Tweederde Meerderheid

“Het kabinet gaat onderzoeken of in de Grondwet een verbod moet worden opgenomen op het uitdragen van ideeën die haaks staat op de democratische rechtsstaat”, kopt het Parool. Een VVD motie van deze strekking werd gisteren aangenomen.

Het is verkiezingstijd, en kamerleden en ministers buitelen over elkaar heen om een felle reactie te geven op volledig hypothetische discussies alsof het [invoering Sharia] een situatie betreft die zich morgen ineens kan voordoen.
Op zich is prima dat het kabinet gaat onderzoeken of onze huidige normen en waarden wel goed gewaarborgd zijn, niks mis mee, maar zij zouden zich echter als geen ander moeten realiseren dat afwijkende standpunten altijd wel zo geformuleerd kunnen worden dat er juridisch niets mee aan te vangen is omdat dat automatisch gaat botsen met de vrijheid van meningsuiting. En moet een demissionair kabinet zich zowiezo wel uitlaten over grondwetswijzigingen?

Donner heeft natuurlijk gewoon gelijk met zijn uitspraken, want ook al legt het kabinet in de Grondwet vast dat er bepaalde ideeën niet mogen worden uitgedragen, met een tweederde meerderheid kan ook dat weer worden teruggedraaid. Je zou zelfs kunnen stellen dat als aan de Procedure voor Wijziging van de Grondwet is voldaan, de grondwet feitelijk niet meer effectief is en naar believen kan worden veranderd. Puur hypothetisch bedoeld overigens, dat snapt u.

 1. 2

  Alleen PvdA en D66 stemden tegen.

  Intessant. Waar was bijvoorbeeld Groen-Links? SP? Gonny? Allemaal on de bonen? Al die andere partijen anti-democratisch? Allemaal dan maar verbieden?

 2. 4

  Het is dus zaak om demografisch tenminste 1/3 van de kiesgerechtigden in Nederland Christen Democratisch te houden.

  De grondwet is een broerje van Piet Hein en de broemde schaker Jan Hein een oom.

 3. 7

  ”Als ik zie hoeveel onrust een enkel woord kan creëren, zouden we misschien moeten overwegen de Grondwet aan te passen.”

  Lol. Bestaat er al een prijs voor de politieke redenatie met de kortste draaicirkel ?

 4. 8

  wel schattig dat een puur academische kwestie wel de gehele aandacht van het kiesvee en haagse hufters trekt. toch weer te dol voor woorden dat we onze democratie weer gaan beschermen met politiestaat methoden. we hebben echt geen sharia nodig om terug te keren naar de middeleeuwen, we zijn zelf al goed op weg.

  ik ben vervend voorstander van het afschaffen van deze rechtstaat. nu maar hopen dat m’n volgende post niet uit de ebi in vught komt.

 5. 9

  Wat gebeurt er toch allemaal? In de dagen dat we eens serieus zouden moeten kijken naar onze relatie met de VS en naar de aanleiding(en) van de War on Terror maken wij ons druk om zaken die werkelijk niets om het lijf hebben.
  Die sharia discussie heeft geen enkele urgentie en de videoboodschap van een verwarde puber evenmin. Waar komt die boodschap overigens ineens vandaan? Je zou er achterdochtig van worden.

 6. 10

  Het kabinet gaat onderzoeken of in de Grondwet een verbod moet worden opgenomen op het uitdragen van ideeën die haaks staat op de democratische rechtsstaat”

  is iets totaal anders dan

  “of onze huidige normen en waarden wel goed gewaarborgd zijn”

  En

  “maar zij zouden zich echter als geen ander moeten realiseren dat afwijkende standpunten altijd wel zo geformuleerd kunnen worden dat er juridisch niets mee aan te vangen is omdat dat automatisch gaat botsen met de vrijheid van meningsuiting.”

  wekt de indruk dat de VVMU absoluut is, maar oproepen tot geweld is ook verboden, dus ik kan me voorstellen dat de oproep tot omverwerping van de democratische rechtsorde ook verboden zou moeten kunnen worden.

  “Donner heeft natuurlijk gewoon gelijk met zijn uitspraken, want ook al legt het kabinet in de Grondwet vast dat er bepaalde ideeën niet mogen worden uitgedragen, met een tweederde meerderheid kan ook dat weer worden teruggedraaid.”

  Klopt, tenzij in tegenspraak met de EU wetgeving en mensenrechten. Alhoewel je die verdragen natuurlijk ook kunt opzeggen.

 7. 12

  Hmm, hmm, ook het opnemen van een dergelijk verbod in de grondwet is een grondwetswijziging, en dient derhalve aan alle door de grondwet voorgeschreven voorwaarden ter opneming te voldoen. Wanneer in de opmerkingen van Donner het woordje “Sharia” was vervangen door “Verbod op het uitdragen van ideeen […] blahblah”, had dan deze discussie nooit plaatsgevonden?

  Ik wordt soms zo moe van dit k*tland.

 8. 13

  @AC: Geheel en al missionair zijn ze ook niet. Ze willen alleen missionair zijn om de begroting netjes te kunnen afronden. Alle gevoelige beslissingen worden over de verkiezingen heengetild.

 9. 16

  Zoals ik op mijn eigen log al schreef is het verhaal journalistiek gehypt omdat de rijksbegroting maar niet wil lekken. Als we in het interbellum tussen de Amerikaanse schoffering van minister Bot en de laatste triomftocht van Zalm toch moeten discussiëren, laten we het dan hebben over de vraag hoe we die transformatie van ons land kunnen voorkomen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een maatschappij te maken waarin mensen zoveel kansen krijgen dat er geen reden is je uit te leveren aan theocraten.
  Democratie is ook dat tweederde van ons stemt op partijen die dat nastreven. Als we dat doen zal Donner op 22 november nog vreemd opkijken.

 10. 17

  Ik vind dit een beetje erg onzinnig. Er zijn toch wel zaken te bedenken die meer prioriteit hebben, dan partijen te weren die iets anders willen dan de huidige main-stream?

  Partijen verbieden schiet niet op, dat is al vaker met extreem rechts geprobeerd. In een democratie moet je juist tegen dit soort geluiden het debat zoeken.

 11. 18

  Nou ik vraag mij af wanneer een niet democratische stroming enige macht krijgt, kan het dan niet zo zijn dat mensen in deelsamenlevingen onder druk gezet worden? Waardoor ze in feite niet meer van hun democratisch recht gebruik kunnen maken?

  Je moet in een democratisch systeem denk vooral waarborgen dat mensen abolsuut vrij hun keuze kunnen maken, zonder druk van geloofsgemeenschappen, bedrijven of overheden. Maar dat is natuurlijk in de praktijk onmogelijk…mensen zijn altijd afhankelijk in zekere mate en daardoor niet vrij.

 12. 20

  Zullen we anders na de verkiezingen ook beginnen met de puur academische kwestie van een kabinetsformatie wanneer de Tweede-Kamerverkiezingen een compleet andere uitslag zou hebben gegeven? Doen we daarna de echte kabinetsformatie. Ik sluit me aan bij diegenen die van mening zijn dat deze kwestie op dit moment echt geen prioriteit verdient. Over o.a. de Hypotheekrente-aftrek wil het kabinet het niet hebben, maar dit soort kwesties krijgt alle aandacht en moet ook meteen opgelost worden?

 13. 21

  Gaat het uiteindelijk niet meer om het voorkomen van het ontstaan van een autoritaire regeringsvorm? Wanneer een proces naar een autoritaire samenleving ingezet wordt is democratie al deels geerodeerd.

  Wikipedia scrhijft over autoritaire overheden het volgende:
  Authoritarianism describes a form of government characterized by strict obedience to the authority of the state, which often maintains and enforces social control through the use of oppressive measures.

  Ik vind dat de interessante vraag is, waarom zou een bevolking die leeft in een democratie af willen van een democratisch systeem?

  Als dat het geval is moet er al wat aan de hand zijn me dunkt. Het stuitende is dat Donner blijkbaar geen probleem heeft met een overgang van een democratisch systeem naar een (semi)autoritair systeem. En zoals al eerder gezegd is door iemand hier, verdenk ik Donner er toch een beetje van dat hij persoonlijk geen moeite heeft met het inperken van vrijheden.

  Voorts zou het mij niet verbazen dat in deze kwestie ook de War on terror een rol speelt. Om deze oorlog vorm te geven is het nodig stricte regels op te leggen die kunnen leiden tot een inperking van burgelijke vrijheden. Burgers accepteren dit alleen als zij bedreigd worden. De angstzaaierij rond het terrorisme kan de overgang van een democratische samenleving naar een autoritaire faciliteren.

  Ik zit vast weer tegen een muur te lullen zoals wel vaker voorkomt :-)

 14. 22

  @MP ik weet niet precies wat je verstaat onder inperking van vrijheden wat Donner wil. Je mag nog steeds portnoysurfen van hem hoor.

  Natuurlijk zullen over 70 jaar 70% islamieten wonen, waarvan 1% imam, laten we die eens radikaal noemen. Helllup denkt op dit moment iedereen, 2/3 we zijn straks het haasje !
  Maar die 70 – 1 = 69% zal echt vet voor democratie stemmen, met lekker veel vrijheid, en niks wat ze als moslim niet mogen doen. Ophef om niks inderdaad.

 15. 23

  @mescaline,

  Je hebt gelijk het gebruik van het woord vrijheden is tricky. Beter is misschien spreken over het opleggen van stringente regels.

  Natuurlijk wil een weldenkend mens vrijheden maar er zijn best wel processen die een democratie tot een autoritair systeem kunnen maken. Zijnde een democratie moet je ervoor zorgen dat dit soort processen geen kans krijgen. Maar goed ik ben vast weer radikaal:)

 16. 26

  het uitdragen van ideeën die haaks staat op de democratische rechtsstaat

  staat = staan

  Heel fijn. Wanneer mogen we de tegenstanders van de gekozen burgemeester gaan stenigen?