Weekendquote | Minder gif op Europese akker

“We believe that in order to destroy fungi, insects and weeds, pesticides do not have to be so hazardous that they are carcinogenic, toxic to reproduction or have equally dangerous properties” aldus Elliott Cannell van het Pesticide Action Network (Nature)

tractorpesticideDeze week is het Europees Parlement akkoord gegaan met nieuwe wetgeving voor het op de markt brengen en gebruiken van pesticiden. De komende jaren zullen pesticiden waarin kankerverwekkende of andere voor de mens zeer schadelijke stoffen zijn verwerkt geleidelijk worden uitgefaseerd. Ook stoffen die vruchtbaarheid van plant- en diersoorten aantasten zullen worden verboden. Europa wordt in drie klimaatzones verdeeld: noord, centrum, zuid waarin dezelfde regels gelden (EVMI). Het besluit is omstreden omdat tegenstanders vinden dat er gekeken moet worden naar het risico bij het specifieke gebruik van de pesticide en niet naar de afzonderlijke bestandsdelen. De Belgische appelboer Luc Bels denkt dat de nieuwe wetgeving hem hard gaat raken want hij heeft nu eenmaal pesticide nodig om te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen: glanzende appels zonder smetjes.

 1. 1

  In de link naar EVMI lezen we: “De wetgeving moet nog wel door de landbouwministers worden aangenomen, maar dat is naar verwachting een formaliteit“.

  Formaliteit? Verburg komt op voor de telers hier, die net als hun collega Luc Bels, vrezen voor nadelen als oneerlijke concurrentie.
  Er is wel een keurige Nota Zicht op gezonde teelt, maar de doelstellingen vindt het kabinet nog veel te ambiteus.

  De Nederlandse telers gebruiken minder pesticiden dan hun europese collega’s en dat is reden om het kalm aan te doen met de nieuwe regels.
  De Nederlandse bollentelers hoeven dus op korte termijn geen nieuw soort tulpenbollencrisis te verwachten.

  Het had natuurlijk ook anders aangepakt kunnen worden. Het verbod op chemicaliën samen laten gaan met een stevige impuls voor de innovatie van andere, natuurlijke bestrijdingstechnieken.

 2. 2

  Als je het nuchter bekijkt gaat het hier om een heel klein milieuprobleem. De echte rotzooi is allang geleden verbannen. In het Nature artikel staat ook dat het gaat om 5% van de pesticiden.

 3. 3

  Martijn, volgens mij staat er dat 5% van de toegestane middelen nu wordt verbannen.
  Er zijn er, volgens het artikel, 500 toegestaan, en men hoopt nu dat de implementatie van deze wet die lijst kleiner zal maken.

  Het milieu- of gezondheidsprobleem zit straks dus nog in 475 middeltjes.
  Nederland staat inderdaad minder middelen en stoffen toe, zoals te vinden is” op de website van het CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
  Toch nog indrukwekkende lijsten. Wat deels te maken heeft met een redelijk soepel gehanteerd ontheffingsbeleid.

 4. 4

  Ook al die lagere of onschuldiger concentraties blijven zich toch in zeeën / vissen ophopen. Nobel en moedig besluit (als het voornemen 2013 geen wassen neus blijkt dan tenminste) maar moet EU wel alvast de consument anders opvoeden. Eerst met feiten: dat een appel met een bruin vlekje net zo lekker smaakt als zonder. Vervolgens maar met ideële shockreclame zoals met vuurwerk als men zich toch maar kieskeurig blijft gedragen. Of direct in de super keihard via intercomsysteem “Gaan we doen, terugleggen in de kist?” Met camera’s vastleggen, signalement doorgeven en direct op een scherm in de super vertonen. Zo, dat zal je leren kniesoor…

  Want anders een probleempje: komen die met pesticiden besproeide glanzende appels gewoon uit China of elders: met hogere oogsten en appels, sinaasappels en mandarijnen zónder die vlekjes en: voor weinig. Van de week overigens bij KvW rijen Chinese vrouwen met blauwe (mond)kapjes die blikmandarijntjes met de hand zaten te pellen en ontvellen. Het laatste en tevens lastigste velletje weekte vanzelf los in een bad met een soort gootsteenontstopper…mochten er niet filmen.

  Plima lekkel mandalijntje (maar dan in het chinees)..

 5. 5

  Ik maak me dan weer meer zorgen om het volgende stukje:

  “In de nieuwe wetgeving wordt de EU verdeeld in drie klimaatzones. Het is de bedoeling dat lidstaten in dezelfde zone verplicht zijn om pesticiden te accepteren die in een EU-land in dezelfde zone zijn toegestaan. Nederland bevindt zich in de zone die loopt van het Verenigd Koninkrijk tot en met Polen.”

  Als de Polen bepaalde rotzooi gebruiken, zijn we verplicht het ook toe te laten (waarmee het zuinige beleid volgens #3 op de schop gaat).

 6. 6

  @Bismarck: Ja, ook dat nog eens. Met die clausule denkt de EU wellicht de onderlinge concurrentie in balans te krijgen?
  Hoewel ik niet denk dat Poolse burgers uit weldenkende motieven voor de minder gifrijke appels uit Nederland zullen kiezen.
  De Nederlanders weer wel voor het goedkopere Poolse ooft.

  Alles bij mekaar rammelt deze wet nog aan alle kanten.