Wilhelmus verplicht (voor bijna iedereen)

Als gevolg van een motie van dhr vd Staaij (SGP) en Sterk (CDA) in 2009 moeten vanaf vrijdag alle inburgeraars het Wilhelmus kennen. De definitie van “kennen” is natuurlijk vaag. Verder is het zo dat de groep waarop inburgering van toepassing is snel zal groeien. Immers Xste generatie allochtonen vallen daar eigenlijk ook onder. Daarom voor de zekerheid de volledige tekst hieronder.
Tevens aan u de vraag of u kunt ontdekken hoeveel zaken uit het volkslied in gaan tegen de koers van de huidige regering. Eentje is al gevonden: het drievoudige paspoort (NL, D, ES).


Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.


In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.

Lijf en goed al te samen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen
hebben ’t u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in ’t eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vreden
mijn edel bloed gewaagd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God, wil doch bewaren
den trouwen dienaar dijn,
dat zij mij niet verassen
in hunnen bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.

Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.

Na ’t zuur zal ik ontvangen
van God mijn Heer dat zoet,
daarna zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
dat is, dat ik mag sterven
met eren in dat veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held.

Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

Als een prins opgezeten
met mijner heires-kracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig door dat veld.

Zo het den wil des Heren
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
en heeft het niet begeerd.

Zeer christlijk was gedreven
mijn prinselijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij mijn zaak wil redden,
mijn onschuld maken kond.

Oorlof, mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,-
’t zal hier haast zijn gedaan.

Voor God wil ik belijden
en zijner groten macht,
dat ik tot genen tijden
den Koning heb veracht,
dan dat ik God den Heere,
der hoogsten Majesteit,
heb moeten obediëren
in der gerechtigheid.

 1. 2

  Iets wat in elk geval wél strookt met het volkslied.

  “Graaf Adolf is Gebleven”

  Hij is dan wel geen graaf, maar we hebben wel een soort van Adolf in ons midden

  /wilhemuswin

 2. 5

  Hoeveel Nederlanders kennen de tekst van het Wilhelmus? Is het kennen van de tekst van het Wilhelmus dus nodig om Nederlander te zijn?

  Wat is dan de reden om dit toch van inburgeraars te eisen?

 3. 8

  “den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd”

  Loyaliteit aan een vreemde vorst. Verander dit maar in ‘den Koning van Marocco’ of ‘den Sultan van Turckije’ en je snapt onmiddellijk dat dit natuurlijk niet kan. Schrappen.

  “In Godes vrees te leven heb ik altijd betracht”

  Begrijp ik nu goed dat de overheid de mensen verplicht op te dreunen dat ze hun best doen om ‘in vrees voor God’ te leven? Scheiding van kerk en staat, iemand? Wat is dit voor sjaria-indoctrinatie. Alleen hardcore salafisten zullen dit uit volle borst kunnen meezingen.

  “Maar God zal mij regeren als een goed instrument, dat ik zal wederkeren in mijnen regiment.”

  De Taliban had het niet beter kunnen bedenken! Pure jihadpropaganda dit.

 4. 9

  Komt hier trouwens een wat opvolging bij van onze vrienden van de vrijheidsbeweging?

  Bijvoorbeeld een (wets)voorstel om dat vermaledijde volkslied van ons (Duits bloed, het eren van Spaanse koning, driewerf bah) te vervangen door Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit, Van vreemde smetten vrij.

  Zou mooi passen bij hun mooie vlag.

 5. 10

  @3; aha, dus toen Balkenende NL volhield “Na het zuur, komt het zoet”, probeerde hij gewoon stiekem die VoC-waarden er bij het volk in te prenten. Dat zoet is inderdaad niet gekomen. Na het zuur van de bezuinigingen komt er altijd nog veel meer zuur van nieuwe bezuinigingen.

 6. 12

  @3 Het zoet is het vredige gevoel dat gij nu naast den Heer nu ook uw Naasten mag dienen. Naasten , dat zijn Goede Grieken, of Sociale Spanjaarden of Innige Ieren.

 7. 16

  Wat betreft de kop (“Wilhelmus verplicht (voor bijna iedereen)”): Juist niet voor – hoe noem je die – geboortige Nederlanders toch? Alleen ‘buitenlanders’ moeten het liedje kennen. Is er enig ander land op de wereld met zo’n idiote verplichting?

 8. 17

  @14; Als Beatrix stijl heeft, doet ze dat in haar kersttoespraak. Met de inleiding, dat omdat haar familie al sinds generaties uit allochtonen bestaat, ze zich niet aan deze verplichting wil onttrekken. En dan gewoon stug alle vijftien coupletten a capella zingen, moehaha!

  Kan nog een pittig gesprek met Mark worden dan.

 9. 18

  @16: Maar natuurlijk moeten alleen “buitenlanders” dat lied kennen. In al die jaren dat het deuntje bestaat is het geen overheid nog gelukt de inlanders volledig in hun gareel te krijgen. Dan moet de overheid welk eens wat ander proberem.
  Als dat lukt betoogt de overheid straks nog dat iedereen een voorbeeld moet nemen aan al die “buitenlanders” die zoch zo voorbeeldig aan de normen en waarden houden. En wie krijgen dan de schuld van het feit dat we beperkt worden in de vrijheid ons liederlijk te gedragen? Tuurlijk: weer ide buitenlanders.

 10. 20

  @19: Wij hadden het als stof op de middelbare (als onderdeel van de Nederlandse literatuur nota bene). Gelukkig nooit getoetst, want principieel zing ik dat propagandaliedje (dat heb ik er dan weer wel over geleerd) van de familie Oranje-Nassau niet.

 11. 21

  Net als Reinout heb ik het ook op de basisschool geleerd, dat heette toen (zeventiger jaren) overigens nog lagere school. Een openbare, dat dan weer wel. We hadden ook nog “vaderlandse geschiedenis“. Mooie sprookjes werden ons daar verteld. Wie in die onzin is blijven hangen stemt nu misschien wel PVV.

 12. 22

  Ken het 1ste couplet. Van Duitschen bloed: altijd moeite mee krijg het niet uit m’n bek en het is: Blijf ik tot in den doet (i.p.v. dood). Oud Hollands met een snufje nieuwe spelling kunnen we die arme Nieuwe Nederlanders niet aandoen

  En elk couplet vergeven van God: In Godes vrees te leven zeg ik: niet doen, is kat op het spek binden.

  mijn ruiters zag men draven
  zeer moedig door dat veld.

  Ja jezus, muzelmannen nemen alles letterlijk mensen (vergelijkbare teksten uit koran t.a.v. de sharia m.b.t. ongelovigen), afijn, kijk maar eens om u heen…

  Verplicht harinkje happen is dat niks?, eerst verdoofd uiteraard…

 13. 23

  @22; de Amsterdamse, islamitische vrouwenorganisatie Al-Nisa had vorige maand een campagne lopen, ‘Echt Nederlands’ geheten.

  Met posters als deze (Onderschrift: “Ik lust ze rauw”):

  Je had het gemopper op rechtse en zelfs atheïstische forums moeten horen. Dit was allemaal nep want in het echt eten moslims geen haring, en je denkt toch niet dat iemand zo’n lachebek trekt als ‘ie die haring werkelijk opeet, en als moslims nou werkelijk geïntegreerd waren dan hadden ze zo’n posteractie niet nodig, blablabla… het woord taqiyya kwam nog net niet voorbij.

 14. 25

  Wilhelmus van Nassaue,
  Ziet gij dien heldenstoet?
  Zij schoten op de vrouwen
  En drenkten ’t land met bloed.
  De kwasten der banieren
  zijn darmen van een kind.
  Licht dat ge aan hun rapieren,
  nog vrouwenharen vindt.

 15. 27

  Mijn schild ende betrouwen
  zijt Gij, o God mijn Heer,

  Mijn schild ende betrouwen
  zij Gij, o Allah mijn Heer,

  Mijn schild ende betrouwen
  zij Gij, oh Jahweh mijn Heer

  Mijn schild ende betrouwen
  zij Gij, oh Shiva mijn Heer

 16. 29

  Wat tegenwoordig ‘landgenoten’ genoemd wordt, heette vroeger ‘mijn onderzaten’. Wel zo eerlijk eigenlijk. Dat steek je er dus wel van op, als je de ellendige smartlap weer eens doorleest.

  Het is natuurlijk ook geen ‘volkslied’, maar een ‘staatslied’. Zo begint de zwendel al.

 17. 32

  @30 Ja. Ik zocht ‘bewerkingen’.

  In 1943 schreef SS-Sturmbahnführer der Waffen-SS J.B van Heutsz jr. aan de burgemeester van Amsterdam dat wat hem betreft het monument van zijn vader mocht verdwijnen, aangezien het resultaat een aanfluiting was.

  En de communistische beeldhouwer Frits van Hall, die het monument samen met architect G. Friedhoff had ontworpen, antwoordde op de luide kritiek: Verwijder met een koevoet dat portret. Vervang het door de woorden Vrijheid, Merdeka of Indonesia

  Het Nederlandse aandeel in de bloedige pogingen de Atjeeërs te knechten is niet weg te denken uit de geschiedenis. Misschien komt tijdens de inspraakronde over het monument aan de Apollolaan, iemand op het idee om het monument wat te verlevendigen met een vers. De dichtregels die een geschokt kamerlid al in 1904 schreef op de wijs van het Wilhelmus, komen dan wellicht in aanmerking : …

  http://home.claranet.nl/users/arcengel/NedIndie/atjeh3.htm

 18. 34

  @33: Mij lijkt ook weten wat het is, wat de historische context ervan is en waarom het tegenwoordig het volkslied is geworden. Als je dat allemaal weet, wil je het ook nooit meer zingen.

 19. 35

  “uw herder zal niet slapen”: overtreding van de arbo wet?

  En dan nog even met de spellingsnazipet op:

  “dat zij mij niet verassen”??? Steeph kan niet inburgerd blijven.

  Herr Kraut: Sturmbannführer.

 20. 38

  @34: waarom zou je nieuwkomers lastig vallen met het valse sentiment van deze nationalistische agenda? Gewoon een beetje leuk meedoen en voor jezelf kunnen zorgen is al heel wat.
  Wie zit er nou op ingeburgerden te wachten die met het hand op het hart en een traan in de ooghoek naar het Wilhelmus luisteren?

 21. 42

  Het wordt steeds erger hier in NL. Hoezo moeten alle inburgeraars het volkslied kennen? De meeste NL weten dat niet eens. Belachelijk hoor!

 22. 43

  Uit de culturele anthropologie weten we dat toetreding (bijv. als vreemdeling) tot een stammengemeenschap het ondergaan van een ‘rite de passage’ vereist. Dat is normaal, pan-mondiaal.
  Hieraan kan ons nationale volkslied uitstekend voldoen, als een ‘rite par excellence’.

  Dat de meeste autochtone Nederlanders hun eigen Volkslied niet kunnen afdreunen, is ongeschikt argument om het Wilhelmus die functie voor de vreemdeling niet te laten vervullen.
  Autochtonen kennen het W. impliciet. En in het algemeen geldt: vreemdelingen die zo graag NL-er willen worden, zullen expliciet en bewust kennis moeten willen verwerven, omtrent Nederlands zaken die een autochtoon om zo te zeggen vanzelf weet. Denk maar aan zoiets als taal.

  En inderdaad, integreren valt niet mee en het hoeft ook niet. Je kwam toch vrijwillig, hier, bijvoorbeeld als vluchteling?

 23. 44

  In Zwitserland is dat bijvoorbeeld de taal.

  Klop aan bij het gemeentehuis voor een Zwitsers paspoort en verblijfsvergunning.. Luikje open en ik word aangesproken met onbegrijpelijke klanken. Do you speak English? vraag ik. Luikje dicht. Spoedcursus Zwitserduits. Luikje open de klanken begreep ik en zei wat terug in Zwitserduits. Dame achter luikje zei in vloeiend Engels. Welcome here’s your passport and these are your rights.

  Ik vond het amusant en leerzaam want ik kon in de winkel, op straat met mensen praten na enige inzet mijnerzijds.

 24. 45

  Deze zin had ik paraat (fraaie dame btw, vandaar):

  Grüezi, Jetz isch färtig luschtig, Wämmer eis go ziie?

  (zoiets van: hoi, jouw lol is voorbij en nu de mijne, zullen we wat gaan drinken)

  Die smoel zal ik nooit vergeten (alsmede het drinken:)

 25. 46

  43 @HPax,

  Wilhelmus
  Volkslied dat zo mooi is dat je gaat juichen als het voorbij is. Iedere goede vaderlander kent het hele Wilhelmus uit zijn hoofd en kan allebei de coupletten meeneuriën. Voor allochtonen geldt dat zij natuurlijk wel de coupletten 1 en 6 moeten kunnen zingen in plaats van neuriën, anders zakken ze voor de inburgering. Gelukkig kan ons goede vaderlanders dat niet gebeuren.

  /You can’t outsarcasm PVV’ers