1. 2

    Als je al in god (die van Jezus dan, voor alle andere, inclusief geen, is het natuurlijk eerder bevestiging) geloofde, zou dit toch een moment zijn om ernstig te beginnen twijfelen. Of anders met een heel goede smoes aan te komen.

  2. 4

    @2:

    Het 2e gebod:
    “Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast Mij.”