‘Derdewereldtoestanden in Griekse ziekenhuizen’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Zo observeert Trouw-verslaggever Thijs Kettenis.

En dat is voor de gelukkigen die überhaupt in een ziekenhuis terecht kunnen: naar schatting hebben ruim twee miljoen Grieken (van de tien miljoen) – wegens bezuinigingsmaatregelen – geen ziektekostenverzekering.

Met dank uiteraard aan EU en IMF die niet doorhadden (economen weten inmiddels beter) dat de opgelegde bezuinigingen de economie alleen maar verder deden krimpen (met tegenvallende belastinginkomsten en hogere schulden tot gevolg) en nu koste wat kost vasthouden aan deze onzinnige bezuinigingspolitiek.

En ondertussen geven de eurolanden de Grieken ‘een verbaal pak slaag’ omdat ze zogenaamd niet doen wat goed voor ze is.

Het doet inmiddels een beetje denken aan de politieke common wisdom die stelde dat Irak in 2003 over massavernietigingswapens beschikte, terwijl de experts die beter wisten, stelselmatig werden genegeerd – met alle vermijdbare ellende van dien.

Open artikel

Reacties (9)

#1 frankw

Ik kan inmiddels niet anders concluderen dat het voor de Grieken zelf het beste is te defaulten. Ook al zal dat enorme chaos en ellende brengen in het land zelf, deze structurele ellende is zo groot en de onwil en het onbenul bij de Europese leiders om in te zien dat het zo niet werkt is ook zo groot dat er geen reeel alternatief meer is.

Ik denk dat wij ondertussen onze economische veiligheidsriemen maar weer om moeten gaan doen.

#2 gronk

Ik denk dat het ook voor ons het beste is als de grieken defaulten. En dat de portugezen, spanjaarden en italianen daarna volgen. Misschien dat dat hier ook eens wat mensen wakker schudt.

#3 Krekel

Misschien moeten we sowieso eens vragen stellen bij een systeem waarin je in diepe schulden geboren kunt worden.

Het is gewoon absurd. Word je een paar (honderd) kilometer verder geboren, dan ben je bij de gratie van je geboorte een schuldeiser? Er zijn op dit moment gewoon ongeboren in Duitsland die geld tegoed hebben van ongeboren kinderen in Griekenland … met dat idiote feit in gedachten valt gewoon niet vol te houden dat ons systeem rationeel is. Laat staan rechtvaardig.

Ik vind dat je in principe iedere verplichting tegenover je medemensen zelf dient aan te gaan; aan een afspraak die je zelf niet bent aangegaan hoef je je niet te houden. Aan dat principe hoeven we ons niet absoluut te houden (dat kan ook niet) maar we mogen het in elk geval nooit uit het zicht verliezen, we mogen het absurde tegendeel nooit normaal en vanzelfsprekend gaan vinden, zoals we nu wel doen.

—-

Daarnaast moeten we ook eens eerlijk zijn over ‘vrijhandel’: ja, in principe worden alle handelspartners er beter van, dat betekent echter niet dat alle partners er evenveel beter van worden: de dominante partners, die toch al een voorsprong hadden, worden er véél beter en ook veel snéller beter van dan de juniorpartners; die in absolute zin dus wel enige baat hebben bij de samenwerking, maar er in relatieve zin alleen maar op achteruit gaat. En daarmee dus niet slechts veroordeeld worden tot een eeuwige achterstand ten opzichte van de dominante partners, maar tot een eeuwig groeiende achterstand. En aangezien juist die relatieve rijkdom de machtsrelaties bepaalt, blijft er van de junior partners uiteindelijk niks over dan een soort slavenstaten voor de dominante partners — ze worden een soort Helotenvolk voor een Herrenvolk, zou je kunnen zeggen.

(en dan gaan de herren de heloten uiteraard nog verwijten dat het zulke verachtelijke heloten zijn ook, die wetmatigheid zoals uitgerukt door Christopher Lasch komt dan altijd in me op: ”Ruling classes have always sought to instill in their subordinates the capacity to experience exploitation and material deprivation als guilt,” … )

De baten van de internationale samenwerking zouden eerlijker verdeeld moeten worden, en dat gaat nu eenmaal niet via ‘vrijhandel’ en de markt en de neoliberale ‘hervormingen’ die de rijkere landen hun juniorpartners voortdurend door de strot drukken.

Iedereen weet dit ook. Alle economen in elk geval. Al is het maar ergens in hun achterhoofd, waar ze het proberen weg te stoppen: ‘vrijhandel’ is als die duvel die steeds op de grootste hoop blijft schijten.

Beter verdelen we de schijt gewoon eerlijk.

#4 Micowoco

@1: Economische veiligheidsriemen? Die zijn alleen voor de rijken.

@3: Eerste helft 20e eeuw = massaproductie, tweede helft 20e eeuw = massaproductie + massaconsumptie, heden = massaconsumptie op basis van verdampende werkgelegenheid, ergo: schuldeneconomie, ook wel bekend als afpersing.

#5 Bolke

Plof zegt de euro en plof zegt de EU, en geen dag te vroeg, deze ondemocratische EU kan niet snel genoeg in elkaar klappen.

#6 gronk

Misschien moeten we sowieso eens vragen stellen bij een systeem waarin je in diepe schulden geboren kunt worden.

Erfzonde much?

#7 Toko senang

Je kan je ook eens afvragen waarom de zorg zo beroerd is in Griekenland. Is het de bureaucratie, de ongeïnteresseerdheid van het aanwezig personeel dat niet meer doet dan aanwezig zijn. De wanorde was er al voordat de euro werd ingevoerd, weet ik uit ervaring.

De hele Griekse maatschappij ademt een desorganisatie uit die nieuwe ontwikkelingen tegen houdt, die initiatief smoort. Vriendjespolitiek, niet landsbelang maar alleen die van je familie of clan. En dan de EU de schuld geven van deze financiële toestand. Ik denk dat ze hand maar eens inmengen boezem moeten steken.

#8 Dante

Binnenkort in Nederland volgens Sargasso, de Griekse asielzoeker.

#9 Le Redoutable

Dit artikel toont uitstekend aan wat er allemaal mis is in Griekenland1 een en al corruptie, bureaucratie en inefficiency. Sowieso is het vreemd om in een land dat qua productiviteit te vergelijken is met een ex Oostblokland, een Noord Europese gezondheidszorg te verwachten. Dat kan simpelweg niet, goede gezondheidszorg kost namelijk gewoon veel geld. De Grieken hebben hun sociale stelsel een tijdje boven hun niveau kunnen tillen door er geleend geld tegenaan te gooien, maar iedereen wist dat dit onhoudbaar zou zijn en de kater een keer zou komen.

Met een beetje geluk helpen de hervormingen niet alleen om Griekenland economisch weer op de rit te zetten, maar ook om de organisatie efficiënter te maken, 2 vliegen in 1 klap. De vorige regering was aardig op weg daar een start mee te maken, de huidige is echt aan het pogen van Griekeland echt een 3e wereldland/Zuid Amerikaanse bananenrepubliek te maken. Laten we hopen dat de Grieken dat doorkrijgen voordat ze echt in de 3e wereld wonen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*