Weekendquote – Meer populisten graag

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

…Voor progressieve politici is het daarom moeilijker zich te bekommeren om het lot van de laaggeschoolde, zeker wanneer diens morele denkbeelden haaks staan op het progressieve gedachtengoed.

De evidente broederschap tussen de linkse intelligentsia en het proletariaat ging op zolang men zich mocht bekreunen om onmondige arbeiders in de verpauperde volksbuurten van het land, maar die verdampte alras toen diezelfde arbeider in Marbella de polonaise stond te dansen in een door Jordanezen gerunde taverne en ondertussen afgaf op de ‘makaken’ in zijn buurt.

David Van Reybrouck betoogt dat het nodig is om juist meer populisme te hebben in de politiek om de kloof met het “klootjesvolk” te slaan. Anders haken ze politiek gezien af.
In een nogal bloemrijk betoog schrijft hij in ieder geval progressief Nederland af. Ze zijn immers mede schuldig aan het ontstaan van die kloof. Lekker leesvoer. Nog een citaat om u ter verleiden dan maar:

De culturele elite die zich bedreigd voelt door ‘de wraak van het klootjesvolk’ doet er daarom goed aan enkele stappen verder te denken. Het was tenslotte een hoogopgeleide bestuurselite die gekozen heeft voor een doorgedreven markteconomie, het waren academici die aanstuurden op een verregaande liberalisering van de natiestaat, het waren doctorandi die likkebaardden bij de privatisering van tal van overheidsdiensten, het waren hooggeleerde onderwijsexperts die in Nederland het onderwijs moedwillig hebben uitgekleed. Dan moet de elite vervolgens niet gaan jeremiëren als het volk zo, euh, volks wordt? Wie de burgerzin tot koopkracht herleidt en de schooltijd tot gezelligheid, weet wat hij kan krijgen: patjepeeërs!

Ja ik weet dat dit al van dinsdag was, maar door de vakantie had ik een leesachterstand. Die is bij deze ingehaald.

Reacties (18)

#1 ALO

Ik kan David het volgende aanraden:
Ga naar de website van GS. Zoek in het archief het Rutger(?)-filmpje dat hij maakte bij het openingsfestijn van TON. Je constateert dat Kay de eigen achterban betitelt als klootjesvolk. Een unieke gebeurtenis, voor het eerst heeft iemand van de familie van der Linde (Wibo, Kay en Haitske) een terechte opmerking gemaakt. Ik voorspel dat David na het zien van deze video vanavond op zijn blote knieën neerzeigt voor zijn ledikant en met gevouwen handjes de Heer (Allah of een ander mag ook) bedankt voor het bestaan van de kloof.

 • Volgende discussie
#2 T

En wat is er zo verkeerd aan mensen als ‘klootjesvolk’ te betitelen? Mijn oom (laag opgeleid maar multimiljonair) noemde zichzelf al lang geleden lid van klootjesvolk.

Hij merkte al dat veel hoogopgeleiden aan de linkerzijde het niet met zijn denken en vooral zijn gedrag eens waren en dat daar soms ook een stukje jaloezie bij kwam kijken.

Het gaat er om dat vanuit cultuurrelativistisch standpunt alle culturen gelijkwaardig zijn, dus de cultuur van het klootjesvolk is gelijkwaardig aan de cultuur van andere groepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 stoethaspel

Links beschouwt mensen niet als gelijkwaardig, althans, niet in daden. Dat roepen ze alleen maar. Wie mensen wil ‘verheffen’ doet dat alleen omdat men denkt dat de te verheffen mensen iets tekort komen. Vandaar de voorliefde van links voor alles dat zwak is. Een voorliefde die links gemeen heeft met de christenen, overigens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 gronk

@3: Je kunt ’t ook anders uitleggen: links probeert mensen te verheffen, in de gedachte dat ze beseffen dat mensen die ‘verheven’ zijn iets te verliezen hebben. Rechts daarentegen, zal er voor zorgen dat je niets te verliezen hebt simpelweg omdat je niets hebt wat je kunt verliezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Guy

Goeie tekst wel. De volgende quote vind ik heel mooi:

“Wil men de scholingskloof nog enigszins overbruggen, dan is het van belang dat er nieuwe ontmoetingen komen tussen hoog- en laagopgeleiden, zowel bij jongeren als bij volwassenen.”

En dan liefst los van welke linkse of rechtse ideologie dan ook. Het “klootjesvolk” is heus niet gek, ze weten over het algemeen best wanneer ze gebruikt worden.

Dat is misschien wel het probleem tegenwoordig. Telkens een beroep doen op het “klootjesvolk” als je iets van hen nodig hebt, maar daarna?

Ik beschouw mezelf overigens als (beter opgeleid) lid van datzelfde “klootjesvolk”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Guy

Overigens vind ik ook het algemeen niveau van zogenaamd hoger opgeleiden bij momenten tenenkrommend. Goed in hun vakgebied, maar weinig of niks daarbuiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 MvL

Ik denk dat je nooit teveel overtuigd moet zijn van je eigen gelijk. En al helemaal voorzichtig zijn met ideeën over wat voor anderen het beste is. Links moet nooit meer vergeten dat er ook rechtse mensen zijn. Een heleboel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 gronk

Links moet nooit meer vergeten dat er ook rechtse mensen zijn. Een heleboel.

En ze hebben allemaal een website. :’)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 T

Wie is er hier net zo als ALO dankbaar voor de kloof?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 gronk

Ik heb er anders helemal geen moeite mee om te verbroederen met hockeymeisjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hiram

Als ik de woorden “culturele elite” hoor, grijp ik naar mijn… enfin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 MvL

@8:
Ja da’s een euvel ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 RB

Ik appreciëer met name de laatste paragraaf. Op gepaste Amerikaansche wijze proclamerend! :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 JSK

Mwah, het stukje zit in mijn ogen vol met cliché’s. Zoals:

Cultuureducatie was een kerntaak van zowat elke zuil; het doel was volksverheffing: arbeiders werden gevormd tot mondige burgers met een eigen beoordelingsvermogen.

Maar enkele decennia van cultuurrelativisme eind vorige eeuw hebben dat engagement volledig van tafel geveegd.

Het cultuurrelativistische argument a la Dalrymple: linkse intellectuelen hebben de onderkant verpest. Daarmee overschat je mijns inziens de invloed van die handvol intellectuelen die destijds het cultuurrelativisme propageerde.

Het ‘klootjesvolk’ luistert niet meer naar de ‘elite’ maar dat komt niet omdat leden van de (linkse) elite hen heeft verteld niet meer te luisteren. De arbeider luistert niet meer naar de PvdA (in Nederland) om dezelfde reden dat de katholiek niet meer naar de Paus luistert, de werknemer niet meer naar de vakbond, de leerling niet naar de leraar en de echtgenote niet naar de echtgenoot. Kortom: de individualisering, en heeft die diepere wortels dan (het laten afweten van) de generatie van ’68. Individualisme is modernisering, het is vooruitgang en voortgang maar zeker geen ongemengde zegening. Het heeft een generatie vrouwen naar het hoger onderwijsgebracht, en het maakt een generatie lager opgeleiden tot willeloze consumenten. Maar het is onzinnig te denken/te hopen dat ‘het proletariaat zich nog laat hoeden door de partij’.

De toenemende populariteit van Wilders/Verdonk onder de lagere middenklasse/arbeidersklasse is niet geruststellend, dat geef ik toe. Maar ik denk niet dat de oplossing ligt in het ‘nieuwe verheffen’. Ik ben meer voor de lijn van de SP (de Nederlandse, niet de Vlaamse): maak ze maar duidelijk dat de Wilderiaanse combinatie van bezuinigen-belasting verlagen niet alleen de allochtoon in de portemonnee treft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Peter

Ja ik weet dat dit al van dinsdag was, maar door de vakantie had ik een leesachterstand. Die is bij deze ingehaald.

Ah, nee hè. Dus we hebben hier te maken met een historisch epistel?

Verder: Het kan ook zijn dat politici, van welke signatuur dan ook, niet zozeer door hun opleiding denken het beter te weten dan mensen die amper de lagere school hebben afgemaakt.
Het lijkt eerder op de zendingsdrang van dominees en pastoors. Zoiets van gelooft allen in een groter goed en u wordt een beter mens.
De foute aanname van menig zendeling is dat mensen met weinig van dit of dat, achterlijk zouden zijn.

In de materiële werkelijkheid van alle dag is dat waar. Massa’s mensen lopen achter op het inkomen van hoger opegeleiden.
Maar dat is niet per definitie hetzelfde als geestelijke achterlijkheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 m44

Eens met JSK #14. En “de groter wordende kloof”, die zit alleen in het hoofd van de auteur.

Je ziet wel vaker dat zo’n vooroordeel in een betoog in een paar magere alinea’s voor het voetlicht moet worden gezet. En als je er dan in prikt blijft er niets van over. Soms hoor, niet altijd. Maar hier wel dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 gronk

Het ‘klootjesvolk’ deed meestal sowieso al waar ze zelf zin in hadden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Martijn ter Haar

Individualisering hoeft niet perse te leiden tot consumentisme en dat is m.i. waar het artikel vooral om draait: de verheerlijking van geld en materiële zaken boven kennis en creativiteit.

 • Vorige discussie