Wisdom of the crowds – Hoogverraad

Het innemen van paspoorten schijnt een immens populaire bezigheid te zijn, in politiek Den Haag heden ten dage. De VVD wil graag imams die de grondwet niet respecteren het land uit werken, Wilders nog een paar extra maar ons aller minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin komt slechts met een iets minder ingrijpender maatregel. Hij wil graag mensen die “het essentiële belang van de staat hebben geschaad” het paspoort afnemen. Natuurlijk alleen van mensen die er toch al twee hebben, want iemand stateloos maken is wat te cru voor waardenvol Nederland.

Eerste vraag, wat is het essentiële belang van de staat? Belastingcenten? Kenniseconomie? Defensie? Normen en waarden? Gelukkig staat in het ANP berichtje alvast een voorbeeld: “Hoogverraad” Alleen, wat is hoogverraad? In de verschillende online wettenbanken met Nederlandse regelgeving komt het woord niet voor, bij de jurisprudentie enkel in de context van vreemdelingen die elders hoogverraad hebben gepleegd en Google vindt enkel wat gedateerde zaken waarbij de plegers over het algemeen ter dood werden gebracht. Wat het innemen van het paspoort tot een vrij zinloze exercitie maakt…

Vandaag een vraag aan de Sargasso lezert. Wat moet ik doen om hoogverraad te plegen in Nederland? Zal er ooit iemand een paspoort verliezen door de voorgestelde wetgeving?

 1. 3

  Er zijn perioden geweest in de geschiedenis dat in bepaalde niet nader te noemen landen fatalisme dan wel defaitisme gezien werd als hoogverraad. Alleen zesjes op je lijst lijkt mij al hoogverraad.

 2. 4

  De essentie van de staat is voor mij 2-ledig. Enerzijds is het de taak van de staat om een situatie te creeren waarin ik mijn ding kan doen zonder last te hebben van anderen. Dat vereist dus politie, justitie en defensie en de financiering daarvan middels belastingen. De tweede taak behelst het organiseren van zaken die veel mensen tot nut zijn maar moeilijk individueel te regelen zijn. Dan heb ik het over de infrastructuur, sociale verzekeringen en zorg.

  Hoogverraad zou dan iets zijn in de trant van het actief streven deze voorwaarden voor een gezonde samenleving uit de weg te ruimen. Wat mij pakken we mensen die dat doen daadwerkelijk hun paspoort af en trappen we ze eruit.

  MAAR! Er speelt hier een probleem. Onze overheid gaat op veel gebieden veel verder dan de essentie van de staat (en veel verder dan mij lief is). De overheid verbiedt ook allerlei zaken die niets te maken hebben met het geen last hebben van elkaar. Ik denk aan wietkweken, in de winter een bivakmuts dragen, de identificatieplicht, al het gedoe omtrent copyright en particulieren, smadelijke godslastering, invasies van andere landen ondersteunen, biodiesel subsidieren, voorwaarden stellen aan besloten bijeenkomsten (ik denk aan haat-imams), bewaarplicht, het kappen van bossen ten behoeve van vliegvelden, het gestaag weggeven van onze democratische soevereiniteit richting de EU.

  Wat mij betreft zijn dat allemaal zaken waar een overheid zich niet mee bezig hoort te houden. Ik zou dan ook graag een grondwet hebben waarin wij, de burgers van Nederland, de overheid een mandaat geeft om een beperkt aantal zaken te regelen. Nu is dat andersom; wij krijgen in de vorm van de grondwet bepaalde rechten toebedeeld en voor de rest mag de overheid doen wat ze leuk vindt.

  Hoewel ik dus op zich voorstander ben van maatregelen tegen ‘hoogverraad’ in een staat met de hierboven geschetse minimale overheid, denk ik dat het een zeer riskante aangelegenheid is als we iets dergelijks nu invoeren in Nederland. Daarvoor heeft onze overheid veel te veel autoritaire trekjes. Dan heb ik liever een imam rondlopen die liever de Sharia invoert dan dat ik zelf het risico loop om eruit getrapt te worden om een discussie met wat vrienden in mijn achtertuin.

  Ik denk dat we zeer waakzaam moeten zijn om niet langzaam maar zeker in een politiestaat te belanden. Een fascistische staat zelfs, als we niet oppassen. De laatste paar jaren zijn vergeleken met de lange periode daarvoor opvallend veel maatregelen ingevoerd die meer passen bij een fascistische politiestaat dan bij het democratische vrije land waar ik dacht in te leven. Ik heb sterk het vermoeden dat deze trend een beetje gelijk oploopt met de commercialisering van televisie en de daardoor gestimuleerde ‘popularisering’ van de overige media.

 3. 5

  Is het geen hoogverraad als je een andere, hogere loyaliteit hebt dan aan je land? Gereformeerden (god), moslims (allah), katholieken (paus en god), ik (ik)….

  Plegen allemaal hoogverraad!

 4. 14

  Hoogverraad is als je de koninklijke familie ombrengt of als je vergevorderde plannen hebt om met een coup de regering af te zetten.

 5. 17

  @16: Eigenlijk alleen de koning(in), de rest van de familie doet niet zo ter zake, al kan ik me voorstellen dat de kroonprins(es) misschien ook wat punten scoort op de hoogverraadschaal.

 6. 19

  Overigens smakelijke anekdote over hoe in Nederland het eerste geval van hoogverraad aangepakt is. Wat zijn die dictators van nu toch maar watjes, vergeleken met de democraten van vroeger!

 7. 22

  @20: Willem was eerder landverraad (hij heeft niet de Spaanse regering omver geworpen, alleen een deel van het land afgescheiden), desalniettemin natuurlijk verwerpelijk.
  Balthazar heeft toch iets in de trand van de de regering omverwerpen gedaan (van een staatshoofd was het moeilijk spreken natuurlijk tijdens de republiek), dus dat zou ik wel als hoogverraad zien.

  Over sepculatieve brieven laat ik me niet uit.

 8. 23

  Laat ik er eens een gooi naar doen.

  (Alle artikel verwijzingen zijn naar het wetboek van strafrecht.)

  In art. 28 staat een lijst met rechten waar men uit gezet kan worden. Mogelijk zal het ontnemen van het staatsburgerschap daar aan toegevoegd worden. In het tweede boek van het wetboek van strafrecht, misdrijven, hebben de titels 1/4 een ontzettingsbepaling. Respectievelijk de artikelen 106, 114, 120 en 130. Ik neem aan dat de artikelen waar hierin naar verwezen wordt eventueel in aanmerking zouden kunnen komen voor de nieuwe ontneming van het Nederlanderschap.

 9. 24

  Ad Chinaman/Hoogverraad

  Verraad en vriendschap horen bij elkaar; je kunt je vijand niet verraden. Verraad van B is dan: het zich ontpoppen tot vijand van A, nadat daarvoor B vriend van A was of zich uiterlijk als zodanig voordeed. Landverraad is je vijandelijk opstellen tegen een land waarvan je juist geacht werd de belangen te dienen of ten minste te respecteren. Landverraad = Hoogverraad. Bijzondere, existentiële omstandigheden spelen bij ‘landverraad’ een rol. Ik denk aan oorlog en invasies. Nederland is nu onderworpen aan een volksverhuizing met fatale gevolgen. De Nederlandse regering cum suis (= culture- en politieke elite) doen er te weinig tegen en stellen zich wat dit betreft onverschillig of vijandig tegen het eigen volk op. Dit kon en mocht niet van ze worden verwacht en dan is het niet meer zo vreemd dat het woord landverraad en zijn (hogere) synoniemen zich als passende woorden en begrippen weer laten horen.
  Leerzaam is wat Finkelkraut over de Franse elite schrijft: “In een zaak als het vreemdelingenbeleid denkt het volk rationeel: je kunt de toevloed van reemdelingen niet zomaar op zijn beloop laten. De elite, in dit geval intellectuelen, zweven daarentegen ergens boven de aarde. Er is een tijd geweest in de geschiedenis, dat de elite van dit land het volk verachttte omdat het revolutionair was. Nu is het andersom: de elite is revolutionair en veracht het volk omdat het reactionair zou zijn”. Verraad van een heel land, ergo Hoogverraad.

 10. 25

  hoogverraad wat een belachelijk woord, en ouderwets ook, in deze tijd van idivudalisme. En we weten waartoe staten regeringen dus toe in staat zijn die kunnen hun eigen mensen verraden martelen of doden. Dus ga mij niet zeggen dat ik trouw moet zijn aan een overheid, of voor koningin en vaderland moet vechten in landen waar ze niets te zoeken hebben. Ben alleen trouw aan mezelf.

 11. 26

  @19; Balthasar G. is niet voor hoogverraad veroordeeld (kon ook niet want er was nog geen Nederlands Staat waartegen je dat zou kunnen plegen) maar voor een moord op een hooggeplaatst persoon (“vorst van hoge memorie”) volgens de wetten van de soevereine stad Delft. De steden van de republiek der zeven verenigde nederlanden gaven hun soevereiniteit pas (onvrijwillig ) op bij de vestiging van de bataafse republiek, en daarna is hoogverraad in deze context pas mogelijk.
  Het vonnis staat op wikisource, link toegevoegd