Wetenschappers willen burgeroorlog

De Grootste Familie soort van....Een burgeroorlog is wreed en maakt veel slachtoffers, vraag dat maar aan de mensen in West-Afrika. Het is dus belangrijk om burgeroorlogen te vermijden en/of te stoppen. Maar misschien niet als het gaat om een invasieve insectensoort die andere soorten meedogenloos afslacht en uitroeit. De Argentijnse mier is er zo eentje en wetenschappers willen ze nu aanpakken door het stichten van een burgeroorlog. De Argentijnse mier (Iridomyrmex humilis) vormt buiten haar oorspronkelijke leefgebied, bij gebrek aan natuurlijke vijanden, reusachtige kolonies die zich over honderden kilometers uitstrekken. Zo hebben Spanje, Zuid-Frankrijk en Italië er last van, maar ook de Amerikaanse staat Californië is doorsneden met een kolonie van deze agressieve mieren. Ooit gearriveerd in 1890 in het land van Melk & Honing als een kleine groep verstekelingen maar inmiddels oppermachtig en destructief. Ruim één eeuw later werken de afstammelingen van deze pioniers namelijk nog steeds samen omdat ze allemaal hetzelfde chemische signaal uitzenden. De mieren ruiken allemaal hetzelfde voor elkaar en zo voelen ze zich de Grootste Familie soort van… Nu denken de bioloog Neil Tsutsui en de chemicus Kenneth Shea van de universiteit van Californië in Irvine (UCI) een oplossing te hebben gevonden. Het idee van Tsutsui en Shea is dat de Argentijnse mieren elkaar niet meer als familie zullen zien als je dat chemische signaal een beetje verandert. Ze zullen elkaar dan aanvallen. En inderdaad. De onderzoekers hebben in het lab een synthetische versie van de chemische stof gemaakt. Mieren die daarmee bespoten waren, werden aangevallen door onbespoten mieren, die ze blijkbaar als indringers beschouwden. (Noorderlog). Burgeroorlog stichten voor het goede doel? Zijn er nog idealisten in de zaal die willen protesteren tegen dit immorele plan?

 1. 3

  Bestrijden en manipuleren zit in de mens.
  Met giffen en natuurlijke vijanden etc…

  Dus waarom geen burgeroorlog?
  Kan over 50 jaar gebruikt worden door regeringen op de bevolking.

 2. 4

  Of we willen protesteren? Carlos, ik dacht dat jouw stukje een vermakelijke parabel was dat als protest diende. Als je het goed leest lijkt het verhaal over de mierentrekt wel veel overeenomsten te hebben met andere volksverhuizingen.
  Het deel dat van Noorderlog is geplukt heeft daar weer n iks mee te maken. Of het moet zijn dat deze uitvinding een aantal machtshebbers op een idee gaat brengen en er een nieuwe stap gemaakt zal worden in de chemische oorlogsvoering.

 3. 6

  Als je het artikel leest lijkt het zo alsof ze in Argentinie wel in staten gedeeld zijn (genetisch diverser). Waarom niet gewoon wat concurrentie importeren uit Argentinie dan? Wel eerst de californische stam verzwakken, zodat de nieuwkomers een kans krijgen…

  Overigens zijn “gewone” mieren vrijwel constant in oorlog, al kun je het moeilijk burgeroorlog noemen, omdat het altijd tussen staten is. Daarbij wordt trouwens grof gebruik gemaakt van biologische en chemische oorlogsvoering. Ik denk dat zelfs de mens hun genocidepeil niet weet te benaderen.

 4. 9

  Bereisde Roel zag op zijn togten
    Geweldig veel ! Twee Bullebijters vochten,
    Voor ’t wijnhuis, in een kleine Poolsche stad,
    Terwijl hij juist aan ’t venster zat:
  “Zulk vechten, Menschen! – – Zij verslonden
    Malkander letterlijk! Met iedren hap, ging oor
    Of poot er àf – en glad als vet er dòòr!
  Ons scheiden kwam te laat! wij vonden
    Het restjen: – op mijn eer,
    De staarten, en niets meer.”

 5. 10

  Je hebt neiging ze állemaal dood te trappen die fasc…eehh mieren,… onbegonnen werk!,… ongeacht welke maat schoenen je hebt,.. niet te doen!….

  Pfff,…je zou haast willen dat de evolutietheorie niet bestond….

 6. 12

  Overigens wel inderdaad leuk die tegenstelling: Mieren die geen oorlog met elkaar voeren worden als een probleem ervaren, dit in tegenstelling tot de “normale” mieren die dus wel met elke andere staat die ze tegenkomen oorlog voeren.

  Bij de mens zeuren we dan weer precies omgekeerd.