voor je als het om de islam gaat.

  Je schiet automatisch in je standaard reflexen.. ontkennen, en de ander beschuldigen..

 12. 16

  @15

  Argumenten ?

  Fraude komt universeel voor. Om fraude in een geval te linken aan een bepaalde cultuur, religie, etniciteit of wat dan ook moet al een sterk bullshit-alarm doen rinkelen bij een normaal, “helder denkend” iemand. Dit artikel slaat nergens op en past precies in de bange blanke mannen-site die de VK opiniepagina is geworden onder Rutenfrans.

  Redactie: laatste zin verwijderd.

 13. 17

  @16: inderdaad.. fraude komt overal voor.. de cultuur waarin fraude voorkomt wordt hier dan ook regelmatig uitgebreid bediscussieerd.

  Of het nu gaat om de politiek, woningbouwverenigingen, de beursjongens, verzekeraars, ziekenhuizen etc..

  Ik zie niet in waarom een mogelijke fraudecultuur onder salafisten niet besproken zou mogen worden worden. Of hebben salafisten soms een uitzonderingspositie?

  “Iedereen fraudeert” en “daarom ga ik niet over frauderende salafisten in discussie” is dan ook wel een dooddoener.. is het niet?

 14. 18

  @17.

  De opsomming die je geeft is op geen enkele manier gekoppeld aan religie, cultuur of etniciteit. Daarom komt euro zeer terecht met een opmerking daarover.

  Er is sprake van een school. Er is genoeg heibel geweest de laatste jaren op onderwijs – daarbij werd ook niet vermeld welke kleur die scholen hadden.

 15. 19

  @18: jawel hoor.. de politieke cultuur wordt hier regelmatig bediscussieerd.. net als de cultuur bij verzekeraars, ziekenhuizen.. zeker als die tot fraude leidt..

  Ik zie dus niet in waarom de cultuur van gelovigen niet besproken mag worden.. zeker niet als die mogelijkerwijs ook tot fraude leidt..

 16. 21

  ik heb het over CULTUUR joop.. of dat nou zakelijke- politieke- witte, zwarte, gele of voor mijn part WC cultuur is maakt me niet uit..

  Als cultuur mogelijk tot fraude leidt is er een probleem lijkt me.. geen uitzondering voor religie dus.. hoe makkelijk moet ik dit maken?

 17. 22

  @21: “hoe makkelijk moet ik dit maken?”

  Goed blazen is niet voldoende. Ik zou een niet te grote lepel pakken en zelf vast een paar keer kauwen voor ze zich verslikken…

 18. 23

  @21.

  nee, sikbock, je hebt het over salafisten, daar heb je een hekel aan – ga maar lekker schreeuwen, helpt niet, overtuigt niet, en voegt niets toe – want je blijft in je ivoren torentje van de blanke burger die bang is voor alles wat anders is

  het is fraude zoals bij elke school kan gebeuren, dat heeft in de eerste plaats niets met religieuze achtergrond te maken

 19. 26

  @17 en @21:

  Wordt er ooit bij frauderende politici, verzekeraars of ziekenhuisbestuurders een link gelegd met hun gereformeerde, hindoe-, katholieke of welke religieuze achtergrond dan ook ?

  Dát is het punt wat je uiteraard ontgaat.

 20. 28

  @26: bepalende aspecten van een corrupte cultuur worden inderdaad altijd onder het vergrootglas gelegd. De schrijver van het bovenstaande artikel beweert dat de geloofscultuur in het geval van de school een bepalend aspect was voor de corruptie..

  Als je dat onzin vindt zou ik dat beargumenteerd weerleggen.. roepen dat iedereen fraudeert snijdt in ieder geval geen hout, net als roepen dat de islam geen onderwerp van discussie kan zijn, of dat de achtergrond van corrupte bestuurders niemand wat aan gaat..

 21. 29

  @28.
  Voor het eerst dat jij het over argumenteren heb. Meestal kom jij met one-liners. Mijn spitsvondige reactie is juist, zoals bij dat onderwerp over de rechtszaak in Amerika. Het gaat jou om iets anders. Wat een hypocrisie.

  Anders was religie nooit belangrijk, nu wel. Waarom? We zitten niet op een of ander anti-islam-site of zo. Nee, we hebben een scheiding tussen kerk en staat. En ook in het onderwijs zou het goed zijn dat dat weg is. Maar ja, de katholieken, protestanten enz mogen het, dus de moslims ook. Is dat jou probleem? Want die zijn niet traditioneel in onze polder?

  Kom maar op met de minnetjes, laffe niet reageerders!

  Redactie: laatste zinnen verwijderd, offtopic geruzie.

 22. 30

  @26 bis : maar ik zal het concreet maken. (voorbeeld) : het schoolbestuur organiseerde met overheidsgeld frauduleus reisjes naar Mekka… Volgens de schrijver van het bovenstaande artikel speelde bij die die fraude de geloofscultuur op de school een belangrijke rol.

  Het lijkt mij niet onaannemelijk dat de school bij hun beslissing om te frauderen hun geloof een belangrijke rol liet spelen.. ze vonden het reisje naar Mekka blijkbaar belangrijker dan de regels..

  In die zin in de geloofscultuur op de school dus bepalend voor de fraude.. Zo duidelijk?

  @Joop: talk to the hand..

  Redactie: laatste zin verwijderd, offtopic geruzie.

 23. 31

  @28 en @30:

  De heersende cultuur op een school kun je ter discussie stellen. Het is een waardeloze school, zoveel is al bekend, die eigenlijk direct dicht moet. Maar dit gaat verder. Wat gesteld wordt in dit artikel is dat salafisten waar dan ook in de samenleving sowieso niet te vertrouwen zijn. En dat is heel erg verkeerd.

  Leden van een religieuze groepering massaal als onbetrouwbaar neerzetten, heb je daar echt geen problemen mee ?

  @29:

  Er zitten een paar hele laffe, rancuneuze lieden hier die onze bijdragen op het ander draadje (Kant enz.) erg op prijs stelden kennelijk en die nu aan het stalken zijn. Maar plussen en minnen boeien mij sowieso niet.

 24. 32

  @31: vertrouwen moet van twee kanten komen. Ik denk niet dat salafisten massaal onbetrouwbaar zijn maar heb er wel weinig vertrouwen in dat salafisten vertrouwen hebben in de Nederlandse samenleving en daaraan willen bijdragen…

 25. 33

  @32:

  Ben je het nou eens met mijn argument, dat de strekking van het artikel is: “salafisten zijn niet te vertrouwen” ?

  Salafisten keren zich inderdaad bij voorkeur af van de rest van de heidense samenleving, zoals ze dat ook in moslimlanden doen. Maar is dat een excuus om allerlei bagger over ze neer te plempen op de opiniepagina’s van de landelijke kranten ?

 26. 34

  @33: nee dat is niet de strekking denk ik.. ik lees het artikel – waarvan ik denk dat het door een moslim is geschreven – anders.

  Ik denk eigenlijk gewoon dat de schrijver bedoelt dat salafisten hun verstand niet goed gebruiken en daarom geen “goede moslims” zijn..

 27. 35

  @34

  Je raaskalt maar wat. Wat ’n kul. Dat staat nergens. Het enige wat die kant op wijst is wanneer hij stelt dat de islam net als de andere monotheïstische religies een ethisch fundament hebben.

  Ik dacht heel eventjes dat je weer een serieuze discussiepartner was maar laat maar …

 28. 36

  @35: lees de conclusie
  Redactie: geen beledigingen naar andere reageerders.

  Waar de Nederlandse moslims op dit ogenblik behoefte aan hebben, is niet zozeer een geloofsorthodoxie (in de zin van ‘juiste leer en aanbidding’) die onthecht is van de samenleving waarin zij leven. Maar een orthonomie (in de zin van juiste normen, regels en omgangsvormen) die het mogelijk maakt hun ‘orthodoxe geloof’ te combineren met een moreel besef om als verantwoordelijke burgers in een vrije democratische samenleving te functioneren.

  en tot slot: I owe you nothing, onthoud dat

 29. 37

  @36:

  … en uit dit citaat haal je dat de schrijver bedoelde te zeggen dat salafisten geen “goede moslims” zijn zoals je in @34 stelt ? Man man man.

  Redactie: Laatste zin verwijderd, offtopic geruzie.

 30. 44

  @37
  Voor mij zijn salafisten, zijnde intolerant, haatzaaiend en latent geweldadig, inderdaad geen goede moslims. Edoch dat bedoel ik dan niet spiritueel.

 31. 47

  @46: dat lijkt me nogal duidelijk. Dit is het tweede draadje waar je razend, tierend en anderen uitscheldend de hoofdrol opeist.

  In discussies krijg je meestal geen gelijk, joh. Je vertelt je standpunten, je komt met cijfers, wetenschappelijke onderzoeken, etcetera, maar het eind van het verhaal is over het algemeen hooguit een ‘agree to disagree’ situatie. Daar moet je je gewoon bij neerleggen. Met dat gemopper bereik je sowieso helemaal niks.

 32. 48

  @47:

  Werp je nou niet op als de alwetende, objectieve arbiter want die rol past je totaal niet.

  Ik hoef mijn gelijk niet te halen. Wanneer ik scheld en tier dan is dat tegen types met ranzige ideeën, racisten zoals morika, sikbock en hpax.

  Misschien dat jij die lui echt heel tof vindt. Ik niet.

 33. 51

  @50: nou nee, mijn zieltje kwets je niet. Voor een gekwetst zieltje moet je eerst één of ander geloof aanhangen en dat doe ik niet.

  Edit: ik stop er nu mee. Is off-topic en draadvervuilend.

 34. 52

  @51

  Je bewijst met zo’n opmerking dat je inderdaad niet geschikt bent als arbiter. Ook niet-gelovigen kunnen gekwetst worden. Vraag maar aan die lui die mij obsessief minnen.

 35. 56

  Fraude komt universeel voor. Om fraude in een geval te linken aan een bepaalde cultuur, religie, etniciteit of wat dan ook moet al een sterk bullshit-alarm doen rinkelen bij een normaal, “helder denkend” iemand.

  @16 – Fraude komt inderdaad universeel voor, en examenfraude zal wel vaker voorkomen. Maar het is natuurlijk wel frappant dat het eerste geval van een examenfraude op deze schaal (en waarbij het lerarenapparaat actief of passief medeplichtig is, en waar deze praktijken al jaren met de mantel der liefde werden afgedekt) uitgerekend voorkomt op een orthodox-islamitische school.

  We hebben in Nederland scholen in alle soorten en maten. Openbare scholen, Montessorischolen, Antroposofische scholen, katholieke scholen, Joodse scholen, orthodox-joodse scholen, christelijke scholen, orthodox-protestantse scholen, etcetera, etcetera. Nooit een probleem met examenfraude van deze omvang.

  We hebben in Nederland echter één orthodox-islamitische middelbare school (alle anderen zijn namelijk geflopt wegens bestuurlijke incompetentie, malversaties en nepotisme) en uitgerekend op die school gaat al sinds jaar en dag alles mis wat er mis kan gaan.

  Dat geeft toch te denken, zou je zeggen. Om dat dan eenvoudig aan een dogma (‘Al walaa wal baraa’) op te hangen zoals Farid Aouled-Lahcen doet is me veel te simplistisch (en een autoriteitsargument ophangen aan de klank van de naam van deze meneer zoals Sikbock doet zou lachwekkend zijn als het niet ronduit racistisch was); maar dat de primeur van een examenfraude van deze omvang nu uitgerekend een school van een salafistische signatuur te beurt valt, lijkt me wel degelijk een indicatie dat er wat scheef zit in dit Nederlandse subcultuurtje.

 36. 57

  Je mag me best racistisch vinden prediker.. maar als je zegt dat ik racistisch ben (en het dus als een feit presenteert) zul je dat toch echt beter moeten onderbouwen. Ga d’r maar eens voor zitten dus. En citaten graag.

  Ik vind jou trouwens een wat dommige pedante snikkel, maar dat terzijde..

 37. 59

  @57 Beter lezen. Ik zeg niet dat jij racistisch bent, Sikkie.

  Ik stel dat je argument in @9 dat meneer Aouled-Lacan vast verstand zal hebben van salafisme op grond van zijn naam een racistisch argument is.

  Dat zit zo: eerst leidt je impliciet de etnische achtergrond af van de naam van deze meneer, en vervolgens trek jij op grond van zijn etniciteit conclusies over waar deze meneer zoal verstand van zal hebben.

  Je kent een individu zodoende bepaalde eigenschappen toe op grond van zijn etniciteit. En individuen eigenschappen toekennen op grond van hun etniciteit is racistisch.

  Quod erat demonstrandum. Bij deze.

 38. 61

  Niet mijn argument verdraaien prediker. In @9 zeg ik:

  misschien is de schrijver van het artikel wel goed geïntegreerd en kent hij ( gelet op zijn naam) de salafistische islam van nabij.. zou kunnen toch?

  Het bovenstaande zou dus een racistisch argument zijn? Het woord “misschien” en de zinsnede: “zou kunnen toch”? Zie je voor het gemak (of bewust) over het hoofd..

  Kom dus maar door met die excuses…

  @Hal: in dit draadje soort draadjes wordt vooral weer eens duidelijk dat een aantal mensen op dit blog hun energie vooral steekt in het zoeken naar vermeend racisme..

 39. 62

  Ik ben sikbock niet, maar wil hier toch wel even op reageren…

  @59 “Quod erat demonstrandum.”

  Wat dan precies? Want jouw onzorgvuldige lemma is tekenend voor het debat in dit land en de dwaasheid waarmee het gepaard gaat. “Eigenschappen”? Really?

  “Beter lezen.”, zeg je. Vooruit dan maar.

  @9 is geen stelling maar een vraag en in zoverre je het toch naar het domein stelling wilt trekken, dan is het op zijn best een vooronderstelling. Je weet wel, zo’n ding dat je toepast tot je beter weet…

  Maar daar maak jij dan van: “Dat zit zo: eerst leidt je impliciet de etnische achtergrond af van de naam van deze meneer, en vervolgens trek jij op grond van zijn etniciteit conclusies over waar deze meneer zoal verstand van zal hebben.”

  Vroeg sickbock of de aarde morgen vierkant kon zijn soms, bevroeg hij een onmogelijkheid? Het woord “misschien” en een vraagteken zijn niet duidelijk genoeg voor jou?

  Of moest je dat wel zeggen omdat je zo graag dit laatste punt nog wilde maken? “Je kent een individu zodoende bepaalde eigenschappen toe op grond van zijn etniciteit. En individuen eigenschappen toekennen op grond van hun etniciteit is racistisch.”

  A. Dat deed de sik niet. B. Je formulering rammelt aan alle kanten. Conclusie? Beter schrijven, Prediker. Al was het maar om je stropoppen beter te kleden…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren