Antwoorden Plasterk en Hennis op Kamervragen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Uit de brief:

Hierna is er onderzoek ingesteld door de diensten. Ook is er intensief contact geweest tussen de Nederlandse diensten en de NSA om tot een nadere duiding te komen. Op basis van dit onderzoek is op 20 november 2013 gebleken dat het in de berichtgeving genoemde getal van 1,8 miljoen hoogstwaarschijnlijk betrekking had op verzameling van metadata van telefoongesprekken door de Nationale Sigint Organisatie (NSO). Dit werd bevestigd door verder intern onderzoek van de diensten. Op 22 november 2013 zijn de Minister van Defensie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hierover door de diensten gelijktijdig geïnformeerd.
Het gaat hier om metadata van telefoongesprekken, hieronder begrepen een klein deel sms-verkeer en faxen, die zijn verzameld in het kader van terrorismebestrijding en militaire operaties in het buitenland. Voor zover daarbij Nederlandse telefoonnummers in beeld kwamen, zijn deze hieruit gefilterd alvorens de informatie te delen met partnerdiensten.

Het getal van 1,8 miljoen heeft derhalve geen betrekking op gesprekken die via Nederlandse telefoonnummers zouden zijn gevoerd. Het betreft metadata verzameld in het kader van de wettelijke taakuitoefening.

Open artikel

Reacties (8)

#1 Jeroen Laemers

Antwoord op vraag 17 (p. 6):

Wanneer werd het onderzoek, waarover de brief van 4 februari 2014 spreekt, officieel afgerond? Is de Kamer meteen geïnformeerd nadat er duidelijkheid kwam over de herkomst van de gegevens?

Op 22 november 2013 is het onderzoek afgerond, zie ook het antwoord op vraag 1.

Daarna hebben de Minister van Defensie en de Minister van BZK de afweging gemaakt tussen de plicht om de Kamer zoveel als mogelijk te informeren en het belang van de Staat om in het openbaar niet in te gaan op de mogelijke modus operandi van onze diensten. Het laatste gaf de doorslag.
In het kader van de voorbereiding van de civiele procedure over het gebruik van gegevens afkomstig van buitenlandse diensten is er eind januari 2014 een nieuw toetsmoment ontstaan.

Dus in eerste instantie (6 november) werd de Kamer onvolledig geïnformeerd, maar de ministers vonden het niet nodig dat beeld direct recht te zetten, vanwege ‘het belang van de Staat’.

Vraag 24 (p.7):

Wist de minister van BZK vooraf aan het versturen van de brief van 4 februari (2014Z01980) dat publicatie in de media aanstaande was? Zo ja, heeft dit een rol gespeeld in de overweging tot het alsnog openbaren van deze informatie aan de Kamer?

Nee, eventuele op handen zijnde publicaties hebben hierbij geen rol gespeeld.

Vast.

#2 Jeroen Laemers

Deze is ook fraai (vraag 27, p. 8):

Wanneer zijn de toezichthouders en de vaste commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) geïnformeerd over het feit dat de registratie van 1,8 miljoen taps het werk van onze eigen veiligheidsdiensten is geweest?

Er is geen sprake van taps, maar van metadata. […]

Herinnert iemand zich deze nog?

Als er iets is dat de ministers zal redden, dan is het dit:

In de metadata is een beperkt aantal kenmerken vastgelegd, bijvoorbeeld het telefoonnummer van de beller en de ontvanger en de datum en tijd van het gevoerde gesprek. Het gaat hier om metadata van telefoongesprekken met herkomst en/of bestemming in het buitenland. Voor zover daarbij Nederlandse telefoonnummers in beeld kwamen, zijn deze hieruit gefilterd alvorens de informatie te delen met partnerdiensten.

Want wie gaat zich druk maken over het afluisteren van bruine mensen in verre, vreemde landen?

Ik ben verder wel benieuwd naar het antwoord op de vraag hoe de metadata van 1,8 miljoen gesprekken per maand kunnen worden verzameld ‘met inachtneming van de beginselen van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit (artikel 18, 27 en 31 van de WIV)’.

Wat zullen ze bij de NSA of het GCHQ wel niet ‘proportioneel’ vinden als het aankomt op gesprekken binnen Nederland?

En wat als wij de binnenlandse communicatie van bijvoorbeeld de Engelsen doen en zij die van ons en deze vervolgens uitwisselen?

Allemaal proportioneel en keurig legaal?

Ongetwijfeld.

#3 Bismarck

@2: Waarschijnlijk onderdeel van een ruildeal. De NSA mag geen Amerikanen monitoren, dus laten ze dat door de NSO doen. Gezien de bewoording kun je erop rekenen dat dezelfde gegevens naar alle buitenlandse geheime diensten zijn gegaan waarvan er bellers/gebleden in de database zaten. Zo kan elke premier/president eerlijk tegen zijn volksvertegenwoordiging liegen dat zíjn geheime dienst geen eigen burgers volgt. Het zou me ook niets verbazen als de AIVD in ruil de metadata van Nederlandse bellers heeft gekregen van de NSA of GCHQ.

#4 P.J. Cokema

Morgen gaan ze bekvechten over de antwoorden. Voorspelling: Plasterk gaat het redden. Wellicht doet hij de toezegging de antwoorden die wegens staatsveiligheid niet in het openbaar gegeven mogen worden, in de vast Kamercommissie Stiekem te geven.

Of ook maar één van de scherpste criticasters met een motie van wantrouwen zal komen? D66 niet, misschien SP, GL of 50+.
SGP zal zo’n motie niet ondersteunen, waardoor er een verschil is met de situatie rond Weeekers (voltallige oppositie, dus SGP incluis) was bereid zo’n motie te ondersteunen.

Nu gaat dat anders liggen, let maar op. Plasterk zal dan ook niet dezelfde conclusie trekken alles Weekers. Tenzij de VVD van Plasterk af wil. Dan riskeert de VVD wel een kabinetscrisis en dat heeft de VVD er zeer waarschijnlijk niet voor over.

#5 hansje ter horst

@4: natuurlijk gaat Plasterk het redden.
Want deze regering moet het redden.
En Teeven moet het redden.
Ons dekt ons.

Wat wij als Nederlandse burger daarvan vinden interesseert ze geen drol.

#6 DrBanner

@5 er is geen ‘wij’

#7 hansje ter horst

@6: Je hebt vast gelijk.
Er zijn geen Nederlandse burgers. ;-))

#8 Niet JeZus

Een glas, een plas, en alles bleef zoals het was. Plasterk blijft, en wij worden nog steeds afgeluisterd.

Schijnbaar moeten we zelf maar voor oplossingen gaan zorgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*