Advocaat Chevron: wetenschap klimaatverandering is correct, maar opwarming is schuld consumenten

Chevron accepts what the IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change] has reached consensus on concerning science and climate change.

Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de oliemaatschappijen schuldig zijn:

Even his attempt at implying that his client was not at fault was framed within the substance of the IPCC report; he said that the report never said “extraction or production” of oil was the cause of carbon dioxide emissions, but rather the “economic activity” that burned fossil fuels.

Die redenering klinkt bekend in de oren, de sigarettenindustrie gebruikte een vergelijkbare stelling:

We’re just making the cigarettes, people are choosing to smoke.

Open waanlink

  1. 1

    Het is hier van het jaar nog eens langs gekomen. De industrie veroorzaakt ± 80% van de milieubelasting terwijl de burger/consument ± 80% van de milieuheffingen betaalt.

  2. 2

    @0 Het is begrijpelijk dat de sigarettenindustrie dezelfde argumenten gebruikte als de kolen-, olie- en gasbedrijven nu doen. Beide industrieën maken gebruik van dezelfde denktanks en lobbyfirma’s om twijfel te zaaien. Zelfs de onderzoekers die vroeger twijfel zaaide over gezondheidsschade door roken kom je nu deels weer tegen als twijfelende klimaatonderzoekers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren