Wilders’ tsunami

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Islam Tsunami?Astronaut had het er al even over, maar ik wil er toch ook nog even op ingaan. Wilders sprak over een Tsunami van Islamisering.

De islamisering van Nederland “Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit en in onze cultuur”.

Ook ik zit niet te wachten op een islamitische staat in Nederland, maar even kort kijkend naar de cijfers concludeer ik dat dit de komende paar honderd jaar ook niet zal gebeuren.

Wilders praat dus grote onzin, en dat gaan we hieronder aantonen.

Rekenen jullie even mee?

We worden de islam in gegezinsherenigd!

Een groot speerpunt van Wilders en aanhang is de gezingshereniging die integratie van moslims in de weg staat en een grote oorzaak is van de geveinsde “islamisering” van Nederland. Als je kijkt naar cijfers van het CBS uit 2005 zie je dat er in 2003 73,6 duizend mensen migreerden naar Nederland. 32,1 duizend van deze mensen kwamen hier voor gezinshereniging en -vorming. Echter, in tegenstelling tot het beweerde is slechts een deel van de gezingshereniging “islamitisch” van aard. De grootste groep komt uit ander Europese landen, Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Goed, daar kunnen ook moslims tussen zitten, maar de meerderheid van deze mensen zal een – door Wilders gekoesterde – “Judeo-christelijke” achtergrond hebben. Hier zitten ook de buitenlandse partners van Nederlanders tussen, een niet onaanzienlijke groep. In mijn omgeving ken ik bijvoorbeeld al drie mensen die een partner in het buitenland hebben “opgescharreld”. Per generatie allochtone Nederlanders zal het aantal buitenlandse partners naar schatting met de helft afnemen.

Er komen per jaar 100.000 moslims in Nederland bij!

De immigratie in Nederland lag in 2003 zo rond de 74.000 mensen. In 2004 was dit 91.000 Tegelijkertijd vertrokken er zo’n 60.000 mensen (2003), grotendeels westerse mensen. Betekent dit dat er per jaar dus 60.000 moslims bijkomen en dat de bevolking afneemt? Nee, er werden natuurlijk ook nog mensen geboren:
geboorten
Ondanks dat het in de grote steden flink uit de pas loopt zie je dat in Nederland als geheel het aantal autochtone geboorten nog steeds flink hoger is dan het aantal allochtone geboorten.
Andere staatjes uit het document van waar ik het bovenstaande plaatje vandaan heb laten zien dat de geboortecijfers ook in allochtone groepen afneemt.

Maar, even terugkomend op de immigranten (hier gebruik ik gegevens uit 2004), van de 91.000 mensen die Nederland binnen kwamen, waren er alleen al 24.000 terugkeerders, Nederlanders wier buitenlandse avontuur toch niet zo goed beviel. Uiteindelijk keert de helft van de Nederlandse emigranten terug. Het totaal aantal niet-westerse immigranten was zelfs maar 32.000, iets meer dan éénderde van het totaal. En vergeet niet dat zich hieronder ook Aziaten, Zuid-Amerikanen en Afrikanen bevinden. Groepen die voor een groot gedeelte niet-moslim zijn.

Het is dus totale onzin om te stellen dat Nederland “verislamiseert”. Als je met deze cijfers gaat rekenen blijft er niets van de Tsunami van Wilders over. Je kan hoogstens zeggen dat iemand een kraan heeft laten druppelen. Elke berekening die het tegenovergestelde beweert laat selectief veel gegevens weg. Tweederde van het aantal immigranten is westers. Een groot gedeelte daarvan is zelfs Nederlands!

Conclusie

Als we er gemakshalve van uitgaan (in werkelijkheid zijn het er dus minder) dat er 32.000 moslims per jaar binnenkomen en er ongeveer hetzelfde aantal autochtone Nederlanders permanent vertrekken (ongeveer de helft van de emigranten komt weer terug). Zou je met een simplistische rekensom kunnen zeggen dat Nederland over ongeveer 250 jaar voor de helft uit moslims zal bestaan. Hierbij vergeten we dan voor het gemak even dat er integratie en secularisatie plaatsvindt, het aantal Nederlandse geboorten nog altijd hoger is dan het aantal allochtone en er meer westerse dan niet-westerse allochtonen binnenkomen. Dus in werkelijkheid zal het langer duren of, veel waarschijnlijker, nooit gebeuren.

Beste Geert, praat dus geen poep.

Reacties (13)

#1 Jacques

Heb net even het orakel in de vorm van mijn ’tarotistische’ Excell spreadsheetje geraadpleegd en ja hoor, Nederland gaat een gouden toekomst tegemoet. Het Christendom zal fuseren met de Islam en alle geschriften waarop deze religies zich baseren zullen een nieuw geschrift opleveren, de paginas allen van spiegelend materiaal en de titel zal zoiets zijn als ‘ken uzelve’, of in blaatijn ‘scito te ipsum’.

God zijn we allen zelf en wij wisten wat ‘goed’ en ‘slecht’ zijn, al vóór onze geboortes. Religies proberen ons daar alleen maar vanaf te houden, evenals intelectualisme overigens.

Ben benieuwd of de met mijn door Excell ‘voorspelde’ ’toekomst’ zal bestaan. Behalve mijn aanname is er geen enkel bewijs voor het bestaan van zoiets als ’toekomst’. Ik zoek me het apelazerus en het enige dat ik vind is het nu. Gek hè.

 • Volgende discussie
#2 knut

Je beoordeling is op een numerieke overmacht. Echter de islam waar men zich aan stoort is de intolerantie / dominantie v d cultuuruiting en dus kan ik mee voorstellen dat wij als modern westerse mij. zeggen dat de islam inbreng al te overheersend is als zij een aantal van 30% vd bevolking uitmaken (dit is discutabel en moet dus middels discussie uitkristaliseren). Ergo omslagpunt ligt eerder.

Waar jij een dalende reprofactor ziet zie ik een stabiele factor van 3,3 over de laatste 10jaar! Met zulke vervangingsfactoren gaat t hard zeker als je bedenkt dat het aantal allochtonen is afgroomd en vervolgens meegeteld wordt in de autochtone groep.

Je 1e link geeft aan dat je geen allochtoon ben ook al heb je 2 allochtone ouders. Gaat mi niet op bij de discussie islamisering. Aantallen worden mi met ca 1/3 afgeroomd. Je aanname van -50% per generatie is wat gunstig omdat onderzoek aantoonde dat 50% vd turkse/marokkaanse “allochtone” kinderen hun partner uit het thuisland haalt. De overige 50% huwt eigen kamp dus van die generatie is 1/3 daarna niet meer allochtoon volgens de definitie.

Je link naar de 2004 gegevens geeft geen inzicht over migratie.

Wat betreft je conclusie tav selectieve weglaten van gegevens ben ik het eens. Alleen de motivatie niet denk eerder in omgekeerde redenering (asl hierboven aangetoond).

Overigens gaat de discussie over islamisering. Dus geloof. Dat hoeft geen betrekking te hebben op de definitie allochtoon/autochtoon. Secularisatie en bekering hebben ook gevolgen. Een echt eerlijk beeld zou zijn weergave van de groei vh aantal gebedshuizen. Maar dan rest nog de definitie van de drempel waarbij de islam overheerst/de toon zet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joost

“Waar jij een dalende reprofactor ziet zie ik een stabiele factor van 3,3 over de laatste 10jaar! Met zulke vervangingsfactoren gaat t hard zeker als je bedenkt dat het aantal allochtonen is afgroomd en vervolgens meegeteld wordt in de autochtone groep.”

Dat is onzin… Het gaat helemaal niet hard. Ruim 85% van de in Nederland geboren kinderen is nog steeds autochtoon/westers. Daarbij heb je het alleen over de Marokkaanse ouders. Het aantal kinderen bij de overige groepen vermindert wel degelijk (Turken bijv.).

“Je 1e link geeft aan dat je geen allochtoon ben ook al heb je 2 allochtone ouders. “

Het CBS definieert allochtonen als personen met minstens één in het buitenland geboren ouder. Staat in het artikel. Wat bedoel je?

“Aantallen worden mi met ca 1/3 afgeroomd.”

Waarom, onderbouw dat eens?

“is wat gunstig omdat onderzoek aantoonde dat 50% vd turkse/marokkaanse “allochtone” kinderen hun partner uit het thuisland haalt.”. Klopt, en van hun kinderen weer de helft. Is toch een afname? De kans dat kinderen waarvan beide ouders uit NL komen iemand uit het “thuisland” halen is klein.

“De overige 50% huwt eigen kamp dus van die generatie is 1/3 daarna niet meer allochtoon volgens de definitie.”

Niet waar, je blijft tot 2 generaties allochtoon. Zie ook de eerste link.

“Secularisatie en bekering hebben ook gevolgen. Een echt eerlijk beeld zou zijn weergave van de groei vh aantal gebedshuizen.”

Dat is al gedaan door Astronaut. Zie de eerste link. Verder is bekering van Nederlanders een te verwaarlozen beweging. Als dat er 100 per jaar zijn is dat veel. En die worden lang niet allemaal “radicaal”, zoals Wilders de Islam an sich noemt.

Maar als Wilders het had over geloof dan geloof ik hem niet. Het gaat hem gewoon om de buitenlanders. Daar zijn al zijn voorgestelde maatregelen tegen gericht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 knut

@3 tav astronaut: zoals ik daar ook opmerkte de tijdsfactor ontbreekt. Absolute getallen zeggen weinig is deze aangezien het over groeiverhoudingen gaat.

[spiegelend] Welles,
want je geeft zelf aan dat de 3e generatie per definitie geen allochtoon is. Automatisch ga je er en-passant aan voorbij dat dit nooit kan betekenen dat die persoon niet meer islamitisch is. Ergo je kan alleen als ondergrensbenadering van deze gegevens uitgaan. Je sluit niet uit dat het veeeeeeeeeeeeel (;-)) hoger kan zijn. Heb die reserve belg dan wel gelijk?

Tav onderbouwen:
4st 2e generatie kinderen geven:
1 niet-allochtoon gezin en 2 wel-allochtoon gezin. Ergo 1/3 wordt “afgeroomd”.

T.a.v. de 30% ben je het wel eens?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

@Knut: Nee, want nu reken je mensen dubbel. Gezingshereniging en -vorming maakt weer nieuwe eerste generatie allochtonen.

Maar goed, volwassen derde generatie Marokkanen zijn er nog nauwelijks, dus we moeten nog zien hoe geseculeerd/religieus zij zijn.

En ik ga er helemaal niet vanuit dat deze mensen van hun geloof vallen. Ik ga er geloof ik zelfs van uit dat deze mensen niet doodgaan in die 250 jaar. Er is dus ook een natuurlijk verloop dat wordt aangevuld door kinderen. Met een gemiddeld aantal van 3 kinderen per gezin gaat het weliswaar sneller, maar slechts iets hoger. Gezien het feit dat lang niet iedere niet-westerse immigrant moslim is denk ik dat ik nog ruim aan de goede kant van de vergelijking zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

Oh ja, en met die 30% ben ik het ook niet eens. Ik ben er wel van overtuigd dat de tolerante islam bestaat en dat ze geen repressieve maatregelen zullen treffen.

Maar mocht Wilder gelijk hebben, 30% is een belangrijke politieke factor, en ervan uitgaande dat ze allemaal op een (denkbeeldige) moslimpartij zouden stemmen is inderdaad beangstigend. Helaas zullen ze dat nooit doen, aangezien moslims onderling nog verdeelder zijn dan Christenen (of liever, verbetener verdeeld)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 knut

@5 Ik reken niet dubbel want mijn som geeft je aan dat 2/3 weer 1e of 2e generatie wordt genoemd, zie zit jouw link: “De tweede generatie wordt onderverdeeld op grond van het geboorteland van de moeder. Als de moeder in Nederland is geboren, is het geboorteland van de vader bepalend.” Hangt dus af welke partner immigreert.

Nauwelijks 3e generatie: een generatie begint na ca 20jaar. de 1e generatie heeft zijn kinderen na ca 5jaar. Dus alle immigranten die we nu hebben zijn 25 jaar gelee binnen gekomen. En na 25 jaar maken ze 40% uit van onze grote steden. Dus extrapolerend zou dat 90% zijn in ca 10jaar tijd.

Uit deze link volgt dat marokkanen al in 1965 immigreerden. Da’s 41 jaar geleden. Dus beide (geen 3e gen en overname randstad) kloppen niet.

Overigens de echte angst rondom die 30% zit hem nog niet eens in de politieke partijen maar vooral in ghettovorming. Sharia per wijk gehandhaafd door de (door de CDA zo geroemde) maatschappelijke betrokkenheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

@30%… Net zoals die ultra-christelijke gemeenten waar je wordt weggepest als je je op zondag niet houdt aan de verplichte rust?

Overigens moet Ghettovorming koste wat kost voorkomen worden. Maar met het huidige beleid is het een kwestie van tijd…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 micha

Zullen we gewoon zeggen dat populatie dynamiek aangeeft dat na 4 generaties meer moslims worden geboren dan niet moslims?

Uitgaande van de blijvende lage reproductie graad van de niet-moslim t.o.v. de hoge reporductie onder de moslims en verminderde culturele integratie door gezinshereniging. Leuk puntje is dat de daling van het aantal kinderen bij moslims wellicht gecorreleerd is aan de mate van integratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joost

@9: Wat een bullshit. Over 4 generaties zijn de huidige moslims net zo seculier als nu de Nederlanders.

Je uitgangspunt in de tweede alinea is foutief. Meer of minder kinderen heeft niets te maken met godsdienst. (Behalve bij kleine minderheden)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 knut

@8 idd zie onze biblebelt. Maar denk verder dat t vechten tegen de bierkaai is. Je merkt t nu al in de huizenprijs en zwart/witte scholen. Beleid kan daar weinig tegenin brengen. Het volk wil t gewoon niet (wel links stemmen maar niet gemengd wonen als de keuze zich voordoet)

@10 mooie glazen bol. Heb je er ook een voor mij? Als ik vergelijk met streng gelovige nederlanders die emigreerden dan moet ik toch concluderen dat integratie daarvan niet plaats vond in de laatste 100jaar(denk aan (zuid-)amerika)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 shirley

Je bent vergeten dat de moslims 4 kinderen nemen(dat is nog laag ingeschat)
En wij nederlanders hoog uit 2.
Wil je nu op nieuw een berekening maken.
En trouwens wat hebben ze hier te zoeken?
Ze werken niet,ze verzieken hier alles.
Er is geen oorlog in hun eigen land,dus weg wezen.
En laat nederland gewoon van de nedrlanders,dat doen hun ook met hun eigen land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Joost

@12: Praat geen poep, Shirley (mooie Nederlandse naam trouwens) Ik ben niets vergeten. Als je de staatjes ziet dan hebben “moslims”in NL gemiddeld 3 kinderen, geen 4. Daarbij loopt ook onder moslims het geboortecijfer terug. En dat verschil wordt mooi gecompenseerd door het feit dat de aantallen moslims waar ik van uitga expres al overdreven zijn.

En, mevrouw, met zo’n houding verziek jij alles, niet de moslims die hier (proberen te) leven.

 • Vorige discussie