Where the fuck you from?

Wat is Nederland? Een contentluwe dag te Sargasso biedt natuurlijk de uitgelezen mogelijkheid om deze prangende vraag eens met de gepaste aandacht op te lossen. Nederland is een erg trots land natuurlijk. Geen trots die door uiterlijkheden en vlagvertoon wordt aangedreven. Het ligt onderhuidser, meer onder de wateroppervlakte waar het land nu nog niet te vinden zou zijn geweest ware het niet zo netjes ingepolderd. Ook geen trots zoals Defensie-Minister van Eimert van Middelkoop zich wenst. Eimert is wel eens jaloers op landen als Canada en Australië, “waar rond de militairen een soort schil van vaderlandsliefde bestaat”. Hij vindt dat hier te lage landen de discussie te veel gaat over de eventuele verlenging van de missie en te weinig over het goede werk van de militairen. Hoe laf van Van Middelkoop: een discussie over de verlenging is juist een politieke discussie die hij zelf zal moeten aangaan, zonder de soldaten hierbij te betrekken en zich achter hun ruggen te verschuilen.

Concrete voorbeelden van Nederlandsche fierheyd zijn niet heel makkelijk te vinden. Ruimte scheppen misschien: Deltawerken, voetbal (vroeger) en architectuur. Maar Nederlanders zijn met er met name trots op dat ze niet zo openlijk trots zijn. Het volstaat om te zeggen “I’m from Holland”, en dan mag de rest uitleggen waar zij dan wel niet de fuck vandaan komen.

 1. 1

  Goedkope retoriek van Middelkoop. Zijn snuffelstage werpt nu al zijn vruchten af *kuch*…

  Tegen de oorlog zijn is een directe steek richting “onze jongens”.

  Als het u blieft. Die “jongens” doen wat er van ze gevraagd wordt. Wanneer de misselijke ratten van dit kabinet besluiten een foute oorlog te beginnen moeten we dat toch als fout kunnen betitelen zonder dat dit dan een laffe daad is richting…

  Hou op zeg…

  PS. Nederland als entiteit spreekt niet aan momenteel. Ik ben namelijk niet gelukkiger en meer tevreden. En die honderden mensen met wie ik spreek al helemaal niet…

 2. 2

  Volgens mij mogen we er ook best trots op zijn dat we ruim onder het gemiddelde zitten qua drugsgebruik, na Ierland het laagste abortiecijfer van Europa hebben, het best onderhouden en allerveiligste wegennet ter wereld hebben, dat we zo’n beetje het belangrijkste Internetknooppunt van Europa zijn, dat we relatief aan het aantal inwoners behoorlijk veel multinationals, popartiesten en lekker bier voortbrengen, dat wij wel een referendum over de ‘Grondwet’ hielden en dat wij op vakantie tenminste wel proberen de lokale taal te spreken.

  Maar het meest trots kunnen we nog wel zijn op onze schaamte voor de mensen die ons besturen;-)

 3. 4

  @RennieB:

  Kijk, dat is dus precies waar ik zo ziek van kan worden wanneer ik in dit land ben: dat eeuwige geklaag. Wist je dat er volkeren op deze wereld bestaan bij wie ‘trading insults’ van oudsher de manier is om te laten blijken dat wij, mensen, tot een verlichte diersoort behoren? Maar nee hoor, in Nederland moesten we zo nodig nog een stapje verder gaan: wij klagen, ook als we gelukkig zijn. En ongelovelijk, wat een kutvolk zijn we daardoor geworden, zeg! We kunnen inmiddels ZO goed klagen dat het soms net lijkt of we het echt menen!

  Bah!

 4. 5

  @zmc
  – druggebruik, weet ik niet zeker maar, kan dit niet deels komen omdat een jointje legaal is en mss in de telling wordt opgenomen.
  – best onderhouden wegennet zou ik toch wel aan Duitsland toekennen.
  – lekker bier, ahum, dat afwaswater zou al lang bij Europese wet verboden moeten zijn
  – op vakantie de lokale taal praten, als het over engels gaat misschien ja. Anders bakken jullie er niet veel van.

 5. 10

  Het probleem met ons NL-ers is dat wij niet trots mogen zijn op onszelf van onze cultuur. N.a.v. de uitspraken van Middelkoop was vanochtend een pipo op BNR van een van de militaire vakbonden. Die klaagde over het feit dat er in de pers alleen maar aandacht was voor de incidenten en niet voor de successen. Mijn punt is dat je dat ook zelf in de hand hebt. Simpelweg ordinaire borstklopperij. Het goeie werk dat die gasten in Afghanistan doen krijgen we niet te horen, omdat ze ons er niets over vertellen. Zeggen dat je iets goed hebt gedaan is nogal not done. Zo blijven we natuurlijk negativiteit uitstralen. Kleine oproep dus aan eenieder: klop vooral eens op uw eigen borst, liefst zo hard dat anderen het horen en denken: “Goh, dat is een mooie prestatie! En wacht es… ik heb ook een mooie prestatie gedaan, laat ik ook eens op mijn eigen borst kloppen!”

 6. 11

  @Blammeke: Nee het gaat echt om drugsgebruik. Helaas even geen tijd om een link te zoeken.

  Qua wegen is best onderhouden misschien niet de juiste term; qua combinatie best onderhouden en best ingericht, vind ik ons wegennet veruit het beste met onze mooie rechte strepen, lange uitvoegstroken, betrouwbare wegwijzers en mooi vlak ZOAB.

  Qua bier: dat moet je dan de rest van de wereld eens uitleggen. Waar kun je immers geen Heineken krijgen?

  En qua talen: klopt, we bakken er niks van;-) Maar we proberen het tenminste en hopen dat dat symphatiek overkomt, ook als het niet zo is;))

 7. 12

  “I’m not from Holland, I’m from the Netherlands”

  Voor mij is er een groot verschil tussen Holland en Nederland. Persoonlijk heb ik niet veel met die twee provincies en wil er al helemaal niet mee geassocieerd worden.

 8. 13

  @zmc
  drugs, ok was maar een gedachte (die ik denk redelijk logisch is)

  wegen, mooi vlak, met een land zo plat als een snookertafel is dat mogelijk ;-)

  bier, bierkenners denken daar duidelijk anders over ik denk maar aan de betreurde Michael Jackson

  qua talen, het wekt absoluut sympathie op. Maar probeer het niet aan een grenspost, daar hou je je beter van den domme als je net iets teveel drank in je koffer hebt zitten. (ik spreek uit ervaring)

 9. 14

  Trots zijn op je land vind ik dus echt de grootste onzin. Trots kun je zijn op iets wat je ZELF bereikt hebt, niet op een statistiekje over het drugsgebruik, de taalvaardigheid of de bierreceptuur van mensen die je niet kent.

  Dus: ben ik trots op Nederland? Nee. Schaam ik me voor Nederland? Nee. Ik kan alleen zeggen dat er zaken in Nederland zijn die me bevallen en zaken die me tegenstaan.

 10. 16

  Wat voor een militaire traditie hebben we nu om trots op te zijn. We zijn van oudsher een dominees- en koopmansland. Onze pride ligt hierin dat we van oudsher vreemde troepen als Hessische landsknechten en Schotse fusiliers inhuurden en licenten verkochten om handel te drijven met de Spanjool. En dan nog iets: in plaats dat we onze Molukse KNIL-ers in 1950 juichend inhaalden stopten we ze voor weinig geld in koude barakken. En ik schaam me nog voor Sebrenica…Eimert eikel.

  BTW DJ Bobby Burns – from Holland – is 16 september in Bloemendaal a/Zee.

 11. 17

  Over talen, @zmc en Blammeke, laats werd ik gecomplimenteerd over het feit dat wij Nederlanders tenminste proberen andere talen te spreken. Door een engelsman die verder wist te melden dat hij ook wel veel lokale talen sprak, zo lang het maar Engels was.

  Dat wij vervolgens doorslaan, wat in formele settings tot wat schade aan reputatie kan leiden, bewijst de bloemlezing ‘I always get my sin’. Twee hilarisch voorbeelden daaruit (een van velen): “How do you do and how do you do your wife?” en, in het hoofdstuk over welk werk er wordt gedaan, “I fok horses”.

 12. 18

  @Maria, over de KNIL’ers: ze werden weggestopt nadat ze onderweg zonder bericht uit dienst waren ontslagen en hun staatsburgerschap was afgepakt. Je hebt gelijk, dat is een diepzwarte pagina uit onze geschiedenis. Maar dat hoort, vind ik, ook bij trots zijn: fouten erkennen en goedmaken. In jouw voorbeelden is dat niet gedaan, wat wel weer bewijst dat wij geen trots volk zijn. Jammer, toch.

 13. 19

  Vaderland: 124 instanties in Mein Kampf.

  Hoe velen van hen begrijpen eigenlijk, dat het juist de som is van die over talrijke herinneringen, die tot ons spreken over de grootheid van ons vaderland en over al datgene, wat onze natie op alle gebieden van kunst en cultuur wist te presteren, welke die gerechtvaardigde trots, dat men tot een zo begenadigd volk mag behoren, bij ons wakker roept.
  Hoe velen vermoeden eigenlijk, hoezeer deze nationale trots afhankelijk is van onze bekendheid met de grootheid van het vaderland op al deze gebieden? Denken onze burgerlijke kringen er wel eens over na, hoe bitter weinig er gedaan wordt, om „de mindere man” deze noodzakelijke grondslag voor nationale trots bij te brengen?
  Kom nu niet met het praatje, dat „dit in andere landen immers ook niet anders is en dat de arbeider daar echter niettemin een sterk nationaal bewustzijn bezit.” Zelfs indien dit zo zou zijn, zou het niet als verontschuldiging kunnen dienen voor eigen tekortkomingen. Maar het is niet zo. Want wat wij altijd een chauvinistische opvoeding noemen, b.v. die van het Franse volk, is in wezen niets anders, dan dat er buitengewoon de nadruk wordt gelegd op de grootheid van Frankrijk op alle gebieden van de cultuur, of zoals de Fransman pleegt te zeggen, „civilisatie”.

 14. 22

  We hebben Godwin nooit meer nodig:

  Wat ik vroeger nimmer vermoed had, leerde ik destijds vlug en grondig begrijpen. Het vraagstuk, hoe men een volk zijn nationaal besef terug kan geven is in de eerste plaats een kwestie van het scheppen van gezonde sociale toestanden als
  fundament voor de opvoedingsmogelijkheden van de enkeling.

  Want alleen hij, wiens opvoeding er, thuis als op school, op gericht is, om hem de culturele, economische, voor alles echter de politieke grootheid van zijn eigen vaderland te leren kennen, kan en zal ook een grote trots gaan voelen, dat hij tot zulk een volk mag behoren. En strijden kan ik alleen voor dat, wat ik liefheb; ik kan alleen dat liefhebben, waarvoor ik eerbied gevoel; en om achting te kunnen gevoelen moet ik het voorwerp van die eerbied tenminste kennen.

 15. 24

  Ik zal stoppen; ik draaf door, maar patriottisme en vaderlandsliefde in één zin is te lekker:

  Zo kan men ook alleen langs deze weg op den duur door middel van school en onderwijs een patriottische staatse vaderlandsliefde aankweken.

 16. 27

  @24 Cole
  “Zoals de militaire diensttijd trouwens over de geheele linie als de bekroning van de opvoeding van den normalen Duitscher moet gelden”

 17. 28

  @Cole
  Ga rustig door, ik had al eerder gezegd dat dat boek niet meer inspirerend was. Boeiende citaten in de context van dit log :)

  @verder
  En verder voor de minister van defensie:

  And, I wear it for the thousands who have died,
  Believen’ that the Lord was on their side,
  I wear it for another hundred thousand who have died,
  Believen’ that we all were on their side.

  (J. Cash, Man in Black)

  Fuck The Netherlands!

  En ik ben er allesbehalve trots op om te moeten zeggen I’m from The Netherlands.

 18. 30

  @ Loden pijp. Juist het gegeven dat je kritisch bent op, zal niet automatisch betekenen dat je zeurt en ontevreden bent of klaagt.

  Een kritische houding en een gezond boerenverstand doet mij momenteel behoorlijk kotsen over de minachting voor het intellect van de gemiddelde Nederlander. (Of mag/hoef ik mij daar niet toe te rekenen?)

 19. 32

  @ 28 HansR en @ 27 Maria

  Die 2 zinnen voorafgaand aan … militaire diensttijd…. bewaren we nog even; daarom:

  De jonge rekruut moet in het leger de nodige bedrevenheid in het hanteren van wapenen verwerven, maar moet tegelijkertijd ook verder voor zijn later leven worden geschoold. Maar de belangrijkste taak van de militaire opvoeding moet echter bestaan uit iets, wat ook al één van de belangrijkste deugden van het oude leger was: In deze school moet de jongen tot man worden gemaakt; en hij moet hier niet alleen leren gehoorzamen, maar ook worden opgeleid, zodat hij later zal kunnen bevelen.

  Voorlopig geen Maria’s in ons leger dus..

 20. 39

  Hollanders klagen alleen tegen andere Hollanders. Als ze tegen buitenlanders praten, weten ze niet hoe hard ze subtiel moeten aangeven dat ze superieur zijn. Altijd maar afgeven over hun superieure tolerantie, hun superieure kennis van de wereld en eigenlijk alles.

  Echt, arrogant maar bovenal brutaal en onbeschoft, terwijl ze denken zo ontzettend aangepast te zijn aan de andere cultuur.

  Eigenlijk kan ik die Hollanders niet uitstaan, maar hun meisjes zijn zo’n ontzettend lekkere dingen!

 21. 42

  @Jay #25.. volgens mij verkoop je slappe modieuze ( in de jaren 80) clicheepraatjes. Je kunt niet trots zijn op Nederland omdat je: “alleen trots kunt zijn op wat je zelf gedaan hebt”..

  Erger je je ook alleen aan de dingen die jezelf gedaan hebt? Of erger je soms ook wel een aan bv een politicus? Lach je ook alleen om je eigen grappen? Of lach je ook wel eens om iemand die je niet persoonlijk kent? Leef je ook alleen mee met jezelf? Of leef je ook wel eens mee met onbekende minder gefortuneerden?

  Ben je eigenlijk wel betrokken bij de mensen om je heen? Of probeer je jezelf gemakkelijk als “ruimdenkend” te profileren?

  Ik vermoed dat laaste

 22. 43

  Het machtige aan la klip, is uiteraard de veelkleurigheid der protagonisten. En welhaast elke visuele en auditieve techniek die volkomen onnederlands aandoet – of het moest het schaamteloos achternahollen van een trend zijn, dat dan weer wel.
  Al met al doet dat denken aan een retard-black in de States die dient te wauwelbrullen dat Ammerikkaah zo great ‘a nation is.
  Braakgevoelens niet echt kunnen onderdrukken bij dit stukje kliktv. Alles heeft met schaal te maken. Draai dezelfde beelden op de tekst: “I’m From The Jordaan”, en het is pathetische degeneratie. Nu fascineert het, tussen de brokken door.

  Wachten doe ik, op iets wat NIET génant kopieergedrag toont, maar wat oprecht zegt dat iemand van Europa is en daar trots op is. Zal nog een generatie of twee moeten wachten, dat moment.

  Sukkels, dat zijn we.

  Gelukkig zijn er mensen als mark, die er zo mooie stukken over schrijven :-)

 23. 44

  @42:

  1 gevoel dat men meer is dan anderen => eergevoel
  2 het zelfgevoel dat het volbrengen van iets groots of het bezit van iets moois enz. geeft
  3 persoon of zaak waarop men trots is => pronkstuk

  Van Dale geeft Jay toch wel behoorlijk gelijk. Je kan niet trots zijn op een land. Volgens de eerste betekenis kun je wel trots zijn op je nationaliteit, als je nationalist bent tenminste.

  De tweede betekenis is waarschijnlijk waar Jay (en ik ook trouwens) normaal aan denkt bij het woord trots: Je bent trots op een eigen prestatie.

 24. 45

  @ Bismarck: kan een vader niet trots zijn op zijn kind bv? Of kan een voetbalsupporter niet trots zijn op zijn club? Of kan een Groen linkser niet trots op Femke Halsema? Haha! dat laaste is natuurlijk een grapje.. ;-)

  Het gaat om een emotie.. Die emotie heeft niet altijd betrekking op “eigen prestaties”

 25. 49

  @Sikbock
  Die emotie heeft niet altijd betrekking op “eigen prestaties”

  Als je emotie voelt bij ’s lands prestaties ben je gehersenspoeld.

 26. 50

  @45: Dat is het hem nou juist:
  -Vader op kind kan ja, het kind is (normaliter) deels een prestatie van zijn vader.
  -Fan op club kan niet (terecht in ieder geval, de club is immers niet zijn prestatie), wel kan de fan trots zijn fan te zijn van de club, in de eerste betekenis. Net zo goed kun jij niet trots zijn op wat (andere) nederlanders volbrengen, dat kunnen ze alleen zelf. Je kunt wel trots zijn nederlander te zijn, omdat je je als nederlander meer voelt dan anderen (eerste betekenis).

 27. 51

  Ik vind dat we best wel wat trotser mogen zijn op ons land en met meer interesse kennis moeten nemen van onze geschiedenis en verdiensten.

  Waardering voor onze troepen in Afghanistan heb ik wel, maar trots niet. Het troepenbeleid steun ik in ieder geval niet. Al wens ik ‘onze jongens’ alle succes bij hun missie.

  “We kunnen de Afghanen niet in de steek laten!”, hoorde ik bij aanvang van Uruzgan missie. Wat kunnen we nu bereiken in zo’n dor, barbaars, uitgestrekt land waar de bevolking elkaar nog als stammen bevecht en eerwraak e.d. als vorm van etikette beschouwen? Daar gaan we dan ‘democratie’ vestigen…

  Persoonlijk vind ik het geen enkel Nederlands leven waard, om daarvoor te sterven.

 28. 52

  @HansR

  Toch voelen gok ik 98% van de mensen emoties als ze goede prestaties van ‘landgenoten’ aanschouwen.

  Landgenoten moet je dan wel ruim zien, het kan ook betreffen stamgenoten, clangenoten, stadsgenoten, mensen met dezelfde religie, continentgenoten (Europa, Afrika…), mensen met dezelfde sexuele voorkeur.

  @Bismarck

  Een fan draagt toch ook financieel bij bij zijn club. Door contributie, het kopen van kaartjes en het kijken naar de reclameborden. En ook het toejuichen van de spelers van je eigen spelers heeft invloed.

 29. 53

  Ik vergat nog mensen van dezelfde regio. Op Sargasso is geroepen dat Limburg en Noord-Brabant maar een aparte regio moeten vormen dus. Ik geloof dat het regiodenken toch wel in opkomst is.

 30. 56

  @55: Nederland als jouw persoonlijke pronkstuk?

  @53: Is dat in opkomst? Volgens mij leefde seperatisme in Limburg al langer (tot WO1 was er waarschijnlijk een meerderheid voor afscheiding te vinden).
  Ik denk dat regionalisme (zoals jij het bedoelt) eerder af aan het nemen is (of dat de regio’s steeds meer gelijk aan de landsgrenzen worden), terwijl nationalisme in de lift zit.

  Het feit dat mensen uit Vlissingen staan te juichen voor iemand uit Heerenveen (Sven Kramer) of iemand uit Den Helder voor iemand uit Aalburg (Marianne Vos), alleen omdat het roodwitblauw geheven en het wilhelmus gespeeld wordt als ze winnen, zegt toch eigenlijk genoeg daarin. Het is volkomen irrationeel, maar wordt als de normaalste zaak van de wereld het land gezien.