VVD’er De Krom: “Bijstandstrekker kan best werken. Maar niet bij ons.”

Paul de Krom: "Mijn plan is briljant!"Ongeveer de helft van de mensen die nu in de bijstand zitten, kunnen gewoon aan het werk. Dat stelt VVD-bewindsman Paul de Krom, van Sociale Zaken. “Tenminste zolang ze maar niet bij de overheid gaan werken. Want wij hoeven die lui niet.”

De staatssecretaris werkt op dit moment samen met de sociale partners aan plannen om de bijstandstrekkers bij het bedrijfsleven aan het werk te krijgen. Opmerkelijk is dat de VVD-bewindsman daarin ook nadrukkelijk samenwerkt met partijen buiten de coalitie. Volgens het geniale consultancybureau McKinsey een goede strategie. “Wil je iets van de grond krijgen, dan zul je eerst bruggen moeten bouwen. Maar bij ons hoeven mensen uit de bijstand ook niet te solliciteren.” McKinsey berekende onlangs dat het ontbreken van een baan de belangrijkste oorzaak is van werkloosheid.

Staatssecretaris De Krom heeft het zomerreces gebruikt om met belangrijke partijen een krachtig plan van aanpak te ontwikkelen om de kwakkelende economie uit het slop te halen. “Nederland doet het nog redelijk, in vergelijking met bijvoorbeeld landen in Afrika. Terwijl ze daar nauwelijks bijstandstrekkers hebben. Kamerbreed wordt de zorg gedeeld dat steeds meer mensen zijn uitgesloten van het sociale en economisch verkeer. Dat is ernstig. Want dat kan uiteindelijk leiden tot Londonse toestanden. Willen we dat voorkomen, dan zullen we juist de zwakkeren weer sociaaleconomisch persectief moeten geven. Ofwel: een vaste baan met perspectief.” Aldus de bewindsman. “Mijn plan is ronduit briljant!”

FNV-voorzitter Agnes Jongerius is aangenaam verrast over de uitkomst van het zomerinitiatief van De Krom. “Wij hebben bij de vakbond geen vast werk voor mensen uit de bijstand, maar ik vind het wel een uitstekend plan.” Het enthousiasme wordt gedeeld door PvdA-leider Job Cohen, die overigens in zijn partij geen carrieremogelijkheden ziet voor bijstandsgenieters. Cohen: “Waar het op gaat is dat we samen de spijkers trekken. En onze mouwen er onder ploegen. Gezamenlijk iets tussen de grond scheppen. En dat de zwartste schouders de kortste lussen lessen lassen. Wat dit land nodig heeft is iets. En ook krachtig.”

De aankondiging van De Krom om anderen aan te moedigen om mensen uit de bijstand aan werk te helpen vertaalde zich vandaag op het Damrak ook in hogere koersen. Grote beleggers zien geen mogelijkheden om deze groep in de eigen sector volwaardige banen te bieden. “Die banen hebben wij op dit moment namelijk zelf. En voor koffie hebben we uitzendschenkers, om kosten te besparen. Maar morele support en koerssteun bieden wij zeker”, zo laat woordvoerder J. Govaert van fondsverdamper en grootwoekerpolisclub ASR weten. Ze vervolgt: “Een groeiende groep mensen is afgewaardeerd als consument. Je kunt er zelfs geen schulden aan verkopen. Dat is zorgelijk. Want uit een lege portemonnee kunnen wij niets jatten.”

Grote werkgevers als Rabobank, Shell en Unilever willen zich concreet inzetten om de plannen van De Krom tot een succes te maken. Rabobestuursvoorzitter Piet Moerland: “Zo gaan wij alleen nog hypotheken aanbieden aan mensen met een vaste baan.” Op de vraag of de Rabobank dan ook vaste banen gaat aanbieden, reageerde hij: “Nee, dat kunnen wij pas als wij meer hypotheken hebben aangeboden.” Volgens Moerland is dat geen cirkelredenering: “Het zou een cirkelredenering zijn geweest als u beter had doorgevraagd. Maar dat deed u niet, want op gedram zit uw lezer niet te wachten.” Ook MKB-Nederland en VNO-NCW zijn het erover eens dat vooral andere werkgevers zich moeten inspannen om perspectiefvolle banen te scheppen voor mensen met een bijstandsuitkering.

Premier Rutte kon niet op de plannen reageren omdat hij deze zomer zijn handen vol heeft met het stimuleren van de economie in de Zuid-Europa. GroenLinks is gematigd positief, maar wil het plan ondersteunen door zeer binnenkort een vacature ter beschikking te stellen. Ook gedoogpartner Geert Wilders juicht het initiatief van De Krom toe. “Ik ben voor. Zolang het maar geen dimmihplan is om Islamieten in het bedrijfsleven te laten infiltreren. Wel wil ik een paar dropouts als fractiemedewerker aannemen om het niveau van het PVV-smaldeel op te krikken. Maar ik zit niet te wachten op een Mohammed, een Ali of een Mustafa aan mijn bureau.” Hoe moet die fractiemedewerker dan wel heten? Wilders, schouderophalend: “Anders.”

 1. 8

  De Krom For president

  Zoals bekend was Rutte staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening, volksverzekeringen, pensioenen, handhaving en fraudebestrijding en arbeidsomstandigheden), van 22 juli 2002 tot 17 juni 2004. Hem en ook de andere voorgangers is het nooit gelukt om om een deuk in een pakje boter te slaan, laat staan “ongeveer de helft van de mensen die nu in de bijstand zitten gewoon aan het werk te krijgen”.Ook maakt MP Rutte stelselmatig kostbare rekenfouten (18 miljard bezuinigingen,die 6 miljard lastenverzwaringen blijken te bevatten, 50+35 = 85 miljard eurocrisis steun meer dan opgebiegd), die het vertrouwen in hem en zijn regering flink doen afnemen.

  Het wordt dus tijd dat het De Krom, die het bijstandsprobleem met twee vingers in zijn neus oplost, het stokje van Rutte overneemt.

 2. 10

  Dat werk moet er natuurlijk wel zijn… (en iemand moet die mensen voor dat werk willen aannemen) anders kun je roepen wat je wilt.
  Kortom: hoe schep je binnen(pakweg 2jaar) voor 150.000 a 200.000 mensen werk?
  Daarvoor zal je economie toch flink voor moeten groeien, lijkt me.

 3. 11

  Maar ja, als al die mensen ineens gaan werken, en belasting betalen en zo, dan kunnen ze van dat geld weer een stel mensen aan een uitkering helpen, en zo blijf je bezig in dit land.

 4. 13

  @6 Monade

  In dat artikel van de Telegraaf, gooit Krom wel alles op één hoop en goochelt lekker:

  – helft in de bijstand;
  – „150.000 tot 200.000 van de ongeveer 355.000;
  – geheel of gedeeltelijk;
  – ook een groot deel van de mensen met een lichamelijke of verstandelijk beperking laten vallen;

  – steeds kleiner wordende groep mensen die wel werken en de uitkeringen betalen;
  – Hij wijst erop dat door de vergrijzing in 2040 een tekort ontstaat van een kleine miljoen mensen op de arbeidsmarkt;

  – 135.000 vacatures open;
  – 1,2 miljoen mensen een uitkering hebben;
  – Een deel kan echt niet werken;
  – maar een kleine half miljoen mensen kan dat wel;
  – doorgroeien tot een inkomen op minimumloonniveau (lol);

  – Straks tellen ook de inkomsten van een meerderjarig inwonend kind mee (huis uit met je 18 jaar!).

 5. 14

  @8:

  In al zijn jaren als milieuwoordvoerder van de VVD was De Krom ook al zo geniaal:
  “Er zijn helemaal geen problemen met het milieu”

 6. 15

  Komen ze er eindelijk eens een keer achter hoe het in elkaar zit? Dit is iets dat ik al jaren verkondig. Vind tegenwoordig maar eens een geschikte baan voor die bijstandtrekkers, dat echt de moeite waard is, om voor uit bed te komen. Denk maar niet dat als deze gasten 200 euro per maand meer zouden verdienen, dan dat ze aan uitkering opstrijken, ’s morgens vroeg hun bed zullen verlaten.

 7. 22

  @17, en die 55000 zijn psychopaat, Kane fan, of anderszins ernstig persoonlijkheidsgestoord. Dat soort lui wil je alleen bij je concurrent laten werken.

  En (lichamelijk) gehandicapten laten werken in een werkomgeving die tot op het bot is geoptimaliseerd, wil je ook niet. Dus dat wordt vernederende werkverschaffing. Wasknijpers vouwen, met een nagelschaartje voetbalvelden kort houden, bij de Telegraaf modereren…wauw, dat is menselijk en sociaal!

  Laat die lui toch fijn vrijwilligerswerk doen, of, in het geval van persoonlijkheidsgestoorden, lekker in Flevoland wonen.

 8. 25

  Werkgevers staan inderdaad breedlachend met open armen te wachten, zeker als het gaat om dure laagopgeleide allochtonen (Polen 5 euro incl. kost en “inwoning”). Ik heb ook geen pasklaar antwoord, maar hoeveel gemeentelijke schoffelaars kan een stad herbergen, of 3 vrijwilligers die een potje klaverjassen met 1 bejaarde? De aanmaningen bij o.a. woningstichtingen vliegen thans al de deur uit…draait uit op dwangarbeid, met doorgroeimogelijkheden dat weer wel.

  Als dat het leidende principe wordt – werkverplichting zonder een individuele toets of de werkzaamheden bijdragen aan het arbeidsmarktperspectief – dan komen de voorstellen gevaarlijk dicht bij wat in artikel 4 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) onder dwangarbeid wordt verstaan. Dwangarbeid en zelfs verplichte arbeid worden in dat artikel in algemene zin verboden.

  http://www.ed.nl/mening/7907499/Bijstand-niet-afhankelijk-maken-van-dwangarbeid.ece

  P.S. Ik wou ook ironisch doen, maar toen zag ik dat Perik dat al gedaan had…anders wordt het weer zo komiek

 9. 26

  Toevallig is dit een onderwerp waar ik wel wat van weet.

  1. De bijstand als percentage van de bevolking van 15-65 is zeer sterk teruggelopen tussen 1999 (4,1%) en 2008 (2,9%). Bron
  Wat wil je dus De Krom? Wij hebben echt niet veel mensen in de bijstand.

  2. Een wijdverbreid misverstand is dat alle arbeidsongeschikten in een ao-uitkering zitten. Sinds het afschaffen van de Algemene Arbeidsongeschktheidswet in 1998 (en eigelijk daarvoor bij het instellen van de inkomenseis) kom je alleen nog maar in een ao-uitkering als je werknemer (WAO) bent of jonger dan 18 jaar op het moment dat je arbeidsongeschikt wordt.
  Als je dus als 20 jarige student met je dronken kop tegen een tram aanloopt en geen inkomen of vermogen hebt, zo gek bent geworden als een deur en eigenlijk alleen nog maar geschikt bent als Kamerlid van de PVV, dan kom je in de bijstand en niet in een of andere WAO.

  3. Populair bij rechts is te roepen dat mensen gekort moeten worden als ze niet werken. Gaat er in als godswoord in de ouderling. De waarheid is echter dat dat al vele jaren gebeurd. Het is net zo stupid als roepen dat mensen die een misdrijf begaan straf moeten krijgen.

  4. Meer mensen aan het werk. Helemaal voor, maar dan moet je niet bezuinigen op de kinderopvang.

  5. Meer mensen aan het werk. Geweldig, maar ga dan niet tienduizenden mensen uit de WSW trappen waarvoor alleen nog maar bijstand overblijft.

  En zo is er nog wel meer.

 10. 27

  Populair bij rechts is te roepen dat mensen gekort moeten worden als ze niet werken.
  Dat wordt inderdaad al gedaan, maar aangezien de WWB vrijwel helemaal opgaat aan vaste lasten, zet dat geen zoden aan de dijk. Dit is werkverschaffing voor deurwaarders en de schuldhulp.

  Meer mensen aan het werk. Helemaal voor
  Ik breng het semi-leuk, maar ik ben daar zwaar op tegen. Brengt alleen de productiviteit en het levensgeluk van anderen in gevaar.

 11. 28

  @25 De ‘beste’ werkgevers van Nederland, dwepen allemaal wel ergens met frasen als ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, sociaal personeelsbeleid, duurzame arbeid, ontwikkelingskansen en noem de hele meuk maar op. Die verworvenheden gelden helaas alleen voor goed opgeleide werknemers.

  Bij die topwerkgevers wordt de koffie ingeschonken door een onderbetaalde uitzendkracht met een perspectiefloos kutbaantje.

  Een ‘evenwichtige personeelsopbouw’, gaat niet alleen over geslacht en afkomst, maar ook over vooropleiding.

  De mate waarin je laagwaardige arbeid _niet_ uitbesteed is wat mij betreft een aardige graadmeter voor sociaal ondernemersschap.

  @24 :-)

 12. 29

  Toch dapper en knap van De Kromme dat ‘ie het vrijwel volledige PVV-electoraat zo fijntjes en in één zin tegen de VVD in het harnas jaagt.

 13. 30

  Het is een beginnetje.
  In principe ben ik voor het afschaffen van de bijstandsuitkering. Maar dat zal er in ons linkse landje wel niet in zitten.

 14. 32

  @30 Dus het voorbeeld van 30.2 vind je gewoon een geval van jammer maar helaas.
  Kan je niet meekomen, dan crepeer je maar. Fijn mens ben jij. Een echte PVVD’er.
  Als echter de loketten opengaan voor de hypotheekaftrek/uitkering/subsidie dan staan ze vooraan.

 15. 33

  @31 Wat een treffende vergelijking zeg. Echt fantastisch.

  @32 Voorbeeld 30.2?
  Op die ongefundeerde persoonlijke aanval reageer ik maar niet :).

 16. 35

  @34 Werk zoeken. Dat werk kan dan ook bedelen zijn.

  Ik wou best inhoudelijk reageren hoor. Maar ik had geen idee wat je met voorbeeld 30.2 bedoelde.

 17. 37

  @Grolschje, iemand die werkeloos is moet een baan zoeken. Goed plan! Origineel, gedurfd, actiegericht!

  Mijn vraag is: wat als de werkgevers die persoon niet willen hebben? Voorziet jouw plan ook in een aannemingsplicht?

 18. 40

  Meneer: moet eerst zelf maar eens gaan solliciteren en dan raad ik hem aan om net te doen alsof hij al jaren in de bijstand zit, Piept ie wel anders. Ik ken zat mensen die zich het rambam solliciteren maar altijd worden afgewezen onder het mom van geen relevante werkervaring. Lijdt ze dan op onnozelaars! Maar nee dat kost geld. En voor al degene die deze mensen in een hoek denkt te moeten trappen ik hoop dat jullie ooit in deze situatie terecht komen. En nee ik ben geen bijstand gerechtigde, Ken er alleen een heleboel die graag aan het werk willen. Maar er dan wel beter van willen worden al is het maar 100 euro in de maand. Heb zelf een zoon die werkt voor een bijstanduitkering. Al 3 jaar met toestemming van de gemeente. Omdat hij gek wordt als hij thuis moet zitten. Maar betaald werk of een toeslag op zijn uitkering vergeet het maar.

 19. 42

  @30:
  Quote: ‘Maar dat zal er in ons linkse landje wel niet in zitten’.
  Nou ja zeg is het nu wel of niet?
  En dat linkse landje heeft nooit bestaan volgens mij dus gaarne uitleg over dat linkse landje met enige onderbouwing als je daartoe in staat bent, ik vrees het ergste.

 20. 47

  Bij GroenLinks komt binnenkort inderdaad nog een vacature vrij. (men is thans al op zoek naar een nieuwe partijvoorzitter) De werkzoekende dient er echter wel rekening mee houden dat een sterk gevoel voor “integriteit” alsmede een scherpe neus voor situaties waarin belangenverstrengeling dreigt tot de vereisten behoren . Een vrijwel onmogelijke opgave voor mensen die voorts ook nog eens moeten voldoen aan de kernwaarden en het imago van GroenLinks.

  Dus men zal de vacature uiteindelijk en zonder twijfel dus weer opvullen middels het scouten van schimmige Soros-werknemers, dubieuze expats en onbetrouwbare advocaten. Eigenlijk willen ze toch gewoon weer een van “hun soort mensen”, het idee dat iemand van het plebs hun onderonsjes komt verstoren gaat ze toch echt iets te ver. Stel je voor dat er een soort van “Hans ‘slobbertrui’ Spekman hun grachtengordelfeestjes komt bederven..de gedachte alleen al doen de druiven van Marijke Vos verzuren.

 21. 48

  Knap werk auteur! jij schept je eigen werk wel.
  Mag je wel bij meer ” actualiteiten” ( of anders verpakte oude items)
  Het leest stukken beter dan al die nietzeggende one liners.
  Wat meer inzichten in de gaarkeuken; en het verhaal achter het ” ideaal”.

  knap stukkie.

 22. 49

  Weer een wereldvreemde lul, die niet door heeft, dat de werkgevers alleen mensen zoeken die precies in hun plaatje past.Mensen die niet in een profiel passen komen niet aan het werk,ook al kort je op de uitkering.Er moeten strafmaatregelen komen op werkgevers de niet een percentage werknemers in dienst nemen met en vlekje.Mensen zonder bijstand ervaring zitten in de kamer en hebben geen idee.Hoeveel werk wordt er nu niet gedaan door een babyboomer, die schijnwerk doet, voor zijn vorstelijk salaris,maar niets uitvoert.Een kromme denker die paul de krom.

 23. 51

  In 1 jaar tijd kan alles opgelost zijn.

  Verdeel alle mensen met een uitkering, die lichamelijk en geestelijk kunnen werken, over alle bedrijven als gratis werkkrachten. Liefst in relatie met het opleidingsniveau en/of werkervaring en met behoud van de volledige uitkering.

  Laat mensen kiezen uit b.v. 5 bedrijven in de regio. (ivm woon/werkverkeer). Geef bedrijven 10% gratis arbeidskrachten.
  Dus een bedrijf met 100 werknemers geef je er 10 en een bedrijf met 10 werknemers geef je er 1.

  Geef de uitkeringsgerechtige een contract van 1 jaar met 3 maanden proeftijd. Wordt hij of zij binnen 3 maanden ontslagen, geef hem of haar dan nog 2 nieuwe kansen bij een ander bedrijf. Wordt hij of zij nog 2 keer binnen 3 maanden ontslagen, halveer dan zijn uitkering en beschouw hem of haar als kansloos voor een periode van b.v. 3 jaar (verstand komt met de jaren of bijscholen) en probeer het dan opnieuw.

  Geef de werkgever na 1 jaar de kans de uitkeringsgerechtige in vaste dienst te nemen of een nieuw jaarcontract aan te bieden, maar nu op kosten van de werkgever en voorzie die werkgever van een nieuwe gratis arbeidskracht, opnieuw voor 1 jaar. Moeten er mensen worden ontslagen (b.v. werkvermindering, dan eerst de gratis abeidskrachten eruit.)

  Om te beletten dat de werkgever de gratis arbeidskracht na een jaar laat gaan om deze opnieuw gratis binnen te halen, moet er in het contract staan dat dezelfde persoon pas na 5 jaar opnieuw bij hetzelfde bedrijf aangeboden mag worden.

  Dit systeem heeft alleen maar voordelen, iedereen heeft werk, de goede werknemers vinden altijd een vaste baan. De productiviteit gaat omhoog of de werkdruk wordt minder. Zwart werk wordt veel minder. Van de overgebleven kanslozen is de uitkering gehalveert,
  dus een veel groter verschil in werken of niet werken.
  De lichamelijk en geestelijk gehandicapten worden ontzien of kunnen op eigen verzoek meedoen.

  Ik zou zeggen, doen.

 24. 52

  @51 Er zijn nogal wat slechte kanten aan het plan:
  -Als je een werkgever 10% gratis arbeidskrachten geeft dan zal hij geen betaalde krachten aannemen. Hij krijgt toch weer een andere.
  -Je laat werkgevers beslissen of iemand zijn uitkering wordt gehalveerd.
  -Problemen denk ik met Brussel want dit lijkt op concurentievervalsing.

  Het probleem zit er in dat aan een groot deel van de mensen in de uitkering iets of veel mis is, uit het oogpunt van de werkgever.
  Hij wil mensen die 100% presteren en dan maakt hij 5% winst (ik noem maar wat). Als een werknemer 90% presteert dan maakt hij verlies.
  Je moet dus de arbeid van die mensen goedkoper maken.

 25. 53

  Typisch de uitspraak die hoort bij een liberaal. Er is nauwelijks werk, als het er al is tegen slechte arbeidsvoorwaarden en zonder perspectief. Mensen boven de veertig lukt het al niet meer aan de slag te komen. De lonen van de mensen bij voormalige overheidsbedrijven(Ptt, Kpn, Ns, zorg) worden gedrukt en het topsegment blijft zich ongegeneerd verrijken. Niet het volk regeert zoals het zou moeten in een democratie, maar het kapitaal. We zitten in een nieuwe tijdsperk van moderne slavernij………..en veel mensen zijn ook nog zo naïef dat ze niet in de gaten hebben dat zij morgen aan de beurt kunnen zijn.

 26. 54

  @52 Er zijn nogal wat slechte kanten aan het plan:
  -Als je een werkgever 10% gratis arbeidskrachten geeft dan zal hij geen betaalde krachten aannemen. Hij krijgt toch weer een andere.
  —————
  De werkgever krijgt alleen een andere als hij er 1 in vaste dienst heeft genomen, of een jaarcontract heeft aangeboden.
  —————-
  -Je laat werkgevers beslissen of iemand zijn uitkering wordt gehalveerd.
  ——————
  Dat is pas na 3 verschillende werkgevers aan de orde, je gaat echt je best wel doen bij de derde poging
  ——————
  -Problemen denk ik met Brussel want dit lijkt op concurentievervalsing.
  ———————-
  Misschien krijgen we nog wel subsidie als werkervaringsproject.
  ———————
  -Het probleem zit er in dat aan een groot deel van de mensen in de uitkering iets of veel mis is, uit het oogpunt van de werkgever.
  Hij wil mensen die 100% presteren en dan maakt hij 5% winst (ik noem maar wat). Als een werknemer 90% presteert dan maakt hij verlies.
  Je moet dus de arbeid van die mensen goedkoper maken.
  —————————-
  10% meer arbeidskrachten die maar 50% presteren blijft toch 5% productieverhoging over.
  ————————
  Ik zeg nog steeds doen!

 27. 55

  @54 Ga er maar van uit dat er de afgelopen decennia al met talloze incentives – zowel naar potentiele werkgevers als naar potentiele werknemers toe – is geëxperimenteerd. Zonder veel succes.

  Dat de bijstand een ‘aantrekkelijk’ (mind the ‘
  s) alternatief blijft, wordt nog versterkt door flexibilisering van arbeid, die juist voor mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt desastreus uitpakt. Laaggekwalificeerde vaste banen zijn bijna uitgestorven.

  Dat er uberhaupt nog zo veel mensen wel werken voor een fractie meer, zonder enige baanzekerheid en zonder de mogelijkheid een toekomst op te bouwen, is iets waar De Krom aan voorbij gaat.

 28. 57

  Wat deze staatssecretaris heeft bedacht,is zeer onmenselijk.Hele gezinnen vallen door ruzie uit elkaar,kinderen die werken betalen hun ouder[s] niet.Deze ouders raken daar door in de schulden.Kost dus nog meer geld.Op de kantoren van de soc.dienst zie je zeer schijnende dingen gebeuren.Deze staatssecretaris moet eens een weekje meelopen.Maar ik denk dat deze man geen sociaal mens is.Ik wilde nou net bij hem gaan solliciteren.Hij graait waarschijnlijk genoeg.Ook weet deze man niet wat hij te weeg gebracht heeft voor de soc.werkplaatsen.Deze mensen verrichten zeer nuttig werk.Wat zeurt die man nou.Trouwens wat hij zaait zal hij oogsten……Ik denk dat dat niet best voor hem wordt………..

 29. 58

  Een gevolg van de vrijage tussen het bedrijfsleven en deze regering, deels ook al de vorige regeringen. Uitkeringen kosten geld, lonen zijn te hoog. Uitkeringsgerechtigden zet je aan het werk, lonen gaan omlaag. Dus goed voor de economie. Welke economie?

 30. 61

  Men zou in ruil voor de bijstandsuitkering bijvoorbeeld minimaal 20 uur p/w (onbetaald!) vrijwilligerswerk kunnen doen, daar is immers altijd vraag naar en dat is werk dat in iedere regio beschikbaar is.

  Bovendien worden mensen die moeite hebben met het vinden van een baan en “iets” doen ook meer betrokken bij de maatschappij. Een idee zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld verenigingen via de gemeente een beroep kunnen doen op de bijstandtrekker.

 31. 63

  Dan noem je het anders. Dit doet me denken aan de situatie dat een jufrouw aan groep 8 vraagt: “ik zoek nog twee vrijwilligers om mee te helpen met het vegen van het schoolplein”. Niemand steekt zijn hand op en de jufrouw wijst twee personen aan. Formeel ook geen vrijwilligerswerk meer..

 32. 64

  Bij een verzorgingstehuis bij mij in de buurt zijn de dames en heren verplegers maar al te graag af van de verplichting om verplichte vrijwilligers in dienst te nemen: niet gemotiveerd, extra begeleiding dus tijd en energie, uiteindelijk dus een blok aan het been.

  Heerlijk die naïviteit van de voorstanders!

 33. 65

  Natuurlijk, daar zitten die verenigingen echt op te wachten. Mensen die zich niet uit liefhebberij aanmelden maar die gedwongen tewerkgesteld worden. Moeten ze er zeker ook nog voor de gemeente op toezien dat de uren wel gemaakt worden?

  Vrijwilligerswerk verplicht maken is op alle mogelijke manieren verziekend.

 34. 66

  Dat is dan weer jammer, die negativiteit. Mijn intentie is om een optie op tafel te leggen om een win-win situatie te creëren. Het gemeenschappelijke doel zou toch moeten zijn dat iedereen op zijn eigen manier een bijdrage moet leveren aan onze maatschappij? Daar zijn jullie het mee eens mag ik hopen. En Olav, dat vrijwilligerswerk mag wat mij betreft ook best vrijblijvend zijn. Al zou ik het zeer kwalijk vinden als iemand er voor zou kiezen deze optie zonder goede reden af te wijzen.

  Mijns inziens heeft het recht op sociale zekerheid een tegenpool, en dat is de arbeidsplicht. Ik ben net zo hard voorstander van het een als van het ander. Het weigeren van de arbeidsplicht of er lax mee omgaan, vind ik net zo kwalijk als 120 rijden waar je 80 mag. Je vergrijpt jezelf in beide gevallen aan crimineel gedrag. Dat kun je naïviteit noemen, maar de regel om max. 80 te rijden blijft ook staan. Je doet mee of je doet niet mee.

 35. 67

  Negativiteit? En jouw naïviteit.

  Dat riedeltje wat je afdraait is normaal geworden. Het heeft alles met de macht van het bedrijfsleven te maken, die lagere lonen, liefst gratis werknemers willen. Niet in het voordeel van de werkzoekenden (tijdelijk, op je cv heb je er niets aan), niet in het voordeel van de huidige werkkrachten (worden vervangen door gratis ‘vrijwilligers’.

  Dan hadden we meer aan de Melkert-banen. Je gaat er echt ook financieel op vooruit als werkzoekende.

 36. 69

  Je zou het kunnen brengen als een wederdienst. Bijvoorbeeld een versoepeling in de sollicitatieplicht bij een ondergrens aan vrijwilligerswerk. Of gewoon de melkertbanen weer invoeren.

 37. 70

  Volgens mij is wat Mark zegt precies wat dit kabinet wil. Zoals eerder gesteld door de bewindsvoerder was dat niemand zomaar een uitkering kan en mag ontvangen, daar moet iets tegenover staan. In plaats van een recht dus een plicht. Doet de uitk gerechtigde dat niet is hij eigenlijk een profiteur, nee, een crimineel. Dan doet hij niet wat de ‘maatschappij’ wenst. Allemaal retoriek. Want waarom hebben uitkeringsgerechtigden plichten tegenover de maatschappij, maar anderen in de samenleving niet of nauwelijks.

  In Nederland gaat uiteindelijk gewoon gebeuren wat in Duitsland al is gebeurt: 30% mag onder de minimumloon gaan werken. Daarentegen als je bij de gelukkigen hoort met een hogere opleiding (‘onmisbaar’), beter achtergrond, iets meer mazzel in het leven, het helemaal niet slecht, en kijk je gewoon neer op de stakkers aan de onderkant.

  Verder kan je de plichtstelling zien als een afschrikmiddel. Jij hebt geen werk, dat is jouw probleem. Dat het bedrijf zoals Philips in Roosendaal, ondanks de winst, toch de fabriek verplaatst, dat is wel het goed recht van Philips. Dank je de koekkoek.

 38. 71

  Met negativiteit bedoel ik dat ik in deze discussie met een voorstel kom, maar dat jij aan de andere kant de discussie polariseert. Reageer eerst maar eens op het gemeenschappelijke doel dat ik voorstel. Hier is hij nog eens: Het gemeenschappelijke doel zou toch moeten zijn dat iedereen op zijn eigen manier een bijdrage levert aan onze maatschappij?

  Ik constateer echter dat er meerdere taken in de samenleving zijn (en ik heb het absoluut niet over bedrijven of andere instellingen met winstoogmerk) waar vrijwilligers voor gevraagd worden, terwijl er aan de andere kant 300k mensen staan te wachten tot hun werk wordt aangeboden.

  Als je een beter tegenvoorstel hebt om 300k mensen aan werk te helpen dan hoor ik het graag.

 39. 72

  Jij mag voorstellen wat je doet. Dat doe ik ook. Jouw verhaal ken ik wel. Dat geef ik gelijk aan, en haal ik gelijk omver.

  Want het doel wat jij stelt dat er een ‘gemeenschappelijk doel dat iedereen op zijn manier een bijdrage levert aan de maatschappij’ is natuurlijk precies hoe je het invult. En waarom wordt dat dan weer geprojecteerd op de bijstandstrekkers?

  Dat proef ik in jouw voorstel. Je kan niet mensen gaan verplichten tot een bijdragen leveren voor de maatschappij. Stimuleren wel. En dat is onmogelijk omdat deze regering keihard heeft bezuinigd op reïntegratie (wat eigenlijk al een doodlopende weg was). Dus gaat er nu zachte dwang gebruikt worden, dat zal als een boomerang terug komen. Meer armoede, meer sociale onrust, meer mensen die nooit meer op de arbeidsmarkt een kans zullen krijgen.

 40. 73

  Mark: Het gemeenschappelijke doel zou toch moeten zijn dat iedereen op zijn eigen manier een bijdrage levert aan onze maatschappij?

  Bah, wat een moralisme. Je klinkt als zo’n antiliberale VVD’er, waar er helaas nogal wat van zijn.

  Het enige gemeenschappelijke doel zou m.i. moeten zijn dat iedereen een redelijk prettig leven kan hebben in zo goed mogelijke gezondheid. Als maatschappij hebben we daar ook de middelen voor. Hoe iemand vervolgens z’n leven in wil richten is aan het individu zèlf.

  Life, liberty and the pursuit of happiness.

 41. 74

  1) Je haalt het omver met “de macht van het bedrijfsleven”? Ik ging er niet op in, omdat ik het zwak vind. Toon dan eigen initiatief, als je je stoort aan “de macht” of denkt dat je slecht betaald krijgt voor de vaardigheden die je bezit.

  2) Ik projecteer het niet op bijstandstrekkers, daarom staat er ook: “iedereen”

  3) Die arbeidsplicht bestaat al, dat is niet nieuw. Vervolgens kom je weer zo’n escalatieargument. *zucht*

  En btw..(ten aanzien van #70). Ik vind inderdaad dat iemand die iets krijgt daar iets tegenover moet zetten. Voor niets gaat de zon op.

 42. 75

  @olav Je vindt mij moralistisch en eindigt 3 zinnen later met “Life, liberty and the pursuit of happiness.”?
  “Hoe iemand vervolgens z’n leven in wil richten is aan het individu zèlf.”
  Uhm, we hebben een aantal goede regels die soms zelfs moeizaam voorkomen dat mannen piemels in babies duwen.
  Nee Olav, je mag je leven niet inrichten zoals jezelf wilt, je hebt je aan regels te houden en een van die regels is: arbeidsplicht.

 43. 76

  Dat is geen regel, maar een voorwaarde voor het ontvangen van een uitkering of verblijfsvergunning. De vagebond uithangen vergelijken met piemeltjes in minderjarigen steken gaat mij echt te ver.