WTO: Het falen van de WTO is treurig voor ontwikkelingslanden

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

lm75.jpgVeel demonstranten (.wmv) zijn blij en roepen deze week in Geneve dat ‘geen overeenkomst beter is dan een slechte overeenkomst’. Vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden, zoals de ambassadeur van Benin (.wmv), zijn echter gefrustreerd. Volgens Brazilië is er helemaal geen alternatief voor de handelsonderhandelingen in de WTO en ook de Verenigde Staten gelooft nog in de ronde, maar stelt dat grote ontwikkelingslanden zoals India en Brazilië veel meer toezeggingen moeten doen.

Al met al lijkt het falen van de WTO vooral treurig te zijn voor de ontwikkelingslanden. Hen was ontwikkeling beloofd in de vorm van afschaffing van handelsverstorende subsidies in de Verenigde Staten en de Europese Unie en meer markttoegang tot de markten van de rijke landen. In ruil zouden zij echter een hoge prijs moeten betalen: de prijs van marktliberalisering. We weten feitelijk de gevolgen al van de prijs die ontwikkelingslanden moeten betalen. Uit onderzoek van de Engelse organisatie Christian Aid (.pdf) blijkt dat volledige liberalisering vooral positief zal uitpakken voor de rijke landen en een aantal grote ontwikkelingslanden. Dus zouden de demonstranten niet een klein beetje gelijk hebben?

Reacties (24)

#1 JSK

Uit onderzoek van de Engelse organisatie Christian Aid (.pdf) blijkt dat volledige liberalisering vooral positief zal uitpakken voor de rijke landen en een aantal grote ontwikkelingslanden. Dus zouden de demonstranten niet een klein beetje gelijk hebben?

Welke “grote ontwikkelingslanden” eigenlijk? Als liberalisering positief uitpakt voor India, China en Pakistan (een klein aantal grote ontwikkelingslanden) heb je al een derde van de derdewereldbevolking te pakken. Beetje eenzijdige berichtgeving, eerlijk gezegd.

 • Volgende discussie
#2 mescaline

India zou dus beter worden van liberalisering. Maar dat land wil dat dus niet. Hier is iets uit te leggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 JSK

Nee. Anders lees even mescaline. De redenering “de WTO deugt niet want maar een paar grote ontwikkelingslanden worden er beter van” is een waardeloze. Het kunnen namelijk hele grote ontwikkelingslanden zijn.

Het een suggestief gebruik van “feiten”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 mescaline

Maar India zit daar dan niet bij @JSK (spinsel?). Ik wil geen “feiten”, ik wil dan allereerst een verklaring voor India’s gedrag.

@JSK eenderde vd wereldbevolking zal het “beter” krijgen in de hypothese in je aanvechting van Christian Aid. Je kan het ook zien als: meer slaverniij tegen te weinig welvaart, of hoe zie jij dat ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 JSK

Maar India zit daar dan niet bij @JSK (spinsel?). Ik wil geen “feiten”, ik wil dan allereerst een verklaring voor India’s gedrag.

Aha. Nou, een woord: belangengroeperingen. Je bent het vast wel met mij eens dat Europa en de Verenigde Staten erop vooruit zouden gaan (in economische zin) als zij hun landbouwsubsidies en tariefmuren zouden afschaffen. Waarom doen zij dat dan niet? Het gedrag van overheden is verre van “rationeel”.

@JSK eenderde vd wereldbevolking zal het “beter” krijgen in de hypothese

Nee! God, ben ik dan zo onduidelijk?

Je kan het ook zien als: meer slaverniij tegen te weinig welvaart, of hoe zie jij dat ?

Ik snap uberhaupt niet waar je het over hebt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 mescaline

Laat maar.
Ik wijt het onbegrip wel een beetje aan de post zelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Manyang

Feit is natuurlijk wel dat als de gehele Europese landbouw ten onder zou gaan, we volledig afhankelijk worden van de derde wereld voor onze voedselvoorziening. Dat is geen beste onderhandelingspositie natuurlijk.
Derhalve heb ik het idee dat men op dit punt misschien juist wel rationeel bezig is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 mescaline

@Manyang volkomen juist. Ook grondslag van oude EU landbouwpolitiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 JSK

@Manyang:

Feit is natuurlijk wel dat als de gehele Europese landbouw ten onder zou gaan, we volledig afhankelijk worden van de derde wereld voor onze voedselvoorziening.

Net zoals we van derde wereld afhankelijk zijn voor onze grondstoffen-, energie-, aardolie-, en speelgoedvoorziening? Of net zoals de derde wereld van ons afhankelijk is voor haar machine-, electronica-, en kapitaalvoorziening? Kortom die (wederzijdse!) afhankelijkheid is er allang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Manyang

Luxegoederen en primaire levensbehoeften zijn twee totaal verschillende dingen wanneer je er op een niet economische manier naar kijkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 JSK

Metalen en aardolie “luxegoederen”?

Hahaha, b*tch iz you crazy?

Maar serieus: als de derde wereld morgen zou besluiten ons niks meer te verkopen, dan zouden er miljoenen westerlingen sterven.

De primaire levensbehoeften van onze samenleving gaan veel verder dan voedsel. Hoe denk je dat water wordt gezuiverd? Of medicijnen worden gemaakt? Of het dak boven je hoofd dat je beschermt tegen de elementen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Manyang

Ik zal wat voorbeelden geven ter verduidelijking wat het verschil in belang is tussen primaire levensbehoeften en alle andere goederen.

Stel; de derde wereld besluit om twee maanden lang geen olie en metaal meer te leveren. Dramatische gevolgen, vervoers en metaal sector komt tijdelijk stil te liggen en iedereen moet op de fiets naar zijn werk.
Stel; de derde wereld besluit om twee maanden geen voedsel meer te leveren. Dan is iedereen dood.*

Ga eens naar het plaatselijke bejaardenhuis en vraag daar wat ze meer misten in de oorlog, het voedsel of de olie.

Stel dat we alle voedsel productie uitbesteden. Die landen zullen zich verenigen, zoals in de OPEC, zodat ieders belangen behartigd worden. De prijs kan zoder enig probleem verdrievoudigd worden, immers er is toch geen alternatief. Binnen enkele jaren zal de welvaart grotendeels verplaatst zijn.**

* Hierbij ga ik er vanuit dat onze strategische voorraad van blikjes doperwtjes niet toereikend is om dat uit te zingen. Mocht je denken dat dit wel het geval is gelieve dan de termijn te verlengen.

** Het westen is voor haar olie niet volledig van de derde wereld. De VS, Rusland en de noordzeeolie voorkomen een compleet monopolie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Branko Collin

Het viel me laatst op dat Noorwegen het vierde land ter wereld is kwa GPD per capita. Schijnt allemaal vanwege de olie te zijn. Ik had er nooit zo aan afgezien, aan die Noren, dat ze zo rijk zijn dat is, maar als ik het goed begrijp gaat dat geld allemaal in een potje. Een soort ABP, zeg maar. En nu maar hopen voor de Noren dat dat potje net zo goed beheerd wordt.

Interessant daarbij is dat het rendement van het fonds gemiddeld zo’n 16% was de afgelopen jaren, netto 3% na aftrek van o.a. managementkosten. (16% van ca. 100 miljard euro.)

Ik zal wel ergens een reken-, redeneer- of vertaalfoutje hebben gemaakt, want Rolls Royces van 13 miljard euro zijn er niet, zelfs niet als je elk jaar het asbakje vol hebt zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Stefan

Het is duidelijk dat er in veel ontwikkelingslanden slecht wordt omgegaan met de natuurlijke rijkdommen van het betreffende land (neem bijvoorbeeld Congo). Natuurlijk zijn er ontzettend veel corrupte leiders die zorgen dat de opbrengsten van de natuurlijke hulpbronnen oneerlijk verdeeld worden. Tegelijkertijd lukt het ontwikkelingslanden niet uit hun rol als leverancier van grondstoffen te groeien. En daar zit ook 1 van de belangrijke kritiekpunten op de WTO handelsronde: in ruil voor gedeeltelijke afbouw van de landbouwsubsidies in de rijke landen (vaak zeer schadelijk voor ontwikkelingslanden: zie het voorbeeld van melkboeren in Jamaica, of het voorbeeld van kippenvlees dat met behulp van subsidies (op het kippenvoer) onder de prijs op de West-Afrikaanse markt wordt gedumpt) vragen de rijke landen toegang tot de markt van ontwikkelingslanden… Als nationale industrieen voor korte of langere periode geen ondersteuning krijgen (door middel van subsidies of marktbescherming) is het historisch gezien zo goed als onmogelijk je als land te ontwikkelen. Zie ook mijn bijdrage in een eerdere discussie over de WTO.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Stefan
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 JSK

@Manyang:

Ik zal wat voorbeelden geven ter verduidelijking wat het verschil in belang is tussen primaire levensbehoeften en alle andere goederen.

Stel; de derde wereld besluit om twee maanden lang geen olie en metaal meer te leveren. Dramatische gevolgen, vervoers en metaal sector komt tijdelijk stil te liggen en iedereen moet op de fiets naar zijn werk.

Dat is een beetje kortzichtig. Zonder energie (want dat is aardolie) heb je geen koeling van voedsel, geen waterzuivering, geen airconditioning, geen airco. Om met die bejaarden van je te spreken: denk je dat zij deze warme zomer overleven zonder koelkasten en airconditioning?

Stel; de derde wereld besluit om twee maanden geen voedsel meer te leveren. Dan is iedereen dood.*

De derde wereld spreekt ook echt met 1 stem. :P

Die landen zullen zich verenigen, zoals in de OPEC,

Zeer, zeer onwaarschijnlijk. De OPEC bestaat bij de gratie van het zeer beperkte aanbod van aardolie: de grootste voorraden liggen in een klein aantal landen.

Waarom denk je dat er geen “OPEC” is voor andere grondstoffen, zoals koper of katoen? Dat is weld egelijk geprobeerd maar op het moment dat een land zijn productie beperkte (om de prijs op te drijven), breidde het andere land zijn productie uit om marktaandeel te winnen. Vaak is de vrije markt de beste manier om onwenselijk gedrag te vermijden (tov overheidsinterventie).

** Het westen is voor haar olie niet volledig van de derde wereld. De VS, Rusland en de noordzeeolie voorkomen een compleet monopolie.

Zou niet hetzelfde gelden voor landbouw? Zelfs zonder staatssteun zullen Canada, de V.S. en Europa grote hoeveelheden graan produceren.

@Stefan:

Tegelijkertijd lukt het ontwikkelingslanden niet uit hun rol als leverancier van grondstoffen te groeien.

Pardon? Ik noem een Zuid-Korea (auto’s), Taiwan (computerchips), India (call-centers), Mexico (kleding), China (I-pods). Je bedoelt dat Afrikaanse en Arabische landen niet uit hun rol van leverancier van grondstoffen kunnen groeien.

@Branko:

Schijnt allemaal vanwege de olie te zijn. Ik had er nooit zo aan afgezien, aan die Noren, dat ze zo rijk zijn dat is, maar als ik het goed begrijp gaat dat geld allemaal in een potje. Een soort ABP, zeg maar. En nu maar hopen voor de Noren dat dat potje net zo goed beheerd wordt.

Ja, ze willen het volgens mij gebruiken voor de vergrijzing. Misschien hadden wij hetzelfde moeten doen met de aardgasbaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Larie

Poehpoeh de dekkingsgraad is momenteel 132 procent,
niet zo somber.(dankzij de zo verguisde babyboomers btw)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 JSK

Ja voor de aanvullende pensioenen. Die AOW wordt nu al betaald uit de algemene middelen (ipv omgeslagen), dat zal alleen nog maar erger worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 mescaline

Ben jij mal JSK ? Wat is daar erg aan ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 JSK

Nou, het idee van de AOW was dat iedere werkende iets opzij zet voor de gepensioneerden (in de vorm van een premie). Het erge is dat de premies nu al niet meer de uitkeringen dekken. Het is een teken van onhoudbaarheid als het gereserveerde potje niet meer voldoet, en je het geld elders moet halen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 mescaline

Och och, wat erg. En dat kunnen we niet he ? Geen enkele bijsturing mogelijk. We zijn al bijna failliet. Tssssss (geluid van leeglopend land).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Manyang

@JSK

Ik ben blij dat de gegeven voorbeelden uiteindelijk toch het probleem hebben blootgelegd, zij het indirect.
In mijn eerste bijdrage in deze draad stelde ik dat we een probleem zouden hebben wanneer er een volledige afhankelijkheid zou ontstaan van de derde wereld. Zolang er hier nog graan wordt geproduceerd is dat nog niet het geval.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 mescaline

Welnee, @Manyang. JSK zegt zometeen iets over aardappels. Zijn truc is vaak: vertaal het probleem mondiaal, of zo algemeen mogelijk. En vraag dan de discussiant dat maar eens op te lossen. Want dat was het probleem toch ?

Hij heeft er nog een of twee. Komt goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 McCarthy

Het falen van die ronde is nadelig voor 6 miljard consumenten. Op de lange termijn zijn er alleen maar verliezers.

 • Vorige discussie