Tegen vertrutting, leve de inconsequenten!

“Hoedt u voor consequente mensen” of iets van die strekking zei historicus Maarten van Rossum op de uitvaart van Jan Wolkers deze week. Uw eigenste drs Boobelino kan zich hierin goed vinden, consequente mensen hebben meestal oogkleppen op en zijn vaak vervelend in de omgang. Na de toespraak van van Rossum voegde minister Ronald Plasterk direct de daad bij het woord door instemmend Wolkers te citeren: “Eerst met haar naar bed dacht ik, eerst met haar slapen, en dan praten. Wat in het vlees begonnen wordt wordt in de geest volbracht.” Heel mooi, net als ieder ander verstandig mens weet ook uw gemarginaliseerde margelogger als geen ander dat een goede relatie begint met seks. Maar wacht eens even?! Was dit niet diezelfde minister die nu voor dit citaat gekozen had maar die een paar weken terug met zijn Emancipatienota nog de aanval opende op de toenemende seksualisering (of pornoficatie) van onze cultuur?! Wat prettig dat de minister zich hiermee als een inconsequent mens toont. Zodra hij zich even heeft ontworstelt aan de zure blikken van Maria van der Hoeven en André Rouvoet zegt hij blijkbaar weer gewoon hoe hij er eigenlijk zelf over denkt. Prima Plasterk! Welkom bij de inconsequente mensen.

Maar toch, de verdediging van het recht op oerdriften mag in de Geest van Wolkers voortaan toch wat consequenter worden opgepakt. Vertrutting (foto) en verzuring liggen in ons Vrije Westen namelijk overal op de loer en zijn sinds decennia niet zo krachtig geweest. In Australië werd afgelopen week een barvrouw veroordeeld voor het fijndrukken van blikjes bier tussen haar blote borsten. It sends a clear message to all licensees in Peel that we will not tolerate this type of behavior in our licensed premises (Reuters). Maar wat is er nou mooier dan het fijndrukken van blikjes bier tussen een paar blote borsten (filmpje)? Wolkers had ongetwijfeld iets gezegd over de prach-ti-ge oeoe-rr-krach-ten van de Moederborst hè… en Freud was bij het zien van de gezichten van de mannelijke toeschouwers gaan schuimbekken als een spuugbeestje: de Man als Bierblikje! Bovendien gebeurde dit in een café?! Dé plek voor uitspattingen en oerdriften?! Als het nou op de werkvloer was geweest ala, Juffrouw Jannie wilt u dat nu even niet doen. Maar dit was puur zinloze vertrutting.

De vrijheid van het uiten van (niet-geweldadige) oerdriften ligt onder vuur. De strijd tegen zedenridders en zuurbekjes verdient nieuwe helden. Enwel daarom drinkt uw eigenste drs Boobelino de Soto vanavond een glaasje bubbels op de oude held Jan Wolkers die vandaag 82 zou zijn geworden. Maar nu eerst, totaal inconsequent: spuugbeestjes!

  1. 2

    Tsja, we komen full circle. Als ik even de VS als maatstaf mag nemen voor het Westen, zagen we daar rond 1850 een enorm aantal experimenten met alternatieve levensvormen op allerlei gebieden, dus ook met betrekking tot sexualiteit. Dat werd natuurlijk grotendeels de kop ingedrukt met als culminatie de preutse jaren 50. Hierop kwam natuurlijk weer de reactie van de vrije sexualiteit van de jaren 60 en verder en met een hoogtepunt zo rond de postmoderne jaren 80. Helaas zijn we nu weer op een punt van preutsheid aangekomen, dat wel zal culmineren zo rond 2040-50. Dan komt er weer een reactie, etc etc etc.