Vergeet biobrandstof: stop met kappen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

met een palm in je pijp...Ongeveer twee jaar geleden kwam in de media de discussie over biobrandstoffen opgang. Opgestookt door een Europese richtlijn die stelt dat in 2010 aan de pomp 5,75 procent biobrandstof moet worden bijgemengd gingen overheid en bedrijven op zoek naar geschikte biomassa. Allemaal om die vermaledijde CO2-stijging af te remmen. Natuurorganisaties verzetten zich hevig want de aanleg van suikerriet- en palmolieplantages zou wel eens ten koste kunnen gaan van kostbare (tropische) bossen en wetlands. Maar ook ontwikkelingsorganisaties zetten hun vraagtekens bij de wenselijkheid van grote monoculturen die lokale bevolking en kleine boeren zullen verdringen en een opdrijvend effect hebben op de voedselprijzen. Als reactie hierop / of desondanks ontwikkelde de Nederlandse overheid criteria voor de import van duurzame biomassa [pdf]. Tegelijkertijd werd hier meerdere malen door geëngageerde burgerdeskundigen in de vorm van reaguurders eindeloos gerekend aan en gediscuzeurt over de mogelijk- en onmogelijkheden van biobrandstoffen.

Opbrengst per hectare, netto winst of verlies CO2 uitstoot, aantal joule per liter… STOP!! Het is allemaal niet meer nodig:

Medewerkers van de natuurorganisatie World Land Trust en de University of Leeds hebben berekend dat het terugdringen van houtkap en extra bos bijplanten veel meer CO2-besparing oplevert dan bossen omzetten in energie-akkers. It sounds counterintuitive, but burning oil and planting forests to compensate is more environmentally friendly than burning biofuel. (NewScientist). Het gaat allemaal om de CO2 die vrijkomt bij de kap van een bos, zeker bij ontginning van de Indonesische veenbossen zijn deze emmissies aanzienlijk. Ontbossing is na elektriciteitsproductie tweede in de lijst sectoren die het meeste CO2 produceren. In december zal er op een VN-klimaattop op Bali worden gesproken over het opnemen van avoided deforestation in een post-Kyoto verdrag als instrument om CO2-uitstoot terug te dringen. Het bovengenoemd onderzoek is een goede duw in die richting.

Reacties (8)

#1 Carlos

Het is natuurlijk wel zo dat in sommige gevallen energie uit biomassa best regionaal duurzaam kan worden toegepast, zeker ook ivm die verdomde peakoil.

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

@1: Ik denk dat bio-energie ook eerder in het kader van peak-energie van belang is dan van CO2. Die CO2 wordt alleen door handige zakenjongens misbruikt om makkelijker geld los te krijgen en toestemming om te onbossen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Kroshka

Gewone olie verbranden en bossen aanplanten. Klinkt leuk, maar wat als de gewone olie op is, of onbetaalbaar wordt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Kristian

Het is een beetje appels met peren vergelijken: de eenmalige ‘uitstoot’ van boskap en de eeuwige winst van de biobrandstof. Gelukkig kijkt de NewScientist er ook zo tegenaan:

Righelato and Dominick Spracklen of the University of Leeds, UK, calculated how long it would take to compensate for those initial emissions by burning biofuel instead of gasoline. The answer is between 50 and 100 years. “We cannot afford that, in terms of climate change,” says Righelato.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 London Calling

“avoided deforestation”. Hoe werkt dat dan in de praktijk? Zoiets als: “kom, we gaan dit bos kappen. Oh nee, toch maar niet. Hupsakee, weer een hoop CO2 uitstoot gecompenseerd”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 HansR

Ha, aardig logje met tenminste weer eens een andere manier om tegen de totale energie consumptie aan te kijken. Energie beschikbaar stellen voor de consument kost ook energie, nieuw voor velen blijkbaar. Het gaat om de totale energiesom (en dus ook de totale CO2som). Maar dat schijnt lastig te zijn.

Gewoon de totale kraan dicht draaien.
Dat helpt echt.

(was het advies van mijn CV installateur toen ik 30 jaar geleden wat al te vooruitstrevend bleek in bezuinigings – dwz. energiebesparings – voorstellen :))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Oersoep

Men schijnt te vergeten dat biodiesel (theoretisch) gemaakt kan worden van alle koolwaterstoffen.

Ik weet niet hoe duur die technieken zijn, maar ik lees hier al over “houtgas”:
http://www.energie.nl/dossier/duurzaam2006.pdf

Daarnaast kunnen we in de toekomst vast ook wel iets met het kraken van plastics en papier verwachten. (geen zuurstof, alleen waterstof en een katalysatortje erbij en verhitten maar ?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 zmc

“It sounds counterintuitive, but burning oil and planting forests to compensate is more environmentally friendly than burning biofuel. (NewScientist).”

Volgens mij klinkt dat alleen counter-intuitief voor mensen die nog nooit een boom hebben gezien en mensen die denken dat bomen gemaakt zijn van chocolade-ijs.

@Bismarck, #2: Ik zie niet in waarom biodiesel (met de huidige technologie) in het kader van Peak Oil een goed idee is. Biodieselproductie is sterk afhankelijk van pesticiden, kunstmest, landbouwvoertuigen en duur transport. Bovendien verarmt het de grond gigantisch en is enorm veel water nodig. En dan krijg je er marginaal meer olie uit dan je erin stopt. Je kunt beter die akkers vol zetten met zonnepanelen of andere – goedkopere – zonne-technologie; dat levert al gauw 10-20x zoveel energie op als dezelfde akker vol met biodiesel. En dan reken ik niet eens mee dat een verbrandingsmotor maar zo’n 25% van de energie-efficientie heeft van een elektromotor. Bovendien is elektriciteit veel eenvoudiger te transporteren.

Als we dat doen, kunnen we een gas-centrale uitzetten en LPG in onze auto kiepen (en langzaam overgaan op elektrische autos want die zijn 4-5x zo energie-efficient als verbrandingsmotoren). Veel goedkoper, veel makkelijker, veel beter voor het milieu en veel beter voor de voedselprijzen (want die zonnepanelen zet je natuurlijk op je dak, niet in een akker;)). Bijkomend voordeel is dat je dan geen berekeningen van hongerdoden per gereden kilometer hoeft te maken. Maar daar is het waarschijnlijk al te laat voor. Biodiesel is een farce en biodiesel-subsidies en bijmengplichten zijn een misdaad tegen de mensheid.

…maar misschien mis ik iets…

 • Vorige discussie