Volkskrant verzaakt journalistieke plicht

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

De Britse krant Daily Telegraph ‘onderzocht’ hoeveel moslims er in 2050 in Europa zullen wonen. Volgens de krant is rond die tijd 20% van de Europese bevolking moslim, en in Nederland zal dat percentage zelfs eerder bereikt zijn.

Een zeer opmerkelijke claim, helemaal omdat het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) hier in oktober 2007 al onderzoek naar deed en op een veel lager percentage uitkwam. Ook wij onderzochten dit en kwamen veel lager uit, op 12%.

De claim dient dus met enige argwaan bekeken te worden. Dat de PVV dat niet doet en direct een paar kamervragen vuurt mag geen verrassing heten, maar dat de Volkskrant het artikel, met de toch wel explosieve inhoud, zonder een kritische noot – sterker nog, met fouten – publiceert is teleurstellend.

Want laten we eens kijken naar het artikel in de Daily Telegraph. Waar komt die 20 procent-claim vandaan? Volgens de krant is de bron het ‘US Migration Policy Institute’, een Amerikaanse denktank:

“According to the US’s Migration Policy Institute, residents of Muslim faith will account for more than 20 per cent of the EU population by 2050.”

Maar als je op die site kijkt vind je deze getallen nergens.

Wat je wél vindt is een verwijzing naar een onderzoek van ene Karoly Lorant (blz 2.), in opdracht van de EU.

De man heeft een model gemaakt en daar verschillende waarden ingegooid. Hierover zegt hij op bladzijde 3:

“The result of such kind of calculations naturally depends on the initial assumptions, especially on the projected total fertility rate, and immigration. Everybody might have one?s own opinion on these questions. For this reason we do not state that our forecast will be the future, just as we do not state that we overviewed all the possible alternatives.”

Dit is een nuancering die je – uiteraard – niet tegenkomt in het artikel van de Daily Telegraph. En als je dit detail geneuzel vindt, het wordt nog leuker.

Want in het document komen inderdaad percentages voor zoals gesuggereerd door de Daily Telegraph. Maar ook percentages als 13,6% 16,3% 14,3% 18,9% en 9,4%. Hierboven citeerden we het al, de percentages hangen af van je aannames. En over de aannames in het het 20 procent-scenario zegt de onderzoeker het volgende:

“This scenario, while it can not be ruled out, seems rather unrealistic. The fertility rates are falling all over the world, even in Muslim countries, so it may be a realistic assumption that within one generation the total fertility rate of the European Muslims will decrease to the constant-population level of 2.1. Also ? in accordance with the United Nations forecast ? we may assume that after 2050 there will be no net immigration.”

Een ‘detail’ dat compleet door de Daily Telegraph wordt genegeerd.

Met een klein beetje onderzoek had een Nederlandse krant hetzelfde kunnen concluderen, en wat tegenwicht kunnen geven aan het tendentieuze stuk van de Britse krant, dat inmiddels ook in Nederland tientallen keren klakkeloos op het internet is overgenomen.

Remco Meijer, de auteur van het stuk, maakt overigens zelf nog twee fouten. Allereerst is het percentage moslims in Nederland lager dan 5,8%. De auteur gebruikt verouderde informatie van het CBS. Ten tweede claimt hij dat van het aantal niet-westerse allochtonen in Nederland richting de twee miljoen loopt, en dat van hen “de meesten” moslim zijn. Dit is verre van realistisch, in werkelijkheid gaat het om minder dan de helft.

Wederom met grote dank aan reageerder vandyke, die het onderzoek voor dit stuk verrichtte.

Reacties (21)

#1 Peter

Waarmee de Volkskrant opnieuw de megafoon van de PVV lijkt te zijn?

 • Volgende discussie
#2 Chris

En dit soort publicaties (Volkskrant ea) moet blijven bestaan “wegens de evidente meerwaarde van de onafhankelijke pers voor de kwaliteit van het publieke debat” en daar moeten miljoenen voor worden uitgetrokken.

Als Geert W. het daarmee oneens is, hebben wij voor 1 keer hetzelfde standpunt; hij omdat hij het een linkse kliek vindt, ik omdat ze feit niet van fictie kunnen onderscheiden.

Wat een treurnis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Ernest

Al jaren is de Volkskrant in zijn toon tamelijk rechts, maar het “image” van de krant speelt schijnbaar een grotere rol dan de inhoud. Ik vraag me af of de abonnees ervan ook nog steeds zo progressief zijn. Misschien komt het daardoor dat “linkse politiek” steeds meer alleen op het milieu en de dieren is gericht: haar stemmers krijgen door het lezen van de Volkskrant krant steeds meer rechtse denkbeelden ingelepeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 pedro

Vroeger noemden we het NRC rechts. Nu staat het aan de linkerkant van ‘krantenspectrum’ en dat is niet, omdat ze naar links geschoven zijn.

Maar ja, wat willen we ook. Als Rupert Murdoch geld gaat vagen voor zijn kwaliteitsjornalistiek

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Mark

@Chris: de vraag is wat oorzaak en gevolg is. Zouden ze dit beter hebben gedaan wanneer ze meer budget hadden?

En wat zou je ervoor in de plaats willen? De meerwaarde van de pers is nog altijd zeer duidelijk aanwezig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 VBB

5%, 10%, 20%, 50%.

Gegoochel met cijfers. Je kunt het net zo voorrekenen als het je uitkomt. De PVVer en andere rechtsdenkenden rekenen naar een hoog percentage toe. Doembeeld! De linksdenker rekent naar een laag percentage toe en zegt standaard dat het allemaal wel meevalt.

Wat me wel opvalt is de rechtsdenker wordt onder uitgehaald omdat er teveel aannames worden gedaan die helemaal niet de waarheid hoeven te zijn of te worden. Daar wordt dan volgend stukje tekst voor gebruikt:

“This scenario, while it can not be ruled out, seems rather unrealistic. The fertility rates are falling all over the world, even in Muslim countries, so it may be a realistic assumption that within one generation the total fertility rate of the European Muslims will decrease to the constant-population level of 2.1. Also ? in accordance with the United Nations forecast ? we may assume that after 2050 there will be no net immigration.”

… so it may be a realistic assumption …
… we may assume …

Dat zijn geen aannames?

Beide prognoses zijn dus onzin. Maar dat deze specifieke bevolkingsgroep snel groeit is toch gewoon waar? Die constatering is toch niet rechts of racistisch ofzo? Kijk alleen maar naar de top van gekozen jongensnamen in de grote steden…

Niet zo spastisch doen over rechts of links maar gewoon feiten constateren en mogelijke problemen benoemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 vandyke

Voor diegene die de constateringen na willen trekken:
Het document van MRI (waar volgens de DT die 20% vandaan komt) is hier (.pdf) en daarin wordt op blz 2 verwezen naar het document van de EU en dat vind je hier (.pdf).

Saillant detail nog: het onderzoek van Lobont voor de EU is al meer dan vier jaar oud. Hoe maak je van oud nieuws nieuw nieuws.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

@VBB: Beiden zijn aannames, maar dat wil niet zeggen dat de kans dat de aannames bewaarheid zullen worden 50% is. Het NIDI becijferde dat de kans dat in 2050 Nederland 20% moslim is slechts 5% bedraagt.

Misschien zijn beide opties “onzin” – waar ik het niet mee eens ben – maar je kan wel zeggen dat de ene optie onzinniger is dan de andere.

De optie de de Telegraph als waarheid presenteert heeft slechts een waarschijnlijkheidskans van (inmiddels minder dan) 5%.

Dat dan presenteren als “de waarheid” is meer onzin dan concluderen dat die 20% voor 2050 NIET gehaald wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Ernest

@6 Je hebt wel een beetje gelijk. Het maakt mij niet zoveel uit hoeveel moslims er in Nederland zijn of komen. Want ik hou van solidariteit met mijn medemens en ik hoop dat die ook solidair is met mij. Het gaat erom of en hoe ze zich over de basisdingen druk maken in Nederland. Wat denken ze over het milieu, de klimaatveranderingen, werk, vervoer, gelijke kansen voor iedereen. Wat doen ze bij een dijkdoorbraak? Staan ze dan aan de kant te kijken van: dat is jouw probleem… en maken ze dat ze wegkomen. Of doen ze mee en willen ze er een leuk en veilig Nederland van maken? Dat is me niet duidelijk. Want er zijn serieuze, heus geen rechtsextreme mensen die beweren dat veel moslims een grotere band hebben met andere moslims op wereld, en maar een weinig ophebben met het land waar ze wonen. Gesteund door satellietzenders uit arabische landen, waar men heel weinig positiefs zegt over mijnl and en mentaliteit. En dat is niet leuk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 VBB

@8: Het presenteren als ‘waarheid’ van een dergelijke bespiegeling is sowieso fout natuurlijk. Iedere lezer zou ook moeten weten dat het een bespiegeling is en niet meer dan dat.

Wat inderdaad wel opvallend is dat ook een medium als de volkskrant, toch met een links imago, er ook mee aan de haal gaat. Van de Telegraaf kun je het verwachten. Zou het kunnen zijn om de ‘weg te bereiden’ voor de linkse partijen om in aanloop naar de 2e kamer verkiezingen wat mee te liften op het anti islam sentiment en zodoende wat stemmen terug te snoepen van de PVV?

Zelf ben ik redelijk rechts georienteerd, maar persoonlijk maakt het mij niet uit hoeveel procent van de bevolking moslim is – zolang ze hun godsdienst beleving maar binnenskamers houden. 5% of 25% – het kan me niet schelen – maar het moet niet zo zijn dat ik geacht wordt rekening te houden met allerlei regeltjes die een godsdienst dicteert waar ik niks mee te maken heb. Dat mag geen enkele godsdienstige, moslim of christen of watdanook, verlangen van andere personen. Dus niet 3 keer bidden op het werk, geen hoofdoek in publieke functies, niet zeuren over varkensvlees in de kantine of korte broeken of wijn op tafel etc etc. Moet ik als werkgever rekening houden met het feit dat iemand vanwege de ramadan een maand lang zo slap is als een vaatdoek? Ik dacht het niet.

Het anti islam sentiment wat door de PVV wordt aangewakkerd cq. gebruikt kan alleen bestaan doordat ‘de moslim’ dit laat gebeuren. Er moet rekening gehouden worden met religieuze gevoeligheden en dat stuit de meeste mensen (terecht!) tegen de borst. Gematigde moslims zouden een positive rol kunnen spelen als ze een kritisch tegengeluid zouden laten horen tegen de wat extremere uitingen en beleiders van hun geloof. Dit gebeurt niet of i.i.g. onvoldoende.

Als ‘de moslim’ niet leert om de religie thuis te laten, zullen dit soort berichten steeds meer en steeds vaker opduiken. Zelfs in de linkse media.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Kropotkin

Dit is een nuancering die je – uiteraard – niet tegenkomt in het artikel van de Daily Telegraph.

Ha nuancering. Wel grappig dat je die in je eigen stukje van een tijdje terug over 20% moslims – vooral door Kosinskifan beargumenteerd – niet wenste te horen, en het nu als argument gebruikt om het stukje van de DT onderuit te halen. Mooi hoor.

@6 & @10: zo, je kan ’t wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Joost

Kom op zeg, lekkere jij-bak. En nog een onterechte ook. Ik maak hier namelijk exact hetzelfde punt als in die andere discussie.

Als ik zeg dat je huis morgen zeker geraakt wordt door een komeet, en iemand anders dat je huis morgen NIET wordt geraakt door een komeet zijn dat beiden uitspraken die niet 100% zeker zijn.

Maar toch is de ene hoogstwaarschijnlijk onzin, en de andere niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 JW

‘Kijk alleen maar naar de top van gekozen jongensnamen in de grote steden… ‘

Gelezen reactie elders (niet van mij afkomstig dus):

‘Heeft niet zo erg veel met een dwingende namenlijst te maken (er staan namelijk meerdere namen op zo?n lijst) maar met de cultuur van het vernoemen naar een ouder. Daarnaast is dit soort berichtgeving alleen erg goed voor een onderbuik gevoel. Als 1000 Nederlanders hun kinderen allemaal en unieke naam geven en 100 Marokkanen of Turken hun kind 3 van de tien keer Mohammed noemen dan heb je dus 33 kinderen met de naam Mohammed tegenover 1066 met een andere naam. Dan staat Mohammed al gauw bovenaan en toch is de groep Nederlanders tien keer groter dan de groep Marokkanen. Laat het vaak voorkomen van de naam Mohammed dus niet een reden zijn om bang te worden voor een ?tsunami aan allochtonen?’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Joost

Goed punt, maar wel in een andere discussie :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Kropotkin

@12: Als ik zeg dat je huis morgen zeker geraakt wordt door een komeet, en iemand anders dat je huis morgen NIET wordt geraakt door een komeet zijn dat beiden uitspraken die niet 100% zeker zijn.

Nou nou, wat een waarheid. Als ik zeg dat mijn huis morgen zeker beroofd wordt door een moslim, en iemand anders dat mijn huis morgen NIET beroofd wordt door een moslim zijn dat beiden uitspraken die niet 100% zeker zijn …

En echt, ik ga die iemand anders ‘geloven’ … maar jezus Joost, wat is dat nou voor een nep-argument, dat moet je absoluut beter kunnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 vandyke

Waar het om gaat is welk toekomstsenario het meest waarschijnlijk is.
Voorbeeld over welk weer we kunnen verwachten in oktober a.s.

1. We kunnen een elfstedentocht houden.
2. Er zal regen zijn, gemiddeld 13 graden, één á twee dagen een najaarsstormpje, maar ook een paar dagen mooi weer.
3. 31 dagen durende hittegolf.

Van alle mogelijkheden kan je berekenen hoe waarschijnlijk de uitkomst is.
Vermoedelijk zal er zal uitkomen dat 1 en 3 niet erg waarschijnlijk is en 2 de meest waarschijnlijke.
Echter, en dat is altijd belangrijk, 1 en 3 kunnen nooit worden uitgesloten.

Een willekeurige krant, laten we die een naampje geven: Daily Telegraph, leest dit onderzoek en schreeuwt in vette koppen: ‘We Krijgen Een Elfstedentocht in Oktober’en ‘vergeet’ er bij te zeggen dat die uitkomst niet echt waarschijnlijk is en dat er een waarschijnlijker uitkomst is.

Dit is wat er ongeveer aan de hand is. Het is maar een voorbeeldje en ik denk bijvoorbeeld dat het waarschijnlijker is dat er in 2050 20% moslims zijn dan dat er in oktober een elfstedetocht is, maar op geen van beide zou ik een cent durven zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Willem

Uit onderzoek blijkt dat in 2019 alle Tweede Kamerleden in god geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Peter

@17 Is dat nu ook niet zo?

@16 Stel dat een elfstedentocht niet is uitgesloten, zul je zien dat de PVV een strenge winter eist in oktober. Een bevroren tsunami kna je namelijk veel makkelijker in stukken hakken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Joost

@15: Ah nee, gaan we weer. Ik stel voor dat je #16 leest, en als je nog vragen hebt, die hieronder stelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Reedtje

@12 en 16

Wat een tenenkrommende belerende peuterspeelzaal voorbeeldje zeg. rrrrrrr, krijg er de rillingen van.
Blijkbaar denken jullie met 3 jarigen de discussieren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Joost

@20: Blijkbaar is het nodig. Of kom eens met argumenten.

 • Vorige discussie