Wilders is bang voor SP en zet de aanval in

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-11-2022

INTERVIEW – Geert Wilders, de sterke man van de PVV, opende in een gesprek met Frits Wester de aanval op de SP. Nu deze partij eerste in de peilingen staat voelt de rechts-populist Wilders zich duidelijk bedreigd door de populisten op links en zet hij vol de aanval in. Wilders noemde vijf punten waarvoor de SP zou strijden, maar waar de SP-achterban niet voor zou zijn: “De SP wil de grenzen verder openen.” “De SP wil meer ontwikkelingshulp.” “De SP wil uiteindelijk een federaal Europa.” “De SP is tegen minimumstraffen.” “De SP wil af van de hypotheekrenteaftrek.” Maar klopt dit wel? Vooralsnog hoeft Emile Roemer alleen maar achterover te leunen, de poort voor Henk & Ingrid staat wagenwijd open.

Reacties (27)

#1 Richard E

Ik ergerde me er een beetje aan hou Frits Westers nauwelijks kritische vragen stelt, en in plaats van het de PVV onder de loep te leggen, wilders een podium geeft om halve waarheden over de SP de ruimte in te slingeren.

 • Volgende discussie
#1.1 Spam - Reactie op #1

Dat lijkt me een voorwaarde om de GBL te mogen interviewen. De GBL doet niet aan tegenspraak. Voor de meeste media geen reden om niet de unieke kans aan te grijpen hem een podium te mogen bieden.

#1.2 Olav - Reactie op #1.1

GBL? Is het niet GGL?

#2 JSK

@1: Je weet dat Frits Wester een trouw CDA’er is?

On-topic: deze claims (vooral “De SP wil een federaal Europa”) zijn toch makkelijk te ontkrachten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Richard E - Reactie op #2

nee, dat wist ik niet. Ik volg de man niet zo, maar was altijd wel onder de indruk dat ie zijn vak serieus neemt.

En dat ie dus in ieder geval de professionaliteit en de kennis heeft om die claims te nuanceren of te ontkrachten.
Of beter, de aandacht niet te verleggen naar de SP.

 • Volgende reactie op #2
#2.2 pedro - Reactie op #2

Het CDA, dat de SP na een half uurtje overleg weg stuurde en nu met gedoogsteun van de PVV regeert. Ja, duidelijk dat hij daarom geen kritische vragen stelt, en geen enkele poging doet de (inderdaad gemakkelijk te ontkrachten) claims te ontkrachten.

 • Vorige reactie op #2
#3 NietJeZus

Alleen maar lachwekkend toch, Gekke Geert in het nauw. Zijn kiezers hebben eindelijk door dat hij handelaar in gebakken lucht is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Carlos

Ik zie een lange polonaise van populisten de provinciegrens oversteken: van Limburg naar Noord-Brabant. Maar even aux serieux, ik heb natuurlijk veel liever dat Henk & Ingrid onder de vleugels van de SP schuilen: een democratische partij met een duidelijk verkiezingsprogramma zonder racisme en geweld. Ja ook wel een tikje autoritair en anti-Europees, maar vooralsnog wel tot rede vatbaar en niet crimineel, nihilistisch en destructief als de PVV. Zet hem op Roemer! Alaaf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Johan - Reactie op #4

Ik zie liever weer een normale sociaal-democratische partij en normale christen-democratische partij.
In andere landen zijn ze (nog) niet (?) zo ver gezonken als hier met het gif en moddergooien.
Maar goed wat je zegt, liever SP dan PVV maar het blijft voor mij voelen als kiezen tussen 2 kwaden en dan maar het minste kwaad.

#4.2 su - Reactie op #4.1

De SP is toch een gewoon sociaaldemocratisch partij?

 • Volgende reactie op #4.1
#4.3 JSK - Reactie op #4.2

Nee, want als je niet als bouwvakker wil concurreren met Polen die voor een appel en een ei het dak opklimmen ben je een nationalist. Duh!

 • Volgende reactie op #4.2
#4.4 PB (ex-BP) - Reactie op #4.2

Vergeet dat “democratische” maar. Lees meer op http://sptransparant.blogsome.com/

 • Vorige reactie op #4.2
#4.5 su - Reactie op #4.4

Breek me de bek niet open over machinaties binnen partijen. Het komt bij de besten voor, ook de PvdA. Maar daardoor wordt de SP niet minder sociaaldemocratisch.

 • Volgende reactie op #4.4
#4.6 MrOoijer - Reactie op #4.4

Wat is dat toch voor vreemde gewoonte om rare beschuldigingen te “bewijzen” met verwijzingen naar sites met rare beschuldigingen?

 • Vorige reactie op #4.4
#4.7 Harm - Reactie op #4.1

Op de eerste plaats is de SP al lang een gewone sociaal-democratische partij, zoals Su terecht stelt. Niet voor niets worden de sociaal-democraten door de “echte socialisten” vaak gezien als de verraders van de arbeidersklasse, aangezien ze afstand hebben gedaan van het socialistische streven om het kapitalistische economie-model te vervangen door een model waarin de productiemiddelen in handen zijn van arbeidersklasse.

Op de tweede plaats is die “normale sociaal-democratische partij” (de PvdA) reeds lang opgegaan in de kongsi van het bedrijfsleven en de politiek. Dat is duidelijk ten koste gegaan van de democratische (parlementaire) controle van de macht en heeft “links” ernstige schade berokkend.

Het is te hopen dat de SP een behoorlijk strakke partij-discipline handhaaft, om te zorgen dat ze niet hetzelfde overkomt, want die kwaal is inherent aan de sociaal-democratische denkwijze (zie 1)

 • Vorige reactie op #4.1
#4.8 Cycloop - Reactie op #4.7

Sociaal-democraat is een woord afkomstig uit de 19de eeuw. Democratie refereerde in die tijd meer aan gelijkheid dan aan inspraak. Sociaal-democratie betekende dan ook meer een systeem met sociale gelijkheid dan socialisme met democratische inspraak. Er is geen wezenlijk verschil tussen de termen socialisten en sociaal-democraten. De radicale afsplitsing van de SDAP in 1909 (de voorloper van de CPN) was de Sociaal-Democratische Partij. Pas met Russiche revolutie zie je dat de meer linske socialisten en andere term dan sociaal-democratisch gaan gebruiken.

#4.9 Harm - Reactie op #4.8

Sorry als ik de terminologie verkeerd begrepen mocht hebben. Ik hoop, en veronderstel, dat mijn betoog desondanks duidelijk was.

 • Volgende reactie op #4.8
#4.10 su - Reactie op #4.8

Hoe het in de 19e eeuw werd gebruikt doet niet ter zake. We hebben het hier over de hedendaagse sociaaldemocratie die zogezegd de revolutionaire veren heeft afgeschud. Van mij mag het ook reformistische socialisme heten, gericht op het hervormen van het kapitalisme. Punt is dat wij geen echte revolutionaire partij hebben in Nederland die de kiesdrempel haalt.

 • Volgende reactie op #4.8
 • Vorige reactie op #4.8
#4.11 Harm - Reactie op #4.8

En dus ook geen echte socialistische partij,
zou ik daar aan willen toevoegen.

 • Volgende reactie op #4.8
 • Vorige reactie op #4.8
#4.12 su - Reactie op #4.8

Dat vind ik een moeilijke. Want wat ambieert een partij anders dan via beleid de maatschappij te (her)vormen? Je zou haast zeggen dat een socialistische/revolutionaire partij per definitie een oxymoron is.

 • Vorige reactie op #4.8
#5 Share

Het populistendiscours terug als bepalende politieke factor in dit land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 PB (ex-BP)
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Horst - Reactie op #6

Tsja, een slechte interne partijdiscipline, daar zal Geert de SP niet zo snel op aanvallen…

#7 Dehnus

We willen Henk en Ingrid helemaal niet eens, hij mag ze zo terug hebben die Limbotjes ;).

Dat is oud Limburgs CDA volk man, de grootste draaikonten en kinderneukers die je je voor kunt stellen. Die laten je zo weer in de steek als er een KVP achtige partij zou verschijnen. :D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Diederik

Goed interview. Hoewel ik uit een echte VVD-familie kom hebben we tijdens de laatste verkiezingen allemaal op de PVV gestemd. Helaas zijn veel familieleden van mij terug naar de VVD gegaan, maar ik stem volgende keer absoluut weer op Wilders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Harm - Reactie op #8

Prima, als dat betekent dat de SP de grootste partij van Nederland wordt, dan zal het me echt een zorg zijn tot welke tak van de oppositie jij behoort: ieder de helft, zou ik zeggen.

Hopelijk heeft de SP in het geval ze aan de macht mocht komen de moed om die macht net zo rigoureus te exploiteren als de PVVD dat doet.

Stap 1: de nationalisatie van de ABN/AMRO wordt definitief en de naam omgezet naar “Nationale Nutsbank” – voor iedereen die de gemeenschap een goed hart toedraagt,

(en weigert nog langer de bankiers te spekken)

#9 Sjiek

Wen er maar aan. Wilders als side-kick bij DWDD. Wilders danst de pannen van het dak bij Dancing with Stars. En Wie is de Mol? Juist ja.

Je moet toch wat als politicus die zijn invloed en populariteit ziet tanen. Eenmanspartij? Wilders gooit het roer om. Er bestaat straks geen democratischer partij dan de PVV. Iedereen mag zoveel lidmaatschappen hebben als hij zelf wil. Meepraten en de koers bepalen? De PVV gaat dat (t)online regelen. PVV wordt Partij van de Inspraak.

Straks mag de kiezer bepalen welke kleur haar Wilders neemt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie