EHRM: Frans boerkaverbod niet onrechtmatig

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens besloot dit vandaag (persbericht hier).

Hoewel een dergelijk verbod inbreuk maakt op het recht op een private levenssfeer en de vrijheid van godsdienst, vond het Hof deze inbreuken minder zwaarwegend dan het legitieme belang van de staat om een inclusieve maatschappij te bevorderen:

The Court emphasised that respect for the conditions of “living together” was a legitimate aim for the measure at issue and that, particularly as the State had a lot of room for manoeuvre (“a wide margin of appreciation”) as regards this general policy question on which there were significant differences of opinion, the ban imposed by the Law of 11 October 2010 did not breach the Convention.

Open waanlink

 1. 1

  Wat word ik verdrietig van dit besluit. Stapels aan goede argumenten waarom het verbod regelrecht ingaat tegen de vrijheid je geloof te belijden zoals jij dat wil, worden in de slotparagraaf onderuit gehaald met eigenlijk maar twee punten. Opvallend vooral dat er zo makkelijk voorbij gegaan wordt aan

  The Court also stated that it was very concerned by indications that the debate which preceded the adoption of the Law of 11 October 2010 had been marked by certain Islamophobic remarks.

  “Very concerned” koop je niks voor. Dit is moslimpje pesten en het Hof laat het gebeuren.

  Over die twee punten waar uiteindelijk alles voor onder moet doen: ten eerste kan de Franse regering natuurlijk niet openlijk zeggen dat ze moslims willen pesten, dus hebben ze andere redenen gegeven waarom ze deze wet hebben ingesteld. Het argument van de openbare veiligheid wordt terecht meteen van tafel geveegd. Het Hof gaat echter mee in het onderdrukkende “zo zijn de normen en waarden in ons land”. Ongelooflijk! Er wordt een kleine opsomming gegeven van die waarden, waaronder dat mensen met elkaar moeten kunnen ‘samen leven’. Het argument is natuurlijk dat je niet samen kunt leven met iemand die je niet in de ogen kunt kijken. Je kunt volgens mij prima samenleven met iemand die een boerka draagt, tenzij je een klootzak bent die anderen hun vrijheid niet gunt. Vrijheid heb je júist als je je niet binnen de mal wil passen van wat iedereen draagt en doet. Het Hof stelt zich niet de vraag of die normen en waarden wel zo sterke consensus hebben binnen de Franse samenleving. Evenmin vraagt ze zich af of je dan maar kan opleggen dat men daaraan voldoet. Dat lijkt me niet!

  De tweede reden is dat het Hof niet teveel wil mengen in een democratisch genomen besluit waar zo groot draagvlak voor is. Pardon?! Waar is het Hof dan nog goed voor? Dit is je reinste tirannie door de meerderheid! “Wij zijn met velen en wij vinden dat jij je aan ons moet aanpassen.” Anders kan l’homme de la rue niet met je ‘samen leven’, natuurlijk.

 2. 2

  Of het een goed idee is weet ik niet, maar ik zie niet in waarom er een uitzondering zou moeten gelden voor de boerka en heb dat altijd als zeer oneerlijk ervaren. Integraalhelmen, bivakmutsen, maskers en andere gezichtsbedekkende kleding zijn buiten carnavaleske partijtjes ook gewoon verboden. Ook al vriest het twintig graden en dreigt je neus te sneuvelen, oom agent handhaaft het verbod met harde hand.

  Het lijkt me ook volslagen nonsens om te stellen dat dit de vrijheid van godsdienst aantast. Dat doet het niet, daar heeft dit niks mee te maken. Van rare dingen als het verbod om je overspelige zus te vermoorden, de hand van een dief af te hakken, homoseksuelen uit te schelden of een geit in je badkamer te slachten of hoor ik ook niemand klagen dat het de vrijheid van godsdienst inperkt; daar gaat de vrijheid van godsdienst ook niet om; dat gaat om geloof.

  Neemt niet weg dat het in deze specifieke situatie wellicht verstandig is om even te bedenken wat het effect van deze wet is op de boerkadragers en of dit verbod wel de juiste aanpak is c.q. dat een uitzondering specifiek voor boerkadragers op dit moment de verstandigste aanpak is en we beter kunnen aansturen op een wat gemoedelijkere aanpak.

  In die zin is dit overduidelijk ietwat rucksichtlos en ondoordacht. Misschien is het ook wel moslimpje pesten. Maar wat het absoluut niet is, is het inperken van de vrijheid van godsdienst. En eerlijk is het in ieder geval wel; ik zou in de winter (ok niet afgelopen warme winter;-)) vaak hartstikke graag een bivakmuts dragen en dat mag ook niet. De uitzondering voor boerka’s is/was op zijn zachtst gezegd raar en oneerlijk.

 3. 3

  @2 Het hele verbod werd aangevochten. De inzet was niet een uitzondering voor boerka’s. Het aanvechten gebeurde met een beroep op de vrijheid van godsdienst (inclusief de gebruiken en voorschriften van die godsdienst!), omdat een moslima de zaak naar het Hof heeft gebracht.

  Van rare dingen als het verbod om je overspelige zus te vermoorden, de hand van een dief af te hakken, homoseksuelen uit te schelden of een geit in je badkamer te slachten of hoor ik ook niemand klagen dat het de vrijheid van godsdienst inperkt

  Dat zouden natuurlijk heel andere zaken zijn, waarin andermans rechten worden ingeperkt. Dat is hier niet het geval.

  In die zin is dit overduidelijk ietwat rucksichtlos en ondoordacht.

  Dat mag dus niet. Als er minder draconische maatregelen zijn om hetzelfde te bereiken, moet je dat doen. Maar dat wilde het Franse volk niet, en wel hierom:

  Misschien is het ook wel moslimpje pesten.

  Laat dat ‘misschien’ maar weg.

 4. 4

  @1: “.. het Hof niet teveel wil mengen in een democratisch genomen besluit met groot draagvlak. Waar is het Hof dan nog goed voor? Dit is je reinste tirannie door de meerderheid!”
  – een gebruikelijke redenering bij onze bestuursrechtelijke uitspraken. De rechter toets marginaal door zich niet teveel in te mengen! Je kunt altijd zeggen dat de meerderheid doordrukt.
  De ongelijkheid in het bestuursrecht – de overheid heeft gelijk tenzij .. de burger heeft ongelijk tenzij .. – lijkt mij belangrijker.

 5. 5

  Het past ook weer altijd goed bij mensen klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Reken maar dat dat meespeelt. Elke vorm van afwijkend gedrag, die hinderlijk kan zijn, in de ogen van de werkgever, moet worden bestreden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren