1. 1

  In die slogan kan ik me heel goed vinden. Daar staat tegenover dat ik er vermoedelijk een ander doel in zie dan de VVD voor ogen heeft.

  edit: De VVD had beter kunnen kiezen voor de slogan “Handen af met vuurwerk!”

 2. 2

  Wat een flutpartij is de VVD tegenwoordig..

  Als liberale partij stemmen ze in met allerlei zaken die de privacy en vrijheid van de burger inperken, maar zoiets als dit springen ze bovenop..

 3. 3

  Overigens gaat er iets mis met de website.. Kreeg zojuist een scherm van yourhosting.nl te zien toen ik op de comments link klikte en alles is enorm traag??

 4. 6

  Ik begin me mateloos te irriteren aan de VVD, eerst dat ‘met caranaval moet je mogen roken’ gezeur, en nu dit. (even los van het feit wat ik daar over vind)

  Triviale populisten, nog triester dan ‘normale’ populisten.

 5. 7

  Goed zo, het moet maar eens stoppen met die verbodswaanzin.
  Ook Hirsch Ballin is nu terug gefloten met zijn waanzinnige voorstel tot het verbod op het beledigen van groepen.

  Mocht je het allemaal toch wel verbieden omdat je nou eenmaal van reactionaire huize bent, dat kan, kan ik ook begrijpen, dan blijft er nog het argument over: wie moet al die verboden gaan handhaven? En wie moet al die handhavers betalen?

  Als je een verbod instelt moet de staat het effectief kunnen handhaven, als het dat niet kan, moet het niet zo’n verbod instellen. Dat schaadt alleen maar rechstzekerheids en transparantie beginselen en zet de deur open naar willekeur.

 6. 8

  @7: Diefstal dan maar schrappen als misdrijf? Daarvan gaat het handhaven immers ook niet bepaald al te best (ondanks de enorme klauwen belastinggeld die in de handhaving gestoken worden).

 7. 9

  @ Bismarck, de man van spontaneous wisdom, kort door de bocht en vooral niet teveel diepgang.

  Ondanks het feit dat je weer met een verongelijkte drogredenering komt, wil ik je best een klein beetje op weg helpen met een paar gedachten.

  Het gaat bij een delict als diefstal heel sterk om de ervaring van de pakkans, de kosten die verbonden zijn aan het verhogen van de pakkans, de kosten verbonden aan het berechten en het opleggen van de straf, afgewogen tegen de maatschappelijke kosten van diefstal. Dergelijke maatregelen (die dus inspelen op risico ervaring etc.) werken vooral bij een individu dat rationele keuzes maakt.

  Diefstal is vaak onderdeel van een breder gedrags probleem zoals verslaving of psychiatrische problemen. Als onderdeel van de aanpak van die problemen wordt er volgens mij wel veel gedaan aan diefstal. En ik heb ook niet direct de cijfers bij de hand van hoe de situatie zou zijn als er geen beleid gevoerd zou worden op het scala aan factoren dat daar bij een rol speelt, dus zinnige uitspraken kan ik daar niet over doen.

  Er moeten afwegingen gemaakt worden tussen wat gehandhaafd moet worden om allerlei redenen, wat effectief gehandhaafd kan worden en het aspect van maatschappelijke kosten speelt daarbij een zeer grote rol.

  Een van de afwegingen die het OM maakt, is of een verbod ook wel te handhaven is. Een verbod instellen en er vervolgens zichtbaar niks aan kunnen doen is heel schadelijk voor de algehele perceptie onder het publiek van handhaving.

 8. 10

  @9: En in hoeverre is de hele redenering van #9 niet toepasbaar op vuurwerk en roken, klaplong (oftewel, loop niet onterecht het woordje drogreden te noemen)?

 9. 11

  En over drogredenering gesproken, “Mocht je het allemaal toch wel verbieden omdat je nou eenmaal van reactionaire huize bent”

  Nee dat is pas een drogreden. Er zijn heel logische, objectieve argumenten voor het verbieden van consumentenvuurwerk en roken in de horeca, maar het zijn vaak reactionairen (zoals je ze ook veel bij de VVD vindt), die deze argumenten terzijde schuiven met een beroep op traditie.

 10. 12

  Bismarck

  Het strafrecht is het “ultimum remedium” het allerlaatste redmiddel. Dat is niet voor niets zo. Niet alleen om het gebruik van “geweld”, zoals dat heet, door de overheid aan waarborgen onderhevig dient te zijn maar ook omdat het strafrecht gewoon maar een heel beperkte invloed heeft op verschijnselen in de maatschappij.

  “straf is het zand in de machine van het strafrecht” een citaat van de huidige president van de hoge raad.
  En dat is ook zo, dat wordt met studie na studie aangetoond, onderzoek na onderzoek.

  Op het moment, en nu moet je proberen een beetje met me mee te denken, dat je heel veel dingen strafbaar stelt, en dat niet effectief kan handhaven, krijg je een situatie waarin het willekeurig wordt wie je wel en wie je niet vervolgt. Die willekeur is juist hetgeen wat de rechtsstaat ondermijnt.

  Dingen alleen maar verbieden omdat er nou eenmaal een boze groep nederlanders is, draagt hier niets aan bij. De overheid heeft al problemen met de handhaving van alle speerpunten, van inspectie in gezondheidszorg en horeca etcetera, als die rijen met verboden die mensen zoals jij blijkbaar willen hebben daar nog bij komen, komt de rechtsstaat nog verder onder druk te staan.

  Begrijp je, Bismarck, dat dit geen beroep op traditie is? Dat dit juist een beroep is op de beginselen die in internationale verdragen zijn vastgelegd, en in de kern van onze rechtsstaat liggen besloten.

  Ik weet niet of jij een reactionair bent, Bismarck, hetgeen jij hier zoal neertypt is dat wel. Ook daar kan ik eigenlijk niet zo veel van zeggen, veel valt er niet in je redenen te lezen. Feit is wel dat je het één wil verbieden omdat het ander ook verboden is, tsja, dat is toch écht een drogredenering.

  En nu, uit met de lange snuit, je zit vanuit je luie vrijdagmiddag gewoon kletspraat te poneren zonder zelf eens wat uit te zoeken. Doe je democratische plicht, en lees eens een boek ofzo!

 11. 13

  @12: Ken jij de de betekenis van reactionair eigenlijk wel Klaplong?

  Los daarvan, je redenering raakt kant noch wal. Een horecarookverbod is heel goed te handhaven en is niet ingevoerd “omdat er nou eenmaal een boze groep nederlanders is”. Er is ook heel wat gebeurd voordat het tot dit verbod is gekomen (voorlichtingcampagnes, convenanten, vele nooit beloftes door de horeca, etc).

  je weet ook verdomd goed dat het rookverbod (hetgeen overigens geen algemeen rookverbod is, je mag nog steeds roken) en het voorstel tot een consumentenvuurwerkverbod helemaal niets te maken heeft met “het één wil verbieden omdat het ander ook verboden is”. De redenen zijn al tienduizend keer genoemd (en dat doe ik dus niet nog en keer), maar worden ter zijde geschoven met slechts argumenten als “het is traditie”, het schaadt de omzet (voor een beperkte groep ondernemers) en nu met de nieuwe stok dat het niet handhaafbaar zou zijn.

  Je hele mooie verhaal over de rechtsstaat ten spijt (mooi gevonden, maar onvoldoende onderbouwd), het betreft hier maar een paar verboden, die bovendien heel goed verdedigbaar zijn. De dramatiek die je erin probeert te brengen is dus schromelijk overdreven. Ik vind het erg jammer dat je juist hier je energie in steekt, in plaats eens de strijd aan te binden met verboden die veel minder logisch zijn (denk bv. aan de verkoop van paddo’s en de kweek van hennep).

 12. 15

  @ Bismarck

  Hennep en paddo’s ook onzinnig dat die verboden zijn, en daar “bind ik ook de strijd mee aan” zo goed en zo kwaad als me dat momenteel lukt. Overigens met ongeveer hetzelfde argument. Ben geen bijzonder liefhebber van halucinogene funghi of groene sigaretten, wel van de vrijheid om dat te kiezen en tegen een staat die verantwoordelijk wordt gemaakt voor zaken waar zij de verantwoordelijkheid niet kan dragen.

 13. 16

  ..Waar zijn we hier in Nederland mee bezig !!
  Nog even, en je mag je eigen mening niet eens meer geven.
  Vuurwerk is een traditie, dat moet blijven.
  Dat het illegale en de vernielzuchtige harder moeten worden aangepaktdaar ben ik het mee eens. Heeft men het over de vuurwerslachtoffers, kijk eens na de slachtoffers die tijdens het schaatsen in het ziekenhuis belanden dit is vele malen groter.
  Kunnen we dit ook wel gaan verbieden.
  Amsterdam bekend om zijn wallen, en softdrugs zoiets mag en kan toch niet verloren gaan.

 14. 17

  ‘Nog even, en je mag je eigen mening niet eens meer geven’? Hou toch op alsjeblieft zeg. Als het aan Johan ligt schaffen we het burgerinitiatief morgen af, omdat het de vrijheid van meningsuiting inperkt.

  En @klaplong: ‘transparantie beginselen’? WTF?

 15. 18

  Dingen alleen maar verbieden omdat er nou eenmaal een boze groep nederlanders is, draagt hier niets aan bij.

  Hmmm… iets als bv een burkaverbod klaplong, waar de VVD erg voor is? Jij mag misschien wel tegen een vuurwerkverbod zijn op pragmatische gronden (‘justitie heeft het al druk genoeg’), maar wat de VVD betreft is het een manier om stemmen te winnen door beroep te doen op ‘het normale’ (vuurwerk hoort erbij). Dat bedoelde Bismarck met ‘traditie’: het gaat er de VVD helemaal niet om wat jij noemt in #12.

 16. 19

  Trouwens, afzien van een vuurwerkverbod omdat de handhaving te duur zou zijn (het argument in 12) is trouwens een twijfelachtig argument. Wat je uitgeeft met handhaven spaar je uit bij de Eerste Hulp, niet-afgebrandde basisscholen en het uitblijven van de massale (milieu)vervuiling die het vuurwerk met zich mee brengt.

 17. 20

  @ JSK

  Ik heb inderdaad die cijfers niet, feit is wel dat er bezuinigd wordt op inspectie diensten en dat de handhaving van wat er al is aan regelgeving ook op zijn minst te wensen over laat.

  Het zal inderdaad wel zo zijn dat de VVD uitsluitend het electoraal belang op het oog heeft. Ik heb ook niks met de VVD. (Die partij is voor mijn gevoel alleen enigszins liberaal waar het de markt aan gaat, verder domconservatief)(en rutte is al helemaal geen zegening wat dat betreft)

 18. 21

  Ik heb inderdaad die cijfers niet, feit is wel dat er bezuinigd wordt op inspectie diensten en dat de handhaving van wat er al is aan regelgeving ook op zijn minst te wensen over laat.

  Ja… maar dat staat in principe los van wel of niet vuurwerkverbod. Wat betreft de regulatoire kosten en baten van een degelijk verbod zal het zichzelf wss terugverdienen. Natuurlijk speelt het principe van ‘ik bepaal zelf wel of ik vuurwerk afsteek’ ook een rol, maar het is geen grondrecht lijkt me.