Wereldtemperatuur | Update november 2017

DATA - De dag na de kortste dag van het jaar een update over opwarming. Dat kan vervreemdend werken, dat begrijp ik. Maar het is nu eenmaal zo dat iedere maand als alle data binnen is, we weer een post schrijven om u er aan te herinneren dat de opwarming gewoon doorgaat. Een sluipend maar niet te stoppen proces.
En ook nu weer zijn alle lange lopende gemiddelden op een nieuw record uitgekomen. Ik heb het nu zo vaak gezegd dat ik zelfs mezelf saai begin te vinden, ware niet dat het een ernstige zaak is.


Goed moment ook om alle IPCC cijfers weer eens van een update te voorzien. Want het duurt nog even voor daar weer een nieuw rapport vandaan komt.

Een interessant maar voor sommige mensen wellicht verwarrend bericht is dat het door de opwarming van de aarde in Europa wel eens een tijdje kouder zou kunnen worden. Rampzalig voor het draagvlak natuurlijk. Ik hoor de populaire politici alweer roepen “het sneeuwt alweer, wat nou opwarming!”.

Oh, en nog even over een subtiel maar niet onbelangrijk neveneffect van dat CO2 waar de planten meer van groeien….

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van RSS MSU TLT 4.0, GISS – gistemp v3, Hadcrut4 (4.6), NCDC, Copernicus ERA interim en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar) , 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend.

 1. 1

  Ik heb het nu zo vaak gezegd dat ik zelfs mezelf saai begin te vinden, ware niet dat het een ernstige zaak is.

  En daarom dus heeeel veeel plusjes. Keep the good work going!

 2. 2

  Een sluipend maar niet te stoppen proces.

  Hoe weet je eigenlijk dat het zo doorgaat? Of denk je dat alleen maar omdat je een stijgende lijn in de afgelopen 30 jaar kan zien?

 3. 3

  @2 Het is geen random proces. Er zitten fysische principes achter die continue stijging. En Steeph zal heus niet bedoelen dat de opwarming nog 100.000 jaar doorgaat. Dat niet te stoppen is uiteraard op een kortere termijn. Op de lange termijn zal het hier uiteindelijk ook rond de 0 Kelvin zijn.

 4. 5

  @2: of denk jij dat je slechts op basis van een gekozen statistische methode kunt zeggen dat het niet doorgaat?
  Want ik kan het antwoord van Steeph namelijk zelf wel verzinnen. Dat zal gaan over wat de getallen eigenlijk voorstellen.

 5. 6

  @4: Ik heb mooi een witte kerst. 30 cm dik en na morgen wel 40. Ik ga de hele kerst eens zitten bedenken hoe dat mij in een ontkenner kan omdraaien. Dat gaat een hele klus worden, maar misschien lukt het me als ik mezelf stom zuip. Ik ga het in elk geval proberen.

 6. 8

  @6 ik ga met @7 mee.
  Succes en misschien ook plezier. Alles voor de wetenschap. Twijfel wel een beetje of je het doel gaat halen. ;)

  En weer mijn dank @0. Niet saai, wel een ernstige zaak.

 7. 9

  die link naar het Politico-artikel was voor mij een eye-opener.
  En daarmee een verrassing in een artikel waar ik op voorhand geen nieuwe inzichten verwachtte
  Mijn dank! (en proost!)

 8. 10

  Kan iemand me vertellen waarom die hogere temperatuur die we nu hebben (wereldwijd gemiddeld 1 graad meer dan een eeuw terug) per saldo ongunstig is, voor mensen met name? Of komen die bezwaren pas in een (verre) toekomst?

 9. 11

  @10: wat dacht je van zeespiegelstijging? Relatief veel mensen wonen in laaggelegen kustgebieden. Nederland geeft nu al veel geld uit aan dijkversterking, wij kunnen dat betalen. Maar Bangladesh niet. En de VS negeert het probleem goeddeels. En uitbreiding woestijnen en gebieden die door hitte onbewoonbaar zijn? Plus aanpassingen in het landbouwregime (misschien niet moeilijk als je kapitaal en kennis hebt, maar die zijn in grote delen van de wereld vrij schaars).

 10. 12

  @10: Nee, als jij dat nu nog niet weet, dan denk ik niet dat er iemand is die je dat kan uitleggen. Dit is al 20 jaar bekend en is overal in de media aan bod geweest, dus als je het nu nog niet snapt, dan zal je het nooit snappen.

 11. 13

  @11:

  wat dacht je van zeespiegelstijging?

  Ja, daar heb je een punt. Dat is vervelend, omdat dat op de lange duur minder land beschikbaar dreigt te maken voor bewoning. Maar a) dat gaat erg langzaam, dus we hebben de tijd er wat aan te doen, en b) we kúnnen er wat aan doen. Oók de mensen in Bangladesh. Onze dijken liggen er al eeuwen; het is een kwestie van willen en organiseren.

  En de VS negeert het probleem goeddeels.

  Nou en? Dan zullen ze ’t wel niet zo’n groot probleem vinden daar. Waarom moet ik dat dan voor hen doen?

  En uitbreiding woestijnen en gebieden die door hitte onbewoonbaar zijn?

  Het omgekeerde is het geval.

  Plus aanpassingen in het landbouwregime (misschien niet moeilijk als je kapitaal en kennis hebt, maar die zijn in grote delen van de wereld vrij schaars).

  Dat dat nodig is, komt door de enorme bevolkingsgroei.

  @11: Je snapt hopelijk dat mijn vraag bedoeld was om je te laten nadenken in plaats van voor zoete koek te slikken wat je wordt voorgeschoteld.

 12. 14

  @13: Niet liegen, graag. Jouw vraag was gewoon bedoeld voor zelf-indoctrinatie. Het is overduidelijk wat de negatieve gevolgen van klimaatverandering zijn, maar ja, dat past niet in je politieke straatje, dus moet je jezelf er elke keer weer van overtuigen dat dat niet zo is.

  Types als jij zijn echt dodelijk vermoeiend, en zorgen ervoor dat belangrijke discussies al 15 jaar lang stilstaan, omdat jullie steeds weer met dingen komen die allang en breed ontzenuwd zijn.

 13. 15

  @14:

  Het is overduidelijk wat de negatieve gevolgen van klimaatverandering zijn, maar ja, dat past niet in je politieke straatje

  Die overduidelijkheid valt nogal tegen. Ik zie ze eerlijk gezegd niet, maar moet ze horen van politiek bevlogen lieden die de gevolgen van een wereldwijde bevolkingsexplosie reframen als “kimaatvluchtelingen”. Het doel: Ontwikkelingshulp 2.0.

  Types als jij (…) zorgen ervoor dat belangrijke discussies al 15 jaar lang stilstaan

  Het is net andersom. De discussie zit muurvast omdat elke kritiek die het doel in gevaar lijkt te brengen, wordt gesmoord in verdachtmakingen en scheldpartijen. Hoe vaak ik al niet te horen heb gekregen dat ik geen duurzame energie wil, omdat ik vraagtekens zet bij de klimaat-doemscenario’s… Maar door alleen naar de temperatuur te kijken en alle wereldproblemen te reduceren tot CO2, krijgen zelfs de meest dringende vraagstukken geen aandacht meer. Zet die oogkleppen eens af.

 14. 18

  @17: Ah, nog meer zelf-indoctrinatie; de ander moet wel heel emotioneel zijn, want anders kan jij niet blijven volhouden dat je rationeel bent, of niet ? En dat allemaal omdat je niet in staat bent om te begrijpen wat de gevaren van klimaatverandering zijn …

 15. 20

  @15:

  Maar door alleen naar de temperatuur te kijken en alle wereldproblemen te reduceren tot CO2

  Nee. Klimaatontkenning an sich is ook een factor. Net als methaanuitstoot. Beide factoren hebben trouwens verassend veel raakvlakken.

 16. 21

  @13 Dat is toch behoorlijk wat struisvogeldenken, voor iemand die een ander wil laten nadenken. Ik krijg toch het gevoel dat Lennart een punt heeft.
  Natuurlijk kunnen ze ook in Bangladesh dijken bouwen. Maar wie betaalt dat? En wie organiseert dat? In een ideale wereld zijn daar vast oplossingen voor, maar we leven niet in een ideale wereld. Bovendien zijn er ook gebieden, met name heel veel kleine eilanden in de Pacific en de Indische Oceaan (en delen van Bangladesh trouwens), die niet te redden lijken.
  Dat de overheid van de VS het probleem negeert kun je lekker cynisch bagatelliseren, maar intussen zullen over een paar decennia miljoenen Amerikanen hun huis letterlijk hebben zien wegspoelen. Dat lijkt me voor die mensen toch echt wel een probleem. Je vroeg niet naar wat voor jou een probleem is, maar waarom de temperatuurstijging voor mensen ongunstig is.
  Misschien leveren stijgende temperaturen inderdaad per saldo en op papier meer bruikbare landbouwgrond op, maar in de praktijk hebben de boeren en herders in (bijvoorbeeld) Zuid-Spanje en vooral delen van Afrika en India en Pakistan van wie het land onbruikbaar wordt daar niets aan, want die kunnen helemaal niet weg (anders dan naar een ellendig bestaan in de stedelijke marge). En voor zover ik weet is men in Zuid-Siberië en Noord-Canada vooralsnog niet met grootschalige ontginning van natuurgebieden bezig, om over programma’s van herlokatie van ontheemden maar te zwijgen.
  Natuurlijk hebben we door de bevolkingsgroei hogere landbouwopbrengsten nodig, maar dat staat naast het probleem van de effecten van klimaatverandering: zowel in gebieden die droger en heter worden als in gebieden die natter en warmer worden zullen boeren moeten overstappen op andere gewassen, en dat doe je niet even zomaar, zonder menselijk leed.
  Meer in het algemeen kunnen situaties die op papier per saldo gunstig zijn, best voor een heel groot deel van de betrokkenen uiterst vervelend zijn. Ik vraag me af of de temperatuurstijging per saldo gunstig is, maar zelfs als dat zo zou zijn, blijven de totale effecten problematisch.

 17. 23

  De vraag van #10 is een typisch gevalletje “begging the question”. De drogreden zit al in de vraag ingebakken. Want de klimaatwetenschap heeft helemaal nooit beweerd dat er bij 1°C al aantoonbaar ernstige gevolgen zouden zijn. Met de antwoorden op zo’n vraag kan een pseudoscepticus dus lekker ad-ignorantiam-spelletjes spelen. Onzekerheid verdraaien tot onwetendheid bijvoorbeeld, of afwezigheid van bewijs tot bewijs van afwezigheid.

  Natuurlijk is het heel aannemelijk dat klimaatverandering al meespeelt in bijvoorbeeld bosbranden, droogtes, overstromingen of orkanen. Die invloed wordt ook al regelmatig gedetecteerd in attributiestudies, maar wel met flinke onzekerheidsmarges. Er zit nu eenmaal flink wat variabiliteit (ruis) in het klimaat en dus duurt het een tijd tot een signaal zichtbaar wordt.

  Natuurlijk zitten er twee kanten aan de onzekerheid: het kan meevallen en het kan tegenvallen. Voor de pseudoscepticus is er alleen de kant die bij zijn vooringenomenheid past.

 18. 24

  @23: Ja, inderdaad. Kacebee gaat hier gewoon weer het toneelstukje opvoeren dat hij en zijn companen al jarenlang doen. En het maakt echt niet uit hoe goed je het allemaal uitlegt, want over een maand komt hij weer met precies hetzelfde.

  Het lijkt onschuldig, maar het zorgt er wel voor dat de “discussie” elke keer opnieuw gevoerd wordt en dus nooit een stap verder komt. Want zolang je doorzwatelt over dit soort details heb je het niet over de grote lijn, namelijk wat kunnen we doen om de problemen op te lossen ? Ondertussen verliezen de meeste mensen hun belangstelling voor het draadje, en uiteindelijk het hele onderwerp, omdat het de zoveelste herhaling van zetten is die niets nieuws brengt.

  Er worden mensen heel goed betaald om precies dit te doen. Ik hoop voor Kacebee dat dat ook voor hem geld, anders zou het toch wel een beetje sneu voor hem zijn.

 19. 25

  @24: Er zijn ook mensen die zich stierlijk vervelen en reageren om het reageren. En dan plezier hebben met het uitlokken van reacties waarop je weer kunt reageren en voor je het weet is het alweer bedtijd.
  En voor het uitlokken van reacties moet je natuurlijk provoceren.

 20. 26

  @21:

  in de praktijk hebben de boeren en herders in (bijvoorbeeld) Zuid-Spanje en vooral delen van Afrika en India en Pakistan van wie het land onbruikbaar wordt daar niets aan

  Je doet de meest sombere aannames, die je wijt aan het veranderende klimaat, en tegelijk doe je net alsof technologie (ontzilting van zeewater bijvoorbeeld) hier geen enkele rol kan spelen. Zo reken je jezelf arm.

  Bovendien is je verhaal over “onbruikbaar” land als gevolg van klimaatveranderingen gewoon onzin. In het algemeen levert meer CO2 en een hogere temperatuur een afname van het areaal woestijnen op. Dat komt doordat er boven de tropische oceanen meer water verdampt dat ook weer een keer naar beneden moet komen, en doordat planten het beter doen met meer CO2.

  Daartegenover staat de wereldwijde bevolkingsgroei, die jaarlijks een veel grotere aanslag op de natuur doet dan twee millimeter hoger zeewater. Ik heb niet de indruk dat de aanwezigen hier ook maar een seconde over oplossingen daarvoor willen nadenken. Dat is een gevaarlijke kokervisie. Lang voordat het zeewater ons aan de lippen staat hebben we de volgende (wereld-) oorlog over voedsel en land.

 21. 27

  @26: De wereldwijde bevolkingsgroei is een probleem dat al veel langer speelt en tot nu toe uitstekend is opgevangen.
  Er zijn nu minder mensen die onder de armoedegrens leven en minder mensen met honger dan in 1970 toen we maar 3,5 miljard bewoners hadden tegen het dubbele nu. Bovendien zal naar verwachting de bevolking rond 10-11 miljard stabiliseren, ook als je nu grootschalige campagnes gaat voeren. De grootste stimulans van bevolkingsgroei is armoede en gebrek aan onderwijs/emancipatie.

 22. 28

  @26: ontzilting van zeewater is duur en inefficient, bovendien heb je er weinig aan in de meeste gebieden die aan het verwoestijnen zijn — die liggen ver van zee. En die gebieden zijn er gewoon, nu al, en de mensen die er wonen hebben niets aan theoretisch gepraat over sneller groeiende planten en meer regen (elders).
  En beginnen over probleem b als het over probleem a gaat is nooit een heel overtuigend argument, en al helemaal niet in het licht van wat @27 in dit specifieke geval terecht opmerkt. En ja, dezelfde flexibiliteit en creativiteit zal ook wel een groot deel van de effecten van de temperatuurstijging kunnen opvangen, per saldo, maar voorkomen is beter dan genezen, en die condo’s in Florida, die atollen in de Pacific of die kustdorpjes in Bangladesh krijgen we niet meer terug als ze eenmaal ondergelopen zijn, en voor het geld dat we nu aan dijkverzwaring uitgeven hadden we heel wat leuke dingen kunnen doen.

 23. 31

  Dat komt doordat er boven de tropische oceanen meer water verdampt dat ook weer een keer naar beneden moet komen

  Wat een geweldig staaltje alles de gewenste kant op redeneren weer van #26. Op zich klopt het wel: oceanen warmen op en daardoor krijg je meer verdamping. Maar er warmt nog iets op, en daar verdampt dan ook meer water. Het land! Dat land wamt zelfs nog sneller op dan de oceanen.

  De mensen die er wel over nadenken, of die wel de moeite nemen zich een beetje te informeren, weten wat er in grote lijnen wordt verwacht in een opwarmend klimaat: natte gebieden of seizoenen worden natter, droge gebieden of seizoenen worden droger. Al zullen er vast wel wat gebiedjes te vinden zijn waar dat (al dan niet tijdelijk) wat anders uitvalt.

 24. 33

  @30: Aha, nog zo eentje die ’t niet weet. Kort samengevat: atollen dalen, daarom lopen ze onder.

  Wat je hier ziet (en in de klimaatpropaganda in het algemeen) is de neiging alles te wijten aan CO2. Dat is op twee manieren kortzichtig: meer CO2 heeft ook voordelen, en andere zaken zijn veel belangrijker. Het allerbelangrijkste is het vinden van goedkope energie, want daarmee komen oplossing voor vrijwel alle problemen binnen handbereik. Maar de CO2-maffia helpt ons aan de bedelstaf, daarbij geholpen door de volksstammen die in elk probleem CO2 zien.

 25. 34

  @33:
  “Wat je hier ziet (en in de klimaatpropaganda in het algemeen) is de neiging alles te wijten aan CO2.”

  Lol … scroll even naar boven, en je leest dat mensen het over waterdamp als broeikasgas hebben, maar dat zal Kacebee niet tegenhouden om zjin zelfindoctrinatie voort te zetten: linkse mensen wijten, in zijn wereldje, alles volkomen onterecht aan CO2. Het begint echt wel een beetje zielig te worden.

 26. 35

  @33: Ik ben om. De wereldtemperatuur stijgt niet, want: atollen. Ik ga morgen meteen een SUV bestellen.

  Maar zonder dollen. Jij bent degene die niet weet wat ik eigenlijk probeerde te zeggen met mijn opmerking bij @30. Misschien kun je daar niet aan doen. Misschien heb je Asperger.

 27. 36

  @35: Ik geloof dat je niet hebt begrepen wat ik in @33 probeerde te zeggen. Misschien ben je niet zo goed in begrijpend lezen, misschien drukte ik me wat onduidelijk uit. Ik doe nog een poging.

  Tony illustreert met zijn opsomming dat rijp en groen wordt geweten aan CO2. Ik vestigde de aandacht op dat groen (atollen lopen niet (alleen) onder door zeespiegelstijging van twee decimeter maar door een geologisch proces) en vervolgens doe jij alsof ik de aandacht afleid van de “kern van het probleem”.

  Nee beste man, de oogkleppen zijn de kern van het probleem. De kokervisie verhindert het zicht op andere factoren en andere gevaren. Het leidt ook tot het rücksichtslos streven naar oplossingen voor het enige probleem dat men ziet, zonder aandacht te (kunnen) besteden aan de vraag of het middel misschien niet erger is dan de kwaal.

  Enfin, ik blijf aan die oogkleppen trekken zolang het me vergund wordt, in de hoop dat het wat helpt. Dat ik ondertussen voor rotte vis word uitgemaakt kan me niet zo vreselijk veel schelen.

 28. 37

  Niet begrijpend lezen? Ik lees je commentaren nooit. Ik pik alleen maar wat woorden uit je schrijfsels, want ik had al lang geleden geconcludeerd dat er in je logica veel schroefjes kwijt zijn. Het zou pure tijdverspilling zijn om met jou in discussie te gaan.

 29. 38

  @37:

  ik had al lang geleden geconcludeerd dat er in je logica veel schroefjes kwijt zijn

  Hier zijn twee mogelijke verklaringen voor: 1) die schroefjes zijn inderdaad kwijt, en daarnaast missen er ook nog wat onderdelen (misschien diezelfde schroefjes) die ik nodig had om in te zien dat jouw argumenten overtuigend zijn (en die van mij niet).

  De andere verklaring kun je, met de logica waarover je naar eigen overtuiging beschikt, ongetwijfeld zelf bedenken.

 30. 39

  Waarom mensen uberhaupt nog de tijd en energie steken in met het in discussie gaan met mensen als Kacebee. Dat groepje opwarmontkenners zijn een steeds kleiner wordend groepje, ze schreeuwen enkel vrij hard. Moet ook wel, want van wetenschappelijke argumenten moeten ze het niet hebben. Negeer ze verder, ze zijn wezenlijk niet anders dan die halvegaren van bijvoorbeeld de Flat Earth Society. Met dat soort figuren ga je toch ook niet serieus in discussie?

 31. 40

  @36 Ik weet het niet hoor, maar als bij een toch al zakkende atol (en dat zijn ze niet allemaal, want dan bestonden ze niet) de zeespiegel een paar decimeter stijgt, dan heb je toch sneller last van natte voeten dan als de zeespiegel niet stijgt? En daalt Florida ook? Of Bangladesh? (West-Nederland wel, trouwens, maar dat is ongeveer net zoveel in millimeters per eeuw als de zeespiegelstijging in centimeters).
  Overigens, volgens mij heb ik alleen gesproken over temperatuurstijging, niet over CO2. Niet dat ik twijfel dat die temperatuurstijiging op zijn minst voor een heel groot deel door de mens veroorzaakt is, maar als je dan toch op details focust, doe het dan goed.

 32. 41

  @38:

  die ik nodig had om in te zien dat jouw argumenten overtuigend zijn (en die van mij niet)

  Ik heb helemaal nergens argumenten aangevoerd in deze discussie. Ergo: schroefjes los bij jou. Case closed. Graag gedaan.

 33. 42

  @40:

  Overigens, volgens mij heb ik alleen gesproken over temperatuurstijging, niet over CO2. Niet dat ik twijfel dat die temperatuurstijiging op zijn minst voor een heel groot deel door de mens veroorzaakt is, maar als je dan toch op details focust, doe het dan goed.

  Mijn excuses. Ik ging er gemakshalve vanuit dat je behoorde tot de grote groep die denkt dat het hogere CO2-gehalte het grootste deel van de temperatuurstijging verklaart, en daarmee de zeespiegelstijging (die vooral voor rekening komt van uitzetting). Overigens ontken ik de zeespiegelstijging niet, noch dat het CO2-gehalte door menselijk toedoen is gestegen van 0,03% naar 0,04%. Dat CO2 een broeikasgas is ontkent niemand. Meer CO2 moet dus wel van invloed zijn op de warmtehuishouding van de Aarde.

  Voor de honderdste keer schrijf ik het nog maar eens: de eerste vraag die ik stel is of de modellen die nu gebruikt worden de toekomstige temperatuurontwikkelingen accuraat kunnen voorspellen. Dat is een legitieme vraag, omdat ze dat een paar decennia geleden in elk geval niet deden. Misschien gaat het nu beter, maar weten doen we dat niet. Het extrapoleren van grafiekjes naar de toekomst zoals Steeph zo graag zou willen kan natuurlijk ook niet.

  De tweede vraag die ik steeds opwerp is: stel dat de temperatuur nog wat hoger wordt en de zee nog wat verder stijgt, wat kunnen we dan het beste doen? Ik bestrijd dat het temperen van de CO2-uitstoot de meest efficiënte oplossingsrichting is, vooral als dat moet worden bereikt met windmolens. Maar ik merk dat daarvoor een dogmatische voorkeur bestaat, en dat wie daar anders over denkt wordt verketterd. Dat is nauwelijks een discussie te noemen.

 34. 43

  @40: even wat achtergrondinformatie over atollen.
  Uit Wikipedia:

  Het omringende rif wordt een barrièrerif doordat de buitenste delen ervan tot net onder het zeeniveau blijven steken door aangroei van levende koralen,

  Zolang de aangroei van de levende koralen de zeespiegelstijging kan bijhouden, blijft het atol bestaan.

  Aan het eind van de laatste IJstijd (10000 jaar geleden) steeg de zeespiegel veel sneller dan tegenwoordig.
  [img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Post-Glacial_Sea_Level.png/400px-Post-Glacial_Sea_Level.png[/img]

  De meeste atollen in de Stille Oceaan bestonden 10000 jaar geleden ook al en hebben de snelle zeespiegelstijging van toen doorstaan. Ik denk dat ze bij de huidige stijging ook wel blijven bestaan.

  In de komende 20 jaar komt onze technologische samenleving te staan voor grote uitdagingen: het opraken van makkelijk winbare fossiele brandstoffen (peakcoal, peakoil en peak-aardgas). We moeten onze samenleving anders gaan inrichten. Probeer eens verder te kijken dan het klimaat.
  Er komen grote veranderingen lang voordat de zeespiegel een bedreiging wordt voor onze dijken. Interessante tijd.. dat wel.

 35. 44

  @43

  Er komen grote veranderingen lang voordat de zeespiegel een bedreiging wordt voor onze dijken.

  De zeespiegel word een bedreiging van andere volkeren die aan de zee wonen (laten we zeggen het grootste deel van de wereldbevolking). En waar vluchten die naartoe? Juist.

  Gemiste kans ook voor al die lieden die zo tegen buitenlanders zijn en om een of andere onduidelijke reden tegelijkertijd stug blijven ontkennen dat het klimaat verandert, overigens.

  Ik denk dat ze bij de huidige stijging ook wel blijven bestaan.

  Waar heb je die wijsheid nou vandaan? Vertel dat de inwoners van de Malediven en andere eilandstaten bij wie het water aan de bewoners hun lippen staan.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Effects_of_climate_change_on_island_nations

  het opraken van makkelijk winbare fossiele brandstoffen (peakcoal, peakoil en peak-aardgas). We moeten onze samenleving anders gaan inrichten

  Ja! Wat dacht je van zonnepanelen?

 36. 45

  @44:

  ”Ik denk dat ze bij de huidige stijging ook wel blijven bestaan.”

  Waar heb je die wijsheid nou vandaan? Vertel dat de inwoners van de Malediven en andere eilandstaten bij wie het water aan de bewoners hun lippen staan.

  Hans heeft gewoon gelijk, en je had dat kunnen weten als je er serieus naar had gezocht in plaats van populaire verhalen na te kwekken. Atollen groeien het hardst als het zeewater omhoog komt, want ze bestaan uit koraal, en koraal groeit alleen onder water. De eilandengroep Tuvalu bijvoorbeeld – daar is het wetenschappelijk onderzocht – heeft over de afgelopen 60 jaar een relatieve zeewaterstijging van 30 centimeter gezien, maar het totale landoppervlak is 18 hectare groter geworden.

  De zeespiegel word een bedreiging van andere volkeren die aan de zee wonen (laten we zeggen het grootste deel van de wereldbevolking). En waar vluchten die naartoe? Juist.

  Met “juist” bedoel je waarschijnlijk landen waar wat te halen valt. Maar zeespiegelstijging is daar niet voor nodig: kijk maar eens naar waar de huidige “vluchtelingen” zoal vandaan komen.

 37. 46

  @44: ik denk dat de Malediven 10.000 jaar geleden ook al bestonden en dat ze bij de enorme zeespiegelstijging aan het eind van de laatste IJstijd niet zijn ondergelopen.
  In de 3e eeuw voor Christus woonden er al mensen op de Malediven. Dat is 2300 jaar geleden. Geen idee hoeveel de zeespiegel is gestegen in 2300 jaar, maar het bleek geen enkel probleem voor de inwoners van de Malediven.
  De Malediven zijn overigens ook atollen, die meegroeien met de zeespiegelstijging.

  Over die zonnepanelen. In de afgelopen week was er nauwelijks zon in West-Europa en ook weinig wind. Als we ons energieverbruik niet verlagen en volledig zijn van zon en wind, dan zullen we regelmatig met energietekort te maken krijgen in West-Europa. Als we energieverbruik sterk verlagen hoeven we ook niet zoveel windmolens en zonnepanelen te maken.
  Sorry Arduenn, maar ik praat liever met realistische mensen, die zich echt verdiepen in onze toekomstige energievoorziening.

 38. 47

  ik denk dat de Malediven 10.000 jaar geleden ook al bestonden en dat ze bij de enorme zeespiegelstijging aan het eind van de laatste IJstijd niet zijn ondergelopen.

  Dat doet er helemaal niets aan af dat de Malediven nu aan het onderlopen zijn.

  In de afgelopen week was er nauwelijks zon in West-Europa en ook weinig wind.

  Godallemachtig. De discussie eindigt hier. gegroet.

 39. 48

  @46:

  In de afgelopen week was er nauwelijks zon in West-Europa en ook weinig wind. Als we ons energieverbruik niet verlagen en volledig zijn van zon en wind, dan zullen we regelmatig met energietekort te maken krijgen in West-Europa.

  Als we in Nederland 100% van onze energievoorziening met zonne-energie willen dekken, moeten we de helft van Nederland volzetten met panelen. Het lijkt mij duidelijk – maar Arduenn wil er niet aan, vandaar zijn heftige reactie – dat dat niet gaat. En je moet wel enorm op energie bezuinigen om met zonne-energie toe te kunnen. De bijbehorende welvaartsdaling zou onacceptabel zijn.

 40. 49

  Als we in Nederland 100% van onze energievoorziening met zonne-energie willen dekken, moeten we de helft van Nederland volzetten met panelen.

  Dat is dus niet waar:

  Wat als de elektriciteit van alle huishoudens in Nederland volledig via de zon wordt opgewekt?

  Dan moet de zon ongeveer 23.000 miljoen kilowattuur aan stroom opwekken. Met de huidige stand van de techniek zijn daarvoor 46.000 hectare zonnepanelen nodig. Dat klinkt veel, maar is nog geen grondstuk van 22 bij 22 kilometer. Dat is nog geen driekwart van Terschelling of het Markermeer. Best haalbaar toch?

  Voor ‘100% van heel nederland’ kom je uit op 125Gwh. Da’s 5 x zoveel, dus ~ een gebied van 50x50km. Zeg maar, net iets minder dan de provincie drenthe. Bij lange na niet ‘half nederland’.

 41. 50

  De afgelopen nacht was er totaal geen zon in West-Europa. Als we ’s nachts ons energieverbruik niet tot nul verlagen, dan … CATASTROFE!

  Dit is gewoon het ridiculiseren van alternatieve energie door pestkoppen. Iedereen weet dat zonder opslagmethoden de alternatieve energie wind en zon nooit 100% van de energiebehoefte kunnen afdekken en geen enkele voorstander verzwijgt dat.

  Indien opslag wél mogelijk en betaalbaar zou zijn, dan hebben we maar 947 vierkante kilometer van de 30.000 vierkante kilometers Neder-“land” nodig.

  https://motherboard.vice.com/nl/article/ypbw9v/zonnepanelen-oppervlakte-in-nederland

 42. 51

  @50: (en f’up to self): het wordt een ander verhaal als je ook al het aardgasverbruik wilt omzetten naar zonne-energie; dat is ruwweg zo’n 500 Gwh (50 miljoen m3 gas , waarbij 1m3 ‘standaardgas’ ongeveer gelijkstaat aan 10kWh energie). Daar zit wat dubbeltelling bij omdat je ook gasgestookte electriciteitscentrales hebt, maar soit.

  Als ik dat zo even snel omreken, zou je dan uitkomen op 13.000 km2 zonnepanelen (voor 625Gwh). Met een landoppervlakte van 33.883 km2 zit je dan nog steeds niet op de helft ;-)

  Overigens gok ik zomaar dat er ook nog wel aardig wat te winnen valt met energiebesparing.

 43. 52

  @49:

  Voor ‘100% van heel nederland’ kom je uit op 125Gwh. Da’s 5 x zoveel, dus ~ een gebied van 50x50km. Zeg maar, net iets minder dan de provincie drenthe. Bij lange na niet ‘half nederland’.

  Aha, iemand die de moeite neemt wat na te rekenen. Heel goed. Maar er zijn twee factoren die je niet lijkt te hebben meegenomen:

  1. De totale energiebehoefte van Nederland omvat niet alleen elektriciteit maar veel meer, bijvoorbeeld gas voor verwarming en benzine voor in auto’s, om over de industrie nog maar te zwijgen. De totale energiebehoefte is het vijfvoudige van de elektriciteitsbehoefte.
  2. In de winter is de opbrengst van zonnepanelen ruwweg een tiende van die in de zomer, wat betekent dat je in de zomer moet opslaan wat je in de winter gebruikt. Omzetting naar waterstof en weer terug gaat met een rendement van 40%, dus doe het benodigde opgestelde zonnecelvermogen nog maar eens keer twee.

  Hebben we ruimte met een oppervlak van tien provincies Drenthe?

  Afgezien van de praktische onhaalbaarheid is deze oplossing ook onbetaalbaar. De infrastructuur, de opslagsystemen, het onderhoud… Vergeet het maar. Dit is in de verste verte geen optie.

 44. 53

  @52: Daarom is het ook veel beter om die zonnepanelen niet in nederland neer te leggen, maar ergens in spanje of in de sahara.

  Heb je niet alleen meer ruimte, maar ook nog eens meer zon en zonneuren. Dikke kabel ernaartoe, legertje soldaten om de corridor van die kabel te bewaken.. best doenlijk. Moet je natuurlijk wel de politieke wil voor hebben.

 45. 54

  @51: mee eens, gronk. En dan heb je nog niet eens de energie, die we nu nog halen uit benzine en diesel meegerekend. Ik denk niet dat we al die energie voor elektrische auto’s en vrachtwagens in NL zelf kunnen opwekken. We moeten in de toekomst dus veel minder kilometers reizen / forensen.

  @53:

  legertje soldaten om de corridor van die kabel te bewaken.. best doenlijk.

  ah, nu komt de neo-koloniale aap uit de mouw ;-)

 46. 55

  @54: Voor het milieu is het beter als we kunnen beschikken over méér (en goedkope) energie in plaats van over minder. Met meer energie kun je beter recyclen bijvoorbeeld. Die energie moet dan wel op een milieuvriendelijke manier worden opgewekt en volgens mij geldt dat voor zonnepanelen en windmolens niet.

  Ik zal er maar een maandelijkse traditie van maken zoals Steeph ook doet met zijn grafiekjes: laten we kerncentrales op basis van thorium-gesmoltenzout gaan bouwen! Daarmee kunnen we nog vooruit tot en met de volgende ijstijd en het is zo schaalbaar als je wilt. Zo komen we ook werkelijk van de CO2 af.

 47. 56

  @54: da’s niet zozeer ‘neokoloniaal’, maar je kunt natuurlijk ook voorstellen dat zo’n setje kabels die in de rimboe hangt en waar half europa van afhankelijk is uitermate interessant is om stuk te maken.

 48. 57

  @27:

  De wereldwijde bevolkingsgroei is een probleem dat al veel langer speelt en tot nu toe uitstekend is opgevangen.

  Zwaar oneens. Misschien als je enkel naar je eigen soort kijkt, maar voor een aanzienlijk deel van de andere levende soorten met wie we deze planeet delen is het toch een behoorlijke ramp geweest die helemaal niet uitstekend is opgevangen.

 49. 58

  @57: Zwaar mee eens en en zwaar mee oneens.
  Als je naar Europa kijkt, of erger nog, naar Nederland, dan is bij ons elke vierkante meter oernatuur al zeker 200 jaar of langer geleden verdwenen.

  Bevolkingsdichtheid is hier echter waanzinnig veel hoger dan in Afrika e.d., dus hopelijk gaan ze daar uiteindelijk niet helemaal dezelfde kant op als hier.

  Maar het doemdenken over overbevolking en het blijven hangen in de toestand van de jaren ’70 met armoede en honger moet ook maar eens afgelopen zijn, het blijkt passiviteit te veroorzaken bij onwetenden in plaats van optimisme en daadkracht.

 50. 59

  @55: [ Voor het milieu is het beter als we kunnen beschikken over méér (en goedkope) energie in plaats van over minder. ]

  Wat dat betreft heb je volkomen gelijk en moeten zwartkijkers als Verbeek eens realiseren dat “energie” geen vloek, maar een zegen is waar onze hele maatschappij en welvaart op gebouwd is en dus ook veel geld en veel inspanning waard is om te behouden en te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven.

  Als we energie ook goedkoop en duurzaam naar de arme aardbewoners kunnen brengen zodat die het internet en hun mobieltje kunnen inzetten om onderwijs te volgen en te emanciperen, dan is dat de beste oplossing tegen overbevolking.

 51. 60

  @59: ” Als we energie ook goedkoop en duurzaam naar de arme aardbewoners kunnen brengen zodat die het internet en hun mobieltje kunnen inzetten om onderwijs te volgen en te emanciperen, dan is dat de beste oplossing tegen overbevolking.”

  Een kapotje en een islamitiese slowdown helpen meer dan jouw voorstel. Ze neuken werkelijk bij de konijnen af. Ook hier in NL.

 52. 62

  @58: Je zwetst maar wat raak, in de jaren zeventig was er weinig armoede in tegenstelling tot nu. Je weet wel, nu zijn er dakloze gezinnen, voedselbanken en er is een huizen tekort. Braakhans Frank.

 53. 63

  @60: [ Een kapotje en een islamitiese slowdown helpen meer dan jouw voorstel. ]

  Typisch onderbuik antwoord van iemand die de feiten niet op een rijtje heeft. Zonder kennis van het bestaan van het kapotje en geld om een kapotje te kopen kom je nergens.

  [Ze neuken werkelijk bij de konijnen af. ]

  Ze ondervinden gewoon dezelfde drang om te neuken als jij.

 54. 67

  “Iedereen weet dat zonder opslagmethoden de alternatieve energie wind en zon nooit 100% van de energiebehoefte kunnen afdekken en geen enkele voorstander verzwijgt dat. ”

  Dat klopt, maar dat zal Kacebee niet tegenhouden om elke maand hier te stellen dat dat niet zo is. Want die voorstanders zijn allemaal “linksgekkies”, en “linksgekkies” kunnen natuurlijk per definitie geen gelijk hebben. Dat elke keer weer blijkt dat die “linksgekkies” juist volkomen gelijk hebben is erg vervelend voor Kacebee, dus probeert hij zichzelf te indoctrineren met het sprookje dat dat niet zo is.

  Ik weet dat het verleidelijk is, maar het heeft echt geen enkele zin om er inhoudelijk op in te gaan. Het gaat Kacebee namelijk helemaal niet om de inhoud. Het gaat hem erom, om te bevestigen dat “linksgekkies” nooit gelijk kunnen hebben.

  Hetzelfde geldt voor Louis, trouwens. Of zou hij echt niet weten, dat het aantal kinderen drastisch afneemt bij toenemende welvaart ?

 55. 68

  @67:

  Dat elke keer weer blijkt dat die “linksgekkies” juist volkomen gelijk hebben is erg vervelend voor Kacebee

  Hier moest ik echt even lachen hoor Lennart. Dat “volkomen gelijk hebben” – daar heb ik nog heel weinig van gezien, laat staan dat ik daaronder lijd.

  Oh, en zou je even willen aangeven waar ik het woord “linksgekkies” gebruik? Je lijkt te willen suggereren dat ik dat doe namelijk. Of duik je liever weg als het om de feiten gaat?

 56. 69

  @68:
  ” Dat “volkomen gelijk hebben” – daar heb ik nog heel weinig van gezien”

  Dat klopt, dat is namelijk wat je krijgt met zelf-indoctrinatie. Overigens, alleen al in dit draadje zijn er al diverse voorbeelden waarbij jij er helemaal naast zat en de linksgekkies gelijk hadden.

  Never argue with idiots, they will drag you down to their level and beat you with experience. – Mark Twain.

 57. 70

  @69:

  Overigens, alleen al in dit draadje zijn er al diverse voorbeelden waarbij jij er helemaal naast zat en de linksgekkies gelijk hadden.

  Nou vooruit dan maar. Noem eens één voorbeeld. En schrijf er even bij waarom ik er volgens jou helemaal naast zat en de “linksgekkies” gelijk hadden. Ik ben benieuwd.