Doe de Funditest!

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (45)

#1 Buijs de Belg

en daarvoor moeten registreren … daar gaat m’n digitale bivakmuts.

#2 Baron E

@mailinator.com adres werkt gewoon

Funditest 36%

Fundamentalisme 50% Fundi Light
U bent zeker geen geharnaste fundamentalist. Maar als u eerlijk bent, dan weet u dat u aan de buitenkant wel tolerant lijkt, maar vanbinnen wel erg overtuigd bent van uw eigen gelijk.
Religieus fundamentalisme 0% Relativist
Uw opvattingen staan relatief los van godsdienstige overtuigingen. Als uw opvattingen fundamentalistisch zijn, zijn deze niet religieus van aard.

Dat eerste komt denk ik omdat ik bij de vraag: “Mijn levensovertuiging is te prefereren boven anderen” ja heb geantwoord, mede omdat de bijgaande foto die van de buscampagne was.

#3 Roy

Ik scoor precies hetzelfde als Baron E.

#4 Peter

Hm, scoor ook (bijna) hetzelfde 40% fundi light in categorie fundamentalisme.
Maar hoe ik nou aan die 25% fundi light in de categorie religieus fundamentalisme kom??

#5 KJ

Overtuigd zijn van je gelijk maakt je geen fundi. Dan zijn alle grote mensen fundi. Er is een zeker geloof in iets irrationeels, een noodzaak tot het willen overtuigen van anderen ook als die daar niet om vragen, en het iets willen aandoen van diegenen, die niet overtuigd kunnen worden voor nodig. Naar mijn bescheiden mening.

En waag het niet om daar anders over te denken.

#6 prometeus

@5 “Dat eerste komt denk ik omdat ik bij de vraag: “Mijn levensovertuiging is te prefereren boven anderen” ja heb geantwoord.”

Dat had ik ook. Natuurlijk prefereer ik mijn levensovertuiging boven die van een ander, anders had ik wel een andere levensovertuiging!!

Ik heb wel geprobeerd om overal dusdanig antwoord te geven dat ik dus ook begrijp dat andere mensen dan een andere overtuiging kunnen hebben, maar dan komt er toch uit:
“u gedraagt zich tolerant, maar deep down inside bent u fundi”.
Lekker is dat.

#7 Taco Zip

´t is meer een soort ´bent u een ruggegraatloos windvaantje-test’.
Waarom zou je op de vraag `Mijn levensovertuiging is te prefereren boven die van anderen´ ooit `nee´ antwoorden?
Of de vraag: “anderen hebben het recht volgens hun eigen overtuiging te leven”. Ben je dan fundi wanneer je voor ‘Oneens, niet alle levensstijlen zijn gepast’ kiest?
Of zijn ‘zelfmoordterrorist’ of ‘praktizerend pedofiel’ aanvaardbare levensstijlen?

Ik heb het gevoel door deze intolerante test in een fundi-hoekje gezet te worden. Bah!

#8 KJ

@Taco Zip; Inderdaad, dat was ik nog vergeten. Relativisme voorbij een bepaald punt is natuurlijk gewoon absurd. Doen alsof dat niet zo is, is een soort fundamentalisme in zichzelf.

#9 InvertedPantsMan

@5,6,7 Jullie constateren terecht dat het een nietszeggende viva-test is.

#10 KJ

@InvertedPantsMan; Nee, maar:

a) Het komt wel uit maatschappelijk-relevante (want Trouw) en notoir cultuur-relativistische (want links-christelijke) hoek.

b) Het past in de tijdsgeest (verkiezingen!) als een bout in een moertje, en wil daarin eigenlijk maar 1 boodschap overbrengen: eigenlijk zijn we allemaal fundamentalisten. Met de allicht niet-genoemde, maar onontkoombare conclusie, dat als iedereen het doet, het allemaal niet zo erg is.

Kumbajaaaah. Mo’tje Bouyeri heb gewoon niet genoeg knuffels gehad. Ofzo. Bah.

#11 Baron E

Het is nu alleen nog wachten op de ongefundeerde (pun intended) conclusies van de VU-onderzoekers.

#12 Olav

39%

#13 Kilgoretrout

Waarom hoort Atheisme en Agnosticisme onder dezelfde categorie? het zijn toch twee heel verschillende dingen.

#14 Crachàt

Wat een walgelijk kotsding zeg. Alleen een door- en door religieuze maatschappij neemt dit onding en deze vragen ernstig.

#15 gbh

Funditest 11%

Categorie Score Commentaar
Fundamentalisme 15% Relativist
U bent een tolerant en ruimdenkend mens. Laat duizend bloemen bloeien, u stoort zich niet gauw aan een ander.

Religieus fundamentalisme 0% Relativist
Uw opvattingen staan relatief los van godsdienstige overtuigingen. Als uw opvattingen fundamentalistisch zijn, zijn deze niet religieus van aard.

#16 Herman

Wat een belachelijke test. Als ik het goed begrijp is het een deugd om een windvaan te zijn die met alle stromen meewaait en vooral nergens voor opkomt? Het echte burgermannetje zeg maar.

Vooral dat een vraag als of bepaalde waarden boven de wet gaan meetelt vind ik totaal belachelijk. De verzetsstrijders tijdens WO II waren dus eigenlijk maar een stel fundamentalisten? Volgens de bedenkers van de test laat een goed mens dus alles gebeuren. Mensen worden gedeporteerd? Tja, de wet zegt het nu eenmaal dus daar moet ik me aan houden. Martelingen? Tja, als het in de wet staat dan mag het.

Bah, wat zal de bedenker van deze test een ruggegraatloze laffe haas zijn zeg.

#17 gbh

herman, jij hebt er helemaal niets van begrepen, je kan volledig leven naar je eigen normen en waarden en de ander alle vrijheid te geven te leven naar de zijne, daar draait het om

mijn levensovertuiging is niet te prefereren boven anderen maar gelijk aan die van anderen

viva la liberta

#18 Peter

Ha, de aap is uit de mouw! Hij stond net aan de deur hier.
“U bent a-religieus èn b, u heeft terroristische neigingen, wij willen even met u praten”.
Dat heb ik geweigerd natuurlijk. “Dan heeft u hier onze Handreiking Goed Burgerschap, leest u dat eens goed door, ja?!”

Ik dacht nog “mijn god…” en de aap zei: “Nou bent u op de goede weg”.

#19 InvertedPantsMan

@KJ Ik heb duidelijk niet alle associaties bij deze test die jij hebt. Relativisme zie ik op alle assen van het politieke spectrum en zolang het niet gepaard gaat met hypocrisie of gelegenheidsrelativisme is ben ik er niet perse vies van.

Ik zie dit wel als teken dat bepaalde religieuze overtuigingen alleen houdbaar zijn in een relativerende context. Vroeger kon de kerk in absolute termen spreken, maar nu mag je überhaupt alleen nog meepraten zonder weggelachen te worden als je je onzin in een jasje van relativisme presenteert. Daarom hamer je er dan ook op dat de ander dat relativisme deelt.

#20 Bismarck

@13: Je weet toch dat atheïsten eigenlijk agnosten zijn? Immers “Atheïsten geven toe dat niet bewezen kan worden dat er geen hogere macht bestaat.”

#21 Migchiell

@20: van diezelfde site:

Atheïsme is in strijd met het natuurlijk verstand, dat in de schepping de Schepper (‘God’, ‘hogere macht’, ‘kosmisch bewustzijn’ e.d.) onderkent, de religieuze ervaring van een hogere goddelijke werkelijkheid en de geschreven Openbaring (de Bijbel).

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. (Psalm 14:1, NBG)

Atheïsme is een van de mogelijke symptomen van de gevallen staat van de onverloste mens, wiens verstand is verduisterd. Atheïsme is geen staaltje van verlicht denken, maar een blijk van geestelijke verduistering.

Volgens mij is relativisme niet de sterkste kant van de auteur van deze wiki :-)

#22 Bullie

Als je echt niet gelooft dat god bestaat is de zin van ageren tegen iets als godsdienst net zo groot als om te ageren tegen macrobiotiek of montessorionderwijs. Atheïsme is godsdienst by proxy.

#23 Rene

Wat een volstrekt onzinnige stelling, Bullie. Als je “echt niet gelooft” dat goden bestaan zou je nog steeds wel goed gek moeten zijn om te geloven dat godsdienst niet bestaat. Tegen dat laatste ageren heeft niets met goden te maken; enkel met mensen die de kwalijke reuk van hun goden niet bij zich weten te houden.

#24 Rene

(te laat voor de edit: 11% met om en nabij gbh’s #15 tekst erbij. stelletje fundi’s hier…)

#25 gbh

nou rene in jouw laatste zin van @23 zie ik toch weinig bloemetjes :o)

#26 Rene

@25: Nu lijk je je eigen begrip in #17 te logenstraffen…

Het simpele feit dat ik weet dat er geen goden bestaan betekent nog niet dat ik vind dat iedereen dat moet weten. Net zoals ik vind dat niemand zijn goden aan mij mag opdringen ga ik niemand hun afwezigheid opdringen.

Gods<dienst> is iets anders als godsgeloof echter. Dat laatste bemoei ik me niet mee — maar met godsdienst alleen maar niet zolang ook dat niet probeert anderen de wet voor te schrijven.

#27 Bullie

Atheïsten zijn nergens zonder god.

#28 KJ

@Bullie; Gelukkig maar.

#29 Spuyt12

Zelfde als @2 en @3. Verder eens met de rest, ruktest die nergens op slaat. De vragen zijn multi-interpreteerbaar.

Ik moet ook even kotsen van “U bent een tolerant en ruimdenkend mens. Laat duizend bloemen bloeien, u stoort zich niet gauw aan een ander.”

Laat wel zien wat de makers van de test beter vonden.

#30 Rene

@27:

Met “god” in de zin van “geloof in goden” is dat geheel correct. Er is natuurlijk geen atheïsme zonder wijdverbreid geloof in goden op dezelfde manier als er geen afeeïsme is zonder wijdverbreid geloof in feeën.

Onder de uitspraak ligt normaliter wel een foute aanname echter en wel dat “atheïsme” een levensovertuiging is. Dat is het niet.

Het al dan niet bestaan van goden is enkel primair voor theïsten; voor atheïsten is het het tegengaan van de dwingelandij die steeds weer meelift op godsdient dat primair is. De belangrijke overtuiging is niet dat goden niet bestaan; dat is voor een atheïst een neutraal gegeven. De belangrijke overtuiging is dat daar waar geen schade voor derden ontstaat mensen niet het recht hebben hun eigen overtuigingen dwingend aan anderen op te leggen.

Het atheïsme is de stroming die zich teweerstelt tegen de vele pogingen daartoe die zich beroepen op een recht vanuit godsdienst. Zeker niet de enige bron van dwingelandij maar voorwaar een rijke. Ik zal je niet overdadig vermoeien met het geijkte rijtje voorbeelden van de winkeltijden aan de niet erg ernstige tot euthanasie aan de meer ernstige kant en de nog ergere voorbeelden uit andere tijden of andere maatschappijen kan iedereen ook zelf wel bedenken.

Atheïsten zijn nergens zonder pogingen van mensen om vanuit godsdienstige motieven niet alleen zichzelf maar ook anderen de wet voor te schrijven; ook in die zin heb je dus alweer geheel gelijk. Wij atheïsten leven dagelijks in blijde anticipatie van die komende glorierijke dag.

#31 Bullie

Ik (agnost) scoorde een verbijsterende 60% fundi, maar goddank 0% op religie.

“Laat duizend bloemen bloeien”, leuke quote in dit verband. If you go carrying pictures of chairman Mao, hoe scoor je dan op de fundi-test?

#32 E. la Roy

Waardeloos !

#33 Rene

<gbh en rene kijken als tolerante, ruimdenkende bloemen-kinderen tevreden toe hoe de rest van het rapaille hier zichzelf als fundamentalist leert kennen>

#34 InvertedPantsMan

O, voor ik het vergeet: 70% – 0%

Damit sie wissen stelletje kansloze postmoderne zeveraars.

#35 Kilgoretrout

Atheisme mag dan wel geen levensovertuiging zijn, het is wel een geloof. Bewijs maar eens dat er geen god bestaat.

#36 Rene

Als jij bewijst dat er geen onzichtbare en ontastbare zingende augurken bestaan, Killgoretrout.

#37 InvertedPantsMan

Ik ben geneigd te zeggen dat atheïsme inderdaad een onbewijsbare en onweetbare claim maakt en ben daarom strikt genomen een theepot agnost geworden. [insert knarsetanden] Dat gezegd hebbende maken religieuzen natuurlijk veel absurdere claims en kan men vrij veilig atheïst zijn t.o.v. alle geclaimde goden van het overgrote merendeel van de verschillende religies. Die bestaan iig niet.

#38 Rene

Het knarsetanden is opgemerkt maar dan zal ik me nog maar even van m’n fundamentalistische kant laten zien en de stelling poneren dat “agnosten” intellectuele lafaards zijn die meer geïnteresseerd zijn in een imago als ruimdenkend en openstaand dan in inhoud.

Nee, er is niet bewijsbaar dat goden niet bestaan. Maar net zoals we het niet-bestaan van die zingende augurken geen “geloof” noemen doe je dat ook niet met het niet-bestaan van goden. Het is absurditeit op het geheel zelfde niveau.

Blijft over zij die dat wegens indoctrinatie niet meer kunnen en willen inzien — theïsten — en zij die wel zouden willen stellen dat het niet-bestaan van de zingende augurken ook een geloof is. Bij die laatste categorie zijn we aangeland bij de standaard nutteloze nul-filosoof die gewoon iedere vraag wegdefinieert en zich dan weer gaat baden in het verblindende licht van z’n eigen inzichten.

<rene steekt een madeliefje in z’n haar en gaat naar bed>

#39 Bullie

En ik durf de stelling aan dat het van intellectuele luiheid getuigt de mogelijkheid dat zaken zich aan ons weten onttrekken te verwerpen.
In tegenstelling tot Rene ben ik als agnost niet geïnteresseerd in een imago.

“De omnibus dubitandum”, zoals Marx al zei.

#40 InvertedPantsMan

Dat is dus je dank als je een beetje intellectueel consequent probeert te zijn? LAF MIJNHEER? pff

#41 Bismarck

Als je echt niet gelooft dat eenhoorns bestaan is de zin van ageren tegen iets als eenhoornisme net zo groot als om te ageren tegen macrobiotiek of montessorionderwijs. Anunicornisme is eenhoorngeloof by proxy.

#42 mescaline

60% fundamentalist
16% religie

Ik had daar liever 75/25 gezien, gewoon, omdat dat mooi staat.

#43 KJ

@InvertedPantsMan; atheisme maakt _geen_ claim – atheisme is een term, verzonnen door gelovigen. Zonder atheisten zouden gelovigen die term nog steeds hanteren. Zonder gelovigen zouden atheisten die term (voor zichzelf) niet hanteren.

#44 gronk

@KJ: je bent in de war met agnosticisme.

#45 Share

@44 sterk of zwak ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*