Bungehuis ontruimd

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

NIEUWS - Het door studenten bezette Bungehuis wordt ontruimd. Studentenorganisaties kondigen protestmars af.

De ontruiming verloop vreedzaam (livestream AT5).

Verdere ontwikkelingen te volgen op liveblog van Folia en de website van de actievoerders: De Nieuwe Universiteit.

Zie ook Sargasso’s Quote du Jour: De bezette universiteit.

Open artikel

Reacties (16)

#1 Inca

Jammer! Ik hoop zo dat ze iets in beweging krijgen.

#2 Amateur Commenter

En wanneer gaat de ME het management team van de UvA ontruimen?

#4 zuiver

Ah, occupy probeert het weer voor een dagje.
Volgens jaar mogen de nieuwe foeten het proberen.

/cynisme

#5 Olav

@3: Wat een huilebalk in dat verhaaltje.

#6 Amateur Commenter

@5: Dat niet alleen, het wekt enig verbazing om vervolgens te horen dat alle medewerkers gewoon het gebouw in mochten om hun onderzoek uit te voeren.

#7 zmoooc

@6 Het betreft hier een onderzoek bij jonge babies.

Aangezien we de deuren hebben gebarricadeerd moeten zij via een trap door het raam naar binnen, maar dat is prima te doen.

Aldus actievoerder Fokke. Waar komt jouw verbazing precies vandaan? Denk je daadwerkelijk dat je als onderzoeker die kersverse moeders doodleuk op die lokatie kunt uitnodigen?

#8 Inca

Ik zie ook wel enkele problemen:

Bij psychologie hebben ze ook dergelijk onderzoekslab maar daar gebruiken ze totaal andere software. De proefopstelling ergens anders opbouwen heeft nu geen zin, het kostte zeker een maand om alles op te bouwen en de software te schrijven.

Klinkt als een goede opzet voor herhaalbaar onderzoek. En efficient ook…

“Waar ik ook bang voor ben is dat de bezetters iets doen met mijn spullen in mijn kamer. Als er privacygevoelige informatie op straat belandt over die baby’s, of er wordt met de onderzoeksdata geknoeid, dan kan ik letterlijk helemaal opnieuw beginnen.

Dan heb je al volledig gefaald in de beveiliging van de data. Als er in 2015 zo’n risico is door simpelweg fysieke toegang te hebben tot een bepaalde plek, verdien je het van harte verketterd te worden.

Ik ben sowieso echt op van de stress in deze laatste fase van mijn promotieonderzoek en moet me nu ik dit vertel beheersen om niet in tranen uit te barsten.

Emo-drama-gedoe of misschien een reden om inderdaad te kijken naar de manier waarop de uni haar medewerkers onder druk zet?

#9 Amateur Commenter

@7: Ja, je moet alleen even creatief zijn met zijn allen.

#10 Pineaux

@3 Het is natuurlijk vreselijk voor de meid met het baby-onderzoek, maar bij elke vorm van demonstratie zijn er derden die er last van ondervinden. Daar kun je niet omheen.

De bezetters kunnen wel helpen met het verzachten van de pijn door die baby-meid te helpen met het opnieuw opzetten van het onderzoek. Ik hoop ook dat ze de onderzoeksopstelling verplaatst hebben naar een andere locatie voor de ontruiming, want de politie/schoonmakers zullen geen respect hebben voor de spullen die ze in het pand aantreffen. Dat gaat gewoon linea recta de container in, het liefst met een beetje rancuneuze sloopdrang. Ze kunnen achteraf altijd zeggen dat ze het kapot hebben aangetroffen.

Voor de rest wordt deze baby-dame gewoon voor het karretje van de anti-bezetters gespannen. De Post Online smult hiervan. Dit zit precies in hun straatje: Zo kunnen ze de actievoerders lekker demoniseren. Het is niet voor niets dat ze een varkentje als logo hebben en het is niet voor niets dat Orwell varkens als symbool gebruikte voor het kwaad.

#11 Inca

Overigens ook wel interessant om de reactie van De Nieuwe Universiteit even te plaatsen:

Geacht college,

In de dagvaarding die u 17 februari jongstleden aan ons hebt doen toe komen laat u blijken dat bepaalde academische activiteiten door de gebeurtenissen van afgelopen week hinder ondervinden. U laat bijvoorbeeld weten dat onderzoek met baby’s alleen in het Babylaboratium in het Bungehuis kan plaatshebben. Voor een aantal van deze bezwaren hebben wij begrip. Zo begrijpen wij dat de mogelijkheid om het pand te betreden door een raam via een ladder, die wij onderzoekers de afgelopen week hebben geboden, voor baby’s niet adequaat is.

Voordat wij verder in gaan op deze en andere bezwaren een opmerking vooraf. Wij betreuren het dat u ons hier niet eerder op heeft geattendeerd, maar hiermee heeft gewacht tot de presentatie van deze bezwaren in de dagvaarding, want dan hadden wij eerder naar een oplossing voor deze problematiek kunnen zoeken. Dat deze bereidheid er is blijkt uit het feit dat wij de toegang van meet af aan niet categorisch hebben ontzegd. Wij willen in aanvulling van de reeds verleende toegang aan specifieke personen, de onderzoekers alsnog aanbieden een deur voor hen vrij te maken die wij op verzoek zullen openen om de onderzoekers en hun proefpersonen binnen te laten zodat hun experimenten doorgang kunnen vinden. Wij vertrouwen erop dat u de verzwakking van onze barricades die hiermee gepaard gaat niet zult aanwenden om het pand binnen te dringen, zodat een minimum aan openbare orde gegarandeerd blijft.

Bovendien schrijft u dat personele mutaties en het uitbetalen van medewerkers geen doorgang kunnen vinden. U meent dat het essentieel is voor medewerkers van personeelsadministratie om fysieke toegang te krijgen tot de personeelsdossiers in hun kantoor. Wij zien de noodzaak hiervan in en zijn bereid maximaal 2 medewerkers toe te laten voor maximaal 2 dagen per maand om hiervoor zorg te dragen, althans wij zijn bereid om te overleggen met medewerkers over de tijd die hiervoor nodig is.
Tot slot laat u weten zorgen te hebben omtrent de brandveiligheid van het gebouw en daarmee de veiligheid van studenten, medewerkers, onderzoekers en omwonenden. Wij hebben hierover contact opgenomen met de brandweer om het pand te controleren en een niet-bindend advies te geven omtrent de brandveiligheid.

Wat de overige aspecten betreft geldt dat het u bekend is dat de kamers met vertrouwelijke gegevens zoals bekend op slot zijn, en blijven, en in beheer zijn bij betrokkenen, die gelieerd zijn aan de UvA, en geen onbekende derden.
Tot slot: voor zover u hinder ondervindt van deze actie, geldt dat deze hinder een betreurenswaardig maar onvermijdelijk aspect van deze, onmiskenbaar noodzakelijke, vorm van actievoeren is.

Hoogachtend,
De Nieuwe Universiteit

#12 gronk

@3: ah, TPO.nl gaat weer eens lekker voor de onderbuik.

#13 Bolke

Bunga Bunga huis.

#14 Bismarck

@3: Ik ben benieuwd of ze ook met een huilbericht komen nu blijkt dat dat babylab in het Bungehuis binnenkort opgedoekt wordt, of dat ze gewoon hypocriet zijn.

#15 Inca

@14, waar kan ik inzetten? Ik heb wel een vermoeden!

#16 Olav

Het ene universiteitsgebouw ontruimd, het volgende alweer bezet. Gaat prima zo! Ik hoop dat het ergens toe leidt.

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/25/studentenmars-voor-meer-inspraak-op-universiteit-trekt-duizend-man/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*