1. 1

  De Hidde Boersma die een experiment met genetisch gemodicifeerde aubergines de hemel inprees voordat er uberhaubt resultaten beschikbaar waren over de uitkomsten? Die Boersma noemt Greenpeace onwetenschappelijk, terwijl hij zichzelf regelmatig van diezelfde technieken bedient? De hypocrisie ten top en een stuitend en ontluisterend gebrek aan zelfkritiek bij deze ‘wetenschapsjournalist’.

 2. 2

  Misschien moet Hidde Boersma even verder kijken dan zijn wetenschappelijke neus lang is.

  Wie googlet op ‘genetisch gemodificeerd voedsel’ komt al snel uit op alarmerende berichten: waarschuwingen over de meest vreselijke ziektes, van allergieën tot kanker, tot hiv. In sommige Afrikaanse landen gaat zelfs het verhaal dat kinderen homo kunnen worden van gemodificeerd voedsel. Klik op Google Images en je ziet muizen met gigantische tumoren. Ook Monsanto, een van de grootste biotechnologische zadenbedrijven ter wereld, komt veelvuldig voorbij, vaak in combinatie met gasmaskers, doodshoofden en het radioactiviteitssymbool. Dat bedrijf moet wel de duivel zijn.

  Het zal u verbazen meneer Boersma, maar boeren die de producten van Monsanto gebruiken, gebruiken daarbij beschermingsmiddelen. Maskers horen daarbij en een doodskop is voor zeer giftige middelen klasse 1 en 2. Andreaskruis is voor matig giftige middelen. Klasse 3

  Let wel, meneer Boersma, deze informatie vond ik binnen 5 minuten met Google. http://www.gov.sr/media/1138414/bestrijdingsmiddelen_boekje_oktober_2014.pdf
  U bent dus in uw artikel een beetje de lezer al vast in de goede stemming aan het brengen. (Elsevier misschien?)

  De techniek kan zowel mensen als de planeet vooruit helpen, is mijn stellige overtuiging.

  Ja, dat is ook mijn overtuiging. De vraag is alleen wélke techniek. Techniek die mechanische onkruidbestrijding verbeterd of techniek om via modificatie de inzet van bestrijdingsmiddelen mogelijk te maken?

  Maar merkwaardig genoeg gaan de grote ngo’s (Greenpeace, Oxfam Novib, Hivos) niet mee in de wetenschappelijke consensus. Volgens hen is gentechvoedsel schadelijk voor de gezondheid en profiteren louter grote bedrijven ervan.

  Wetenschappelijke consensus? Waarom staan er doodshoofden op bestrijdingsmiddelen denkt u? Bent u bekend met de afbreekbaarheid van bestrijdingsmiddelen? En waarom moeten we grote bedrijven willen, welke oerbos kappen/platbranden om vervolgens veevoer voor onze plofvarkens te verbouwen?

  Andere profs leerden me over plantenveredelingmethoden en toonden aan dat niets wat wij eten nog het predicaat ‘natuurlijk’ verdient.

  Op zich is dit niet onwaar. Maar een halve waarheid is ook een halve leugen. Wat u gemakshalve maar even verzwijgt is de patenten op genen welke het voor traditionele veredelaars het gaandeweg steeds onmogelijker maakt om uit een ruime genenpoel te vissen.

  Enfin, ik kan zo nog wel een tijdje door gaan met uw broddelwerkje waar iedereen zó de gaten in kan schieten.

 3. 5

  @4

  Geen trek in. Het is het reguliere stompzinnige geklets. Daar ik begrijp dat Boersma het niet aan opleiding ontbreekt, kan ik niet anders concluderen dan dat hij opzettelijk de lezer op het verkeerde been zet. Hij verwijt hoogopgeleide, linkse mensen dat het debat is vervuild met onzin. Zelf doet hij niet anders dan onzin schrijven en selectieve ‘waarheid’.

  Willen we echt stappen maken in klimaatbescherming en armoedebestrijding dan

  Hoopgevend is dan weer dat hij inziet dat het klimaat beschermt moet worden. Hopelijk leest collega Simon Rozendaal ook mee.

 4. 6

  De angst voor gentecht is simpelweg, angst voor vernieuwing en de wetenschap, gentech is feitelijk niets anders dan al eeuwen wordt gedaan via veredeling maar dan op een snellere en doeltreffendere weg. Voor de onwetende klinkt het ingewikkeld en eng, dus worden ze er bangig van, anderen maken hier weer handig gebruik van om hun eigen, meestal politieke, agenda door te drukken. Hetzelfde zie je met bijvoorbeeld E nummers en vaccinatie, daar wordt ook bewust veel onzin over verspreid. Je zou dit bij conservatieven verwachten, maar vreemd genoeg blijken juist mensen die zichzelf progressief vinden daar vatbaar voor te zijn.

  Greenpeace is zijn oorspronkelijke doel al lang voorbijgeschoten en is nu voornamelijk nog bezig zichzelf in stand te houden, desnoods door nepnieuws te creëren en angst te zaaien. Zoals nu blijkt produceren ze zelfs nieuwe problemen, tijd om zichzelf op te heffen.

 5. 7

  @2 Bah wat generaliseren, ik ben ook boer maar gebruik geen Monsanto behalve voor mijn eigen siertuintje.
  Anti biotica en dat soort fratsen tja.andere discussie.
  Maar niet generaliseren dus, straks is het ik wil minder minder boeren en dat moeten we niet willen.

 6. 8

  @2: Punt is dat de discussie over gentech vaak erg vervuild is, waarbij er verschillende zaken meegenomen worden, die op zichzelf vaak geassocieerd zijn met gentech, maar die er eigenlijk los van staan. Ik zie dat jouw reactie vol staat met zulk soort zijpaden, terwijl je in wezen geen enkel argument tegen gentech zelf te berde brengt.

  Zo staat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in principe los van gentech. Gentech kan op veel manieren ingezet worden. Het kan ook ingezet worden om het bestrijdingsmiddelengebruik te verminderen. Als greenpeace zo tegen Monsanto’s gifrommel is, moeten ze campagne voeren tegen landbouwgif, en niet zozeer tegen gentech, omdat dat laatste slechts een afgeleide is.

  Techniek die mechanische onkruidbestrijding verbeterd of techniek om via modificatie de inzet van bestrijdingsmiddelen mogelijk te maken?

  Dit lijkt me onzin. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is een feit en het wordt al jaren toegepast, ook zonder gentech. Wat je hier doet is suggereren dat gentech dat gebruik nog veel meer mogelijk maakt. In het geval van glyfosaat is dat in theorie zo (in praktijk maakt het voor het gebruik niet uit), maar dat is slechts een voorbeeld. Het punt is dat met Monsanto inderdaad de techniek verkeerd ingezet wordt: er wordt gefocust op bestrijdingsmiddel-resistente gewassen, waardoor je vrijelijk kan spuiten. Foute boel. Maar dat ligt niet zozeer aan de gebruikte techniek: die zou je b.v. ook kunnen inzetten door niet op bestrijdingsmiddel-resistente te focussen, maar op plaag-resistentie. Dit gebeurt ook in praktijk. Dat betekent dat een plant minder bevattelijk is voor b.v. schimmelinfecties, waardoor er minder gespoten hoeft te worden.
  Het probleem is als met elke techniek: er zijn goede en slechte toepassingen. In geval van gentech wordt er alleen op de slechte toepassingen gefocust, en dat wordt gebruikt om daarmee de hele techniek in discrediet te brengen.

  Wetenschappelijke consensus? Waarom staan er doodshoofden op bestrijdingsmiddelen denkt u? Bent u bekend met de afbreekbaarheid van bestrijdingsmiddelen? En waarom moeten we grote bedrijven willen, welke oerbos kappen/platbranden om vervolgens veevoer voor onze plofvarkens te verbouwen?

  Die wetenschappelijke consensus die hij bedoelt gaat er over dat gentech in zichzelf als techniek niet schadelijk is voor de gezondheid, ondanks horrorverhalen en suggesties die door o.a. greenpeace de wereld in geholpen worden. Het gaat niet over giftigheid van bestrijdingsmiddelen, dat haal jij er bij. Vrijwel iedereen weet dat het gifrommel is, niemand bestrijdt dat, en ook Boersma noemt dat.
  En het gaat al helemaal niet over het kappen/platbranden van oerbos. Je kunt alle ellende van de wereld wel op het conto van gentech schuiven, maar dat raakt echt kant noch wal. Die dingen gebeuren al jaren, en grotendeels zonder gentech, en soms ook met.

  Wat u gemakshalve maar even verzwijgt is de patenten op genen welke het voor traditionele veredelaars het gaandeweg steeds onmogelijker maakt om uit een ruime genenpoel te vissen.

  Opnieuw een vervuiling van de discussie. Het feit dat wij de manier waarop ideeen en uitvindingen gereguleerd worden op een beroerde manier organiseren (via patenten) zegt helemaal niets over de technieken zelf. Als je tegen patenten bent moet je aktie voeren tegen patenten, en niet tegen de dingen die er onder vallen. Als ik tegen Buma/Stemra ben omdat ik er van baal dat ik niet illegaal muziek downloaden mag, ga ik toch ook niet keihard campagne voeren tegen muziek en muzikanten?

 7. 11

  @8

  Het klopt dat ik vele zijpaden in sla welke met gentech te maken hebben. Dat komt omdat ik op zich geen bezwaar heb tegen gentech. Het is de gentech wel die aanpalende zaken mogelijk maakt zoals ik genoemd heb. Resistentie tegen bestrijdingsmiddelen van gewassen doet de weg in slaan naar het gebruik van diezelfde bestrijdingsmiddelen. Daarbij heb ik niet in het bijzonder iets tegen glyfosaat. (behalve dan dat het patentvrij is en dus spotgoedkoop)

  Op dit onderdeel wil ik ook benadrukken dat men in de wereld van de landbouw meerdere kanten op kan. Via gentech kan volvelds bestrijdingsmiddelen gebruikt. Via slimme toepassingen kunnen dezelfde bestrijdingsmiddelen deelvelds worden toegepast. Maar waarom zouden ‘we’ slimme toepassingen bedenken als we al gentech hebben? Plaagresistentie is weer een andere kwestie. Mijn kennis is niet toereikend genoeg om te begrijpen waarom sommige gewassen van nature plaagresistent zijn. In sommige gevallen gaat dat wel samen met een bepaalde mate van giftigheid (voor de mens). Giftigheid wil niet zeggen dat je er dood aan gaat, maar ik heb er wel wat wantrouwen tegen. En ook hier gaat op: andere mogelijkheden worden niet of in mindere mate toegepast. Natuurlijke predators genieten nu eenmaal mijn voorkeur.

  Wat de doodshoofden betreft: Greenpeace ageert veel tegen de glyfosaat-resistente gewassen. Hidde Boersma ridiculiseert Greenpeace met zijn uitspraak. Terwijl bestrijdingsmiddelen met een doodshoofd worden aangeduid qua giftigheid. GP doet niets anders dan de symbolen van de bestrijdingsmiddelen gebruiken. Terecht, mijn inziens. Had Boersma de kreet “Frankensteinvoedsel” aangepakt, dan had hij een punt. Dat gaat een beetje te ver. (Maar zo zijn idealisten nu eenmaal van nature)

  De patenten doen wel degelijk ter zake. Gewassen met een beschermd patent kunnen niet worden ingezet bij de traditionele veredeling. Volstond voorheen het kwekersrecht, nu is de zaak veranderd door de opkomst van de gentech. Zouden gemodificeerde gewassen ook gewoon onder het kwekersrecht vallen, dan pas vervalt mijn argument. Maar dan wordt het desbetreffende gen waarschijnlijk snel elders ingekruist. En dat is natuurlijk tegen de wens van de gen-knutselaars. Zodoende wordt het traditionele veredelen moeilijker gemaakt.

 8. 12

  @2: Je gedraagt je precies als Greenpeace en vele anderen, niet over GMO zelf praten, maar over randverschijnselen, alsof Monsanto 100% van de gentech beheerst en overal gif bijvoegt on op alles patenten aanvraagt. Zo is Monsanto slechts een kleinere producent van glyfosaat en in handen van Bayer.
  Doe niet alsof alle GMO’s gepaard gaan met gif of patenten of kwaadaardige firma’s, er wordt al genoeg onzin op dat gebied verkondigd.

  https://kloptdatwel.nl/2016/06/29/misvattingen-van-de-duurzame-meisjes-over-gmos/
  https://kloptdatwel.nl/2015/03/18/march-myths-modification/

 9. 13

  Het probleem met gmo’s is niet dat elke doelbewuste genetische verandering ook meteen gevaarlijk is. Dat zou ook onzin zijn: in de natuur verandert er zoveel en dat gaat maar zelden zo fout dat wij daardoor gevaar lopen, en sommige gmo’s zouden ook op natuurlijke wijze kunnen ontstaan (en door kruizen/veredeling e.d.).

  Dat geldt echter niet voor elke verandering, sommige veranderingen zouden in de natuur nooit voorkomen. En sommige veranderingen kunnen heel gevaarlijk zijn. Die biowetenschappers die voor gentech pleiten, moeten zich eens bedenken wat een gevaarlijke en schadelijke planten ze zouden kunnen creëren als ze daar bewust op uit zouden zijn.

  En bedenk je dan dat dat ook per ongeluk kan gebeuren.

  Als je eigenschappen van zo’n plant verandert dan is het twijfelachtig dat je precies kan inschatten wat de gevolgen van die verandering zijn.

  Gevaren zijn er niet alleen voor de volksgezondheid, maar ook voor het milieu, de biodiversiteit en de veiligheid van onze voedselketen. Dat zijn allemaal complexe systemen, waarin de chaos theorie een grote rol speelt en je niet precies weet wat de verandering van een klein schakeltje voor gevolgen heeft in het grote geheel.

  Voor de gevolgen op korte termijn kun je je indekken door de nieuwe gmo’s goed te onderzoeken.

  Maar op de lange termijn, 20-30 jaar, is dat vrijwel onmogelijk.

  Zeker als die zich ook nog doorevolueren, kruizen met wilde planten, of verschillende genetische modificaties gecombineerd worden.

  En dat overzien we dus helemaal niet, zeker niet als die technologie ook nog ontwikkeld wordt door van die kwaadaardige en ondoorzichtige conglomeraten die met hun patenten de genetische landbouw beheersen (waar hebben we zulke bedrijven eerder gezien? de oorlogsindustrie, de tabaksindustrie, de bananenhandel).

  En dus zegt het niet zo veel dat gentech veilig is op basis van onderzoeken naar bepaalde modificaties die op dit moment bestaan. Het is alsof je de veiligheid van kernenergie inschat door 10 jaar lang met een stralingsmeter bij één kerncentrale te staan.

  Tja, bijna altijd gaat het goed, maar als het fout gaat kan het in één keer goed fout gaan. Er kunnen miljoenen mensen van de honger sterven, aan ziekte, er kunnen (honderd)duizenden mensen vergiftigt worden of kanker krijgen, er kan in een klap een dier- of plantensoort verdwijnen, en daardoor kan een heel biologisch systeem instorten, en het milieu kan langzaam maar onomkeerbaar vergiftigt worden.

  En als ik zeg ‘het gaat bijna altijd goed’ dan bedoel ik dat de grote, maatschappij-ontwrichtende veranderingen meestal achterwege blijven. Maar dan is er ook nog de alledaagse schade van gentech die er nu dagelijks gebruikt worden, want de meeste akkers met gmo’s worden gezaaid met Monsanto e.d.: Gmo’s die zijn gemaakt om bestrijdingsmiddelen te weerstaan waar de gewassen anders zelf dood aan zouden gaan en waar veel van de wetenschappers die wel vóór gentech pleiten (zo ook de schrijver van de waanlink), ook tegen zijn.

  En dan heb ik het nog niet eens over het economische en sociale gevaar van de (verdere) verschuiving van economische macht van boeren naar grote anonieme landbouwconglomeraten.

  Kortom zowel op de korte termijn van de op dit moment meest gebruikte gmo’s, als op de lange termijn van het onbekende gevaar van nieuwe ontwikkelingen, vormt gentech geen positieve bijdrage aan onze maatschappij.

  En dat terwijl het ook nergens voor nodig is: we produceren nu al meer dan genoeg voedsel voor de hele wereldbevolking, en in Europa neemt de bevolking voor zover het natuurlijke aanwas betreft al af, terwijl onze productiviteit alleen maar doorgroeit, ook zonder gentech.

  maar er zijn óók goede modificaties mogelijk

  Ja maar hoe weet je nou zo zeker dat ze goed zijn?

 10. 14

  @12

  Het klinkt misschien vreemd, maar ik reageer op Hidde Boersma en die voert Monsanto op. En de randverschijnselen zijn geen randverschijnselen, maar zaken welke voortvloeien uit gentech.

  Verder zijn de producenten van glyfosaat niet van belang in dit verhaal. Zoals ik al schreef, glysofaat is patentvrij en goedkoop. Hetgeen wil zeggen dat dáár het verdienmodel niet zit.

  Verder schrijf je me allerlei zaken toe welke ik niet geschreven heb. Dus het lijkt mij verstandig om daar niet op in te gaan.

 11. 15

  @13

  Er zijn modificaties denkbaar welke ‘goed’ kunnen zijn. Micro-organismes welke cellulose kunnen omzetten bijvoorbeeld voor de productie van bio-ethanol. Zo kunnen afvalstromen beter omgezet of gewassen gekweekt voor de productie van brandstof.

  Gentech is een breed gebied, maar doorgaans wordt de gangbare landbouw er mee bedoelt.

  Zeker weten of iets goed is weet je nooit. In de landbouw heeft het allerlei gevolgen en we kunnen ons afvragen of we die kant op willen met de voedselproductie. Mijn insteek is een landbouw welke zelfvoorzienend is en zonder belasting van het milieu. Daarnaast is het zeer de vraag of de landbouwproductie opgevoerd moet worden. (als dat al het geval is met gentech) Een van de beperkende factoren van de toekomst is fosfaat. Dat lijkt mij een belangrijkere zaak als gentech. Zoeken naar een duurzame en biologische landbouw lost wellicht het fosfaatprobleem van de toekomst op. Gentech past daar niet in lijkt mij.

 12. 16

  @14: Hij voert zelf Monsanto op om aan te geven dat GP allerlei bijzaken opvoert die niets zeggen over het principe van genetisch manipuleren, en jij gaat daarin in @2 gewoon 100% mee.

 13. 17

  @13: Lijkt me nogal onzin. Over het algemeen is het in de evolutie zo dat je het zo gek niet kunt bedenken, of het is al eens uitgevonden, althans, zolang het evolutionair nut heeft. De vrees voor een Frankensteinplant die we niet in toom kunnen houden is behoorlijk ongegrond, want het scenario is zeer onwaarschijnlijk. Maar, inderdaad, je kan niets 100% uitsluiten.
  Het enige waar ik nog wel enige realistische waarde in zie is dat iemand ooit een virus of bacterie in elkaar knutselt om doelbewust als biologisch wapen in te zetten. Maar zulk soort militaire gentech-ontwikkeling hou je toch niet tegen, want de militaire research gaat toch door ondanks al dan niet verboden op landbouw-gentech.

  Gevaren zijn er niet alleen voor de volksgezondheid, maar ook voor het milieu, de biodiversiteit en de veiligheid van onze voedselketen.

  Dat is niet zo. Er zijn geen gevaren voor de volksgezondheid. Leg maar eens uit hoe je dat voor je ziet; ik zie het niet.
  Idem dito milieu, ook dat zie ik niet. Waarom zou het toepassen van een gentech-techniek een gevaar zijn voor het milieu. Hetzelfde geldt voor alle andere dingen die je noemt in dit lijstje. Graag wat meer uitleg over hoe je dat voor je ziet. Schets eens wat scenario’s.

 14. 18

  @13

  Kortom zowel op de korte termijn van de op dit moment meest gebruikte gmo’s, als op de lange termijn van het onbekende gevaar van nieuwe ontwikkelingen, vormt gentech geen positieve bijdrage aan onze maatschappij.

  Ik vond het voorstel van Dijksma destijds om de massaslachting op jonge haantjes te voorkomen door de inzet van gentech-technieken een heel goed voorstel. Weggestemd door de Kamer, niet op basis van argumenten (want er zijn geen argumenten tegen), maar op basis van irrationele onderbuikangsten: en dus worden nog steeds elk jaar weer voor niks 40 miljoen haantjes uitgebroed, 3 weken lang, bij 37 graden. Kost balen energie, slecht voor het milieu, om nog maar niet te spreken over het dierenleed. Had allemaal voorkomen kunnen worden met een simpele gentech-techniek. Schande, en gemiste kans.

  https://www.biw.kuleuven.be/nieuws/fiches/NRC-150715.pdf

 15. 20

  @18:
  Die beestjes worden wel geslacht (door de shredder gehaald) vanwege de bio-industrie, waarbij en passant het het in leven blijvende deel zoveel antibiotica kreeg/krijgt dat er o.a. mensen sterven vanwege resistentie tegen de antibiotica.

  Het lijkt me beter om “biologische” eieren te gebruiken en als men toch vlees eet niet die “fabrieksbeesten” te consumeren.

 16. 21

  @18: over bijzaken gesproken zeg. gentech dat dierenleed moet voorkomen geloof je het zelf?

  verder:
  Het probleem is als met elke techniek: er zijn goede en slechte toepassingen. In geval van gentech wordt er alleen op de slechte toepassingen gefocust, en dat wordt gebruikt om daarmee de hele techniek in discrediet te brengen.

  vind ik een zwak cliche. techniek is over het algemeen niet neutraal. als 99% van de toepassing van een techniek “slecht” is (gentech om meer pesticiden te gebruiken), zegt dat ook iets over de techniek zelf (blijkbaar zit de techniek zo in elkaar dat voorgenoemde de meest voor de hand liggende toepassing is). vergelijk het met de techniek van de atoombom: zou je daarvan ook zeggen “och glas is halfvol, half leeg”?

 17. 22

  @20

  We zien hier hoe men het grootkapitaal naar de mond praat met drogredenen. Nog even terug naar Hidde Boersma:

  Voordat voedsel op je bord ligt, heeft het een keten doorlopen die zo lang is en zo vol zit met grote bedrijven en verre overheidsinstanties, dat het voor de gemiddelde burger niet of nauwelijks is te overzien, laat staan te controleren. Als tegenreactie kiezen mensen voor natuurlijk, biologisch en rechtstreeks bij de boer. Dat geeft een zweem van vertrouwen en controle. Hoogtechnologische genetische modificatie past daar niet bij.

  Natuurlijk liegt de beste man hier niet, hij past zaken selectief toe. Het klopt dat we vervreemd zijn van ons voedsel. Dus zijn bewering is feitelijk juist. Maar waarom mag de tegenreactie (natuurlijk, biologisch) er niet zijn? Wat hij doet is mensen die dichter bij de bron willen staan verdacht maken. En we hebben het hier niet over een auto, maar over een van de meest elementaire zaken, ons voedsel. En daar aan gekoppeld, ons leefklimaat.

  Zijn hele schrijven zit vol met drogredenen. Hij haalt allerlei complottheorieën aan (zelfmoorden, zika) en tracht op die wijze iedereen die links is en/of wat met milieu op heeft in een hoek te drukken. De gebruikelijke methode als er geen goede argumenten paraat zijn.

  Het klopt dat haantjes waardeloos zijn voor de eierproductie. De bio-industrie haalt ze door de shredder heen. Maar dan is gentech niet de oplossing. Dan zouden we eens na moeten gaan denken over ons gedrag wat dieren met duizenden door een shredder haalt. Met de agro-industrie zijn we een weg ingeslagen die ons van onszelf heeft vervreemd. We dienen die weg niet nóg verder in te slaan.

 18. 23

  @17 Dat is niet zo. Er zijn geen gevaren voor de volksgezondheid. Leg maar eens uit hoe je dat voor je ziet; ik zie het niet.
  Idem dito milieu, ook dat zie ik niet. Waarom zou het toepassen van een gentech-techniek een gevaar zijn voor het milieu. Hetzelfde geldt voor alle andere dingen die je noemt in dit lijstje. Graag wat meer uitleg over hoe je dat voor je ziet. Schets eens wat scenario’s.

  Volksgezondheid: het insectenwerende stofje dat de plant dankzij gentech produceert blijkt op lange termijn kankerverwekkend.

  Volksgezondheid: of het stofje dat zorgt voor de kleur van die nieuwe hippe roze bananen

  Volksgezondheid: een nieuwe (planten)ziekte evolueert als reactie op een gmo gewas, deze blijkt ook schadelijk voor mensen, of voor andere planten.

  Volksgezondheid: de genetische modificaties worden overgenomen door schadelijke organismes

  Biodiversiteit: het insectenwerende stofje werkt te goed, roeit allerlei insectensoorten met een beperkt verspreidingsgebied vooral rond landbouw uit; andere planten zijn weer afhankelijk van die insectensoort voor de voortplanting, die sterven ook uit;

  Biodiversiteit: het gif waartegen het gmo voedsel resistent is gemaakt blijkt na een opbouw van jarenlang in het lichaam van bepaalde hagedissen tot hun sterfte te leiden, de aanslag op hun populatie is zo groot dat deze niet meer boven de kritieke grens blijft, en de soort sterft uit.

  Biodiversiteit: De plant heeft een dusdanig evolutionair voordeel dat het lokale soorten verdringt, die uitsterven.

  Biodiversiteit: De plant heeft een dusdanig evolutionair voordeel dat het bepaalde soorten redelijk verdringt, niet genoeg om die soort uit te laten sterven, maar wel om bepaalde insect-, vogel- en diersoorten die daarvan afhankelijk zijn te doen uitsterven.

  Milieu: Zie biodiversiteit, het (lokaal) uitsterven van plant- of diersoorten of het plotseling explosief verspreiden van andere soorten kan de balans van een natuurlijk systeem verstoren en grote schade aan het milieu veroorzaken

  Veiligheid van de voedselketen: Teveel boeren zijn afhankelijk van één producent en één gmo cultivar. Een nieuwe (of oude) plantenziekte kan hierdoor snel om zich heen slaan, omdat de genetische diversiteit van de planten kleiner is en er dus minder kans is dat bepaalde planten en soorten resistent zijn.

  Veiligheid van de voedselketen: Teveel boeren zijn afhankelijk van één producent en één gmo cultivar. Als er iets mis is bij die producent, is het niet makkelijk meer weer terug te gaan naar niet gmo soorten.

  Veiligheid van de voedselketen/Milieu/Biodiversiteit: de gmo soort vermengt zich met niet gmo soorten, en het is onmogelijk nog zaad te krijgen wat niet besmet is met gmo materiaal. Dat werkt alle eerder genoemde problemen verder in de hand.

 19. 24

  @10: Dank voor deze link. Dit is degelijker wetenschapsjournalistiek waar Boersma en de Volkskrant van kunnen leren. Boersma polemiseert zonder echt in te gaan op voors en tegens en lokt dan vanzelf pro-Greenpeace standpunten uit zoals hierboven. Daar komen we niet veel verder mee.

  Ik concludeer dat gmo als techniek veel goeds kan doen voor boeren en consumenten als we de toepassing niet laten misbruiken door op winst beluste bedrijven die uitsluitend gedreven worden door kortzichtige eigen belangen.

 20. 25

  @17 Over het algemeen is het in de evolutie zo dat je het zo gek niet kunt bedenken, of het is al eens uitgevonden, althans, zolang het evolutionair nut heeft. De vrees voor een Frankensteinplant die we niet in toom kunnen houden is behoorlijk ongegrond, want het scenario is zeer onwaarschijnlijk.
  Dat valt behoorlijk tegen, evolutie is ongelofelijk creatief, maar dat is juist omdat het vast zit aan enorm veel beperkingen van dingen die het níet zomaar kan binnenhalen met een paar willekeurige mutaties. Kieuwen zouden handig zijn op een dolfijn, maar die heeft ie niet, een staart die loslaat als een roofdier hem pakt zou handig zijn voor een rat, maar dat kan niet, een panda zou graag wat beter planten kunnen verteren, maar dat kan ie niet, en een bij zou best wel zo giftig willen zijn als een kogelvis. Allemaal zijn het dieren met ongelofelijk slimme aanpassingen aan hun omgeving en levenswijze, maar als het ‘pick and choose’ was van de beste genetische eigenschappen dan waren er heel wat efficiëntere mogelijkheden geweest. (en we danken de bestaande biodiversiteit juist aan die beperkingen)

  Er zijn dus wel degelijk veel genetische veranderingen die niet snel door evolutie gereproduceerd kunnen worden.

 21. 27

  @19, @20: Tsja, de wereld is nou eenmaal geen efteling. Ik ben zelf al 30 jaar volbloed vegetarier, dus vertel mij wat. Maar die bioindustrie gaat echt niet verdwijnen door heel hard “boe!” te roepen. Het is een feit. En dan kun je maatregelen nemen die de verspilling van energie en levens voor een deel terug weten te dringen. Of je kunt gaan zitten dromen over een perfecte wereld die nooit komt (omdat die andere 98% van de bevolking vlees en eieren wel willen blijven eten) en ondertussen niets doen.

  Ik kies duidelijk voor optie 1. Ik begrijp dat jullie liever optie 2 kiezen.

 22. 28

  @21: hoezo, dat voorbeeld uit @18 zou toch dierenleed voorkomen hebben. Ik begrijp niet waarom je dat niet geloofd. 40 miljoen haantjes per jaar minder die er geboren worden enkel om een paar dagen later meteen door de shredder te gaan.

 23. 29

  @22: Ik begrijp helemaal niets van deze reactie van je .

  Maar waarom mag de tegenreactie (natuurlijk, biologisch) er niet zijn?

  Die mag er best zijn, en ik heb Boersma niet kunnen betrappen op een standpunt dat dat niet mag.

  .. haalt allerlei complottheorieën aan (zelfmoorden, zika) en tracht op die wijze iedereen die links is en/of wat met milieu op heeft in een hoek te drukken.

  Grote flauwekul dit. Echt onzin. De man heeft een documentaire gemaakt over minder gifgebruik en armoedebestrijding in Bangladesh, “linksere” thema’s zijn er niet lijkt me. Ik ben zelf meer dan twintig jaar in de milieubeweging werkzaam. Ik voel me absoluut niet in een hoek gedrukt door Boersma, in tegendeel: ik ben het roerend met hem eens. Boersma zegt zelfs letterlijk dat hij Greenpeace een goeie club vind, behalve dan hun gentech standpunt. Zo denk ik er ook over. Dus je verhaal dat hij iedereen die wat met milieu opheeft in een domme hoek probeert te drukken raakt werkelijk kant noch wal.

  Het klopt dat haantjes waardeloos zijn voor de eierproductie. De bio-industrie haalt ze door de shredder heen. Maar dan is gentech niet de oplossing. Dan zouden we eens na moeten gaan denken over ons gedrag wat dieren met duizenden door een shredder haalt.

  Ja, lekker luchtfietserij. Ga die 97% van de wereldbevolking maar lekker proberen te voertuigen dat ze geen bioindustrie moeten eten, terwijl ze allemaal achter de kiloknallers aanrennen. Er zou in Nederland een volksopstand uitbreken als er werkelijk een vleestax kwam; het is niet voor niets dat die vleestax enkel door wat partijtjes in de linkermarge wordt bepleit.
  Vergis je niet, ik zou er helemaal voor zijn. Maar ik vind het volslagen kolder om goede maatregelen die 40 miljoen dode haantjes kunnen voorkomen opzij te schuiven in de verwachting dat we wel eventjes en masse aan de bio-landbouw zullen gaan. Klinkklare luchtfietserij.
  Ik vind het even onzinnig als tegen ongelode benzine en tegen de driewegkatalysator zijn omdat je vindt dat iedereen op de fiets naar z’n werk moet.
  Of tegen de hartstichting zijn omdat je vindt dat iedereen zich maar niet vol moet vreten.

 24. 30

  @okto

  Ik zie in dat een discussie tussen ons zinloos is. Ik ben een luchtfietser, een dromer. Iemand in de marge, die inderdaad een vleestax zou invoeren als hij het voor het zeggen zou hebben.

  En zeker te weten dat er een volksopstand uitbreekt. Ik zie ook dat iedereen naar de kiloknaller gaat en dat het bij de natuurwinkel altijd verdacht rustig is. Maar dat maakt nog niet dat ik het “leef maar raak” principe onderschrijf. Wel zie ik in dat ageren tegen gentech of (bijvoorbeeld) klimaatverandering zinloos is.

 25. 32

  @23: Dank voor het uitgebreide antwoord. Ik zal proberen (op een deel) serieus te antwoorden, maar dat lukte niet eerder wegens geen tijd en vertoeven elders.

  Je noemt qua gezondheidsaspecten met name dat gentech onveilig zou zijn omdat de aan voedselplanten toegevoegde stofjes op de lange termijn schadelijke effecten zouden kunnen hebben.

  Goed punt. Dat kan inderdaad. Ik begrijp hieruit dat voor jou met name het toevoegen van stofjes aan voedselplanten een taboe is, want dat is immers de reden dat je gentech afwijst.

  Helaas is het toevoegen van stofjes aan voedselplanten schering en inslag, en ik begrijp dat je dus ook tegen al deze toevoegingen bent? In de landbouw worden stofjes in de vorm van bestrijdingsmiddelen toegevoegd (waarvan er residuen op de planten achter blijven), en in de nabewerking is het toevoegen al helemaal schering en inslag (conserveringsmiddelen, zuurteregelaars, antioxidanten, etc). Voor al die stofjes geldt: je kunt niet zeker weten of ze op termijn niet kankerverwekkend zouden kunnen zijn.

  Nu begrijp ik best dat je terughoudend moet zijn met toevoegingen aan eten, maar ik mag toch echt aannemen dat als er een stof via gentech aan een plant “toegevoegd” wordt opdat de plant niet aangevregen wordt, dat dit dan toch echt alle normale veiligheidsprocedures doorlopen moet die gelden voor toevoegingen en voedselveiligheid. In praktijk zijn dat zelfs nog meer veiligheidschecks, want vanwege het taboe op gentech wil niemand zich natuurlijk branden aan een toevoeging aan de plant die ook maar enigszins omstreden is qua voedselveiligheid.

  Je biodiversiteits-argumenten zijn meer argumenten die samenhangen met het toepassen van landbouw, dan met specifiek gentech. Het uitroeien van plagen door het gebruik van pesticiden is natuurlijk net zo goed slecht voor de biodiversiteit volgens de voorbeelden die je noemt, en waarschijnlijk zelfs nog veel slechter.

  Kortom, ik zie weer veel argumenten zoals Lutine die ook bezigt: je zet gentech niet af tegen de reele alternatieven van de huidige landbouw, maar tegen een soort perfecte Eftelingwereld die weinig van doen heeft met de alledaagse praktijk zoals die nu heerst in de landbouw. En dan kun je natuurlijk zeggen: ik wil dat systeem niet faciliteren. Ik vind dat nobel, maar weinig realistisch, want dat systeem is er nu eenmaal en als je maatregelen kunt doen om het minder akelig te maken moet je dat niet laten. Ik vind dat even onzinnig als zeggen “Ik ben tegen autogordels, want dat verhoogt de veiligheid van een inherent onveilig vervoermiddel en daarmee faciliteer je de auto-mobiliteit, terwijl iedereen zou moeten fietsen”.

  Ik zeg ook niet dat alle gentech goed is, integendeel – dat is het zeker niet. Ik baal er alleen van dat die gentech-initiatieven die wel een goede impact hebben er niet doorkomen puur en alleen vanwege het feit dat ze gentech zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren