Doe de HAVO en krijg een VWO diploma

Het zou zo maar een maatregel kunnen zijn van staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra. Het HAVO-diploma is dan namelijk beter te vergelijken met diploma's in het buitenland. Nu heeft hij dat niet bekend gemaakt, maar kondigde hij gisteren wel aan het verschil in titulatuur tussen hogescholen en universiteiten op te willen heffen: "Het huidige wettelijk onderscheid in titulatuur tussen hbo en wo vervalt. Alleen de bachelor- en mastergraden worden nog wettelijk vastgelegd en beschermd. Hbo-afgestudeerden kunnen daarmee dezelfde titel krijgen als wo–afgestudeerden." en "Studenten moeten een reële kans hebben op doorstroom naar vervolgonderwijs in het buitenland en op uitstroom naar de internationale arbeidsmarkt. Een voor het buitenland transparante titulatuur helpt daarbij. Ook voor de instroom van talentvolle buitenlandse studenten is dit overigens belangrijk. Een transparante titulatuur maakt het Nederlandse hbo voor deze groep aantrekkelijker." (pdf, pagina 9 onderaan). HBO-studenten zouden daardoor in het buitenland beter op hun waarde worden geschat. Welk buitenland? De VS? De IB-groep trekt een duidelijke conclusie: "Het onderwijssysteem in de VS is zeer divers met grote verschillen in niveau, inhoud en kwaliteit." En een vergelijken met andere landen geeft ook niet echt een duidelijker beeld. Wel kun je zien dat ook in veel andere landen een onderscheid wordt gemaakt tussen HBO en WO. Waarom moet dit dan in Nederland worden afgeschaft? Door eenheidsworst te presenteren maakt Zijlstra het beeld eerder diffuser dan duidelijker. Allemaal gezwam voor de bühne dus, zonder werkelijk te werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Te lang studeren?

Deze bijdrage aan het open podium is van GuidoMet de actiewebsite Minimaalnominaal proberen verscheidene studentenbelangenverenigingen de aandacht te vragen voor de “Rutteheffing”. De regeling die iedereen die meer dan vijf jaar over zijn studie doet beboet met een verhoogd collegegeld van 3700 euro.

Op zich geen verkeerde regeling. Luie studenten die te weinig tot niets aan hun studie doen en universiteiten en hogescholen alleen maar geld kosten mogen daarvoor best bestraft worden. Waarom zou je anders ingeschreven staan?

Het spijtige aan deze regeling is alleen dat hij naast deze luie student ook de bestuurlijk actieve student raakt. De student die zijn studiejaren wilt verrijken met een bestuursjaar. De studenten die er voor zorgen dat de studententijd ook voor andere studenten een plezierige en leerzame tijd wordt. Deze studenten zijn ook de dupe van de regeling. Om dan nog maar niet eens te beginnen over studenten die getroffen worden door een langdurige ziekte, of wiens naaste familie overlijdt. Al deze studenten worden ook geraakt.

Ik begrijp, net als elke student op een hogeschool of universiteit, best dat er bezuinigd moet worden. Ik begrijp ook dat dit dan helaas ook op het onderwijs zal gebeuren. Maar de voorgestelde bezuiniging zal het onderwijs op zo’n manier gaan raken dat het studentactivisme de kop af zal hakken.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Vorige