Voorstellen Nationale Conventie – 23

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo Nationale ConventieHierbij het drieentwintigste deel van de behandeling van de voorstellen van de Nationale Conventie. (Zie toelichting bij deel 1).

23. Introduceer een behandelingsvoorbehoud voor de Tweede Kamer: de minister mag pas op Europees niveau onderhandelen nadat een voorstel door de schiftingscommissie van de Tweede Kamer daarvoor is vrijgegeven.

Toelichting Nationale Conventie:
Europese besluitvorming verdient een steviger toets door het Nederlandse parlement.
Een grotere betrokkenheid van het parlement heeft alleen zin als het parlement voorafgaand aan het overleg in Brussel invloed kan uitoefenen. Zowel in Denemarken als in Groot-Brittannië is dit het geval. Beide landen kennen een variant van parlementaire toestemming.
De regering is daarmee gebonden aan een onderhandelingsvoorbehoud. Een Britse minister mag in Brussel niet onderhandelen zolang het document nog niet door de scrutiny commissie is beoordeeld of parlementair is behandeld. Die beperking geldt niet alleen voor wetgevingsvoornemens maar ook voor politieke overeenkomsten, programma’s en gemeenschappelijke standpunten. Er zijn echter ook uitzonderingen op deze beperking. De essentie van het Britse scrutiny systeem is dus dat een minister niet in Brussel mag onderhandelen voordat het parlement daarvoor toestemming heeft gegeven.Het Deense model van een behandelingsvoorbehoud gaat verder dan het Britse. Het Deense parlement bepaalt de onderhandelingsruimte voor de minister en dat geeft hem weinig flexibiliteit. De Conventie is voorstander van een behandelingsvoorbehoud naar Brits model.
Dit model biedt ruimte en flexibiliteit voor regering en parlement. Dat geeft het parlement de mogelijkheid voorafgaand aan een Europees overleg, haar opvatting aan de minister te kennen te geven. Indien de minister in Brussel afwijkt van de door het parlement bepleite lijn, kan de Kamer hem ter verantwoording roepen. Indien de schiftingscommissie geen aanleiding ziet bepaalde onderwerpen te behandelen, kan de minister zonder verdere beperking daar in Brussel over onderhandelen.

Uitvoering:
Kan zonder (grond)wetswijziging gedaan worden.

Dit is precies de fase waarin nog invloed uitgeoefend kan worden. Als het namelijk voorbij dit punt zou komen, zijn er nog maar weinig mogelijkheden om zaken te blokkeren. Helemaal voor.

[poll=43]

– Het volledige advies van de Nationale Conventie
– Voorstellen Nationale Conventie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Reacties (11)

#1 Sir Humphrey

Voor! Het haalt de Europese (vaak ambtelijke) discussie naar het belangrijkste politieke forum: de Tweede Kamer.

Europa kan gaan leven en onderwerp van politieke discussie worden, goed voor zowel EU-gelovigen, anti’s en iedereen die sommige voorstellen goed vindt en andere onzinnig.

 • Volgende discussie
#2 S’z

Tegen voorstel, niet eens met #1. Meer Europa, minder provincialisme. En jawel : een transparanter Europa, dat wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Sir Humphrey

@ S’z: Ben je bang dat er door dit voorstel meer Europa komt en minder provincie, of juist het tegenovergestelde?

De huidige praktijk is dat er in Brussel – achter gesloten deuren – een accoord wordt uitonderhandeld, en dat de minister terugkomt met de boodschap: dit is het dan, geen onderhandelingsruimte meer. En de Kamer – de volksvertegenwoordiging – staat met lege handen en de mond vol tanden. Dan zie ik liever de minister met een opdracht weg gaan. Daarmee is hij namelijk ook aanspreekbaar op het resultaat.

In de vorige periode is het voorgekomen dat een minister bij wijze van uitzondering een opdracht meekreeg, en dat de minister (Donner) vervolgens zei: Kamer, u bekijkt het maar. Ik ga gewoon mijn eigen gang. Uiteraard leek de uitkomst niet in de verste verte op wat de Kamer wenste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Meester

Laten we AUB niet gaan beginnen met het vergroten van de rol van nationale parlementen in de Europese besluitvorming!!
Europeese intergratie ligt al stil door goed uitgespeelde nationale sentimenten van oppositie partijen (bijv het nee hier in Nederland) daar hoeven we geen gewoonte van te maken.
Prima dat je je zorgen maakt over het democratisch deficit, maar probeer dan de rol van het Europees Parlement te vergroten en op die manier de invloed van de burger in Europa te vergroten.
Het introduceren van (27) nationale parlementen in de Europese besluitvorming is echt een heel slecht plan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Oplawaai

Ik ben het hier wel mee eens. Wat mij betreft geldt een soort omgekeerde redenering van #2 en #4: zolang het niet lukt Europa democratischer en transparanter te krijgen, moet die democratie maar via het nationale parlement geregeld worden. Een paar stappen terug, hopelijk om een aanloop te kunnen nemen naar een sprong vooruit…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Sir Humphrey

Zoals gezegd is Brussel op dit moment vooral een ambtelijke constructie, zonder politiek. Er gebeuren in Europa heel interessante dingen – ook dingen waar Geert W. of Jan M. het mee eens zou kunnen zijn. Bovendien kan de regering naar hartelust meedebateren, voor zover ik weet is de Nederlandse coalitie niet gehouden aan ieder voorstel wat van de Commissie komt.

Zolang EU-parlementsleden in de campagne niet verder komen dan: Europa is best belangrijk, en: ga in ieder geval stemmen, het maakt niet uit op wie – EU democratie is ne zo ambtelijk als de Commissie. Niet dat de Tweede Kamer nu zo fantastisch is, maar daar heb je – ook dankzij de mesia- nog enig zicht op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 S’z

Ook eens met #5 (kernwoord “zolang”) en kritiek Sir H (ik blijf het ook een geweldig *realistische* reeks vinden). Maar we moeten ambitie blijven hebben, cf. #4. Semper excelsior vanuit een juiste inschatting van het (hoofd)doel en dan pas de middelen. Niet te veel ad hoc gedoe. En dus tegen het voorstel #23.

Ergo #6 (ook daar kernwoord “zolang”) : werk aan de winkel om nu ’s eindelijk op 21e-eeuws niveau te communiceren, als Europese / nationale overheden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 S’z

Maw : neen aan de angsten, ja aan de ambitie, en de rest moet te overwinnen zijn. Geen blinde ambitie, maar ook geen sleutelen aan de details of klokjes terugdraaien (hallo CU).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 toeschouwer

is deze commissie ook een thema-commissie?

Volgens mij was de opzet van de EU vooral om overkoepelende problemen algemeen te regelen. Dit impliceert dat hetgene waarover in Brussel gesproken is vanuit een parlement (of meerdere) komt. Logisch zou dan zijn, dat mocht het probleem in een ander land niet spelen dat dan voordat de EU beslissingen hierover neemt het door de desbetreffende parlementen gaat, maar waarschijnlijk is dit dan al lang gebeurt, vanwege onderlinge ministers contacten.

De reden dat ik dit echt een slecht idee vind is dat ik twijfel over de positie die deze commissie eventueel gaat uitspelen. Deze commissie, los gezien van de samenstelling, kan de regering danig blokkeren of met een hopeloze missie op pad sturen.

Bovendien lijkt het me niet meer dan fatsoenlijk dat een minister voordat hij in Brussel onderhandelt eerst het parlement hierover gehoord heeft. Of je fatsoensnormen wil afdwingen doormiddel van een commissie of dat je een minister hier op aanspreekt mocht het fout gaan lijkt me meer stijl dan inhoudelijk.

Over engeland en Denemarken: beide landen hebben de Euro niet ingevoerd, is dit misschien een van de instrumenten die de tegenstanders gebruikt hebben????? In Duitsland kan je op sommige plaatsen alweer betalen met lokale valuta, dat is toch ook vreemd. Als Duitsland de Euro had kunnen tegenhouden vanwege een of andere absurde onderhandelingseis die een dergelijke commissie, mocht ze hebben bestaan, zou kunnen hebben meegegeven dan was ook de Euro geflopt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 ana paula van son

Slecht nieuws op the World pagina van http://www.goednieuwskrant.nl

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Lisette

In dit aardige interview in Buitenhof, zegt de onlangs overleden L.A. Geelhoed ook een en ander over de verhouding tussen nationale parlementen en europa. Behoorlijk oud, maar toch niet gedateerd.

 • Vorige discussie