Weekendcollege | Tijd in het brein

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Vandaag weer een lezing van Studium Generale Utrecht. Dit keer over Tijd in het Brein, uitgesproken door Dick Swaab. De lezing is hier online te zien. Het stuk is geschreven door Miriam Rasch.

Als het donker wordt, word je moe; als je de middelbare leeftijd bereikt kom je in de overgang en van vrouwen in de dertig zeggen we dat hun biologische klokje tikt. Tijd zit ingebakken in ons lichaam, in de hele cyclus van de geboorte tot de dood. Dat gaat verder dan je misschien denkt. De meeste kinderen worden geboren in de vroege ochtend van een woensdag of een donderdag. En in de hersenen van overleden mensen is te zien hoe laat zij stierven, omdat de tijd letterlijk stil is blijven staan. Over deze en andere feiten van de biologische, lichamelijke tijd, sprak prof. dr. Dick Swaab in zijn lezing voor de serie Tijd.

Dick Swaab is de bekendste neurobioloog van Nederland; zijn boek Wij zijn ons brein is een regelrechte bestseller. Hij zette het hersenonderzoek op de kaart en nog steeds loopt Nederland dankzij het Instituut voor Hersenonderzoek en de Hersenbank wereldwijd hierin voorop. In zijn boek, met de ondertitel Van baarmoeder tot Alzheimer, laat Swaab zien hoe processen in de hersenen gedrag, karaktervorming en (geestelijke) ziekte en gezondheid beïnvloeden en zelfs bepalen. Vooral de rol van hormonen – in samenspel met de omgeving – is niet te onderschatten, zo blijkt uit de vele voorbeelden.

Hetzelfde geldt ook van ‘tijd in het brein’. De biologische klok bevindt zich op een duidelijk te lokaliseren plaats in de hersenen, in de suprachiasmatische nucleus, ook wel de SCN. Het is dus mogelijk om de biologische klok uit de hersenen te verwijderen en te kweken in het lab. Vanuit dat punt in de hersenen worden al die uiteenlopende lichamelijke reacties op het tikken van de klok geregeld. De klokgenen zijn het resultaat van miljoenen jaren evolutie. Opvallend: zelfs het weekritme heeft een lichamelijke basis. Uit tandemail gevonden in drieëneenhalf miljoen jaar geleden levende voorlopers van de mens, blijkt een weekritme. Velen zullen ervan uitgaan dat het weekritme zijn oorsprong heeft in het Bijbelse scheppingsverhaal, maar dat klopt dus niet. ‘De Bijbel heeft de week te danken aan ons biologisch ritme en niet andersom,’ aldus Swaab.

De klokgenen zijn niet zomaar te negeren in onze beleving van tijd, zoveel is duidelijk. Zelfs Australiërs, die al generaties geleden uit Engeland emigreerden, dragen nog steeds het ritme van het noordelijk halfrond met zich mee (net als hun geïmporteerde dieren). Toch zijn we niet geheel overgeleverd aan de biologie. Dick Swaab houdt zich de laatste jaren veel bezig met onderzoek naar Alzheimer. Bij die ziekte zie je ook een verstoring in de biologische klok (net als bij depressie). Het dag- en nachtritme werkt niet goed meer, waardoor de patiënten onrustig zijn. Er zijn zelfs aanwijzingen dat dit slechte slaapritme ook van invloed is op het aftakelen van het geheugen, waar Alzheimer mee gepaard gaat.

Er is echter een vrij simpele manier om het leed in elk geval deels te verzachten. Door de ouderen bloot te stellen aan veel licht (liefst daglicht en buitenlucht), wordt de structuur in het ritme hersteld. In combinatie met een pilletje van het ‘slaaphormoon’ melatonine is dat vooralsnog de beste Alzheimertherapie voorhanden. Wat dit voorbeeld bovendien laat zien is dat de biologische klok, die zoveel lichamelijke processen beïnvloedt, zelf ook vatbaar is voor invloeden uit de omgeving.

De mens is niet willoos overgeleverd aan zijn brein of zijn genen. Maar zonder kennis van die biologische conditie, zullen we tijd als een concept van de ‘ervaring’ nooit kunnen begrijpen. De interpretatie van die ervaring, het toekennen van betekenis eraan, zoals prof. Maarten van Buuren deed in zijn lezing is niet een ontkenning van de beschrijving van de mens als biologisch wezen met een ingebouwde klok. De patronen waar Van Buuren het over had, die ontstaan in de loop van de tijd, die inslijten in het leven, slijten misschien juist in in de hersenen. Door de omgeving te manipuleren, zijn ook de processen in de hersenen te beïnvloeden. Wij zijn ons brein, maar ons brein is geen kweekje in het lab.

Volgende week gaat historicus dr. Harry Jansen in op het tijdsbegrip in de geschiedwetenschap. De lezing van Dick Swaab kun je hier terugzien.

Reacties (7)

#1 KJ

De Romeinen hadden een acht-daagse week. Vandaar ook dat ze die Joden niet konden luchten of zien.

 • Volgende discussie
#2 Rene

Voordat ik ga klagen bij Studium Generale — is er hier een non-microsoft gebruiker die die (silverlight 3) junk wel kan bekijken? Een Linux gebruiker? In moonlight werkt het, voor mij, niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Micowoco

Heeft men in China geen tiendaagse werkweek?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 KJ

@Rene;

Mij is het ook nog niet gelukt, maar dan moet ik zeggen dat ik het ook nog niet echt geprobeerd heb. Is dit iets ?

http://go-mono.com/moonlight/download.aspx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 KJ

@Rene;

Double up – ik heb even een paar silverlight dingetjes gecheckt met deze firefox plugin en alles lijkt goed te werken. Nu nog alleen de silverlight-block-extensie ;-)

O, Fedora 12.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Rene

Dank voor de poging, maar nee. Met de moonlight 2 plugin die ik had helemaal niets en met die moonlight 4 “preview” alleen audio en slides — en een heel erg warm wordende processor — maar geen video. Arch Linux, maar dat zou in principe irrelevant dienen te zijn daar waar het platform de browser is. Dit is nog een 32-bits machine; dat zou het verschil kunnen zijn.

Ik ben inmiddels te lang een Linux gebruiker om niet te weten dat het vooral en gewoon het zijn van een Linux gebruiker is dat al dit soort problemen afdoende verklaart — maar desondanks vind ik toch altijd wel heel apart hoe ver alles in Nederland wat maar neigt naar overheid of semi-overheid zich in het darmkanaal van Microsoft heeft genesteld. Waarom nu toch silverlight… en dan vooral ook de nieuwste versie, om de kansen maar zover mogelijk te beperken dat het werkt op iets anders dan Windows crapola.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 leo schmit

Om te beginnen kan ik beamen dat processen in mijn hersenen lichamelijke gevolgen hebben. In mijn geval reageren mijn hersenen op overmatige blootstelling aan computerschermen, met name, ‘scrolling’, dus snel bewegen in grote documenten, het verspringen in spread sheets, het invullen van electronische databestanden; dit leidt bij mij, indien te lang achtereen, tot een soort ‘prickley heat’ (zonnesteek) in de hersenen en vervolgens meerdere dagen disfunctie in mijn meest essentiele spierfuncties, te weten, sluitspieren en contra-peristaltische slokdarm bewegingen. Met andere woorden afsluiting van de eerste en braakneigingen bij de tweede. Ook de rest van het lichaam leidt onder spierneurose (stuiptrekkingen en prikkelingen).

De huisarts begrijpt er niks van. Nu ik zelf begrijp wat het is is de remedie nabij, een flinke wandeling buiten.

Wat de relatie tijd-hersenen betreft, is het verschijnsel ‘jet lag’ ruimschoots bekend. Maar dat Australiers na zoveel generaties nog tijdsporen uit het VK dragen verbaasd me niet.

Ook in dit opzicht stel ik mijn hersenen regelmatig op de proef. Ik verblijf wisselend in Nederland, Midden Noorwegen, Centraal Azie en af en toe rond de evenaar. Hier in Centraal Azie nu net aangekomen zijnde moeten mijn hersens zich aanpassen aan de tijdzone en aan de merkwaardige gewoonte van het gastland om de werkweek in zes dagen in te delen, en wel van zaterdag tot donderdag. Mijn zondag was dus gisteren en thuis is het morgen zondag.

Mijn dochter wilde vandaag om 1 uur met mij ‘skypen’, maar dan zit ik hier op kantoor. Doe maar na vieren bij jullie, zei ik en dat is hier straks zo meteen.

 • Vorige discussie