Tweespalt | Geweld

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Volkskrant, 09-04-09 GeenStijl, 09-04-09
Al jaren is de criminaliteit aan het dalen. In de afgelopen jaren, zo blijkt uit de door het ministerie van Justitie uitgegeven veiligheidsmonitor, is bijvoorbeeld de geweldscriminaliteit met 20 procent gedaald. Tussen 2002 en 2007 nam het aantal vernielingen, geweldsmisdrijven en verkeersmisdrijven toe met respectievelijk 13, 18 en 11 procent.

 
Wie heeft er nu gelijk? Geen van beide helemaal. Marcel van Dam (Volkskrant) geeft terecht aan dat de laatste jaren (2005-2008) de geweldscriminaliteit daalt. Alleen waar die 20 procent vandaan komt is me een raadsel. Kijkt u zelf maar naar tabel 5.
GeenStijl heeft ook gelijk, maar kijkt slechts tot 2007. Vergelijkbare getallen voor 2008 zijn er nog niet. Maar als je dit overzicht van hetzelfde CBS ziet, neemt het toch in 2008 weer af.
Waarom wijken de reeksen van elkaar af? Omdat er andere methoden gebruikt worden. Daarom is wellicht dit onderzoek interessant (zie tabellen a.1 en a.2). Daarin staat dat geweldscriminaliteit tussen 2002 en 2008 met 25% gedaald is. En nu bijna net zo laag is als in 1980.
Conclusie? Er is geen conclusie. Wel benieuwd met welke cijfers over 2008 het CBS in juli komt.

Reacties (88)

#1 klaplong

Kijk daar is dat echte Sargasso geluid.

 • Volgende discussie
#2 christinA eijkhout

Het is eigenlijk “logisch” dat elke peiling wordt toegeschreven naar het doel dat men beoogt.
Het halfvolle/half lege glas bier.
Bij zulke en andere artikelen kun je je het best eerst afvragen met welk doel ze zijn geschreven en daarna pas reageren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 dick

Bedankt Steeph, snel en duidelijk stuk. Puur op feiten gebasseerd. Het wordt gelijk in de discussie betrokken op VK/Opinie. http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/3127/Geweld_neemt_niet_toe
De Stijllozen doen of hun neus bloedt, want die lezen niet graag dat ze geen van beide helemaal gelijk hebben.

Het gaat om de feiten niet om het gelijk hebben, lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 seven

Geweldsmisdrijven, dat wat er echt toe doet, ja dat stijgt gewoon door.

per 100 000 inwoners van 12-79 jaar
Geweldsmisdrijven totaal
1999 675
2000 706
2001 775
2002 793
2003 804
2004 827
2005 829
2006 817
2007 835
In handige grafiek http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70871NED&D1=9&D2=2&D3=a&HDR=T&STB=G1,G2&VW=G

Wat de cijfers echt zeggen is de vraag, omdat steeds minder mensen aangifte doen en de feitelijke toename van deze cijfers nog groter is.

Slechts 28 procent aangifte

In 2008 was een kwart van de Nederlandse inwoners slachtoffer van een delict. Gemiddeld wordt slechts 28 procent van de delicten aangegeven bij de politie. (…) Dit blijkt uit enquêtegegevens over aangiftegedrag.
De bereidheid tot aangifte hangt sterk af van het soort delict. Zo geven slachtoffers van autodiefstal dit bijna altijd aan: 91 procent. Ook vermogensdelicten als inbraak, diefstal uit auto en diefstal met geweld worden relatief vaak aangegeven. Bij geweldsdelicten ligt het aandeel gemiddeld lager http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2009/2008-2681-wm.htm

ps uitsplitsing per groep 18 tot 80 per jaar..elk jaar opnieuw..
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71147ned&D1=0&D2=1,3-4,9,15,17,37-38,55-56,60&D3=4&D4=1-2&D5=l&HDR=G4,G3,G1,G2&STB=T&CHARTTYPE=1&VW=G
De tabel laat voor verschillende bevolkingsgroepen zien welk percentage van die bevolkingsgroep in EEN JAAR werd verdacht van het plegen van een misdrijf.
12 tot 80 jaar totaal man en vrouw in 2006

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 christinA eijkhout

@seven
Alleen geweldscijfers kunnen niks zeggen als er geen andere relevante cijfers zijn. Bijvoorbeeld bevolkingstoename enzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 seven

@chrisinA eijkhout,
Het wordt gemeten per 100.000 inwoners. Dus een gewogen percentage. Of de bevolking groeit of daalt dat heeft op de cijfers geen invloed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 seven

@dick
De volkskrantfans doen alsof hun neus bloed bedoel je ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 richard

marcel van dam is sosjalist. Die liegen nogal makkelijk.

dat is gewoon in die kringen.

en als je er toch iets van durft te zeggen, dan ben je een ‘minderwaardig mens’. marcel is een ubermens. hij weet dat beter dan gewone mensen.

zo gaat dat bij de sosjalistiese mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Steeph

@seven waar staat dat de aangiftebereidheid de laatste jaren daalt? Hij is/was laag, dat is bekend. Maar ik ken geen recente cijfers.
Verder heeft het weinig zin om de cijfers te herhalen waar ik ook naar verwijs. De discussie is nu juist over verschillende meetmethoden en periodes.
Dus kijk vooral ook op de andere linkjes die ik geef en vertel mij welke het meest waar is.

@richard: zucht, je bent weer een streepje gedaald in achting. Heb je nog wat inhoudelijks te zeggen op dit stuk? Of hou je het bij je primitieve rechtse reflexen (if you don’t have arguments, call them dangerous far left lonies)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Sytz

Conclusie: van Dam liegt zoals we van hem gewend zijn, roze shockblog shockeert door de waarheid te spreken?

Wat is precies het verschil tussen geweldsmisdrijven en geweldscriminaliteit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 prometeus

@Steeph Welke tabel 5: de nummering start opnieuw elk hoofdstuk.

@seven: waarom wordt er relatief minder aangifte van geweldsdelicten gedaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 seven

@Steeph
Ik heb erover nagedacht, de cijfers naar slachtofferschap die jij linkt, gaan over slachtoffers. Niet over het aantal geweldsmisdrijven. Iemand kan meerdere keren slachtoffer worden en dit getal kan oplopen, vandaar dat de cijfers uiteen kunnen lopen.
Ergo een iets kleinere groep is steeds vaker slachtoffer van criminaliteit. Zovaak dat het totaal aantal geweldmisdrijven stijgt.

Ps de cijfers over aangiftebereidheid gaan over 2005 – 2008
@prometeus Bang voor wraak als de dader na een paar uur weer buiten het politiebureau staan of na een paar weken uit de gevangenis komen en in het dossier kunnen nalezen dat ze zijn veroordeeld door jouw aangifte, compleet met jouw naam adres een woonplaats?
Er is onderzoek naar gedaan.. maar dat is niet direct in te zien http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1287932/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Karel

De misdaad is in de afgelopen decennia letterlijk geëxplodeerd. Sinds 1960 is de criminaliteit in absolute zin toegenomen met 1000% (!). Per hoofd van de bevolking is de criminaliteit sinds 1960 nog altijd verzesvoudigd. Dus zelfs als van Dams 20% kloppen, dan nog is het slechts gerommel in de marge. Mensen als van Dam (en Steeph hier op Sargasso ook) focussen de discussie graag op het laatste decennium, maar negeren het hoge absolute niveau waarop we na 50 jaar zijn aanbeland. Juist over dat hoge niveau zouden we het moeten hebben, niet of het per jaar nu 10% toe of afneemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Steeph

@prometeus Onder de kop Tabellen van de inhoudsopgave, de vijfde (blz 57)

@seven: Zoveel mensen zullen er toch niet zijn die meerdere malen slachtoffer worden (significant gezien)?

Had de link met de aangiftebereidheid gemist. Overigens geeft die aan dat de bereidheid over de breedte stijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Steeph

@Karel: Mijn laatste link gaat over 29 jaar. En geeft aan dat na een piek we de laatste jaren (sinds 2002) een gestage afname hebben. Je kan dan roepen dat alles nog steeds te hoog is, of kijken hoe die trend van verdere verlaging versterkt kan worden.

Verder wil ik juist niet in absoluten en conclusies spreken. Maar ik zoek wel graag naar de juiste informatie.

Kan jij cijfers produceren over de misdaad (mn geweld) sinds 1960? Om je beweringen te staven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Steeph

@Karel En waarom wijs je wel met de vinger naar ons, maar niet naar Geenstijl? Die werken ook maar met cijfers van 5 jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 zmc

Cijfers cijfers blablabla. Het zegt me niks. Mijn onderbuik zegt me wel wat, die zegt dat de aard van de geweldsmisdrijven lijkt te veranderen. Voerden vroeger zaken als hooligans, uitgaansgeweld, dronken gekken, ordinaire vechtpartijen enzo de boventoon, tegenwoordig gaat het vooral om berekenende respectloze overvallers, bedreigde hulpverleners en mishandeld openbaar vervoerspersoneel. Het geweld van vroeger was eenvoudig te ontwijken, het geweld van vandaag de dag richt zich op volstrekt willekeurige onschuldige slachtoffers. Het geweld van vroeger kenmerkt zich door domheid, het geweld van tegenwoordig kenmerkt zich door een gebrek aan respect.

Dat is waar dit om gaat, niet om die paar procenten verschil; de geweldscijfers worden ongetwijfeld sterk beinvloed door de aard van dat geweld. Die paar procenten verschil zeggen daarom volgens mij niets; voor hetzelfde geld is de geweldscriminaliteit in procenten daadwerkelijk gedaald, maar is de aard van dat geweld dusdanig veranderd dat er veel vaker aangifte wordt gedaan.

Statistieken… op 1 hoop gooien van alle “geweldsdelicten… pfff tssk! Prutswerk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 dick

@ 7, als jij dezelfde persoon bent die op het Marcel van Dam-topic post én een stijlloze is, had je kunnen zien dat bij VK gelijk gereageerd werd. Deze Steeph-vergelijking wordt gelijk in de discussie betrokken op VK/Opinie. De Stijllozen doen of hun neus bloedt. Waar ze normaal nog wel eens de topic aanpassen met een update. Ook het reagluurdersvolk is blijkbaar te lui en/of te arrogant om te reageren op teksten buiten hun box. Terwijl daar behoorlijk meer reacties op staan.

Lekker belangrijk dat “gelijk hebben”, maar hierboven staat dit toch echt…. Wie heeft er nu gelijk? Geen van beide helemaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 christinA eijkhout

Iemand kan ook de hemel op z’n hoofd krijgen en blauw worden.
Ik kan nergens iets om je stelling te staven terugvinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Karel

@Steeph

Uit: Trouw, 12 januari 2002. (Kan geen directe link vinden.)

“In de afgelopen veertig jaar is misdaad in Nederland uitgegroeid tot een probleem van enorme omvang. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven steeg met 1000%, van 132.000 in 1960 tot 1,3 miljoen in 1999. Het aantal geregistreerde misdrijven per 100.000 inwoners tussen 12 en 79 jaar steeg van 1500 in 1960 naar net onder de 10.000 in 1999. Het werkelijk aantal in 2000 gepleegde misdrijven wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek overigens geschat op 4,8 miljoen.”

“Van de geschatte 4,8 miljoen in 2000 gepleegde misdrijven eindigde slechts een kleine drie procent in een veroordeling.”
——————————————

Mijn punt is nu juist dat de discussie over een 10% afname of toename ontzettend afleidt van het grotere plaatje. Je hoort in de media namelijk nooit meer over die verzesvoudiging per capita die tot stand kwam in nauwelijks 5 decennia. Wel horen we geregeld dat ” de misdaad voor het derde opeenvolgende jaar is afgenomen”. Zal wel kloppen, maar dat doet niets af aan het krankzinnig hoge niveau dat het over zo’n korte periode bereikt heeft. Je geeft mensen ten onrechte de indruk dat het absolute niveau wel meevalt, of dat het in ieder geval minder is geworden. Strict genomen klopt dat laatste, maar in wezen is een eventuele afname marginaal, gegeven het niveau waarvan we vertrokken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 seven

“De in dit rapport weergegeven opvattingen zijn die van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met het beleid van het Centraal Bureau voor de Statistiek” pagina 2 van de laatste link .politieenwetenschap, van dit artikel.

Daarom ga ik het liefst af op CBS Statline, daar kan je zelf je grafiekjes bakken en deze cijfers zijn vaak de bron van de onderzoeker die er daan interpretaties aan geeft en het uiteindelijke rapport door bepaalde cijfers eruit te halen.

De conclusies van beide websites zijn te achterhalen, echter Marcel van Dam verwart criminaliteit met geweld. Een fietsendiefstal is ook criminaliteit maar geen geweld. Geweld een onderdeel van de criminaliteit.
Alle cijfers op een rij en de bovenste 3 tabellen laten zien dat het afgelopen decennium de totale criminaliteit welliswaar daalde, maar het geweld toenam. Als je een en ander een weging zou geven zou je geweldsmisdrijven x maal zwaarder moeten wegen dan een fietsendiefstal en dan zou zo soort gewogen indicatie denk ik ook stijgen.

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70871NED&D1=9&D2=a&D3=a&HD=080717-1628&HDR=T&STB=G1,G2

@Steeph, tuurlijk zijn er mensen die veel vaker dan eenmaal per jaar slachtoffer zijn van geweld. Net zo goed als er mensen zijn die nooit slachtoffer zijn van geweld. DIe wonen denk ik op een landgoed te putten, in een villa ver weg van het steden en woningbeleid waar ze zelf ooit verandwoordelijk voor waren ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 seven

Erratum
..die er dan zijn interpretaties..rapport kleurt..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 larie

Linken naar Geenstijl lijkt me niet bevordelijk. Als Geenstijl linkt naar Sargasso gaat het lang niet goed vanwege.. Zelf heb ik een tijd geleden de redactie van Geenstijl verzocht niet meer te linken naar Sargasso, met succes blijkt. Dan lijkt het me fair dat ook hier niet te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 seven

@dick 18
Ik heb verzocht in de comments van GS om een update, gezien? Wel een update die het verhaal nog wat overtuigender maakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 dick

Oh 23, ik was niet op de hoogte van die afspraak. Maar heb dat clubje ook niet gelinkt, zal er aan denken.

@ 24, zag in de snelheid alleen je naam staan. Mooi dat jij er dan tenminste nog achteraan zit om e.e.a. te nuanceren.
Het lijkt me belangrijk dat het over de juiste cijfers gaat.
Er wordt dagelijks al zoveel puur op beeldvorming gepost en elkaar opgefokt. Op GS was Marcel natuurlijk voornamelijk het thema.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 seven
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 christinA eijkhout

Dat het geweld toegenomen is kan men ook uit de cijfers zien, mij gaat het erom dat iedereen exclusief naar zijn kant van het politieke spectrum kijkend, daaruit conclusies probeert te trekken.
Dat geldt voor GS en voor Van Dam. En daardoor vertellen beiden geen kloppend verhaal.
En al naar iemands gevoel van de dag wordt de een of de ander meer geloofd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 seven

@christinA eijkhout 27;
GS zit deze keer niet zo verkeerd met zijn analyse. De kop van het artikel van van Dam in de volkskrant is:
“Geweld neemt niet toe”
en om dit te ondersteunen gooit hij met cijfers die niet bestaan zoals 20 procent daling en mixed criminaliteit met geweld. Daarbij geeft hij zijn analyse een wetenschappelijk stempel door te melden dat hij van huis uit onderzoeker is, kuch..gaat u rustig slapen en stem de volgende keer voor de pvda walmt ervan af. En hij praat het oude verhaal na dat de beleving van criminaliteit door de media komt niet door de feiten. Hijzelf kijkt naar de verkeerde cijfers en trekt daaruit de verkeerde conclusie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 richard

Steeph,

> @richard: zucht, je bent weer een streepje gedaald in achting.

Ik ben vereerd dat je bijhoudt hoeveel achting ik zo per dag bij jouw oproep. Ook vind ik het een verrassing dat je moet zuchten als je over en met mij spreekt. Ik wist niet dat jij d’r zo eentje was, maar goed: ik heb daar geen mening over. Het is immers jou leven.

Anyhow: Iedereen die mvd serieus neemt, terwijl hij toch duidelijk heeft laten zien hoe hij denkt over andersdenkenden, zegt meer over jou dan over mij. de term ‘minderwaardig mens’ is immers een letterlijke quote. iets wat jij wel weet, dom ben je immers ook weer niet, maar opeens spontaan vergeten bent. daarmee karakteriseer je hoe jij objectiviteit in de praktijk ziet en tot hoever je wilt gaan om je maakbaarheids idioterie maar te blijven zingen.

alleen mensen zoals jij gaan nog eens nadenken over wat mvd zegt. gewone mensen praten niet meer over dit soort mensen. die zouden we liever vergeten, omdat we ons schamen dat deze zuiger ooit een respectabel burger werd geacht te zijn.

of ben ik nou ook een untermensch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 seven

@richard
Hij zei zelfs “buitengewoon minderwaardig mens” http://www.youtube.com/watch?v=tMxS_xSKujU aan het eind, maar eigenlijk is de hele discussie goed om weer eens te zien. Op elk punt had zo kan je achteraf stellen, Pim gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 richard

seven,

het gaat niet over gelijk of ongelijk.

het gaat er over dat je zo over je medeburger denkt.

dat het in z’n botte kop op komt.

dan ben je toch echt zereneus van de pot gerukt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 christinA eijkhout

@seven
Waarom herhaal je wat ik zeg, maar dan in andere woorden?
Beiden zijn beboterd, de een wat langer dan de ander.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 mescaline

Ik ben het eens met alle sceptici.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 mescaline

hee richard. en, al een kluppie ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 seven

@christinA eijkhout 32;
Ik herhaal niet wat je zegt, het verhaal van Brusselmans op GS klopt en verwijst naar de juiste cijfers. Onderaan zijn cbs link vind je zelfs de complete tabel. Op de volkskrant is geeneen link naar cijfers te vinden, je moet maar voor zoete koek aannemen dat wat Marcel “buitengewoon minderwaardig mens” van Dam beweert ook klopt. En wat blijkt het GS verhaal klopt wel, en het Volkskrantverhaal van van Dam niet. Toch vreemd als je de redacties van die 2 met elkaar vergelijkt, niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 richard

mescaline,

ik begrijp het niet (*) wat bedoel je?

(*) komt door mijn bekrompen rechts brein, heb ik horen zeggen ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 seven

ps 32 Terwijl jouw bewering was “En daardoor vertellen beiden geen kloppend verhaal.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Karsa Orlong

Fortuyn was in elk geval 100 keer welbespraakter en scherper dan Weird Gilders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 richard

KO

en dus? wat moet ik met deze informatie?

of is dit weer een voorbeeld van de Gulle Linkse Humor? in dat geval: zorrie, de benepen rechtse untermensch in mij speelt mij parten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Karsa Orlong

De daling van 25% in geweldsdelicten in die derde bron volgens Steeph in a.1 en a.2 is in zoverre misleidend dat figuur 2.7 laat zien dat dit uiteenvalt in bedreiging en mishandeling. Bedreiging daalt sterk maar mishandeling blijft gelijk / stijgt.

Dus … dat verklaart het verschil wellicht en geeft het voordel van de twijfel weer terug aan CBS (als je bedreigingen niet zou meetellen voor geweldsdelicten). Kan een pipo van het CBS hier niet op reageren? want er hangen hier toch genoeg pseudo-beta’s rond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 seven

@richard, links doet erg zijn best om hun eigen achterban, de werkeloze uitkeringtrekkende aso, als rechts neer te zetten. Ze zijn uiteindelijk zelf in die leugen gaan geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 christinA eijkhout

@seven
Jij vindt het GS verhaal kloppen omdat van Dam bashen leuker is of net omgekeerd?
Ik zeg dat beiden een niet geheel kloppend verhaal, passend in hun straatje gecreëerd hebben aan de hand van de cijfers.
Volgens mij moet het zijn:
Ja, in bepaalde sektoren neemt geweld toe en ja, media weten niet echt feiten te brengen zoals ze voorvallen.
En helaas, de schuldigen zijn wij, de maatschappij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Karsa Orlong

@richard#39

A) Ik ben niet links.
B) In het verleden wanneer ik al eens een post van jou verdedigde werd ik tot mijn grote verbazing door jou aangevallen.
C) Nu misconstrueer je me weer. Dat kan zijn omdat je het express doet (=trol) of je bent misschien minder pienter dan ik dacht …

De genuanceerde uitleg:
Ik heb dus het youtube linkje van seven op de achtergrond geluisterd en ik was onder de indruk van hoe Fortuyn hierin het woord voerde. En dan denk ik aan Weird Gilders en dan vind ik het jammer dat NL het daarmee moet doen qua dit thema.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 mescaline

@41 seven, wrong mix. je bent niet in de know over richards recente draadje. Zo mag ik het toch wel noemen richard ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 seven

@christinA eijkhout 42
Los van de toon heeft van Dam zijn analyse over geweld op de verkeerde tabel ( de totalen slachtoffer criminaliteit ) gebaseerd. En daaruit de Een slachtoffer van een fietsendiefstal is nog geen slachtoffer van geweld. Daar is het GS artikel uit ontstaan. Dat Marcel van Dam een interessant figuur is omdat hij bijna alles wat regentesk PvdA en politiek correct liegen is, vertegenwoordigd in een persoon.
Heb je zelf het artikel op GS gelezen en de cijfers goed bekeken? Hier op Sargasso in comment 4 staan ze uitgetyped.
PS en ik vind dit verhaal alleen kloppen omdat ik het zelf zie in de cijfers, niet omdat GS dat vindt. GS zal vast net als een ieder fouten maken, maar in dit geval zitten ze imho goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 seven

Erratum weglaten deel tweede regel En daarui de….
vijfde regel: in een persoon is, is mooi meegenomen…

@44 mescaline Kom dan door met dat recnte draadje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 seven

Dat de Volkskrant en Marcel van Dam schrijven dat het zo goed gaat komt natuurlijk doordat de PvdA dit keer in de regering zit.
De stichting democratie en media, een stichting louter bestuurt door PvdA-ers http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel21/kn2132d.htm hadden tot voorkort meer dan 90 procent van de aandelen in PCM (uitgever van Parool, NRC , Trouw, Volkskrant) Daarna zijn mensen vanuit deze stichting tot belangrijkste commissaris, nml H. Caspar Broeksma van PCM benoemd en oude mensen die zich daartegen verzette uit het bestuur gegooit.

De Stichting Democratie en Media.
Els H. Swaab, voorzitter (PvdA, ook betrokken bij de subsidies voor de Publieke omroep en raad voor cultuur)
H. Caspar Broeksma, penningmeester PvdA
Aad N. Stoop, secretaris PvdA
Ruud A. Koole PvdA
Marjan Sax PvdA
Jan Willem Sieburgh PvdA http://www.stdem.org

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 christinA eijkhout

Ja, ik heb alles gelezen, volg je helemaal in wat je zegt, maar ben het niet met je eens.
Dat kan.Ieder het zijne.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 mescaline

@46 seven, ik had in #41 het gevoel dat je richard bijstond tegen de beschuldiging van rechtse untermensch, onderwijl herhalend je PvdA/MvD thema.

Ik geef richards draad niet, dat moet richard maar doen als hij dat wil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 larie

Soort van geweld hier op web huppeldepup.

Heimwee..naar 7 of 9.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 seven

@mescaline 49
Ik gebruikte het woord werkeloze aso ter vervanging van het woord tokkie, omdat ik de mensen die dezelfde achternaam hebben niet dat stigma wil geven.
Het is niet mijn bedoeling om alle werkelozen als aso’s af te schilderen, dat is onjuist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Kaj

Numero Uno: bepaalde typjes hebben ook hier altijd een grote bek. Welnu, u zijt allen lafbekken. Discussiëren? Fijn, maar doe dat dan eens onder vermelding van uw eigen naam, in plaats van een laf en ergerlijk pseudoniem. Die zijn namelijk heel erg 2003.

Dos: Er is altijd gezeik over statistieken. “Lies, damn lies, and statistics”, weet u wel?

Maar wat inderdaad opvalt, en hier heeft Steeph HONDERD PROCENT gelijk in, is dat het Geenstijl-achtige slijm dat hier komt eens te meer blijkt geeft van een fatsoensloze opvoeding door telkenmale, en stelselmatig, met ad hominem-aanvallen te komen als de informatie in een eerdere post niet in hun straatje past.

Luister, vrienden van Geert. Ik zeg het nog één keer, net als met de Republikeinen in de VS: jullie vormen de minderheid. Zelfs als Peroxideman 32 zetels zou halen, vertegenwoordigt hij nog steeds een kleine minderheid.

Weet dus dat een overgrote meerderheid van het Nederlandse volk het niet met Geert eens is. Niet jullie mening deelt. Dat je tante, je buurman, je nichtje en/of je oma het niet met je eens zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 seven

@mescaline Het eerste comment van richard 8 was scherp ja en slaat vooral op de kwestie Pim vs van Dam. Dat het daarna door Steeph 9 geclassificeerd werd als primitieve rechtse reflexen vind ik apart. Waarom is dat dan rechts, en de semantische koppeling met het woord primitief? Dat is ook niet het toonbeeld van onafhankelijkheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 seven

@Kaj 52 Samengevat is uw post “slijm’ een grote argumentum ad hominem.
ps de laatste 2 gs polls gezien, de meerderheid van GS stemt niet eens op Geert…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 mescaline

@seven Steeph heeft ook meegelezen in het draadje waar richard werd ontvouwd, incl. de woorden waar je het over hebt. Het was niet gek dat hij ze tot richard zelf richtte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 prometeus

@12 Ik verwachtte al zo’n soort antwoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 seven

@56 Je leest teveel op VK.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 zazkia

thumbs up @ christina,

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 seven

“Noot: Vermogensdelicten: (poging tot) inbraak, fietsdiefstal, autodiefstal, diefstal uit auto, zakkenrollerij met en zonder geweld, overige diefstal.” pagina 67
http://www.politieenwetenschap.nl/pdf/verklaringen_daling_criminaliteit_na_2002.pdf

Let op met en zonder geweld..
Dus een zwaar onderdeel van geweld valt in die statistiek onder vermogensdelict. Maar een geweldadige beroving is voornamelijk geweld, dus die statistieken zijn, expres? onjuist.

“Tabel A.1 en A.2. Voor methodebreuk gecorrigeerde reeksen slachtofferschap van criminaliteit, totaal aantal
Voor methodebreuk gecorrigeerde reeksen slachtofferschap van criminaliteit, aantal delicten per 100.000 inwoners”

Dus ook de laatste link van Steeph gaan dus uit van slachtofferschap en dat kan een absolute stijging van het aantal geweldsmisdrijven verbloemen zoals gemeld in comment 12.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 seven

@Steeph
PS Wat in de hierboven bij 59 genoemde rappoort wel onder geweld valt is alleen “Geweldsdelicten: seksuele delicten, mishandeling, bedreiging.”

Dus een beroving valt exclusief onder vermogensdelict.
*Wacht op update*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Steeph

@seven Uh, vermogensdelicten dalen ook…..
En verder denk ik niet dat het onderscheid tussen slachtofferschap en losse misdaden relevant is voor de statistiek. Tenzij de afgelopen twintig jaar de kans dat je als individu slachtoffer wordt van meer dan 5 geweldsmisdrijven significant gestegen is. Anders is het een gegeven dat door alle jaren heen aanwezig is (ja, een aantal mensen maken meerdere geweldsmisdrijven mee, maar dat was vorig jaar ook zo, en het jaar daarvoor, en het jaar daarvoor).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 seven

@61 Aals berovingen onder geweld zouden vallen zou het ook in dat rapport, de post geweldsslachtoffers stijgen.
Vermogensdelicten dalen overal, ook bij het CBS, diefstal van auto’s enz dat is ook begrijpelijk met al die dure alarminstallaties met gps tracers. En een fiets kopen de mensen bij de bouwmarkt voor een paar tientjes, dus dat daalt ook. Geweld stijgt. Of je moet werkelijk, net zoals de opstellers van dat laatste rapport vinden dat een geweldadige beroving een eufimistisch omschreven vermogensdelict is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 SalonSocialist

@seven 30,

“Op elk punt had zo kan je achteraf stellen, Pim gelijk”.

Discutabele stellingname in een meningendebat.
Dat blijkt namelijk niet uit het youtube filmpje, mijnsinziens. Echter, er is een duidelijk meningverschil wat betreft “de Islamisering en het gevaar voor de Nederlandse cultuur” tussen Marcel en Pim. Pim plaats het geheel in een context van “internationaal kader en voorwaarde scheppen van fundamentalistische bedreigingen.

Persoonlijk ben ik van mening dat het opnemen van grote groepen (ongeschoolde) personen zonder steun van overheidswege onherroepelijk leidt tot sociaal-maatschappelijke problemen.

Een deel van deze personen kan (en zal?) terugvallen op wereldopvattingen zoals zij deze kennen uit hun vader/moederland en in combinatie met andere factoren mogelijk een radicaal wereldbeeld kunnen gaan aanhangen.

Desondanks ben ik van mening dat een liberaal -sociaal democratie, zoals wij deze kennen in Nederland, louterend werkt op de ontwikkeling van een extreem radicaal (islamistisch) gedachtegoed.

Ik ben dan ook niet de mening toegedaan dat de Islam, in Nederland, een bedreiging is voor de Nederlandse cultuur. Ook niet anno 2009.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Martijn

@59: “Dus een zwaar onderdeel van geweld valt in die statistiek onder vermogensdelict.”

‘Zakkenrollerij met geweld’ zou ik nou niet bepaald “een zwaar onderdeel” noemen. Dat is een klein percentage.

@60: “Dus een beroving valt exclusief onder vermogensdelict.”

Nee, alleen berovingen waarbij geen sprake is van seksueel geweld, mishandeling of bedreiging. De enige berovingen met geweld die niet onder de geweldsdelicten vallen zijn die ‘zakkenrollerij met geweld’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Martijn

@47: Je weet toch dat Van Dam met ruzie bij de PvdA is weggegaan en is overgestapt naar de SP?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Martijn

En hoe het ook zij: zowel Van Dam als GeenStijl zouden moeten beseffen dat veranderingen in de orde van grootte van 15 – 20% van jaar op jaar zonder dat daar goede oorzaken voor te verzinnen zijn alles te maken hebben met variatie in de data en weinig met de eventuele onderliggende trend. Wat ze nu doen is net zoiets als op basis van één slechte zomer zeggen dat er geen klimaatverandering is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 seven

@65 Houdt hij zich dan aan de SP inkomensnorm en stort het overtollige deel in de SP partijkas? Nee hè. Ergo echte salon socialist, dus PvdA, ook al stemt hij misschien gratuit voor de SP.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 momo

http://www.extra-media.nl/nummer19/index.html?Niet%20spreken%20met%20de%20verslaggever.html
Ah ja. Maar ff tussen haakjes. Dat is toch het probleem eigenlijk? Nog steeds. Met of zonder onderzoek? En dat is dus precies dus ook waar de tweespalt eigenlijk over gaat? Niet over links of rechts maar over bestuurlijke arrogantie vs dagelijkse realiteit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 gbh

@seven, dat is bullshit en dat weet je, bij de sp wordt alleen geld van politieke functies gestort in ede partijkas

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 seven

@gbh De wisseling van partij is bij van Dam ingegeven door zijn eigen portemonnee, toen hij minister of staatsecretaris was of bestuurder van een omroep heeft hij nooit ook maar iets gedaan met het matigheidsthema voor bestuurders.

Even in herinnering brengen waarom hij ook al weer zijn lidmaatschap van de PvdA heeft opgezegd. Inderdaad om zijn eigen pensioen te beschermen..

“Van Dam zijn lidmaatschap van de PvdA op, nadat Wouter Bos had voorgesteld om de kosten van de vergrijzing deels te betalen door rijkere pensioengerechtigden te laten meebetalen aan de AOW.”

http://www.elsevier.nl/web/1076096/Nieuws/Politiek/Grijze-opstand-tegen-Wouter-Bos-in-PvdA.htm
en
http://www.elsevier.nl/web/10101792/Nieuws/Politiek/Van-Dam-SP-kan-plaats-PvdA-innemen.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Martijn

@67: Dat paranoïde wereldbeeld mag je er van mij op na houden, maar het heeft geen invloed op je betoog, want dat hing erop dat Marcel van Dam nú lid is van de PvdA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 dick

@ Martijn: Gaan we alle leden van alle partijen en bewegingen doorlichten? Toch niet demoniseren om in de taal van Pim’s tijd te komen?

Dan licht ik graag de SP door op hun BESTE lid: Huub Oosterhuis.

Mars is controversieel, was ook zo’n stukje maar hij heeft ook goede in ingrijpende dingen geschreven. Vind dat gekat over zijn pandje altijd zo slap en afgunstig. Zijn debat met Pim was goed alleen liet hij zich provoceren tot “onder de gordel-termen”, waar kale Pim nog net aan de onderkant van de gordel zelf bleef.

Mag ik Mars 2 na laatste (geloof ik) column over WO-II van harte bij de sceptici aanbevelen. Te vinden op http://www.volkskrant.nl/opinie Mars’ kopje aanklikken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 dick

Leuke afsluiter van deze onderzoeks-column?
https://sargasso.nl/archief/2009/04/10/quote-du-jour-hufters-helden/#comments

Zegt veel over de man. Net als een ander stuk van zijn hand gister op VK-Opinie als gastschrijver. Over subsidie’s. Een klein gaaaapje voor dat knaapje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Martijn

@72: Volgens mij misinterpreteer je me. seven beweerde dat Marcel van Dam onderdeel is van een PvdA-samenzwering die Nederland in zijn greep houdt. Ik wees hem er alleen op dat Van Dam openlijk gebrouilleerd is met de PvdA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 dick

Seven post op de stijllozen, VK en hier. Hoort volgens mij bij de stijllozen. Dat we dat even helder hebben. Heb je al gezien wat Notenkraker gisteravond postte op VK-Opinie?

Dan heb ik dat idd niet goed uitgelegd Martijn. Hier heb je gelijk in: Ik wees hem er alleen op dat Van Dam openlijk gebrouilleerd is met de PvdA.

Zo is het dan ook wel weer: SP is en Mars ook Oosterhuis maar ook Agnes en Sadet, sorry nog 1x linken:
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/3131/Overheid%2C_hou_handen_af_van_religie#reactiemarker
Zie dat de stijllozen nog even zijn blijven hangen. Integratie, Moslims, Ramadan (6 Opinies) zijn ernstig HOT op VK/Opinie. Zal zo nog ff de teletekst link plaatsen en dan is het mooi geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 dick

@ Notenkraker, hoe noem je dat luizige nummer op de VK/Opinie?

….. Wiljan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Hal Incandenza

Ja, zo heet ie. Een weinig doordacht sujet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 gbh

@seven, dat weet ik, van Dam kan net zo goed lid worden van de VVD, die opgeblazen kwal staat alleen voor zijn eigen ego

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 dick

@ 77, ken jij die gozer ergens van? Geen humor, saai, grijs, betweterig, echt een nummer. Maar dat je zijn naam weet, hij vraagt alleen maar normaal gesproken. En verteld nixxx, nou ja ik mag altijd wel graag tegen hem aan zeuren. Een echte CDA-er.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Hal Incandenza

@dick
Op het VKblog reageert hij altijd als wiljan45. Vandaar. En inderdaad religieus verblind.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Har

Graag zou ik, omwille van de discussie over publieke veiligheid, een verdere opsplitsing zien van de geweldsdelicten. Afrekeningen, ripdeals en ander geweld van crimineel versus crimineel staat nu immers opgeteld bij de gevallen van geweld jegens onschuldige burgers. Dat is geen maatstaf voor de veiligheid op straat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 dick

@ 80. Katholiek verblind schat ik zo in, heb hem “Dublin en zijn geyle priesters” al onder de neus gewreven. Ach, het internet is schijnbaar het enige wat die kneus heeft.

Pittit Pasen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 dick

Mediageweld noemde heer van Jole het in zijn aardige column. Heel “De leugen regeert” was overigens weer de moeite waard. Harmke Pijpers (BNN-toch) had nog een mooie sneer naar de stijllozen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 mescaline

@Dicky o dicky. Als je je toch aan je taas laat meetrekken door Harmke Pijpers… dan ben je geen haartje mannelijker dan de stijllozen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 dick

Haha 84.

Moet zeggen dat “ie” door Harmke wel een beetje gaat hangen. Godsallemachtig, maar zo zijn er veel lelijke tantes op tv. Schreef er ook expres (BNR—had het moeten zijn) bij. Maar ze praatte vandaag geen poep, ze was het voortdurend eens met Gerry Eyckhof. Samen signaleerden ze nog dat de stijllozen verkeerd bezig zijn geweest. Met één of ander onbelangrijk burgemeestertje, wiens naam gebruikt was. Dat was het kortste en minst belangrijke stukje trouwens. Hé prut en maak er op de valreep een nog betere vrijdag van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 mescaline

I will dick.

“Leve Gerrie Eykhoff (no shit)!” Die gast duikt zelf in de stofbalen en komt b.v. boven met een eigen boekje over Elsevier.

Toch “moeilijker” dan het “makkelijke” leven van de hedendaagse commentator/reacteur. Daar hoort een GS bij, maar ook een Carlos. En ikzelf, al zeg ik het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 richard

Luijtjens,

Als afronding van deze discussie:

Ik denk dat we het eens zijn over de volgende feiten:

– mvd heeft verkeerde feiten / zelfbedachte cijfers aangehaald (beleefde samenvatting)
– daarmee is zijn hele betoog stinkende poep geworden (eufemisme)
– ingegeven door zijn multiculti pvda/sp gebrabbel
– wie in de toekomst nog mvd durft te quoten, moet niet verwachten nog serieus te worden genomen (tenzij in letterlijke zin, maar hou er rekening mee dat hij 70+ is))
– dood aan amerika! (en bush!)

De laatste conclusie natuurlijk om onze geliefde GL-SP hardcore kontkussers (poepie-joepie!) mee te krijgen (enig populisme is mij, als rechts untermensch niet vreemd!)

Iemand nog een opmerkinkje / aanmerkinkje of iets anders Lulligs Van Links (LvL) wat zoals gewoonlijk kant nog wal raakt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie