Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Minister Johan Remkes schijnt ooit eens aan Joost Eerdmans te hebben voorgerekend wat een Kamervraag kost. Zo’n 1750 euro, aldus Remkes. Iedere keer als de PVV-boys dus weer een domme vraag stellen, kost dat de belastingbetaler het equivalent van een modaal maandinkomen. En bij de PVV zijn ze kampioen nutteloze vragen stellen.

Afgelopen week was het weer eens raak. Naast de vragen waarmee de PVV gratuit – maar dus niet gratis – even de VARA en asielzoekers trachtte te demoniseren, wilde de PVV weten wat de minister van Binnenlandse zaken vindt van dit bericht in het blaadje van de Vrije Universiteit.

In dat bericht wordt verhaald hoe een godsdienstfilosoof van de VU een rapport heeft geschreven voor een of andere Europese denktank. Aanbevelingen in het rapport zijn onder andere dat men om moslims beter te laten integreren, meer rekening moet houden met hun religieuze verplichtingen. Bijvoorbeeld door geen college meer te geven op vrijdagmiddag, want dan is het vrijdaggebed.

Stom advies

Nu zullen de meeste mensen dat een stom advies vinden. Zo gelovig lijken die moslimstudenten me niet, en bovendien zullen ze er ook bij tal van werkgevers aan moeten wennen dat er op vrijdagmiddag gewoon tot 16.00 uur gewerkt moet worden. Sowieso heeft het advies de tijdgeest niet mee: in de meeste landen hebben politici de draai naar het conservatisme gemaakt. Moslims moeten zich gewoon aanpassen en niet zo moeilijk doen, luidt het devies.

Dikke kans dus dat dit rapport ergens in een la verdwijnt. Maar oké, er staat in dat het tot stand is gekomen met subsidie van het Europese Parlement – van uw en mijn belastingcenten. Dus het zou niet eens zo raar zijn als Joram van Klaveren de jongens en meisjes van de PVV-eurofractie in zou seinen en eens rond zou laten vragen bij andere Europarlementariërs of die dit advies wellicht ook raar vinden, en dan samen een bezoekje zou laten brengen aan die Europese denktank, die het nodig vond om deze studie uit te brengen.

‘Leg eens uit wat jullie hier precies doen van ons geld’; ‘Aha, oké, en hoe kwamen jullie bij deze professor?’; ‘Ja leuk, die aanbevelingen, maar dat is gewoon zijn privé-mening. Daar betalen we niet voor’; ‘Dus als je de volgende keer nog subsidie wil, zou ik voortaan maar met betere resultaten komen.’ Dikke kans dat zo’n denktank zich de volgende keer wel tweemaal bedenkt voordat ze advies vragen aan een politiek-correcte professor.

Kamervragen

Dat zou je doen als de belastingcentjes van je burgers je aan het hart gaan. Maar als je gewoon wat sensatie hoopt op te rakelen op kosten van de belastingbetaler, dan stel je een aantal onzinnige vragen aan de Nederlandse minister van Binnenlandse zaken. Hier zijn wat suggesties voor hoe Piet Hein Donner ze zou kunnen beantwoorden:

1.) Heeft de minister kennis genomen van het artikel ´Geen colleges meer tijdens vrijdaggebed´ (Ad Valvas, 8 maart) (€ 1750,-)

Yep, dankzij jullie moest ik wel.

2. ) In hoeverre is de minister van mening dat het advies van deze voormalige hoogleraar om o.a. geen colleges meer te geven tijdens het vrijdagmiddaggebed of het Offerfeest en meer gebedsruimtes in kazernes, gevangenissen en provinciehuizen te realiseren een ronduit absurd advies is? (€ 3500,-)

Waarom vragen jullie mij dat? Is dit een beleidsnota of zo? Nee toch? Het is een of andere prof. die een stukkie schrijft voor een denktank. Ga je vragen in het Europarlement stellen. Die heeft deze grap betaald. De Nederlandse regering heeft er niets mee te maken, dus waarom moet die zich er over uitspreken?

3.) Is de minister het eens met de stelling van de PVV dat het meewerken aan het vergroten van de invloed van de islam op Nederland, zoals het advies luidt, de integratie eerder tegenwerkt dan bevordert? Zo neen, waarom niet? (€ 5250,-)

Weet ik veel. Dat kun je zo in het algemeen toch niet met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden? Dat hangt er maar helemaal vanaf wat je wilt bereiken, en of zo’n maatregel werkt of niet. Neem nou diepreligieuze, handenschudweigerende straatcoaches, die Marokkaanse hangjongeren aanspreken op hun gedrag. Als die jongeren daardoor minder op straat hangen, een opleiding gaan volgen en productieve leden van de samenleving worden, hé, dan bevordert ‘de islamisering’ de integratie. Maar in een ander geval kan dat weer heel anders liggen.

4.) Deelt de minister de visie van de PVV dat er sprake is van een toename van de invloed van de islam op Nederland, de islamisering? Zo neen, hoe noemt de minister deze toenemende invloed van de islam op Nederland dan? (€ 7000,-)

Wat is dit nou voor vraag? Vind je ook dat het zo is, en als je niet vindt dat het zo is, hoe noem je dan het feit dat het tóch zo is? Definieer eerst eens wat jullie verstaan onder ‘een toename van de invloed van de islam op Nederland’ , en kom dan met een methode om het te kwantificeren. Dan kunnen we gaan meten naar het aantal hoofddoekjes ofzo, en dan kijken we of dat aantal toeneemt of afneemt. En of dat erg is.

Maar sowieso: gaan we nu serieus discussiëren over zoiets vaags als ‘islamisering’ naar aanleiding van de meningen van een hoogleraar in een rapportje waar de Nederlandse regering niets mee van doen heeft, en ook niets mee gaat doen? Werkelijk? Kunnen jullie je tijd niet beter besteden? Want ik wel!

5.) Is de minister bereid zich helder en krachtig uit te spreken tegen dit, door een verschrikkelijke dhimmitude geïnspireerd, advies? Zo neenm (sic) waarom niet?” (€ 8750,-)

Ten eerste: geen woorden gebruiken van gecertificeerde complotdenkers alstublieft. Die hele Bat Ye’or met ‘r Eurabiëtheorie wordt alleen serieus genomen door islamofobe aluhoedjes zoals jullie. En die dhimmitude-sprookjes van d’r zijn doorgeprikt door christenen en moslims die samen tegen sektarisch geweld demonstreren op het Tahrirplein.

Maar meer to the point: waarom zou ik – of enige Nederlandse bewindspersoon – zich hier tegen uitspreken? Moet de minister van Binnenlandse Zaken iedere keer op komen draven als een of andere emeritus-hoogleraar in een rapportje meningen ventileert over de islam die de PVV niet aanstaan? Dan kunnen we wel aan de gang blijven, zeg. Leuk dat hij het vindt; de regering is een andere mening toegedaan. Dit waren de dienstmededelingen, tot morgen!

Reacties (35)

#1 lmgikke

Er was toch ooit eens een gezegde:

Er bestaan geen domme vragen, alleen domme mensen.

#2 BjdeB

de pvv kan er wat van. maar bij de partij van of voor de dieren, kunnen ze dr ook wat van. heeft de staatssecretaris er kennis van genomen dat de grauwe veensputer in de biesbosch tegenwoordig op het menu staat bij Restaurant X?

#3 Quintana

Wat zou het geweldig zijn als de minister in deze strekking antwoord gaf!

#4 Elin

Het is tamelijk debiel-angelsaksisch en niet echt des links om een activiteit als vragen stellen in geld uit te drukken. En hypocriet, als je je tegelijkertijd kwaad maakt over calculerende mannetjes die berekenen dat de activiteiten (soms van bepaalde groepen mensen, want verschillende groepen mensen hebben nu eenmaal verschillende soorten activiteiten) ons geld kosten, en dat die activiteiten daarom beter kunnen verdwijnen. Ik zeg niet dat jij dat hier doet maar velen (veelal links georiënteerd) wel.

Overigens, het politieke sfeertje is momenteel inderdaad dat moslims zich moeten aanpassen, want anders… Maar dat is (nog) niet de praktijk in Europa, bij lange na niet. Enkel in Denemarken misschien.

#5 knelistonie

@4 even to the point, wat vind je van de tweede helft onder Kamervragen ?

#6 Rene

@4: De activiteit van vragen stellen wordt ook niet in geld uitgedrukt, de activiteit van het misbruiken van het recht op beantwoording van in vraagvorm gestelde en wat betreft het onderwerp aan willekeurige mensen gerichte pamfletten wordt in geld uitgedrukt.

#7 piet

Is geen 2e kamer, maar wel PVV:
In de gemeenteraad van Den Haag hadden ze gevraagd of een mevrouw van D’66 niet vond dat ze zelf ook maar beter met een hoofddoekje kon gaan lopen. Was geen botte scherts tussendoor, nee ze hadden het werkelijk op de agenda weten te krijgen.
Dat is toch gewoon sabotage van het politieke proces. Zoals inderdaad al aangekondigd: “we zullen de politiek helemaal gek maken.”

En nou beklagen ze zich er over dat al hun moties (op één na) zijn afgewezen…

#8 hansv

Als we het toch over hoofddoekjes gaan hebben dan moeten jullie dit verhaal maar eens lezen http://www.onzestem.eu/2011/01/ik-vecht-gewoon-voor-mn-rechten/ daar hoor je niemand over geen D66 geen PVV helemaal niemand schande.

#9 Anoniem

Dat een kamervraag gemiddeld 1750 euro kost betekent natuurlijk niet dat elke kamervraag 1750 euro kost, die eerste vraag is sowieso maar één woord en de rest kost een ambtenaar toch ook maar een half uurtje werk?

#10 Rene

@8: De PVV is met 31.3% van de stemmen de grootste partij in Edam-Volendam met de VVD tweede met 25.5% en het CDA derde op 19.4%. Dat is samen dus een bijzonder ruime meerderheid van mensen die ofwel discriminatie direct voorstaan ofwel tolereren.

Tja, wat moet je dan als democraat (66) …

#11 Share

Jullie snappen het niet. Een PVV-er stelt in jullie optiek misschien domme vragen. Maar die worden net zo goed vertegenwoordigd door een achterban. Uitgeluld. En 1750 euri is niks voor ons land.

#12 Rene

@11: Ontzettend domme man.

Het gaat erom dat die vragen evident niet aan een Nederlands politicus die niets met het rapport van doen heeft gesteld moeten worden. Zo evident dat het stellen ervan niets anders is dan een verspillend toneelstukje.

#13 Share

@12 Ik denk dat de pvv dit dus anders ziet..

#14 KB

curieus advies van die Henk Vroom:

‘Sociologisch onderzoek toont aan dat ook culturele factoren een rol spelen bij het uitzonderlijk hoge percentage moslims onder jeugdige delinquenten’, schrijft hij. Daarom moet volgens hem de islam deel uitmaken van het Europese integratiebeleid.

Er moet bij de organisatie meer rekening gehouden worden met islamitische feesten als de Ramadan en het Suikerfeest en met de bidtijden van moslims. Geen colleges of tentamens meer tijdens het vrijdagmiddaggebed of het Offerfeest. Meer gebedsruimtes in ziekenhuizen, kazernes, gevangenissen en provinciehuizen. Werkgevers moeten met werknemers overleggen hoe hun werk het best is te combineren met hun religieuze plichten.

Dus volgens Vroom is de opossing om te voorkomen dat moslims crimineel worden dat ze meer bidden en aan andere religieuze plichten doen. En de overheid en bedrijven moeten dit faciliteren.
Zullen we dit meteen invoeren voor iedereen? Allemaal gaan bidden mensen, anders geraak je op het slechte pad!

#15 Cracken

op zich is die 1750E een gemiddelde.
Domme vragen die je niet echt hoeft uit te zoeken kosten waarschijnlijk minder om te beantwoorden dan vragen waarbij ambtenaren gedwongen zijn de beleidsstukken in te duiken en wetten na te lezen, etc.

#16 Bookie

@10
Het zou pas discriminatie zijn als er voor haar een uitzondering wordt gemaakt op een algeheel neutraal hoofddekselverbod.

#17 Prediker

Een hoofddekselverbod in Volendam zeg je?

#18 Bookie

Inderdaad Prediker zelfs die traditionele hoofddeksels mogen op die school niet worden gedragen.

#19 PietjePuk

Best geestig verhaaltje maar het kan geen kwaad als ook andere mensen dan die van de PVV eens goed zouden nadenken of het wenselijk is dat de islam een steeds grotere een rol gaat spelen in onze maatschappij.

#20 Taco Zip

@19: voorlopig blijft die rol met name beperkt tot een grote groep autochtonen die niks beter te doen heeft dan tot vervelens toe te blijven zeuren over een of andere godsdienst die ze zelf niet eens aanhangen.

#21 parallax

Best geestig verhaaltje PietjePuk maar het kan geen kwaad als ook andere mensen dan die van weldenkend Nederland eens goed zouden nadenken of het wenselijk is dat er alleen tijd wordt besteed aan polariseren i.p.v. assimilatie proberen te stimuleren.

#22 piet

@19
De Islam speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij door de voortdurende, onnodige zinloze aandacht die er aan besteed wordt.
Door de PVV.

#23 piet

eigenlijk zei @20 hetzelfde als ik in @22 (en is @21 een oproep dat als je het toch doet het dan op een andere manier te doen). soit

#24 spees

Er bestaan geen domme vragen, alleen domme antwoorden.

Verder nam ik voor om een uitgebreide comment te geven over de non-communicatie tussen ‘verstandig’ links dat zich baseert op rationele argumentatie, terwijl ‘benoemend’ rechts problemen serieus nemen, ook al zijn ze irrationeel. Maar dat kost me teveel tijd, dus meteen maar naar de conclusie: ratio wordt hopeloos overschat. Een pijn in mijn teen hoeft niet feitelijk te bestaan wanneer ik de pijn voel. Zolang het probleem van rechts niet serieus wordt genomen, blijft de islamisering bestaan.

#25 gronk

Mensen die jengelen over islamisering neem ik sowieso niet serieus.

#26 Share

@24 proef op de som, kun je fantoompijn in je teen hebben wanneer je zonder voeten bent geboren ?

#27 PietjePuk

@ 22

Aha dus omdat de pvv het over de islam heeft is de overheid moskeeen aan het subsidieren, worden tentoonstellingen afgezegd, hebben mensen 24uur per dag bewaking nodig, zitten de blijf van mijn lijf huizen tjokvol moslimas, de gevangenissen vol met moslims, zijn ze belachelijk zwaar oververtegenwoordig in welke uitkering, sociale zekerheid etc dan ook, hebben we tussen de 400-600 eerwraak relatareerde incidenten en zo gaat dat maar door.

Het zou zo fijn zijn als u gelijk had, zo fijn dat het bijna een droom lijkt, een fata morgana. Wilders zwijg en het probleem verdwijnt, net zoals het probleem na het “vertrek” Fortuyn verdween, toch?

#28 Har

@19 Links en liberaal zijn gedurende de gehele parlementaire geschiedenis al tegen een grote invloed van religie op de maatschappij geweest, dat is niet nieuw. In Nederland is er een grote seculiere meerderheid die dat ook niet zal laten gebeuren, ze hebben alleen geen zin om te discrimineren door er één religie uit te lichten.

#29 JSK

Aha dus omdat de pvv het over de islam heeft worden tentoonstellingen afgezegd,

Die lijst ik in.

#30 piet

@27
ik wil helemaal niet ontkennen dat er problemen zijn, maar die los je niet op door mensen te marginaliseren, in de armen te drijven van ‘jihadi’s’ die claimen wel voor hun belangen op te komen etc.
Een groot deel van die problemen (criminaliteit, sociaal isolement waardoor mensen niet uit hun clan-mentaliteit ontsnappen, huiselijk geweld) bestaan al van oudsher ‘aan de onderkant van de maatschappij’, de laagstbetaalden.
In mijn ruim halve eeuw op aarde heb ik al heel wat van die groepen zien komen en voor een deel weer gaan, inclusief Nederlandse kampers, Nederlandse bewoners van de naoorlogse verpauperde binnensteden, en alle mogelijke migranten.
Voor een groot deel zijn die mensen ‘geïntegreerd’, of zijn hun nakomelingen nu de Henk & Ingrids in de buitenwijken die net doen alsof er vroeger geen straattuig en huiselijk geweld bestond.
Als je vroeger door zo’n frustraat in elkaar gemept werd omdat je meer lol had dan hij dan was de boodschap dat je op bepaalde uren maar beter niet in bepaalde buurten kon komen, niks geen krantenkoppen over zinloos geweld of straatterroristen.

Door de constante aandacht voor die ‘Islam’ ontneem je mensen de mogelijkheid om uit hun situatie te komen en zullen hun kinderen tot in lengte van dagen ’tuig’ blijven.
Dezelfde problemen zie je trouwens ook bij illegale Mexicanen/Latijns-Amerikanen, en die zijn allemaal van het kruisje, het gaat niet om de religie maar om de sociale verschillen.

Vanouds is het aan links om die onderklassen te verheffen en aan rechts om het in stand te houden en zoveel mogelijk goedkope werkkrachten te hebben, ze zelfs tegen elkaar uit te spelen.
Vandaar dat nu de mythe ontstaat dat ‘links’ en de ‘Islam’ een pact hebben gesloten.

#31 Toko_senang

Maar terzake, als iemand van onze volksvertegenwoordiging vragen heeft aan de minister heeft mag hij deze stellen, dom of niet dom, ongeacht de kosten.

#32 Prediker

Natuurlijk mag dat, en vervolgens mag ik ze de grond in stampen omdat het krapuul is dat op mijn kosten domme vragen stelt.

#33 Rene

@31:

1. Heeft de minister kennis genomen van de huwelijks-spanningen tussen Martijn en Amanda Krabbé (Privé, 14 maart 2011).

2. In hoeverre is de minister van mening dat actievoeren tegen de walvis- en zeehondenjacht een legitieme redenen is om een huwelijk met vier bloedjes van kinderen in gevaar te brengen?

3. Is de minister het eens met de stelling van de PVV dat het inlaten van een Nederlands rolmodel als Amanda Krabbé met een organisatie als Sea Shepherd Nederlands aanzien en belangen schaadt? Zo neen, waarom niet?

4. Deelt de minister de visie van de PVV dat er sprake is van een toename van de invloed van zeehondjes-knuffelaars op Nederland, de Seabert-isering? Zo nee, hoe noemt de minister de toegenomen invloed van zeehondjes-knuffelaars op Nederland dan?

5. Is de minister bereid zich helder en krachtig uit te spreken tegen dit, door een verschrikkelijke milieulobbyende linkse-grachtengordel geïnspireerd, gedrag? Zo neenm waarom niet?

#34 Toko_senang

#32 En dat is je vrije recht van meningsuiting. Ik ga er dan van uit dat stampen overdrachtelijk is, en niet zoals bij de PVV (of extreem linkse partijen) fysiek

#35 Nicky D

@Prediker Het ging Johan Remkes er indertijd om dat zo’n heel setje vragen van een Kamerlid werd geteld als één Kamervraag. Zo telt de Tweede Kamer meestal ook, zie de nummering. Hier staan de originele Kamervragen met antwoord: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20032004-1597.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*