Wel consequent, maar ook behulpzaam…?

van Prof.Dr. Joop van den Berg In de komende maanden zal worden beslist over het economische hulpprogramma van de Europese Unie aan haar lidstaten, in de hoop dat de Unie als geheel de coronacrisis zal doorstaan. De Europese Commissie heeft er een ambitieus programma van gemaakt: een herstelprogramma voor vooral Zuid-Europa; de begroting van de Unie voor de eerstkomende vijf jaren en tevens integratie van de European Green Deal in het herstel- en begrotingsprogramma. Het totaal daartoe in te zetten bedrag begroot de Commissie op 750 miljard euro, waarvan 500 miljard in de vorm van subsidies. De overige 250 miljard zijn beschikbaar in de vorm van leningen. De Commissie leent daartoe zelf de benodigde middelen en zij zorgt voor financiering door middel van de (verhoogde) contributie van de lidstaten en de heffing van Europese belastingen, vooral bij de zeer grote ondernemingen en bij de technologische bedrijven.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

“Vlaanderen in confederatie met Nederland”

Nu de onderhandelingen tussen Bart De Wever (N-VA) en Elio Di Rupo (PS) vastzitten, komen de alternatieve toekomstplannen voor Vlaanderen weer boven drijven. Dit keer pleit de Leuvense professor in de rechten, Matthias Storme, voor een (beperkte) aansluiting van Vlaanderen bij Nederland. Vlaanderen zou zich -net als de Antillen- aansluiten in het Koninkrijk der Nederlanden. Hiermee behoudt het haar eigen regering en is het op defensie en buitenlands beleid na onafhankelijk. Ook Brussel zou dit volgens Storme moeten doen. Europees gezien is het voorstel interessant voor Nederland want het zou hiermee tot de grote landen van de EU gaan behoren.

Zijn plan is niet nieuw, Storme werkte het in november 2010 al uit op zijn blog. Dat professor Storme als conservatief denker in 2005 het nog hartstochtelijk opnam voor het Vlaams Blok moeten we misschien niet in deze discussie betrekken? Maar ook dat andere fusie-voorstel kwam uit de extreem rechterhoek, in 2008 stelde Geert Wilders dat Nederland en Vlaanderen maar moesten fuseren. “Wij hebben meer gemeen met Vlamingen dan Vlamingen met Walen” beargumenteerde Wilders toen. Overigens stond destijds 70% van Nederlandse bevolking positief tegenover een fusie. Zijn dergelijke fusieplannen dan nog slechts ‘natte dromen van (ultra-)nationalisten’ of is het een serieuze oplossing voor de politieke impasse in België?

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.