Uitspraak Hofstadgroep klap vrije meningsuiting?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Onze rechtsstaat straft achteraf, nooit vooraf. Tot noch toe was dat principe de basis voor elke vrijspraak van een terreurverdachte. Nu niet meer. De rechter heeft bepaald dat de leden van de Hofstadgroep wel degelijk onderdeel waren van een terroristische organisatie. Nu geloof ik best dat de leden van de Hofstadgroep een terroristische groepering vormden met als doel de Nederlandse samenleving te ontwrichten. Maar aspecten van het vonnis doen mij de rillingen over de rug lopen.

Volgens de rechter is het voor een individueel persoon geoorloofd om radicale opvattingen te hebben. Maar zodra deze mensen zich als een groep organiseren die aanzet tot haat en bedreigt, dan zijn ze lid van een terroristische organisatie.
Tot zover kan ik het volgen. Het is wel wat breed geformuleerd, maar goed. Maar daarachter hoort nog het volgende: “ook als het plegen van terreurdaden niet het directe doel is”.

Dit vind ik eng. Het geeft de staat de mogelijkheid iedere groep mensen die dingen zegt met het doel het huidige staatsbestel onderuit te halen (De SP, het Republikeins Genootschap?) op basis van deze jurisprudentie aan te vallen. Want wie bepaalt wat haat zaaien en bedreigen zijn?

Theoretisch zouden de schrijvers van dit weblog, die politiek gezien vaak lijnrecht tegenover het kabinetsbeleid staan en soms radicale dingen schrijven op basis van deze uitspraak ook opgepakt kunnen worden.

Oké, vergezocht. Het zal zo’n vaart niet lopen. Ik moet zeggen dat het goed is dat justitie nu de mogelijkheid heeft groeperingen zoals de Hofstad groep aan te pakken. Aan de rij beschamende vrijspraken is nu een eind gekomen. Maar de vrijheid van meningsuiting heeft hierdoor wel een klap gekregen.
Ik hoop alleen dat we er later geen spijt van zullen krijgen.

Reacties (2)

#1 Astrid Essed

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben het in zoverre zeker eens met uw reactie, dat mi de tegen de leden van de zogenoemde Hofstadgroep uitgesproken vonnissen getuigen van een schending van de vrijheid van meningsuiting

Eveneens ben ik van mening, dat betreffende de vonnistoewijzing sprake is van rechtsongelijkheid tav andere strafzaken.

Ik ben van mening, dat het voor u wellicht interessant is van mijn hierover naar een aantal krantenredacties toegestuurde ingezonden stuk.

Eveneens zal ik u aansluitend mijn recentelijk aan een aantal krantenredacties toegezonden stuk tav het door de ministers Bot en Zalm aan de Hofstadveroordeelden opgelegde bank en verzekeringsverbod doen toekomen

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

Bij dezen mijn ingezonden stuk tav de Hofstadvonnissen:

Ingezonden stuk

Geachte Redactie,

Ik heb met verontrusting kennisgenomen van de in het Hofstadproces
gedane rechtbankuitspraken, zowel betreffende de aantoonbaar gepleegde
misdrijven als tav de verspreiding van haatzaaiende geschriften en
lidmaatschap van een terroristische organisatie.
Hoewel het evident is, dat het gooien van een handgranaat door Jason W
en het medeplegerschap van Ismail A, alsmede het bezit van een
vuurwapendoor Noureddhine El F, ernstige strafbare feiten zijn, acht ik
de veroordeling tot respectievelijk 15, 13 en 5 jaar gevangenisstraf
buitenproportioneel en getuigend van rechtsongelijkheid tav
veroordelingen voor daadwerkelijk gepleegde moorden.
Zo is recentelijk een 37 jarige man veroordeeld tot 9 jaar cel vanwege
de moord op een shoarma-bezorger en is de dader van de moord op de 10
jarige Nienke veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar.

Cruciaal echter acht ik het feit, dat er volgens het rechtbankvonnis
geen sprake is van enige planning of voornemen tot terroristische
aanslagen
Ook is het terroristische karakter van deze organisatie
door de rechtbank mi slechts gebaseerd op onvolledige chatsessies,
gedeeltelijk afgeluisterde telefoongesprekken, een diversiteit aan
politiek-religieuze geschriften, videoopnames en omstreden
getuigenverklaringen
Nog afgezien daarvan echter acht ik veroordeling tot gevangenisstraf
vanwege de verspreiding van geschriften in strijd met de vrijheid van
meningsuiting, die mi slechts beperkt kan worden door een boete of
verspreidingsverbod.

Ik acht het derhalve een breuk met de principes van de Nederlandse
rechtsstaat, verdachten niet te veroordelen op grond van strafbare
handelingen, maar vanwege een door hen gekoesterd al dan niet
verwerpelijk gedachtegoed

Astrid Essed

  • Volgende discussie
#2 Joost

Onze afdeling internationaal recht :-) heeft deze move al doorgesproken en legitiem verklaard. Helaas pindakaas.

http://www.geencommentaar.nl/index.php/2006/04/20/hofstad_groep_leden_zonder_geld_en_zond

  • Vorige discussie