‘Verandering in de politieke mores en omgangsvormen’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (1)

#1 ALO

Dat houdt in dat de beruchte ‘kloof’ tussen burgers en politiek, die populisten uit alle macht willen dichten, een onmisbare functie vervult in elke vertegenwoordigende democratie. De volkseenheid is inderdaad een gevaarlijke mythe. De democratie vertoont een heilzame ‘breuk’ die niet moet worden gelijmd maar juist moet worden opengehouden. Haar motorische energie komt juist voort uit de wisselwerking (‘over de kloof’) tussen de politieke professionals en hun achterban. Het wezen van de politieke vertegenwoordiging is niet dat de vertegenwoordiger zoveel mogelijk probeert te lijken op zijn of haar kiezers; integendeel, representatie veronderstelt juist afstand en functioneel verschil, zodat kiezers en gekozenen in een vruchtbare spanning en wisselwerking met elkaar kunnen treden.

Dick Pels verwoordt hier mijn mening over de kloof. En natuurlijk veel mooier dan dat ik dat zou kunnen doen. Volgens mij is de kloof een niet te weerleggen sociologisch verschijnsel. Burgers besteden het besturen van het land uit aan deskundigen die proberen in de complexe materie goede keuzes te maken. Wat ze overigens vaker niet dan wel lukt. Als er geen kloof zou zijn, zouden burgers ook direct verantwoordelijk voor de keuzes worden. Nu kunnen ze zich er van af maken door te wijzen op de mensen in Den Haag die van alles fout doen.