Waarom Iran nog steeds een gevaar is

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Kernexplosie (Foto: Wikimedia Commons/Public Domain)Een paar weken geleden verscheen als een donderslag bij heldere hemel een rapport van diverse Amerikaanse geheime diensten waarin werd gesteld dat Iran al in 2003 gestopt is met haar kernwapenprogramma. En daar zit je dan, als president die juist dat programma gebruikte om het land de duimschroeven eens stevig aan te draaien. Een bondgenoot probeert het nog wel door te stellen dat Iran inmiddels al weer begonnen is met het programma, maar feit blijft dat de grond onder je buitenlandse beleid is weggeslagen.

Althans, zo lijkt het. In de realiteit blijkt het toch ietwat genuanceerder te liggen. Want een kernwapenprogramma is slechts één van de drie pijlers waarop een kernmacht, die gevaarlijk is voor Europa en de VS, is gebaseerd, en het ‘wapen’ gedeelte is niet eens het ingewikkeldste onderdeel van de technologie.

Allereerst heb je voor een kernwapen uiteraard verrijkt uranium nodig, en dat is nou net het onderdeel waar Iran onverminderd mee doorgaat. Daarnaast is een belangrijk obstakel rakettechnologie en ook daar timmert Iran aan de weg. De derde pijler, het eigenlijke maken van de bom is technologisch gezien de eenvoudigste. Een staat zou zoiets binnen een paar maanden voor elkaar kunnen krijgen.

Door alleen maar uranium te verrijken is Iran dus al hard op weg naar het maken van het gevreesde eindproduct. En zo lijkt Iran er ook over te denken. Rafsanjani, voormalig president van Iran en ’toonbeeld’ van gematigdheid, zei in 2003 namelijk:

“Look, as long as we can enrich uranium and master the [nuclear] fuel cycle, we don’t need anything else, our neighbors will be able to draw the proper conclusions.”

Veel van het beleid van de VS was er daarom ook op gericht het verrijken van uranium te frustreren. Dit rapport maakt vooral dat laatste moeilijker voor Bush. Rusland is dan ook recentelijk begonnen met het leveren van nucleair materiaal voor een kerncentrale aan Teheran. Uiteraard bezwoer het land dat het materiaal ‘niet voor andere doeleinden‘ gebruikt zou worden. Hoewel de conclusie van het Amerikaanse rapport misschien wel correct is, had de vraag anders gesteld moeten worden. In plaats van ‘heeft Iran een kernwapenprogramma’ was de betere vraag geweest ‘over hoe lang kan Iran beschikken over een kernwapen’.

En dat moment lijkt, ondanks het ontbreken van een specifiek wapenprogramma, wél steeds dichterbij te komen.

Reacties (29)

#1 Basszje

Waarom is Iran per definitie een gevaar? Wat heeft dat land te winnen bij oorlog?

De enige reden die IRI heeft bij ruzie is om de binnenlandse vrijheden verder aan te pakken onder het mom van eenheid van het land.

Een manier van handelen die sterk lijkt op … juist.

 • Volgende discussie
#2 Abhorsen

@1, Een land hoeft niet zelf de oorlog te veroorzaken. Ik zie Iran eerder een kernwapen leveren aan een organisatie die hem vervolgens wel zal gebruiken en zelf dan zogenaamd “schoon” blijven. Bijvoorbeeld hoe ze opperen in Libanon.

Het idee dat een land dat organisaties gesponsord die aanslagen plegen kernwapens heeft, en die dus ook aan die organisaties kan voorzien indien het daar de behoefte toe voelt is niet echt een prettig idee om maar een understatement te geven. Tenminste niet voor mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Chinaman

@de Abhorsen
Gelukkig plegen de andere bezitters van Kernwapens. Noem een VS, Frankrijk, GB, Rusland, Pakistan, India, Isreal, China, Noord Korea….

Probleempje is natuurlijk dat het geen zak uitmaakt of je nu uranium verrijkt voor kernwapens of energie opwekking. Alleen moet je in het eerste geval veel langer doorgaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Abhorsen

@3, volgens mij is je eerste zin niet helemaal compleet. Maar als je bedoeld dat de andere landen niet aan terroristen leveren. Dan heb je gelijk, anders hadden we dat al gemerkt met een explosie ergens. Denk trouwens niet dat NK al echt kernwapens heeft. Zo ja zouden ze er wel mee te koop lopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Basszje

Dat denk ik niet. Bij een dergelijk incident is het wel duidelijk uit welke hoek het komt en dan heb je als land alsnog een probleem. Vooralsnog is er maar 1 land die kernwapens heeft gebruikt (afgezien van de reden).

Iran heeft niets te winnen bij zoiets. Anders dan dus de huidige machthebbers aan de macht houden.

Overigens houden tal van landen ’terroristen’-clubs in leven, tis maar hoe je het definieert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Abhorsen

@5, Sorry maar ik vind dat echt een niave gedachte. En de beredenatie “omdat de rest iets fout doet/kan doen” moeten er maar meer landen bij die het ook fout doen/kunnen doen kan er bij mij toch ook echt niet in.

Als pietje iets fout doet dan mag keesje het ook? Nee, dan zouden we moeten zorgen dat pietje het ook niet meer kan doen.

De wereld is niet van nature goed (of slecht) en het komt ook niet altijd “wel goed”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Cerridwen

En weer bleek el Baradei gelijk te hebben gehad. Niemand die het opmerkt, dus dan doe ik het maar. Hij constateert al jaren dat de IAEA geen kerwapenprogramma in Iran heeft kunnen ontdekken. Ook het verrijken van Uranium staat nog in de kinderschoenen. Laat ik ook nog even in herinnering roepen dat hij ook geen kernwapenprogramma in Irak kon ontdekken, op het moment dat de rest van de wereld die mogelijkheid nog serieus open hield.

Moeten we hier nou echt bang voor zijn? Misschien wordt het eens tijd om normale relaties aan te knopen met Iran. De democratie laat wat te wensen over, inderdaad, maar gezien de regio valt het eigenlijk nog wel mee. De relatie met Saudi Arabië is bijvoorbeeld uitstekend, ondanks het gebrek aan vrijheid van de inwoners.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Mark

Kun je het “geen kernwapenprogramma” iets meer specificeren? Uranium is een bouwsteen voor een wapen, en men werkt onverminderd voort om die bouwsteen te verkrijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Cerridwen

ja, maar uranium is ook een bouwsteen voor een vreedzaam nucleair programma. Waarom zou Iran dat niet mogen hebben? Het is niet zo dat je vanuit een vreedzaam programma zomaar een bom hebt (je moet bijvoorbeeld uranium veel verder verrijken). Het IAEA kan nog geen activiteiten ontdekken die specifiek bedoelt zijn voor het maken van een kernbom, dus concludeert dat er geen kernwapenprogramma is.

Ik ben er ook niet voor dat Iran een kernbom krijgt, maar ik ben er sterk voor dat we dat op een andere manier proberen te voorkomen. Bijvoorbeeld in een breder proces om tot minder kernwapens te komen, en dan is specifiek voor Iran van belang dat buurland Pakistan en Israel ook meedoen. En de VS natuurlijk, nog altijd in het bezit van het grootste deel van de kernwapens in de wereld. En met leiders die de nucleaire optie niet uitsluiten (en zelfs plannen ontwikkelen voor het gebruik van de bom).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Basszje

@6 Ik vind jouw gedachte juist naief. Ik stel alleen maar dat er een verschil zit tussen wat er in de ‘media’ allemaal geroepen wordt en hoe het spel achter de schermen werkt. Daarbij weet men dondersgoed hoe en wat er kan gebeuren en wat niet.

Maar om te denken dat de seconde dat een land als Iran zo’n bom heeft die gelijk overal op gaat gooien is ook niet echt realistisch.

Meestal is het principe van ‘follow the money’ beter dan ‘follow the media’ en wat er niet wordt gezegd belangrijker dan wat men loopt te roepen. Dat is mijn punt namelijk.

Ik sta niet te juichen als er nog meer landen met kernspul gaan klooien, maar het is ook niet realistisch om te stellen dat pietje wel mag en kees niet omdat kees ‘gevaarlijker’ is. Dat is niet zo natuurlijk. Alle staten zijn tot alles in staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Basszje

Ik ben het overigens met Cerridwen eens, normale relaties of handelen. Dan is het ineens ook een stuk moeilijker om de bevolking onder de duim te houden met verhalen over het grote boze westen (en andersom)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 pedro

Ik snap eigenlijk al die commotie rondom kernwapens en de ontwikkeling daarvan nooit zo goed. In de geschiedenis is er slechts één land, dat die wapens gebruikt heeft en dat er later nog meerdere malen over heeft gedacht om dat nog eens te doen. Van geen enkel ander land is dat bekend. Toch is het enige land, dat ooit kernwapens gebruikt heeft, de meeste kernwapens bezit en de meeste keren heeft gedacht aan het gebruik van kernwapens, ook het enige land, dat we schijnen te vertrouwen, wanneer het om kernwapens gaat. Ik denk dan ook, dat alle wapengekletter over de Iraanse kernwapens (ontwikkeling van) vooral symboolpolitiek is. Er worden gewoon machtsspelletjes tussen de verschillende landen gespeeld, want het enige land, dat serieus denkt een kernoorlog te kunnen winnen, is wederom het enige land, dat ooit kernwapens heeft gebruikt. Dus het gebruik van kernwapens door natiestaten is vrijwel uitgesloten. De gedachte, dat een land kernwapens zal leveren aan terroristische groeperingen is dan slechts de volgende stap om het machtsspel verder te kunnen spelen. Maak de mensen bang, dat een land, dat de technologische kennis en de mogelijkheden heeft om kernwapens te ontwikkelen, die wapens aan een terroristische groepering gaat leveren. De vraag of zo een groepering er belang bij heeft om die wapens wel te gebruiken, hoef je niet te beantwoorden, want het zijn terroristen. Het feit, dat zo´n groepering net zo weinig belang in een kernoorlog heeft als een natiestaat, wordt dus nooit aan de orde gesteld. Of denkt hier iemand soms, dat als Al Quaida een kernbom op een Amerikaanse stad los zou laten, dat de VS alleen met conventionele middelen zou antwoorden in het gebied in en rond Afghanistan? En als de Amerikanen daar kernbommen laten vallen, dat de Russen en de Chinezen dat met goedkeuring gade zullen slaan? Iedere kernbom, die tot ontploffing wordt gebracht tegenover een ´vijand´, loopt hoogstwaarschijnlijk uit op een totale kernoorlog. En wie slim genoeg is om een kernbom te ontwikkelen, kan dat ook bedenken. En daar hoef je niet eens kernfysicus voor te zijn.

Een andere reden, waarom angst voor een Iraans kernwapenprogramma imho totaal ongegrond is, zijn de vindplaatsen van uranium. Zoal Spuyt in het artikel al aangeeft, is de benodigde kennis om een atoomwapen te produceren niet de grootste hindernis in zo een ontwikkeling. Het verkrijgen van het juiste materiaal zou dat wel zijn. Maar is dat wel zo? Voor een vuile bom heb je helemaal geen verrijkt uranium nodig. het volstaat daarbij om radioactief materiaal in je bezit te krijgen (en gezien het feit, dat de Amerikanen daar op grote schaal gebruik van hebben gemaakt in Irak, moet je aannemen, dat allerlei mensen in die omgeving dat materiaal dus al lang in hun bezit hebben, zonder dat daar een Iraniër aan te pas is gekomen. En dan blijkt ook, dat, wanneer gepraat wordt over kernbommen van terroristen, de meeste angst bestaat voor het gebruik van vuile bommen. Het gebruik van echte kernbommen, waarbij de ontploffing en de radiatie veroorzaakt worden door kernsplitsing (en in de toekomst mogelijk ook kernfusie), door terroristische groeperingen is hoogst onwaarschijnlijk (qua motief en mogelijkheden om zo een bom te ontwikkelen, testen, smokkelen naar de plaats van bestemming, enz). Mocht een terroristische groepering daar toch behoefte aan hebben, dan is het verkrijgen van materiaal niet het grootste probleem, ook niet voor een echte kernbom. Aan niet verrijkt uranium is gemakkelijk te komen. De belangrijkste vindplaats in de wereld is Congo, precies in het gebied, waar nu al jarenlang zogenaamde stammenoorlogen plaats vinden (en inderdaad: ik geloof er niets van, dat hutsi´s, tutu´s en andere etnische groepen elkaar zo maar naar het leven zijn gaan staan in die contreien, zonder dat daar buitenlandse belangen de hand in hebben, maar ik moet daarbij wel toegeven, dat het onwaarschijnlijk is, dat de VS daar deze keer bij betrokken is, omdat zij een ´veilige´ aanvoer van uranium uit Canada hebben). ook zijn er behoorlijke hoeveelheden verrijkt uranium ´kwijt´ in de voormalige Sovjet Unie (m.n. Oekraïne) en kan een ´simpele´ inbraak in het Franse La Haye, waar zo´n beetje al het West Europese verrijkte uranium (afval van kerncentrales) op wordt geslagen, ook al een bron voor het basismateriaal van een kernbom zijn (en ja, surprise, ook daar zijn al wat kilootjes ´kwijt´ geraakt).

Als materiaal en kennis geen probleem zijn, kunnen terroristische groeperingen, als ze willen dus gemakkelijk een kernbom maken. En de productie van een vuile bom is al helemaal geen probleem. Blijft imho als enige reden voor de druk op Iran over, dat er machtspolitieke spelletjes gespeeld worden, omdat Iran, ook in mijn ogen overigens, wel degelijk een gevaarlijke staat is. Maar dat heeft veel meer te maken met totalitaire politieke systeem, dat daar aan de macht is, dan met het al dan niet ontwikkelen van kernwapens. Dat systeem is wel degelijk een gevaar voor de vrijheid van andere mensen, als het systeem politiek succesvol is (politiek gezien als de mogelijkheid om macht uit te oefenen en macht is dan de mogelijkheid om anderen te laten doen, wat jij wil). Als je dat wil bestrijden heb je grofweg 2 mogelijkheden. Ofwel probeer je zo veel mogelijk contact te houden om op die manier aan de mensen in dat land te laten zien, dat je eigen systeem superieur is. Dat is een lang proces en de uitkomst is ongewis, zeker omdat de media in het geviseerde land in handen zijn van de huidige machthebbers en een belangrijk deel van de bevolking alleen door die media van informatie worden voorzien. De 2e methode is de traditionele methode van confrontatie, die meestal uitloopt in oorlog en waarvan de uiteindelijke uitkomst ook altijd ongewis is. Ook een militaire overwinning heeft immers zelden geleid tot een langdurige overheersing of een stabiele politieke situatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Mark

Dat een paar landen (waaronder de VS) atoomwapens hebben wil niet zeggen dat het verstandig is dat elk land atoomwapens heeft. Het is beter dat zo min mogelijk landen die hebben. Elk extra land is er eentje teveel (zoals recentelijk Brazilie). Maar ik heb meer bezwaar tegen het bezit van kernwapens door instabiele landen dan door stabiele.

Ik vind het geen enkel probleem dat Iran nucleaire energie voor vreedzame doeleinden heeft en daarvoor uranium produceert. Het probleem dat Spuyt aankaart is dat nadat ze die uranium hebben ze verder kunnen gaan met voorbereidingen voor een wapen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Mark

Overigens is het niet alleen het risico op gebruik dat ernstig is, maar de veranderende machtsverhouding die het tot gevolg heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Manolo

De VS zijn bang voor een veranderende machtverhouding met Iran, daarom zijn zij tegen hun verrijkingsprogramma. Iran heeft het non-proliferatie verdrag getekend, in tegenstelling tot India en Pakistan. Over die landen zou ik me een stuk meer zorgen maken, zeker gezien de instabiele politieke situatie tussen beide landen.
Als de VS zo tegen kernwapens zijn, laat ze dan het goede voorbeeld geven en hun eigen voorraadje afbouwen, in plaats van Iran zwart te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

Waarom steeds maar hameren op die andere landen die net zo erg of erger zouden zijn?

Ik vind het nogal gevaarlijk dat een theocratie, waar een groot geloof in martelaarschap en een rotsvast geloof van het eeuwige leven (en dus de dood als iets niet ergs ziet) heerst straks de beschikking kan hebben over zulke wapens.

Dat zij iets geks doen (dat voor ons hier gevaarlijk is) met zo’n wapen lijkt me vele malen waarschijnlijker dan de VS en zelfs India en Pakistan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 pedro

@spuyt: “Dat zij iets geks doen (dat voor ons hier gevaarlijk is) met zo’n wapen lijkt me vele malen waarschijnlijker dan de VS en zelfs India en Pakistan”. Kijk, dat is dus precies zo een punt, dat ik niet snap. Zijn de machthebbers in Iran zo werkelijk veel dommer dan die van andere landen? Dat is namelijk de vooronderstelling, die aan deze uitspraak vooraf gaat. Het gebruik van kernwapens door Iran leidt namelijk onherroepelijk ook tot de totale vernietiging van Iran, waarna de volledige wereld, of wat daar nog van over is, dus over wordt gelaten aan de ongelovigen. Dat kan dus nooit het doel van de ayatollahs zijn. De enige dreiging, die ik in het bezit van kernwapens door Iran uit kan zien gaan, is de dreiging ten opzichte van een land, dat Iran aan zou vallen. En dat is imho dus ook precies de reden, dat de VS zo gespitst zijn op Iran op dit moment: Cheney en zijn maatjes (waar AHA nu ook toe behoort) sturen aan op een militaire aanval op Iran. Als Iran kernwapens heeft, wordt zo´n aanval een heel stuk riskanter.

En kun je me uitleggen, waarom “een theocratie, waar een groot geloof in martelaarschap en een rotsvast geloof van het eeuwige leven (en dus de dood als iets niet ergs ziet)” dan bijvoorbeeld ooit vrede heeft gesloten met Saddam Hoessein? Voor een land dat op die waarden zou zijn gebouwd is vrede toch geen optie? Zo dom zijn ze daar blijkbaar toch niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Joost

Religie vind ik in deze de onderscheidende factor.

“Het gebruik van kernwapens door Iran leidt namelijk onherroepelijk ook tot de totale vernietiging van Iran”

Aha, maar als dat de machthebbers, op basis van religieuze overtuiging, nou eens niets uitmaakt? En als ze daarmee denken het armaggedon te starten en daarmee zelf een plekje te verdienen in de hemel?

Het afschrikwekkende effect van kernwapens is gebaseerd op MAD, Mutually Assured Destruction, gegarandeerde wederzijdse vernietiging.

Als één van de twee zich daar niets van aantrekt krijg je een heel andere, en vervelender, vergelijking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 pedro

“Aha, maar als dat de machthebbers, op basis van religieuze overtuiging, nou eens niets uitmaakt? En als ze daarmee denken het armaggedon te starten en daarmee zelf een plekje te verdienen in de hemel?”

Precies wat ik vroeg: als dat zo is, waarom hebben ze dan vrede gesloten met Saddam? Blijkbaar maakt het ze wel wat uit. Wat verhindert ze dan om nu de VS aan te vallen, nu de VS in Irak zit? Als dat hun doel is, is het doel geheel leeg en hoeven ze de bal er maar in te schieten. Daar hebben ze geen kernwapens voor nodig. Blijkbaar hebben ze ook nog heel andere en veel praktischer doelen dan hun eigen vernietiging (om martelaar te kunnen worden). Of wil je soms zeggen, dat ze kernwapens nodig hebben voordat ze martelaar kunnen worden?

En wat zeg je dan over de Amerikaanse raketschild-plannen, die toch heel duidelijk een exponent is van de denktanks van Cheney en Wolfowitz, die een beperkte kernoorlog ´winnable´ achten, en waarmee het MAD concept overboord wordt gegooid? Dat lijkt mij persoonlijk veel gevaarlijker dan wat kernwapens in Iran (dat voorlopig nog niet eens de rakettechnologie beschikt, waarmee zij ons hier in west Europa zouden kunnen bedreigen: hun raketten komen met grote moeite op zijn best in de buurt van Israël). De reacties uit Rusland en China laten zien, dat ook zij dat veel gevaarlijker vinden dan de dreiging van een technologisch ver achtergebleven gebied.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Cerridwen

Even nog voor de duidelijkheid: Iran is dus nog heel ver van een kernwapen verwijderd! Het is ook niet makkelijk, omdat je veel capaciteit nodig hebt om de benodigde verrijkingsgraad te bereiken, die vele malen hoger ligt dan bij een civiel nucleair programma. D

Dus @think thank: we zijn het er allemaal over eens dat voorkomen moet worden dat nieuwe landen kernwapens ontwikkelen, en ik zou daar aan toe willen voegen: de bestaande bewapening verminderen. Maar dan vormen andere landen een groter probleem dan Iran. Als eerste natuurlijk Amerika, met de meeste wapens en misschien wel het meest geneigd ze daadwerkelijk te gebruiken omdat ze de meeste kans hebben de terugslag te voorkomen/onschadelijk te maken. Maar ook Pakistan en India, Noord-Korea, Israel en het slecht beveiligde Russische arsenaal zijn grotere problemen dan Iran op dit moment, als het om nucleaire proliferatie gaat.

Verder: het Iraanse regime is helemaal niet zo extreem ‘gek’, en ook niet eens zo extreem ‘autoritair’. Er is relatief veel democratische ruimte (de vergelijking met Rusland op dit moment is goed te maken, denk ik), en de macht is in handen van een leider die de afgelopen decennia weinig tekenen van gekte heeft vertoond. Khamenei heeft Iran de afgelopen 20 jaar uit de grote oorlogen in de regio weten te houden. Iran is ook in de afgelopen eeuwen nog nooit een oorlog gestart. De VS daarentegen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Basszje

Bovendien als religie de onderscheidende factor is dan zou dat ook een probleem moeten zijn bij meer landen die behoorlijk religieus geinspireerde regeringen hebben.

Ik noem een APAC, new born christians en de sjeiks die het andere deel van het Midden-Oosten bestieren.

Ik gooi er wat Bill Hicks bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Bismarck

De specifieke vrees voor Iran met kernwapens is inderdaad zwaar naief en erg selectief met hun angst. Een Iran met kernwapens is niet gevaarlijker (lees: minder gevaarlijk) dan een China, Pakistan, India of VS met kernwapens. Als je gewoon naar de praktijk kijkt, blijken al die landen een instabieler bewind te hebben en een agressiever (oorlogszuchtiger) beleid. Al deze landen hebben ook hun banden met terroristen en het heeft nog niet boem gedaan.

Natuurlijk wordt het risico met elk toegevoegd land groter, maar daarmee rechtvaardig je nooit militair ingrijpen (door een nucleair land notbene dat aangeeft om haar arsenaal te gebruiken om te voorkomen dat een ander het krijgt). In die zin is Iran dus geen groter gevaar dan Pakistan (oorverdovende stilte toen die hun kernmacht bekend maakten) en de selectieve aandacht simpelweg hypocriet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 aristotel

Iran heeft alang al kern wapens. dat weet de vs dondersgoed. en trouwns waarom zou Iran ineens spontaan gaan stoppen in 2003? Het lijkt mij logisch dat in die jaar het progamma is afgerond. als je het lochisch bekijkt zal je denken hoe komt Iran aan het kennis om uranium te kweken zonder de hulp van iemand?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Joost

@ari: en waar baseer jij je uitspraken op?

Het kennis? Uranium kweken? Hmja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 aristotel

@spuyt: Kijk hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Joost

@25: Nee, dat is een goede. Dus jij concludeert dat Iran een kernbom heeft omdat er Uranium is aangetroffen?

Kom op zeg, daar is wel iets beters voor nodig.

Dan moeten we uitkijken voor Afrika! Overigens heeft Iran ook veel olie, maar bijna geen raffinage. A impliceert niet direct B, ari!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 aristotel

hahaha

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 aristotel

zielig de mens zielig als het maar enig weet hoe dom zijn genaasten zijn he spuyt 12?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 leming6930

Ik denk niet dat Iran het gevaar is maar De USA. de enige reden waarom de USA zo’n drama maakt en Iran in een slecht daglicht zet, is dat de Iran nee tegen de verkoop exclusief van de olie aan de USA heeft gezegd. En de Usa is een beetje bang dat Iran zijn olie voor minder dan 100 dollar per vat aan de wereld wil verkopen. En dat willen de amerikanen niet. Omdat ze de olie prijs aan de dollar heeft gekoppeld. En die sukkels hebben hun hele economie afhankelijk aan de olie gemaakt. En als er geen dure olie wordt verkocht heeft America geen inkomsten. Geen inkomsten ook geen super de luxe militair dreig apparaat. Ze hebben voor verdorie voor 200 jaar ( voorzichzelf) aan olie voorraden in Alaska zitten.
En denk maar niet dat de komende president tegen oorlog voeren is ze kunnen er niet op tegen zijn want dat zou betekenen dat de economie instort. waar ze nu al druk mee in de weer zijn helaas kun je een dollar maar een keer uit geven.

Die gasten hebben zich gewoon in de val van hoogmoed laten lopen. en na Irak is nu Iran aan de beurt. Waarom zou Iran behoefte hebben aan Atoom wapens terwijl ze op de grooste olie voorraad van de wereld zitten. en dus heel america kunnen kopen. Als ze de olie markt in handen krijgen. En zie hier een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ik moet het allemaal nog maar bewezen zien. By the way waar waren die atoom wapens van saddam eigenlijk. O ja bijna vergeten was het niet america die erg lang geleden saddam aan de macht heeft geholpen. Kijk wel ik keur niet goed wat Iran en Irak aan mensenrechten hebben geschonden.
Maar hoe zouden jullie het vinden als de buurman elke dag jou kwam vertellen hoe je met je eigen bezittingen moet omgaan.

leming6930

 • Vorige discussie