Wij zijn ook in oorlog!

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Na Amerika schijnt Nederland nu ook de oorlog te hebben verklaard aan het terrorisme. Ik persoonlijk dacht dat we dat al lang geleden gedaan hadden, maar goed, nu dus echt. Dat wil men doen door de wetgeving te verscherpen, opiniemakers te beveiligen en gewelddadige extremisten het land uit te zetten.

Erg leuk allemaal. Denken we dat we ze op deze manier gaan tegenhouden? Verscherpte wetgeving is leuk, maar zal vooral de gewone burger treffen. Het is al lang bekend dat moslimterroristen staten en hun wetten niet erkennen en zich hiervan dus niks aan zullen trekken. Ook ben ik ervan overtuigd dat als je maar wilt, je een aanslag kan uitvoeren, ongeacht de hoeveelheid politiebescherming. Je kan namelijk niet alles en iedereen beveiligen. Dat is meteen ook de zwakte van het tweede voorstel, want wie beveilig je? De mensen van GeenStijl? Moslim(fundamentalistische) leiders die worden bedreigd uit rechtse hoek? Alleen politici? Niemand kan hier een antwoord op geven en velen zullen pas bescherming krijgen na een incident.

En waarom gewelddadige extremisten het land uitzetten? Waarheen? Als ze illegaal hier zijn of geen Nederlands paspoort hebben is het makkelijk, stuur ze terug. Maar als ze, net als Mohamed B. de Nederlandse of een dubbele nationaliteit hebben, wat doe je dan? Heeft het land van herkomst dan een verplichting om die mensen op te nemen? Ik denk van niet en betwijfel dan ook of hij zou worden toegelaten tot Marokko. Ook betekent de term “gewelddadig” natuurlijk al dat ze al iets hebben gedaan. Ze dan terugsturen is mosterd na de maaltijd, het kwaad is immers al geschied.

Dit soort maatregelen zijn nadelig voor ons allen en bevorderen een intolerante, op zichzelf gerichte gemeenschap en vallen onder de categorie “als het kalf verdronken is…”.
Echte verbetering moet komen van ons autochtonen door te onderkennen dat de ene moslim de andere niet is en van allochtone moslims door massaal afstand te nemnen van dit soort praktijken. Geen van beide gebeurt op dit moment voldoende. Zodra dat wel gebeurd zijn we al een stuk verder.

Reacties zijn uitgeschakeld