Wie zit er nog meer in de zak van accountants?

Gisteren legde nu.nl de gangen van de accountantslobby tegen amendementen van PvdA en PVV bloot. Actal, een club die moet waken tegen regeldruk, bleek klakkeloos de boer op te zijn gegaan met lobby-cijfers waarvan de lobby nu zelf zegt dat zij ze eerst ook niet hadden maar met enig overwerk toch op papier kregen. Zelf rekenende de lobby in het FD ook nog even af met Plasterk, die ‘de kiezer zou misleiden.’ Zowel Actal als de accountantslobby staan er met dit verhaal gekleurd op. Actal voor de klakkeloosheid en de lobby omdat ze tekeer gingen tegen amendementen waarvoor ze zelf de cijfers kennelijk niet paraat hadden.

Nu we toch aan reconstrueren zijn hoe lobby’s werken, mag niet onvermeld blijven wat er afgelopen week tijdens de regeling van werkzaamheden gebeurde. Regelingen van werkzaamheden horen saaie opsommingen van Kamerstuknummers te zijn, maar ze zijn de afgelopen tijd steeds politieker geworden. Zeker als Verbeet er niet zit om, verhuld in pragmatische behulpzaamheid, zo veel mogelijk verzoeken om plenaire debatten weg te masseren tot een ‘doorgeleid stenogram met het verzoek om een brief.’

Vorige week dinsdag was de regeling zeldzaam politiek. Het begon met een verzoek van Cohen om een groot debat met de premier over de stand van het land. Dat probeert de oppositie al een tijdje, maar de CDA en VVD – gestut door gedogers – houden de agenda van Rutte vrij. Dat gebeurde weer, wat leidde tot veel verontwaardiging van de zijde van de oppositie. Voor een grote minderheid zou meer ruimte moeten zijn – en daar hebben ze wel een punt.

Zo tegen het eind van de regeling meldt mevrouw Blanksma van het CDA zich om, wapperend met de brief van Actal, heropening van het debat te vragen. Nieuwe feiten! Dit mag niet gebeuren! Als SGP, VVD, CU, D66 zich melden om het verzoek te steunen denkt Verbeet dat het wel snor zit met de meerderheid. Kennelijk was het iets wat kamerbreed leek. Maar als zij dat concludeert, protesteert Plasterk. Er is namelijk net geen meerderheid, omdat de PVV ook geen zin heeft om nog eens over zijn eigen amendement te praten. Dus volgt afwijzing van het verzoek van Blanksma. Haar beteuterde reactie, dat er toch wel ruimte geboden had mogen worden aan substantiële minderheid, komt haar op gehoon van Britse proporties uit de oppositiebankjes te staan. Het haalde de zapservice bij Pauw en Witteman die avond.

Feit blijft dat de brief van Actal dus gebruikt werd als opzetje om de boel politiek-procedureel toch nog uit de rails te laten lopen. Actal moest wellicht een ‘feit’ creëren, en Actal klopte daarvoor aan bij de lobbyisten die ter plekke hun rekenmachines uit de zak trokken om cijfers te leveren. Hoeveel politiek opportunisme hierbij in het spel is blijkt wel uit de reacties van Matthijs Huizing van de VVD. Toen hij Blanksma steunde in haar verzoek om het debat te heropenen had hij het over ‘een brief die aan duidelijkheid niets te wensen overliet.’ Dit ging onnodig veel geld kosten. Enzovoort. Elk argument tegen het amendement van Plasterk telt immers. Gisteren voor nu.nl, hing dezelfde Huizing opeens het alerte en kritische kamerlid uit: ’Het is een dunne brief. Je verwacht als Kamer dat als Actal met zo’n advies komt, daaruit blijkt hoe tot de berekening is gekomen, en ook van wie die afkomstig is.’

Actal had al een probleem. Misschien kunnen ze ook een goede lobbyist gebruiken.

Reacties zijn uitgeschakeld