1. 3

  1 – ja (is feitelijk al zo)
  2 – nee (is feitelijk al zo)
  3 – ja (twintig jaar is zo lang)

  Anders gezegd: ik verwacht niet dat de huidige situatie in echt grote conflicten zal ontaarden, figuren als Lord Wanhoop zullen wanhopig blijven en blijven etteren maar de wapenen opnemen? Nee.

  Ik wil daar wel bij zeggen, dat als de voorziening van resources als energie en voedsel problemen gaan geven de situatie morgen anders kan zijn.

  Koffiedik blijft koffiedik natuurlijk.

 2. 4

  ja, nee, ja. Ik geloof eerlijk gezegd niet in grote systeemoorlogen zoals in WO1/WO2. Wel lokale schermutselingen die heet oplopen. Ik zie het ook nog wel gebeuren dat er ergens tussen nu en dertig jaar een keer ‘iets’ mer kernwapens gebeurd.

 3. 5

  1 ja, hoewel er ook dan figuren zijn die het geen “vreedzaam samenleven” zullen noemen.

  2 ja en het ligt er aan wat je onder dat soort conflicten verstaat. Bedoel je conflicten hier of elders in de wereld? In dat laatste geval is het zeker ja.
  De aard en omvang van de conflicten? Ook dan zou je ja kunnen zeggen, omdat er dan misschien geen buschauffeurs en ambulancepersoneel gemolesteerd wordt, maar huiselijk geweld nog steeds zal bestaan.
  En wie weet: wellicht zal een van de gevolgen van de vergrijzing zijn, dat de kloof tussen arm en rijk schrijnender proporties krijgt en breekt er ergens in een verzorgingstehuis een aardappeloproer uit.

  3 ook ja, maar wat? Een ziekte ontdekt, die we eerder nog niet hebben gehad? De opslag van CO2, die onverwacht gevaren voor de volksgezondheid bljjkt op te leveren? De natuur blijkt resistent tegen asfalt en beton eb is nauwelijks meer weg te schoffelen en aan te harken?
  Of zouden we zoveel beter zijn geworden in denken en handelen dat er geen noemsnwaardige problemen meer zijn. Dat dan weer ledit tot desinteresse en ongemotiveerdheid met alle schadelijke gevolgen voor economie, politiek en wetenschap, omdat we in luiheid en apathie zijn vervallen (en koffiedik ons worst zal zijn)?

 4. 6

  Mag ik je vraag herformuleren tot “Denkt u dat er binnen Europa over een generatie (2030) tijd er voortdurend ernstige gewelddadige conflicten uitgevochten zullen worden tussen moslims en blanke Europeanen?”?

 5. 9

  Geen idee. Als er gevochten gaat worden, vertrek ik. En overigens vind ik ‘blanke’ Europeanen een beetje eh.. ongelukkig uitgedrukt. Naast het feit dat alles, maar dan ook alles, in de premisse van de vraagstelling wijst naar antwoord C. De waan van de dag zal altijd de boventoon voeren.

 6. 10

  Wat parallax zegt. Over dertig jaar loopt een mafkees met raar haar te bleren dat er douanecontroles moeten komen om illegale oosteuropeanen uit te kunnen wijzen, en dat we desnoods uit de EU moeten.

 7. 12

  a) In de rest van Europa wel, Nederland niet
  b) Waar mensen zijn wordt gevochten, dus ja.
  c) Dankzij PVV zal Nederland uit de EU stappen. De rest van Europa werkt samen aan welvaart, Nederland wordt weer net als voor WOII een armlastig achterlijk achterlandje dat vergeten raakt en drijft op oude glorie en wat marginale handelscontacten. Met dank aan de overweldigende anti-EU meerderheid in dit land die niet snapte dat welvaart en vooruitgang binnen de EU liggen.

 8. 13

  a) Ja
  b) Ja, de EU zal na uitbreiding (met oa. de rest van ex-joegoslavië) uiteenvallen, vanwege te grote culturele verschillen en daardoor opkomend nationalisme, de etnische conflicten die door de EU onderdrukt zijn zullen vervolgens in de Balkan en Kaukasus weer oplaaien.
  c) Ja, energie-, grondstoffen- en milieuproblematiek zullen mogelijk ook andere conflicten op de spits drijven en in ieder geval tot ander beleid nopen. Als gevolg van de ontwikkelingen in b) zullen deze de nadruk van ieder voor zich krijgen.

 9. 14

  a) ja
  b) In Europa? Wel aan haar oostgrenzen (Georgie, Moldavie)
  c) ja, wel als Europa zich niet stabiliseert voordat het weer verder uitbreidt.

 10. 15

  Makkie deze keer, C), uiteraard . Grondstoffen/mileuproblematiek. En kaalslag. Energie is nog niet eens de grootste zorg. De technieken zijn er kwestie van efficiëntie, netwerk(en), retour/ opslag. Neem b.v. dit perpetuum in Rotterdam: gaan elektrische vuilnisauto’s rijden op het zelf opgehaald (bedrijfs)afval.

  En B)?, zie gronk (minus nucl.conflict). En A) (nee dus) klopt eigenlijk niet, want “vreedzaam” suggereert dat er massale kloppartijen tussen moslims en autochtonen hebben plaatsgevonden. Of zúllen plaatsvinden. Gebeurde ook niet na Mohammed B., de Karst T. van de moslims. Tis en blijft voorlopig beperkt tot bekvechten uitvergroot en uitgebuit door media en roeptoeters als Wilders. Met nurks in tafelkleden hullen en op school handen geven weigeren tot gevolg. Polen of Roemenen (@#8) zullen de vervelende morokaantjes in Zuid en West zijn in 2040. En vrouw als konijntje thuishouden, kinderen in verstikkend streng (religieus) milieu grootbrengen is niet alleen voorbehouden aan moslims. Is des menschen.

  “Samenleven”? Dat zal net als met de Chinezen eeuwig een LAT- relatie blijven.

 11. 16

  3. HansR, de naam waaronder ik post heeft niets met mijn gemoedstoestand te maken. Lord Wanhoop was ooit een artiesten naam van Pierre Kartner.
  Verder ben je niet echt op de hoogte van wat er in de maatschappij speelt. En moet ik me nu ook naar jouw niveau verlagen? HansReutelaar, HansRanddebiel, HansRidicuul?

 12. 18

  sommige gebieden a)
  andere gebieden b)
  maar overal c)
  (brede maatschappelijke en economische crisis nav energie/grondstoffen/voedsel/waterproblemen)