EU bevriest Erasmusbeurzen voor Zwitserse studenten

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De EU slaat terug. Flauw, maar niet onverwacht: In a tit-for-tat retaliation, the European Union has frozen research grants for Swiss universities worth hundreds of millions of euros and suspended the involvement of Switzerland in the Erasmus student exchange programme.

0

Reacties (28)

#1 PepijnK

@0 Waarom flauw? Het bevriezen van dit soort overeenkomsten lijkt mij als EU burger niet meer dan fatsoenlijk en in lijn met de kernwaarden van de unie. Mag wel wat vaker gebeuren: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_en.htm

#2 Bismarck
#3 gronk

Nou Geert, denk je echt dat uit de EU stappen een netto-voordeel gaat opleveren?

#4 Daan van der Keur

De reactie van de EU is zo ongelofelijk kinds. Ze kunnen er in Brussel totaal niet mee omgaan dat burgers van een democratisch land d.m.v. een democratische beslissing (=referendum) een hele dikke middelvinger naar hen opsteken. Net als ze komende mei na de uitslag van de Europese verkiezingen er ook totaal niet mee om zullen kunnen gaan dat een groot deel van de burgers in Nederland en andere Europese landen anti-EU gaan stemmen. Tja wat krijgt die Michael Gorbatsjov toch verschrikkelijk voor 1.000 procent gelijk met zijn uitspraak: “The most puzzling development in politics during the last decade is the apparent determination of Western European leaders to re-create the Soviet Union in Western Europe.” Ik heb nu al voorpret over die EU-verkiezingen…

#5 sikbock

Is het bevriezen van verdragen en bilaterale afspraken een bestuursbevoegdheid? (van de Europese commissie) Of heeft het Europese parlement ook nog wat te zeggen? Blijkbaar niet hè?

Zou de Europese commissie die beslissing om afspraken en verdragen te bevriezen nog moeten verdedigen in het parlement? Waarschijnlijk niet hè?

Tot zo ver het democratische gehalte van de EU dan maar weer.

* zet de applausmachine weer aan *

#6 analist

@5: Het zijn toch helemaal geen bilaterale afspraken. Dat is het hele punt van de EU slimmerik: gelijke monniken gelijke kappen, geen bilaterale afspraken.

#7 AltJohan

@DvdK:“De reactie van de EU is zo ongelofelijk kinds”
Het doet me een beetje denken toen de omstreden politicus Haider in de Oostenrijkse coalitie kwam. Veel EU landen reageren toen ook als door een wesp gestoken. Nederland ook. Destijds had het volgens mij alles te maken met de opkomst en potentieel voor populisme binnen die landen. Ook in ons land.

Tegenwoordig vreest men de verdere opkomst van de Eurosceptische partijen. In mei zijn de EU-verkiezingen.

#8 sikbock

@6: ok.. ik dacht even dat Zwitserland helemaal geen lid was van de EU.. silly me.

#9 Andy Cap

@4: Zwitserland mag als democratisch land d.m.v. een democratische beslissing natuurlijk EU burgers weigeren,

maar waarom de EU dan -democratisch of niet- omgekeerd geen zwitserse studenten mag buitensluiten, ontgaat me volledig:

waarom zouden wij, de belastingplichtigen van relatief arme Europese landen, betalen voor de studenten van het relatief rijke Zwitserland? Laten we ook maar eens sancties gaan opleggen voor al het geld daar daar aan onze belastingheffing wordt onttrokken

#10 Derpjan

@5:

Verdragen opzeggen is in Nederland een taak van het kabinet, in de VS van de president, dus het is helemaal niet raar dat de uitvoerende macht zoiets doet en in het geval van de EU is de Europese Commissie min of meer de uitvoerende macht.

#11 analist

@8: Met wie heeft Zwitserland een “bilaterale afspraak” volgens jou? Niet de individuele EU-lidstaten: Zwitserland heeft afspraken met de EU als geheel (alle lidstaten).

#12 sikbock

@11: dat klopt en dat maakt jouw uitspraak in @6 dus onzinnig

@12: dus het Nederlandse kabinet kan zonder ruggespraak en instemming van het parlement internationale verdragen opzeggen? Ik zou dat wel eens willen zien.. heb je bronnen voor je boude beweringen?

#13 Cerridwen

@12:

dat klopt en dat maakt jouw uitspraak in @6 dus onzinnig

Als er sprake is van een bilaterale afspraak met de EU, mag die ook beslissen over het al dan niet beëindigen daarvan.

Je geëmmer over democratie is overigens een achterhoedegevecht, je denkt toch niet dat deze maatregel niet gedekt is door de regeringsleiders en het parlement?

De EU is nog coulant, in principe hebben ze het recht om alle verdragen met Zwitersland direct stop te zetten. De EU is er op zich niet op uit om alle verdragen met Zwitserland op te zeggen, dus kiezen ze ervoor om langzaam de druk op te voeren en de Zwitsers zo een reden te geven om iets anders te beslissen.

Dat vind jij neem ik aan toch ook de beste uitkomst?

#14 sikbock

@13

Je geëmmer over democratie is overigens een achterhoedegevecht

Daar ben ik me van bewust, de Eu is inderdaad weinig democratisch en dat zal denk ik ook niet snel veranderen

je denkt toch niet dat deze maatregel niet gedekt is door de regeringsleiders en het parlement?

Dat de maatregel gedekt wordt door de belangrijkste regeringsleiders geloof ik wel. Elk land van de EU heeft namelijk 1 lid in de commissie maar de praktijk is dat de “zware” landen in de commissie “de broek aanhebben”.

Maar of de beslissing om bilaterale afspraken op te schorten ook gedekt wordt door het parlement is voor mij nog maar de vraag. Waar baseer je dat op? Denk je soms dat de “zware landen” in de commissie alleen beslissen op basis van consensus en na rugdekking van het Europese parlement? Zou een beetje raar zijn toch?

#15 AltJohan

“De EU is nog coulant, in principe hebben ze het recht om alle verdragen met Zwitersland direct stop te zetten. “
Iedereen kan alles altijd opzeggen. Proportionaliteit is wel een ding natuurlijk.

#16 AltJohan

“… en de Zwitsers zo een reden te geven om iets anders te beslissen.”
De beslissing is al geweest. Het referendum is achter de rug. De EU is echt aan de late kant met zijn tegencampagne.

#17 bolke

Zwitserland deed het al prima voor de EU bestond, dus Zwitserland zal het ook wel goed doen na de EU

#18 hansje ter horst

@4:

Daan, daar hoeven ze ook niet mee om te gaan.
Zwitserland maakt geen deel uit van de EU, wil echter duidelijk wel de lusten maar niet de lasten.
Het staat de EU dus volkomen vrij om overeenkomsten en verdragen eveneens, in navolging van de Helveten zelf, iets aan te passen.
De Zwitsers hebben geen poot om op te staan, dikke middelvinger of niet.
Zelfs wanneer ze daar bedenken dat ze helemaal geen zaken meer willen doen met de EU is dat hun goed recht.
De consequenties dragen ze dan in dat geval ook helemaal zelf.

#19 Andy Cap

@17: Dit is het Europa van de kongsi tussen de werkgevers (corporations) en de politici, macht+geld, dus het is echt een illusie dat het in stand houden of herstellen van nationale identiteiten de economie ten goede zou komen. De Nederlandse niet, de Zwitserse niet en de Europese niet.

De vraag is echter wie de vruchten plukt van die welvaart. En in dat opzicht dreigt de 99% aan het kortste eind te trekken, mede als gevolg (of vooral als gevolg) van het democratisch tekort.

DAT is de reden om niet onverdeeld een voorstander te zijn van het Europese project, de eisen aan te scherpen en de lat hoger te leggen. Wilders en consorten zijn de protagonisten van Jurassic Park: ze willen terug in de tijd en het is nog gevaarlijk ook.

Hoogstens geschikt als het wapen om chantage mee te plegen.

#20 Daan (niet die andere)

Heel ongewoon, maar laten we gewoon eens punt voor punt de feiten bekijken:
– In 2004 besluit Zwitserland onderdeel van de Schengen zone te worden (overigens met uitzondering van goederen).
– Vanaf 2008 bestaat vrij verkeer van personen en arbeid tussen Zwitserland en de EU.
– In Februari 2014 stemt een kleine meerderheid van de Zwitsers voor het opleggen van quota voor arbeidsmigranten uit de EU. De regering moet dit binnen 3 jaar omzetten in wetgeving.
– De Zwitserse regering besluit, unilateraal, om lopende onderhandelingen met Kroatie, in het kader van Schengen, stil te leggen. Dit om te voorkomen dat nieuwe wetgeving onmiddelijk weer teruggedraaid moet worden.
– Als reactie besluit de EU alle onderhandelingen gerelateerd aan Schengen stil te leggen.
– Het meest zichtbare is het Horizon 2020 programma, het overkoepelende EU wetenschapprogramma voor 2013-2020, waarvan Zwitserland ook deel uitmaakt. Een essentieel onderdeel hiervan is vrij verkeer van wetenschappers en studenten. In plaats van bevriezen van het Erasmus programma, wordt het momenteel aflopende programma dus gewoon niet verlengd, want Zwitserland kan/wil niet voldoen aan een van de basis eisen.

Als Nederlands wetenschapper aan een Zwitserse universiteit, zie ik alleen maar verliezers. Financieel maakt het niet uit, in plaats van het geld via de EU laten verdelen, of nationaal maakt het verschil niet (netto draagt Zwitserland ongeveer even veel bij als het ontvangt). Maar het grote voordeel van de EU programma’s is de enorme stimulans voor samenwerking en de mogelijkheid aan universiteiten in andere landen te werken. In beide richtingen zal dit veel lastiger worden. Gezien de enorme afhankelijkheid van buitenlandse werknemers bij de Zwitserse universiteiten (en high-tech industrie en dienstensector), zal het vooral Zwitserland zijn dat zich in de voet schiet.

#21 Andy Cap

@20: Kijk eens aan, Daan (niet die andere) weet waar hij het over heeft!

Bedankt voor deze zeer verhelderende bijdrage.

#22 sikbock

@20: pff.. vrij verkeer of een quotum: het is qua werknemers verplaatsingen waarschijnlijk voorlopig om het even. De papierberg wordt aan de ene kant wat groter, aan de andere kant wat kleiner.

Vorig jaar 80.000 buitenlandse werknemers aan het werk in zwitserland. Zetten de zwitsers het quotum toch gewoon op 80.000? (of als het bedrijfsleven daar om vraagt op 90.000?) Datzelfde geldt ook voor wetenschappers en studenten.

Als buitenlanndse werknemers waardevol zijn kunnen ze altijd aan de bak. Hetzelfde zal gelden voor zwitsers die in de rest van de eu aan de bak willen.

Het grote voordeel voor de zwitsers is natuurlijk wel dat ze nu zelf aan de knoppen draaien, en niet de EU. Als de economie terugloopt kunnen ze de kraan dus dichtdraaien en zitten ze niet direct opgescheept met een horde kansloze “gelukszoekers”

#23 Andy Cap

@22: Gelukkig maar, dan zijn de Zwitsers er als eersten in geslaagd de maakbare samenleving te realiseren. Niet met 10 over rood, maar met 10 over rechts.

#24 Mister P

Ik ben benieuwd hoe de lidstaten hierop reageren. Wellcht biedt het wel kansen voor nederland, nu we dus zelf kunnen uitmaken wat voor een samenwerkingsverband we met Zwistserland willen mbt univesitaire opleidingen.

Wel tekend trouwens voor het EU project, iets waar enkel de top van de maatschappij de vruchten plukt. Nu worden wetenschappers in Zwisterland gedupeert, maar niet de ‘gewone’ man. Het leeuwendeel van de Zwisters zal dan ook weinig merken van deze maatregel, en al helemaal niet wanneer andere wellciht het gat vullen wat de EU achterlaat.

#25 DeJa

Hopelijk geeft dit soort berichten de anti Europeanen weer een beetje realiteitsgehalte. Nederland die de EU verlaat zal ongelofelijk hard op zijn bek gaan. Juist economisch. Wie denkt dat landen als Frankrijk, België en Duitsland niet onmiddelijk gebruik zullen maken van mogelijkheden de logistieke functie van Nederland te ondergraven is nogal naïef.

Ik denk dat eurosceptici zich moeten afvragen waarom een Hamburg of een Antwerpen niet onmiddelijk gebruik zullen maken om de positie van de Rotterdamse haven bij een Nederlandse uittreding onmiddelijk aan te vallen. Met volledige medewerking van de eigen staat! Natuurlijk juist wel! Dat zouden wij ook doen in zo’n geval. Dat heet je concurrentiepositie verbeteren. En wat voor de Rotterdamse haven geldt, geldt voor vele sectoren.

Waarom zouden onze buurlanden ons ook maar een beetje willen ontzien wanneer we onszelf in een positie manoeuvreren dat we wel de lusten, maar niet ons deel van de lasten willen dragen?

Ik ben voor Europa. Niet omdat ik denk dat er niet mis is of dat er niet heel veel verbeterd kan en moet worden. Ik ben voor Europa omdat het bittere economische noodzaak is! Wij zijn een handelsnatie! Onze welvaart is gebaseerd op open grenzen en vrije markten! Wij hebben Europa nodig, Europa kan ons zonder enig probleem missen.

#26 sikbock

Eng hè? de gedachte aan het verlaten van de EU. Is er dan NIKS meer zeker in deze wereld???!

#27 hansje ter horst

Teletekst pag 127:
Zwitsers besluit schaadt Zwitserse banken.
(volgens Moody’s).
Het zal mij benieuwen.

#28 mister P

@25:
Je vergist je. Wanneer lidstaten zoals Nederland en veel waarschijnlijker het VK uittreden zal er minder EU zijn en dus meer Europa, i.e. meer verscheidenheid en verschillende culturen en uitingen daarvan. Als een paar landen uittreden en de rest volgt als een domino-effect is het enige dat verloren gaat Brussel, in de zin van lege kantoren, hotels en restaurants.

Dus ik ben voor Europa, omdat de EU allang bewezen heeft haar aard niet te kunnen veranderen. Soms verpakt ze haar beleid in een dun papiertje waarop welvaart en vrijheid staat, maar haar gedrag is al 50 hetzelfde. Rupsje nooit genoeg wil meer macht en minder democratie. Stem daarvoor voor Europa. Het zou zo zonde zijn als dit mooie continent met al haar verscheidenheid en geschiedenis wordt vervangen door zo’n moloch.
Dus geef die zogenaamde zekerheid die de EU biedt maar op. Nog geen jaar geleden dacht de wereld dat de Euro in elkaar zou donderen. Heb wat vertrouwen in je eigen land en kracht ipv een afhankelijke opstelling. Nederland heeft de EU mede opgrricht, maar is er praktisch door overgenomen. Enkel en alleen omdat voorstanders bang zijn dat het plakje kaas op hun brood net wat dunner zal worden (hebzuchg dus). Neehoor, idealen zijn dood. Lees de reacties maar. Voorstanders maken zich enkel druk om de centjes.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*