Voorstellen Nationale Conventie – 24

Logo Nationale ConventieHierbij het vierentwintigste deel van de behandeling van de voorstellen van de Nationale Conventie. (Zie toelichting bij deel 1).

24. Geef de Tweede Kamer het recht in te stemmen met een voordracht van het kabinet voor een Eurocommissaris.

Toelichting Nationale Conventie:
De Nederlandse Eurocommissaris wordt volgens het huidige model voorgedragen door het kabinet. Het Europese recht verplicht daar echter niet toe. De procedure om tot die voordracht te komen is overgelaten aan de lidstaten zelf.
De Nationale Conventie adviseert daarom een grotere parlementaire betrokkenheid bij deze voordracht. Het argument tegen grotere parlementaire betrokkenheid, namelijk dat de Eurocommissaris door het parlement gebonden wordt aan het nationaal belang, is niet doorslaggevend. Dat bezwaar kan ook worden ingebracht tegen een voordracht door nationale regeringen.
De volgende procedure is denkbaar. De regering legt aan de Kamer een voorgenomen voordracht voor. Vervolgens wordt de kandidaat-commissaris door de Tweede Kamer gehoord. Op basis daarvan vindt in de Kamer een stemming plaats over de kandidatuur. Indien de Kamer de kandidatuur niet steunt, is de regering verplicht een nieuwe kandidaat voor te dragen. Werkelijke invloed van de Tweede Kamer veronderstelt wel dat het kabinet de Tweede Kamer zo vroeg mogelijk na de verkiezing van het Europees Parlement betrekt in de procedure rond het zoeken naar een geschikte kandidaat.

De Conventie heeft overwogen of de rechtstreekse verkiezing van een Nederlandse kandidaat voor de Europese Commissie aanbeveling verdient. Vanuit het gezichtspunt van grotere betrokkenheid van de Nederlandse burger bij de Europese instellingen is deze maatregel aantrekkelijk. Maar het is ook een ingrijpende verandering die nu net een brug te ver is. In ieder geval zou eerst moeten worden onderzocht hoe de rechtstreekse verkiezing van de individuele Eurocommissaris zich precies verhoudt tot de bevoegdheid van de voorzitter van de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Uitvoering:
Kan zonder (grond)wetswijziging gedaan worden.

Weinig wereldschokkend dit. Natuurlijk wel aardig om erbij te hebben. Maar om nou te spreken van vernieuwing en democratie-aanjagende zaken, neuh.
Ach ja, de laatste loodjes. Gelukkig is het laatste voorstel morgen wel weer een interessante.

[poll=44]

– Het volledige advies van de Nationale Conventie
– Voorstellen Nationale Conventie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

 1. 1

  Is het niet zo dat de voorzitter van de Europese Commissie kiest en het Europese parlement moet instemmen met hun benoeming? In dat proces van ‘uitverkoren’ worden gaat nogal wat politiek schaakspel vooraf met de voorzitter en andere landen c.q. bloedgroepen in het EP. Schimmig uiteraard maar de huidige procedure van benoeming heeft m.i. in het verleden niet tot slechte Nederlandse commissarissen geleid. Houwen zo.

 2. 2

  Eens met Maria,
  Verder controle op de benoeming is een zaak van het EP en niet van de nationale parlementen.
  En tot slot er wordt alleen maar 1 argument tegen weerlegt; zijn er ook nog argumenten voor?
  Of is het middel van democratie en inspraak weer doel geworden?