1. 3

  @MeneerTim: Nee hoor, het komt door de zon. Laat in de tuin met een goed glas wijn. Weinig over om een actuele vraag te stellen.

  Maar los daarvan, is het wel een oprechte vraag. Politiek, media en ook wij als weblog dansen veel om elkaar heen. Maar daardoor zien we misschien dingen over het hoofd of waarderen ze niet voldoende. Een frisse blik van een buitenstaander kan een nieuwe wereld openen.

 2. 13

  Liberalisering en de gevolgen daarvan.

  Nederland staat in de uitverkoop aan durfkapitalisten als de Falcon groep, KKR etc.

  Het lijkt mij dat je als overheid gewoon moet zorgen voor betaalbare prijzen voor gas, electra, vervoer en ga maar door.

  En niet uit handen moet geven aan aandeelhouders en raden van bestuur.

 3. 15

  1. De jeugd, hun plaats en politieke positie en cultuur, het ‘nieuwe’ ‘oude kader’, de ontwikkelingspychologie/ pedagogiek/ opvoeding, het ‘generatieconflict’ of het conflict tussen traditie en vernieuwing en de ‘assimilatie’ of de ‘emancipatie’ . Jeugdwerkloosheid en het copycat of imitatiegedrag van jonge criminele groepen van de bovencultuur, de volwassenen die vrouwen smokkelen, wapens verkopen, wapens gebruiken om te doden, om verkrachting af te dwingen, om de voortplanting letterlijk te doden, etc. om het machismo. om overvallen te plegen om olie, gas en mineralen en andere industriele grondstof, de bronnen van financiele macht, welvaart en rijkdom.
  2. De militarisering/ dictatoriale moraal van het burgerlijk formalisme oftewel de repressie.
  3. de sandwichformule van openbare media en propaganda van reclame en consumptie en absorptie van de commercie om de commercie.
  4. de pharmacie en medicalisering of drogering van de volkeren.

 4. 17

  @arieT
  Mooie constatering op deze vrijdagvraag!
  Zou vaker geconstateerd mogen worden. Dat zou sommige discussies meteen overbodig maken :)

 5. 21

  – De steeds latere leeftijd waarop onze vrouwen kinderen krijgen vormt een genetische tijdbom. De aftakeling van DNA en eicellen stapelt zich namelijk bij elke generatie verder op.

  – In Duitsland loopt een onderzoeker rond die vermoedt dat de stijgende CO2-concentratie in de atmosfeer te stabiliseren valt door zeeën te bemesten. Volgens ecologen is dit een Heel Slecht Plan, maar het is goedkoop en de slechte gevolgen zullen aan de andere kant van de wereld plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot de gevolgen van uitstootbeperking, die duur zijn en veel kwaad bloed zullen zetten. Politici zouden wel eens heel veel belangstelling voor deze aanpak kunnen gaan krijgen, naarmate het heter onder onze voeten wordt.

 6. 24

  Ik zou wel eens een fundamentele discussie willen over de rol van de media in onze samenleving: En dan niet weer oppervlakkig bazelen over de budgetten voor de publieke omroep of transfers van poppetjes naar een andere zender, maar een inhoudelijke discussie over wat we als samenleving van onze journalisten en opiniemakers (of is dat hetzelfde?) verwachten.

  Ik zie twee problemen.
  1. De al veel genoemde hyperigheid blijft domineren, waardoor lange-termijnvragen of diepere oorzaken vaak buiten beeld blijven. Daar hoort bij dat een journalist vaak ook spectakel zoekt, en dus sneller twee extremen tegenover elkaar zal zetten dan de nuances zoekt.

  2. Er lijkt onder veel onderzoeksjournalistiek een soort ‘Hermeneutics of suspicion’ te liggen. Denk aan de beroemde uitspraak van Newsnight-presentator Jeremy Paxman dat hij zich over degene die hij interviewt altijd afvraagt: “Why is this lying bastard lying to me?” Natuurlijk moet je een kritische houding hebben, en kom je daardoor soms achter dingen die mensen liever geheim hadden willen houden, maar ik vraag me wel eens af of het niet doorschiet en bijdraagt aan een klimaat waarin wantrouwen en cynisme zó de boventoon gaan voeren dat het niet meer echt bijdraagt aan de samenleving.

 7. 27

  In dat geval, muziek. TMF, MTV en de box en de meeste nieuwssites gaan over het algemeen voorbij aan een hele doelgroep die niet alleen interesse hebben voor de mainstream muziek.

  Er mag best eens wat geschreven worden over andere muziek.

 8. 28

  Eens met Stijn: rol van de media. Die is nl. bijzonder groot, ook al willen ze dat zelf niet altijd weten of erkennen. Met name de (kwaliteit van de) publieke omroep waar het verslaggeving of actualteit, politiek & maatschappij en onderzoeksjournalistiek betreft.

 9. 30

  Wat nove lichtelijk aansnijdt, het komende generatieconflict. Persoonlijk kan ik me niet identificeren met de huidige politiek partijen. Elk hebben ze enkele standpunten die mij erg aanspreken en enkele die mij totaal niet aanspreken. Waar het op neer komt is dat ik voor alle maatregelen ben die in de toekomst (20 a 30 jaar) de werkende klasse ontlast (ik ben 24). Dat betekent dus:
  • Fiscaliserening AOW (zoniet gedeeltelijk afschaffing)
  • Stimulering kinderwens hogeropgeleiden door van kinderbijslag vast bedrag belastingaftrek per kind te maken
  • Diversiteit in het onderwijs (kan je niet goed leren geen maatschappijleer maar stucen onderwijzen)
  • Afschaffing hypotheekrenteaftrek en huursubsidie voor evenwichtige huizenmarkt
  • Afschaffing bijstand (en invoering van ‘recht op werk’ cq verplicht schoffelen)
  • Gezamelijk europese aanpak/stop (afrikaanse) laagopgeleide immigranten d.m.v. afschrikkingsmiddelen (met grote rol voor propaganda in Afrika zelf)
  • Afschaffing ontwikkelingshulp en chronische noodhulp en stimuleren van economische bedrijvigheid in de derde wereld (o.a. door westerse bedrijven)

  Zijn er überhaupt mensen, bij voorkeur jongeren, die hetzelfde voelen en denken en zich compleet buitenspel voelen gezet door de huidige leiders van de baby-boom generatie? Ik wel en ik ben niet bepaald bereid om het gespreide bedje van de baby-boomers bij elkaar te beunen en alles voor mijn (eventuele) kinderen te moeten betalen.

 10. 31

  Dierenwelzijn en alles wat daarmee samenhangt. (Manier van vlees produceren, onverantwoorde vleesconsumptie, gezondheid, ecologische gevolgen etc etc)

 11. 34

  De economische aftakeling van Nederland in het bijzonder en van Europa in het algemeen.

  De niet zo prettige multiculturele samenleving, niet zozeer de Nederlandse, maar in Frankrijk en Duitsland vooral.

  De doorgeschoten individualisering: exploderend druggebruik onder de jeugd, een toename van geweldsmisdrijven in West Europa en de algemene verhuftering van (lagere) middenklasse.

  Kortom, dingen die ik zelf in het leven tegenkom.

 12. 35

  haha, als je de reacties zo leest: het oud-hollands geklaag en waar dat vandaan komt. Met name meneer of mevrouw Von Richtig kan er aardig wat van. Kortom: het negativisme van NEderlanders en hoe komen we daar in godsnaam vanaf?

  Verder: hoera voor Willem Bever en Stijn

 13. 37

  Uit een onafhankelijk onderzoek blijkt dat het zomaar een slag in de rondte bazelen in reacties op weblogs hand-over-hand toeneemt. Werd in april/ mei nog in 56 % van alle reacties voor-de-kat-ze-kut maar wat weggeleuterd,…in mei/ juni bedroeg dit 65%! Daarnaast is het aantal chronische wauwelaars gestegen met 15 %.
  Geadviseerd wordt aparte, duidelijk aangegeven, ”neuzeluurtjes” in te lassen om dusdoende e.e.a. in kaart te brengen.

 14. 39

  Wat ik wel eens op de agenda gezet wil zien worden is het gebrekkige functioneren van de volksvertegenwoordiging en de uitgeholde invloed van de burger op de politiek. M.a.w.: ik vind dat er een serieuze discussie moet komen die aan het ijzeren corset van coalitievorming en regeerakkoorden een einde maakt ten faveure van een stelsel waarbij de volksvertegenwoordiging het volk weer vertegenwoordigd ipv. van de partijlijn en die ministers a la Verdonk naar huis stuurt. Als eerste kan die vertegenwoordiging dan een berg subsidie regelen ter garantie van de vrije nieuwsgaring. Een ander terecht aangestipt probleem.

  Het beste kan e.e.a. gerealiseerd worden, om maar meteen een voorzetje te geven, door aparte verkiezingen uit te schrijven voor regering en volksvertegenwoodiging. Krijgt rechts zijn ‘sterke man’ en links zijn stok om mee te slaan en de burger weer zeggenschap.

  Kortom d.i.r.e.c.t.e democratie, zonder ‘mediation’ van partijen of koningshuizen e.d., maar “We, the people” vs. “Them, the elite”

 15. 40

  Het probleem van directe democratie is nu net dat alleen de “elite” de tijd en de moeite neemt om te participeren. Het wordt er allemaal niet democratischer op, lijkt mij.

 16. 43

  Aparte post misschien Steeph! Jammer dat ik nét iets te lang op het terras van Dudok heb vertoefd anders had ik gegarandeerd getracht rationeel en inhoudelijk hierover mee te neuzelen.

 17. 45

  Tja JSK. Maar met zonnetje op de bol, een lekker glaasje en opbollende rokjes vergeet je al gauw dat Nederland economisch aftakelt, niet zo prettige multicultureel samenleeft en algemeen verhuftert. Gaan je daaraan doen dan?

 18. 48

  En nog twee :

  – de mooiste goal. ( Al was het maar omdat dat gezaag van de niet-liefhebbers zo voorspelbaar saai is, telkens er ocharme om de vier jaar een WK wordt gespeeld.) En die mooiste goal is het hieltje van Erwin Vandenbergh voor RSC Anderlecht tegen RWDM.

  – en reacties van een paar dagen oud ;-).

 19. 49

  “Tja JSK. Maar met zonnetje op de bol, een lekker glaasje en opbollende rokjes”

  Ja. In Den Haag. Een van de domste van de Grote Steden. Proost.

 20. 50

  @#49 jongens jongens jongens, daar gaan we weer. Ik ben nogal pro positieve verzoeken, maar bij deze toch iets waar de politiek, de media en vooral Sargasso zelf zich over moeten buigen : how come dat driekwart van de comments op Sargasso weinig meer is dan gechat van vrindjes of halve bekenden die elkaar afkatten ? Stop die fookin’ crap zeg !

 21. 51

  Want : wat heb ik daar als buitenstaander aan ? Als ik naar Sargasso surf, verwacht ik prikkelende topics en boeiende meningen, en geen kluphuis-gezwam, toch ?

  Vort dus, met dat item over het WK Lingerie !

 22. 52

  @Snaporaz: Prikkelende topics en boeiende meningen krijgt U, in mijn optiek de gehele week.
  Vrijdag, zo vanaf de namiddag, is de boog wat minder gespannen en dat lucht lekker op. Mescaline 6, RennieB 13, Stijn 24 vond ik zelf prikkelende opmerkingen btw., JSK ietje milder graag.

  En dat allemaal op Vrijdag, moet niet gekker worden.

 23. 53

  Gepikt van eenroyaalgebaar.nl:
  Weigering zorg aan onverzekerden
  [..] Volgens de artsen worden patiënten zonder een identiteitsbewijs of verzekeringsbewijs bij de receptie van ziekenhuizen vaak al weggestuurd zonder dat iemand heeft beoordeeld of ze dringend medische hulp behoeven. Een Rotterdams ziekenhuis zou de artsen hebben gemeld dat zij nooit onverzekerden behandelen.’