1. 2

  Het land met de oudste parlementaire traditie geeft haar zelfbestuur niet zomaar op. Voor ons is het echte einde speelkwatier. Na een perdiode van succesvol decentraal zelfbestuur breekt een tijd aan van despotisme.

 2. 4

  …oudste parlementaire traditie…

  Romantisch geleuter, het zijn rovers, dieven en plunderaars.
  Bekijk de geschiedenis maar hoe ze aan hun rijkdom gekomen zijn en hoe Londen nu functioneert. Niet gek dat ze het niet op willen geven maar het blijven dieven, EU onwaardig.

  Ik vind het goed dat ze eruit gaan.
  Beter kwijt dan rijk denk ik dan maar.

 3. 6

  Wat een vreemde reactie. Maar wat jij zegt, wat totaal onjuist is trouwens (want veel te eenzijdig en kort door de bocht) doet niets aan het feit af dat ze het oudste zelfbestuur hebben, in de vorm van een parlement. Ze hebben t dan ook geëxporteerd naar hun oud kolonieen.

  Maar als je hun dieven vindt, dan moet Nederland ook uit de EU gezet worden. En hoe kijk je tegen het huidige extraterritoriale beleid van de Unie aan? Allemaal moreel verantwoord neem ik aan?

 4. 7

  Het is Brits kroonbezit. Maar goed, er is dus een rots op aarde wat de uitzondering bevestigd. Het punt is, dat op dat kleine Britse kroonbezit na, de Engelsen de oudste parlementaire traditie hebben ter wereld.

 5. 9

  Eh nee dus. Die rots is het enige dat Engeland die titel zou kunnen opleveren, als het er wel deel van had uitgemaakt. Heel Scandinavië (inclusief IJsland) heeft een oudere parlementaire traditie dan Engeland.

 6. 10

  Eens met Bismarck: historisch gezien zijn de scandinavische democratieeen de oudste ter wereld. Overigens zitten zij ook niet te springen om verdere europese integratie, maar zijn zij te klein om het te negeren.

 7. 11

  Niet heel Scandinavië, aangezien al die parlementen tussentijds zijn verdwenen. Ijsland, the isle of man en Engeland zijn t oudst. Maar bij Ijsland is er twijfel of het niet lang onderbroken is geweest. Punt is: Die oudste, waarvan Man dus onder Brits kroonbezit valt, geven hun zelfbestuur niet op. Wij wel. Maar aangezien je daar omheen draait zul je verder wel geen argumenten hebben. God wat mis ik geencommentaar.

 8. 12

  @Thomas
  Maar het bezit van een democratie maakt die Britten nog verre van een ideaal volkje. Het democratisch systeem is achterlijk, aristocratisch, winner takes all etc… Zelfs na de meest recente hervormingen. En daarnaast : waarom zou hen daarmee een bevoordeelde positie in Europa geven? Wat is je argument eigenlijk. Het zijn en blijven rovers. Al sinds Henry Plantagenet I. Met het hoogtepunt gedurende Elizabeth I.

  En natuurlijk ben ik met zo’n zinnetje als in #1 eenzijdig en kort door de bocht. Wat verwacht je hier? Een wetenschappelijk genuanceerde verhandeling over de liefde voor het Verenigd Koninkrijk? Een juichende verhandeling over het Altruïsme van Churchill die zomaar Europa tot twee keer toe redde? Ga fietsen. Die Britten zijn boeven en geen Altruïsten.

  Zo, heb weer genoeg gezeurd.
  Gaat weer wat nuttigs doen.

 9. 13

  Het lijkt mij trouwens niet minder dan logisch dat het VK en Hongarije worden buitengesloten als het over de euro gaat. Beide landen zitten niet in de euro en voldoen ook niet aan de criteria voor toetreding. Bijkomend voordeel is dat als straks het Engelse piramidespelde Engelse economie instort, de EU daar geen geld aan hoeft te doneren.

 10. 14

  “En daarnaast : waarom zou hen daarmee een bevoordeelde positie in Europa geven?”

  Je moet ze ook geen bevoordeelde positie geven, dat was mijn punt niet. Maar aangezien de Engelsen een zeer lange parlementaire traditie hebben (langer dan de andere lidstaten) die geëxporteerd hebben en zelf hun identiteit daaraan grotendeels aan ontlenen kunnen ze dat niet opgeven. En dat vind ik prijzenswaardig. Als je zo lang jezelf hebt bestuurd op decentrale wijze met een parlementaire traditie (Thatcher centraliseerde, maar dat wordt nu weer teruggedraaid) accepteert de Engelsman geen despotisme, geen buitenlandse centrale bureaucratische macht die de dienst uitmaakt, in ruil voor een paar euro’s. Ik ben best voor Europa, maar wel een federatie, waarin het bestuur op het laagste niveau plaatsvindt en waarin mensen actief kunnen participeren. Dat is onmogelijk voor de Unie, en daarom: Hulde aan de Engelsen. Die verkopen zichzelf niet. En om dat te begrijpen, kijk ik naar de geschiedenis.

 11. 16

  Inderdaad : hulde.

  Let maar op, ze gaan dat niet overleven. Een eenzaam landje redt het niet in de toekomstige wereld. En hoe je het ook wendt of keert : het eiland ligt dichter bij Europa dan bij de VS of China. Ze zijn Europees. En hun ontkenning daarvan komt hen nog duur te staan.

  Maar idd, het is ook maar een mening.

  Overigens stond ook ergens een scheuring binnen het VK aangekondigd : Schotland los van het VK.
  Het cabaret gaat nu pas beginnen.

 12. 17

  De unie verwordt tot een St Simonean instelling: the government of things. Tocqueville zou zich omdraaien in z’n graf. Het liberale constitutionalisme in Europa verkeert in een crisis die de Franse intellectuelen in de 19e eeuw al zagen aankomen. Er is geen (open) Europese elite, geen lage besluitvorming, geen ruimte voor politiek (enkel economie).

  Jammer, het had zo mooi kunnen zijn

 13. 18

  @9: Je zei oudste, niet langste. Verder (voor je over semantiek begint te leuteren) is het Britse parlement tot in de 19e eeuw geen parlement geweest in moderne zin. De belangrijkste Kamer bestond uit de adel en adellijke geestelijkheid. Een dergelijk systeem kende vrijwel heel Europa in de middeleeuwen (denk aan de Staten-Generaal die elk graafschap/hertogdom in onze omgeving ook had), met dien verstande dat daar al heel vroeg ook de steden inspraak kregen.

  De Britse non-coöperatie heeft waarschijnlijk veel meer te maken met hun verleden als eilandstaat en koloniale grootmacht (en niet te vergeten hun eeuwenlange bloedvete met de Fransen) dan als parlementaire democratie.

 14. 20

  Nederland is nogal een uitzondering in het Europese gebeuren, dat weet je zelf ook wel. Kijk bijv. naar de Fransen: de staat, dat ben ik…

  De Fransen en de Engelsen botsen hierin juist in het feit dat de één een geschiedenis van zelfbestuur heeft, en de ander despotisme….. Ze hebben geen strijd omdat ze strijd hebben he!

 15. 21

  De Italianen, Grieken, Fransen etc voldeden en voldoen nog steeds niet aan diezelfde criteria. Dan moet je consequent zijn er ze eruit zetten Bijkomend voordeel is dat we ze dan geen steun hoeven te geven.

 16. 22

  …een geschiedenis van zelfbestuur heeft…

  Allejezus, welke boeken lees jij? Je moet de geschiedenis van de onteigeningen ter vorming van het grootgrondbezit bij aanvang van de industriële revolutie maar eens bestuderen – de hele periode is trouwens interessant. Zelfbestuur voor een kleine graaiende bovenlaag.

  De Fransen daarentegen hebben de revolutie en het kleine zelfbestuur bijkans – niet helemaal – uitgevonden.

 17. 23

  Ja hoor, het was een 7 eeuwen durende strijd van ideologieën…

  Ik dacht het niet. Eerst ging het vooral om de macht in Frankrijk zelf, daarna om die in Schotland en tenslotte om die in de rest van de wereld. Verder vergeet je dat Frankrijk voor Louis XIV ook een parlement kende (en officieel ook tijdens, al riep hij het niet bijeen) en dat dat parlement niet bijzonder van het Engelse verschilde (beide waren feodale instellingen). het verschil is dat het Franse parlement zich later ontwikkelde tot een meer democratische vorm, waar het Britse parlement nog volgens dezelfde feodale regels functioneert, overigens zonder grondwettelijke basis.

  PS Staten-generaal waren geen bijzonderheid voor Nederland, de meeste feodale staten van het Ancien Regime hadden een dergelijk parlement. Het verschil met het VK is dat ze na de Franse revolutie veelal zijn opgedoekt en vervangen door minder feodale parlementen.

 18. 24

  We hebben het nu over de inrichting van Europa, waarin centraal en decentrale visies tegenover elkaar staan. En welke boeken ik lees? Morovcsik, Siedentop, Hoffman, Internationale Spectator (journal). We hebben het nu niet over de strijd om grond.

 19. 25

  “Ja hoor, het was een 7 eeuwen durende strijd van ideologieën…”

  Jij gelooft dat er een 7 eeuwen durende strijd is? Apart, en hoe zie je de voortzetting van de strijd nu? En wat is de reden van die strijd op dit moment?

 20. 26

  Løgtingið is het oudste. Om in Engeland’s parlementaire geschiedenis de oudste parlementaire traditie te zien is behoorlijk wat fantasie nodig. In ieder geval niet in de moderne zin, daar zijn ze wellicht nog steeds niet aangeland (House of Lords met 90 heriditary peers).

  Dat gebazel over het exporteren van democratie is helemaal een gotspe. Niemand, maar dan ook niemand op deze Aarde zou Niall Ferguson serieus moeten nemen. Net als zijn eega heeft hij een nogal rijke fantasie,

 21. 27

  Was. In principe vanaf het moment dat een Franse leenheer Engeland veroverde zijn er met korte pauzes steeds conflicten geweest tussen Frankrijk en Engeland, tot en met 1815 (en daarna bijna nog een paar keer). Dat is grofweg 7 (en een halve) eeuw. Cameron is als geboren conservatief opgevoed met de gedachte dat de Fransen nog steeds op de loer liggen en de EU als een vehikel gebruiken (mogelijk samen met de Duitsers, waar de Engelsen recenter niet zo’n goede verstandhouding mee hebben) om zijn land alsnog te knechten.

 22. 29

  Thomas, was dat ironisch bedoeld? Zoniet: slaap dan lekker door net als de Engelsen. De EU is veruit de grootste handelspartner en als de andere landen besluiten om het casinokapitalisme niet meer te dulden en grenzen daarvoor op te werpen dan blijkt het VK er als land op veel fronten net zo slecht voor te staan als Spanje en Italië. En die laatste twee die zullen wel worden geholpen.
  Het is een goede zaak voor Europa dat het VK duidelijkheid over haar positie schept. Ik denk dat het een blunder van formaat voor het welzijn van de Engelsen zal blijken te zijn die best droef stemt.

 23. 30

  Net vanavond een avondje met 15 Engelsen gehad. Die waren toch wel van mening dat Cameron niet zo hoog op had moeten, spelen. Ze hebben het gevoel dat het nu niet goed is gegaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren