1. 1

    De inbreng van de nederlandse justitie is juist bijzonder zinvol omdat zij juist door gebrek aan onderbouwing zonneklaar aantoont dat de data-retentiewet een zinloos monstrum is dat uitsluitend de privacy van de burger in ernstige mate schendt.