Binnensteden lopen leeg

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

In veertig procent van de binnensteden wonen momenteel minder mensen dan vijftien jaar geleden. Voor de overige steden geldt dat er sinds de eeuwwisseling veel meer huizen zijn gebouwd dan inwoners bijgekomen. De stad Groningen vormt hierop de enige uitzondering.

Anders gezegd: het opofferen van groene ruimte voor woningbouw is geen kwestie van plaatsgebrek maar van smaak.

Open artikel

Reacties (7)

#1 Joop

Vooral gezinnen.

Het grappige is dat ze wel hun kids op de elitaire lagere school in hartje binnenstad willen hebben.

#2 Bismarck

Binnensteden hebben wel meer functies dan alleen wonen. In de binnenstad van Maastricht betrof de recente (aanzienlijke) nieuwbouw voor een belangrijk deel winkelpanden.

#3 Cerridwen

Christian, het loont om even naar de achterliggende cijfers te kijken, voor je de conclusies in de eerste alinea van het stuk overneemt.

Er is namelijk helemaal geen onderzoek gedaan naar binnensteden. Er is gekeken naar ontwikkelingen binnen de kom van 2000 vs buiten de kom van 2000. Binnen de kom is dus inclusief alle nieuwbouwwijken van voor 2000, niet echt wat men gewoonlijk onder ‘binnenstad’ verstaat. Buiten de kom zijn de uitbreidingswijken.

Hoewel er dus in 40% van de stedelijke kommen van 2000 steden nu minder mensen wonen, wonen er in 60% van de stedelijke kommen juist meer, landelijk gezien 2% meer.

Tot slot is er een duidelijke verklaring voor waarom er meer huizen nodig zijn:

Dat komt door de vergrijzing en de gezinsverdunning: in de binnensteden wonen momenteel minder mensen in één huis dan in 2015

Twee langlopende trends.

Er is denk ik wel meer te zeggen over de ontwikkelingen, namelijk dat sommige steden weer aantrekkelijker worden, terwijl andere steden (zonder universiteit, in krimpgebieden, zonder historisch centrum) bewoners verliezen. Maar dat is slechts een eerste indruk.

#4 Lord Flash

@3

Bovendien betekent een toename van het aantal woningen niet dat er gebouwd is in de oude kommen.
Als je een huis voor een gezin hebt dat je splitst in 2 appartementen voor alleenstaanden heb je meer woningen en minder inwoners.

#5 MrOoijer (Jan van Rongen)

Aangezien de gemiddelde gezinsgrootte in de genoemde periode is gedaald, daalt ook het aantal personen per huishouden en dus het aantal bewoners per wooneenheid. Omdat het aantal wooneenheden in een binnenstad nauwelijks _kan_ toenemen zal het aantal bewoners van de binnenstad alleen daardoor al delen.

#6 Frank789

@4: In de Amsterdamse binnenstad worden veel woningen van rond 50m2 juist samengevoegd tot één woning.

#7 DrBanner

@6 veel in vergelijking tot wat?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*