WTO: Oude Vijanden maken Nieuwe Vrienden

tour of duty 2005De World Trade Organization (WTO) is dichtbij een akkoord met Vietnam over toetreding tot de WTO. Vrijhandel en globalisering zijn de motor achter de economische groei en dus achter de stijging van de welvaart wereldwijd. Hoewel in de ogen van sommige oude-stijl staatssocialisten de vrijhandel en globalisering geen goed kunnen doen, omarmen de oude communistische bondgenoten van deze staatssocialisten de nieuwe principes van een betere toekomst.

De wereldhandel groeide in 2004 nog met ongeveer 9% en hoewel die groei dit jaar terug viel tot 6% is het van levensbelang voor velen in de Derde Wereld dat de markten vrij en eerlijk kunnen concurreren. Terwijl de wereldhandel toeneemt, neemt het aandeel van de ontwikkelingslanden ten opzichte van de industriele landen juist toe! Op een totale groei van 3,6 miljard in 1990 naar 5.5 miljard dollar in 1997, terwijl het aandeel van het Westen afnam van 70% naar 64%. Terwijl het Foreign Direct Investment (FDI = buitenlandse investeringen) maar liefst 17-voudig steeg tussen 1973 en 1996. Alle reden dus voor ontwikkelingslanden om de WTO als een bondgenoot in ontwikkeling te zien.

Dat ziet niet alleen twee voormalige socialistische landen als China of Rusland, waar het socialisme haar tekortkomingen en falen ten koste van de armsten inzag, maar nu ook een van de laatste bolwerken van het ten dode opgeschreven socialisme: Vietnam! Want ideologisch gezwel klinkt wel hol en prachtig met een diepe echo, maar honger wordt er niet mee gestild. Het probleem van Afrika is juist het tekort aan vrijhandel. De toekomst van Afrika is juist omwille van geografische en historische redenen de verantwoordelijkheid van de Europeanen. Desondanks belemmert de EU in haar eigen tuin de economische ontwikkeling en zelfredzaamheid van miljoenen mensen, door beperkingen op de stroom van mensen en kapitaal. Ook Afrika is grotendeels schuld aan de eigen armoede.

Na 10 jaar onderhandelen komt er nu dus eindelijk een nieuw begin in zicht voor de vele arme Vietnamezen. Bovendien leidt de verdere integratie van het land in de internationale gemeenschap en de incorporatie van de door de WTO vereiste wetgeving tot een terugdringen van willekeur en corruptie in het land. Terwijl een hogere welvaart en vrijhandel hopelijk zal bijdragen tot de ontwikkeling van een burgerlijke, democratische klasse die de gevolgen van tientallen jaren socialistische dictatuur zal verdringen.

De Verenigde Staten zijn in elk geval druk in de weer om oude wonden te helen, en de toekomst en welvaart ook voor oude vijanden binnen handbereik te brengen. Enkele maanden geleden bracht de Minister President van Vietnam een gedenkwaardig bezoek aan Amerika, ondersteund door een uitgebreide handelsdelegatie. Men hoeft dus niet door holle frases en propaganda verstrengeld te raken in een uitzichtloze politieke of geografische stammenstrijd, maar vrijhandel en de WTO scheppen legale en daarmee economische voorwaarden om het handelsrisiko te beperken en daarmee de handelzucht te bevorderen. Ook de EU onderneemt ferme stappen om de armoede in Vietnam te bestrijden door middel van een fotowedstrijd.

Want de toekomst van ontwikkelingslanden ligt niet in links geleuter, maar in rechtse liberale handelszin. Nu maar hopen dat de mercantelisten in Frankrijk, de Duitse socialisten en de Hollandse kleinburger van Europa een eerlijk bastion van vrije handel maken, zodat ook de armen van de wereld hun steentje kunnen bijdragen aan hun eigen welvaart.

Links:

 • ICTSD – International Centre for Trade and Sustainable Development
 • WTO – Vietnam Membership Negotiations
 • US – Vietnam trade Council
 • Delegation of the EU to Vietnam
 • IMF
 • Worldbank
  1. 1

   Vrijhandel en globalisering zijn de motor achter de economische groei en dus achter de stijging van de welvaart wereldwijd.

   Dat is propaganda.

  2. 2

   ik heb een leuk bijpassend plaatje bij dit verhaal gevonden:

   [img]https://sargasso.nl/wp-content/pix/hoogervorst_1040981g.jpg[/img]

   en deze, ook leuk:

   [img]http://z.about.com/d/politicalhumor/1/0/F/_/bush_flipping_finger.jpg[/img]

  3. 4

   Ik heb er hartelijk om gelachen Caprio, dank je wel !
   Maar wist je dat als landen een invoerverbod op illegaal hout willen instellen ze de WTO op hun pad vinden die dit verbiedt omdat het handelsbelemmerend zou zijn? Dit klinkt als een onwaarschijnlijke grap maar het is de harde realiteit: zelfs de handel in illegale goederen legt de WTO geen strobreed in de weg. Opzich is vrijhandel goed, maar de economische verhoudingen in de wereld zijn te complex om een blinde neo-lberale koers te varen.

  4. 5

   En dit is toch ook een pareltje waarvan je denkt, dat bestaat niet meer. Dank o dank. Want de toekomst van ontwikkelingslanden ligt niet in links geleuter, maar in rechtse liberale handelszin.

  5. 7

   Het verbaast me dat linkse rakkers die zoveel op hebben met de arme mensen in de wereld hen welwillend in de weg staan zelfredzaam en voortvarend te zijn. Het is nota bene een kwestie van economie en technologie, de socialisten zijn veranderd in een stel milieuactivisten zonder verstand van brood op de plank. Welvaart heeft een stel patat socialisten gekweekt die alleen nog maar een uitweg kennen in zelfgenoegzaamheid en dogmatiek, zie ook DP’s steekhoudende reactie hierboven.

  6. 9

   emsuuri: de VS schermen wel degelijk met WTO-regelementen om een verbod op de import van illegaal hout tegen te gaan. De EU voegt zich hierin stilzwijgend.

  7. 10

   Het probleem wordt ook duidelijk als je het probleem van de Dolphin-safe Tuna bekijkt: de VS hebben scherpe wetgeving ter bescherming van de dolfijnen als het gaat om het vissen van tonijn, maar de Mexicanen niet. WTO wetgeving verbiedt een verbod op de import van uit Mexico afkomstige dolfijn onvriendelijke tonijn.

   De logica achter deze wetgeving is natuurlijk om te voorkomen dat niet eiedereen naar eigen inzicht zaken als niet-duurzaam geproduceerd goed gaat betitelen. Ik ben met Carlos eens dat dit een tekortkoming in de WTO wetgeving is.

   Maar ik neem aan dat een tekortkoming niet het principe tegengaat??? Of bedoelt Carlos dat een tekortkoming het principe miskent?

  8. 11

   Het staat een land wel vrij om hout als “KUT HOUT” te labelen. Dus als Nederland/EU dat niet doet is dat een tekortkoming van de Nederlander en de Europeaan in de eerste plaats. Welke consument koopt er nu immers kuthout.

  9. 14

   Ik stel dat de enige mogelijkheid tot ontwikkeling in Afrika een totale economische isolering is van de rest van de wereld. “Vrij”handel werkt niet zolang Europa en de VS hun productie blijven subsidieren zodat Afrika er niet tegenop kan concurreren. Daardoor ontstaat een negatieve handelsbalans, waardoor al het geld Afrika tien keer zo hard uitstroomt als de ontwikkelingshulp erin. Het gevolg zijn hyperschulden en een economie in het slop.

   Bezie India en China die decennia lang de vrijhandel totaal belemmerd hebben en inmiddels konkurenzfaehig (hoe heet dat in het nederlands?) worden. Uiteraard gaan vervolgens Europa en de VS zelf barrieres opwerpen tegen de influx van goedkope kleren… Hoezo vrijhandel???

  10. 15

   Dat is grotendeels een mythe. Het grootste probleem van Afrika is het gebrek aan vrije handel binnen Afrika, belemmerd door corruptie, gebrekkige infrastructuur etc. De invloed van de wereldhandel op de Afrikaanse economische ontwikkeling is relatief klein.

   India en China hebben door het instellen van vrijhandel op de interne markten juist een competent, zelfredzaam economisch systeem gecreeerd, dat dankzij de wereldhandel nog verder groeit. Dit in tegenstelling tot de socialistische systemen van andere Aziatische tijgers, die papieren tijgers bleken omdat ze grotendeels gebaseerd waren op het vergroten van de publieke sector, een erg verliesgevende politiek die dan ook ingestort is. Vrijhandel heeft tenminste een correctie mechanisme.

  11. 16

   brr, brr..en van dogmatiek heeft caprio geen last. Vrijhandelsgeest is eerst en vooral een dogma wat in hoofdletters geschreven dient te worden in plaats van weggemoffeld in de kleine letters.
   Ik begrijp dat uw sympathie vooral uitgaat naar de typisch burgelijke vrijheidsbeginselen die in theorie uit de Franse Verlichting stammen en in de huidige praktijken van de wereld de reactionaire politieke krachten van het bank en verzekeringswezen en inderdaad de geldgierige burgerij hier en de evenknie, de smaldelen daar sterker maakt maar waar de bevolkingen als lastdieren leven die inwisselbaar en vervangen worden zodra ze ziek, zwak of aan zoiets als aids bezwijken, zoals voormalige slaven met verse waar uit de kolonie. Let op, vanwege de wegebbende democratisering als gevolg van de deregulering ( de kern van het vrijhandelbeginsel) zal hun aanspraak op welvaart en vrede en noodzakelijke investeringen in hun publieke sectoren( railwegen, watervoorziening, riolering, ziekenhuizen, (basis en hogere scholen) mogelijken helaas noodzakelijkerwijs gewapenderhand zullen moeten afdwingen wil men nog baas in eigen land blijven in plaats van de zoveelste arm van een vraatzuchtige octopus in de vorm van een wereld kapitalisme wat inderdaad moderniseert en in technische zin zichzelf vooruitbrengt maar slechts in beperkte mate een prettig welvaartnivo voor ieder beoogt..het heet ondernemingswijze productie gekoppeld aan het private eigendom van landen en dat is schijndemocratie zolang er klassensamenlevingen en behoudende politiek wordt bedreven.
   Bedoel , hoe kan iemand verzinnen dat een nog hardvochtiger kapitalisme en een gedogende staat alleen maar goed voor iedereen moet zijn.. leest men weleens iets over de oorzaken van burgeroorlogen, armoede, welvaart/beschavingsziekten zoals overgewicht, alcohol en drugsverslaving, criminaliteit, vrouwenonderdrukking, milieugevolgen en dieronvriendelijk voedselindustrie ?
   Daar heeft de liberale dogmatiek en de reactionaire autoritaire ideaalmaatschappij van elite en massa, van ubermenschen/ untermenschen, van god en geloof niets mee te maken ?

  12. 17

   @nove: vrijheid is niet hardvochtig, het is eigen aan de mens en zijn geluk. klassensamenlevingen zijn ook essentieel voor het menselijke geluk, gelijkheid doodt elke creatieve geest en individualiteitszin.

   Burgeroorlog: Uw gelijkschakeling is een gevaarlijk ideaal dat alleen maar verwerkelijkt kan worden met geweld. Heeft u wel eens de geschiedenis bespiegeld? Nergens is het gevaar op burgeroorlogen zo groot waar het individualisme wordt onderdrukt en de massa gelijkgeschakeld wordt en tegen elkaar wordt uitgespeeld: Amerikanen tegen Europeanen, Moslims tegen Christenen. Vrijheid is de Weg naar het menselijke geluk.

   Armoede: armoede heerst vooral in gebieden waar geen vrijhandel en democratie bestaat. Dit is simpel te constateren. Kijkt u maar eens op een kaartje en zie waar armoede bestaat: dit valt grotendeels samen met de voormalig socialistische landen en dictaturen.

   welvaart: zie armoede.

   overgewicht: vergelijk met levensverwachting en zie dan punt over armoede. U ziet de mens liever slank verhongeren?

   criminaliteit: hangt samen met armoede.

   vrouwenonderdrukking: wel eens in voormalig socialistische landen geweest? Vrouwen zijn ook gebaat bij de vruchten van vrijheid.

   milieugevolgen: technologische vooruitgang is de enige manier om het milieuprobleem op te lossen zonder te vervallen tot armoede. De marktwerking is de beste conditie tot technologische vooruitgang: kans op winst verhoogt ondernemingszin en technologische innovatie.

   dieronvriendelijke voedselindustrie: nergens is de organische bioindustrie zo sterk als in de VS. Waar de consument organische producten wenst en kan betalen biedt de vrije markt een uitweg.

   Wie gaat in Nederland de centen verdienen voor een welvaartstaat als de Socialistische Partij aan de macht is? Je zult een leegloop van kapitaal zien naar landen in het voormalige oost blok waar ze vrijheden nog niet als eeuwigdurende vanzelfsprekendheden zien.

  13. 18

   De mens is geen solitair dier. Echt individualisme bestaat derhalve niet, hooguit onderscheidend groepsgedrag.
   Dit komt voort uit het streven naar eigenbelang boven groepsbelang, zorgt voor een éénzijdige herschikking van macht en middelen en kent per definitie een negatieve ontvangende zijde alwaar zich ook mensen bevinden.
   Dat ongebreidelde mogelijkheden op dit punt niet tot voorspoed en stabiliteit leiden, hadden we allemaal kunnen leren uit de tijd van de industriële revolutie.
   Die periode is niet voor niets de bakermat van al die dogmatische linkse groepsdenkers.

  14. 21

   @DP: laten we niet vergeten dat het de sociaal-liberalen waren die met de eerste arbeidswetten kwamen. Bezorgdheid over de omstandigheden van arbeiders en armoede bestrijding is geen monopolie van de socialist, in tegendeel, zij is in betere handen bij de sociaal liberaal.

   @Har: precies, handel is ook geen solitaire bezigheid, het is een sociaal proces. Het is het samenbindende element in de solitaire bezigheid van de mensen.

   Het verbaasd me dat een land als Nederland vol zit met mensen die niet in de vrijhandel geloven en het zelfs als de bron van het kwaad zien. Nederlanders, Ontwaak! Kent uwen geschiedenis: Gouden Eeuw! Hoe is Nederland rijk geworden? Op welke zak duiten bent u opgegroeid, op die van den socialist of die van den ondernemer??
   Zelfs hedentendage zou Nederland waarschijnlijk rond het welvaartsniveau van Bulgarije zweven als je de handelsinkomsten uit de vrijhandel niet meetelt. Wat een blindheid, en moet daar ooit een regeringsbeleid op worden gebouwd??

  15. 23

   In spin de bocht gaat in, uit spuit de bocht gaat uit.

   laten we niet vergeten dat het de sociaal-liberalen waren die met de eerste arbeidswetten kwamen. Bezorgdheid over de omstandigheden van arbeiders en armoede bestrijding is geen monopolie van de socialist, in tegendeel, zij is in betere handen bij de sociaal liberaal

   Een sociaal-liberaal hè? Laat die nou nooit hebben bestaan. Ik ken Van Houtens (liberaal) kinderwetje uit 1878, een doekje voor het al te erge bloeden van de arbeiderskinderen. Overigens het gevolg van o zo liberale opvattingen. Remember Regout, die liberale misdadige schandvlek ?

   Ik zie, Caprio, dat je het liberale lijf nu graag in een historisch sociaal jasje steekt. Dan steek ik daar maar even een stokje voor als het mag.

  16. 24

   Dit geeft je positie ook al niet zo best weer: Kent uwen geschiedenis: Gouden Eeuw! Hoe is Nederland rijk geworden? Op welke zak duiten bent u opgegroeid, op die van den socialist of die van den ondernemer?

   Enkele Nederlanders (niet: Nederland) zijn toen steenrijk geworden door uitbuiting van alles wat enig nut had.

  17. 26

   @mescaline: die uitbuiting zat er zeker tussen, maar je moet niet vergeten dat het gros van de rijkdom uit de handel kwam, Nederland is niet opgebouwd met peper en kaneel alleen.

   Voor welke slotsom gaat DP kiezen:
   A. vrijhandel = fascisme
   B. historische kennis = fascisme
   C. de socialistische heilstaat wordt bereikt middels de voortdurende revolutie ala Trotski
   D. interneringskampen voor liberalen en christenen
   E. ik mis in Nederland een vaderfiguur voor de natie

   spannend…

  18. 27

   Ik ben geen tegenstander van auto’s maar ik ben wel een tegenstander van auto’s die met 200 km per uur door mijn straat rijden.

   Caprio beweert namelijk in bovenstaand stuk dat auto’s die 200 kunnen ook met 200 km per uur door woonerfjes moeten mogen scheuren aangezien ze dat nou eenmaal kunnen en snelheid en auto’s zijn goed voor de economie. Dus waarom zou je die auto 1 strobreed in de weg leggen.

   En als je het niet eens bent met Caprio dan ben je een stalinist.

  19. 30

   Caprio: Dat is wel ZEER beperkte historische kennis die je daar tentoon spreidt! Die handel legde nederland inderdaad geen windeieren, maar het ging wel volledig ten koste van anderen:
   -Nederland was slavenhandelaar #1.
   -Nederlandse handel leide tot uitbuiting in alle gebieden waar nederland handelsposten had.
   -Door de nederlandse concurrentie maakten andere Europese landen economische crises door.
   -De handel ging ook niet zelden gepaard van nogal wat geweld, meestal met niet-nederlandse slachtoffers als gevolg

   De enige uitzondering die ik daarop kan bedenken is Abel Tasmans’ bezoek aan Nieuw Zeeland, waarbij uitsluitend nederlandse doden vielen (2 of 3 geloof ik).

  20. 31

   @Bismarck: Nederland was vergeleken met de Engelsen slechts op zeer bescheiden schaal betrokken in de slavenhandel. Bovendien waren er minder landen niet dan wel betrokken bij de slavenhandel. De slaven werden gekocht als slaven van Afrikaanse stammen die hen als slaaf hielden, en onder andere ook aan de Arabieren slaven verkochten. In sommige Arabische culturen is het concept zelfs nooit weg geweest. Laten we dus alsjeblieft niet doen alsof Nederland zich zo buitengewoon vreselijk gedragen heeft. In Amerika bijvoorbeeld konden de slaven in Nieuw-Nederland wapens dragen, land bezitten en zichzelf vrij kopen. De Engelsen zijn degenen geweest die zich volledig tebuiten zijn gegaan aan de Neger. Zonder het goed te praten overigens, maar wel om een historisch kader aan te brengen. Bovendien had je in Nederland zelf en Europa ook horigen, blanken aan het land verbonden boeren, dat had alles te maken met de adel, je weet wel Oranje Nassau en fascistisch aangetrouwd tuig. Als je slavernij, horigen en loonarbeider op een rijtje zou zetten zit er waarschijnlijk in de leefomstandigheden niet zo heel veel verschil destijds.
   Waar baseer je dus op dat Nederland slavenhandelaar nummer 1 was? Het zou kunnen, maar ik ken de data niet, alleen de verhalen.

   Ten aanzien van je ‘handel leidt tot uitbuiting’ redenering, die deel ik niet. De lokale bevolking profiteerde wellicht evenzeer van de nieuwe belangstelling voor hun producten. Alsof die zonder de Nederlanders geen handel dreven. De vergrote vraag leidde alleen tot verhoogde prijzen en dus opbrengsten.

   Ook je ‘concurrentie leidt tot crises’ argument deel ik niet. Concurrentie leidt tot lagere kostprijzen, hetgeen de productie verhoogt en dus de opbrengsten.

   ‘handel gepaard met doden’: alles ging in die tijd gepaard met doden. Dat is niet specifiek aan de handel maar aan de tijd. Zelfde voor je laatste punt. Nogal vergezocht als je het mij vraagt.

   Gaan we het nu hebben over de doden die door het socialisme vielen?