Duitsland en Nederland profiteren van Griekse crisis

Het is een beproefde methode voor landen met grote schulden: devalueer je munt. In je eigen munt blijft je schuld gelijk, maar in dollars is het ineens een stuk minder. De VS volgen momenteel die strategie door China onder druk te zetten om zijn munt juist te herwaarderen. Dat is immers één van de manieren om de dollar te devalueren ten opzichte van de yuan. Griekenland zou deze kunnen bewandelen, als ze de drachme nog gehad had, maar ze kan vanuit de euro niet terug. Een nadeel van devaluatie is dat de prijzen stijgen, vooral van geïmporteerde goederen. Dat is de reden waarom consumenten van een harde munt houden. Zo'n harde munt is echter niet goed voor de export. Daarom houdt China zijn munt kunstmatig laag, want een stijgende yuan maakt Chinese goederen in dollar- of eurotermen fors duurder. Dit gaat uiteraard ook op voor andere van landen wier economie sterk op export leunen, zoals Duitsland en Nederland. De consumenten in die landen hechten weliswaar aan een keiharde euro, maar voor de economie is die helemaal niet zo goed.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Eric Heupel (cc)

Weekendquote | NL grootste wapenexporteur

“Zo verleent Nederland moeiteloos exportvergunningen voor wapens uit EU- of NAVO-lidstaten op weg naar dubieuze landen. Nederland zou daarvoor aan zijn eigen bedrijven nooit een exportvergunning afgeven. Tsjechië leverde bijvoorbeeld via Delfzijl twintig pantservoertuigen aan Equatoriaal-Guinea. Dit land wordt onderdrukt door een dictatuur. Door de wapens door te voeren, wordt Nederland medeplichtig. Frank Slijper van de Campagne tegen Wapenhandel” (Volkskrant).

Het land van heroïsche dozenschuivers heeft zich weer eens in een top 5 weten te wurmen: het behoort structureel tot de grootste wapenexporteurs in de wereld. Per hoofd van de bevolking is Nederland zelfs ’s werelds grootste wapenexporteur. Dit blijkt uit een recent rapport [.pdf] van de Campagne tegen Wapenhandel: een club die weet waar ze het over heeft. De Hollandse handelsgeest heeft maling aan coherentie en ethiek en zodoende exporteert Nederland wapentuig naar dictaturen en (voormalig) oorlogsgebieden die nog in opbouw zijn (Irak, Afghanistan). Voor wie denkt dat Nederlandse ondernemers dit geheel op eigen houtje doen heeft het mis: de overheid staat met exportkredietverzekeringen financieel garant dat de wapenexporteurs niet te veel risico lopen.

Uit een eerder rapport van de Campagne tegen Wapenhandel bleek dat nog geen 1% van de Nederlandse export wapenhandel is maar dat soms meer dan 30% van de exportkredietverzekeringen wordt gebruikt om deze handel te verzekeren (factsheet). Een overmatige overheidsdekking dus van de subsidiesponzende wapenexporteurs. Zwitserland en Oostenrijk verzekeren uit principe geen wapenhandel, ethiek is een keuze. Dubbel dubieus wordt het als je bedenkt dat het geld dat nodig is om uit te keren bij verlies of beschadiging van de exportgoederen wordt weggehaald uit het budget van ontwikkelingssamenwerking. Er moet wel bij gezegd worden dat huidige minister van Ontwikkelingssamenwerking zich sterk maakt om deze incoherentie in beleid te stoppen. Voor alle dolende Geenstijl-lezers die een overstap naar het sjeuïgste salonblog overwegen: deze minister is een PvdA minister.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Quote du Jour | Ook dat is globalisering…

“Het is een misvatting dat grote kapitalistische bedrijven een product opleggen aan machteloze consumenten. Er is sprake van een constante wisselwerking. Consumenten incorporeren producten die wereldwijd verkocht worden in hun dagelijks leven. Er is geen één op één relatie tussen reclame, film of straatbeeld. Iedereen gebruikt en geeft betekenis aan het product voor zijn eigen doeleinden. Ook dat is globalisering.” (Antropoloog Tryfon Bampilis, Griek en whiskyliefhebber)

Een leuk idee natuurlijk voor producenten, die globalisering van producten. Maar hoe zouden andere Grieken, en vooral kleine vaak arme Griekse boeren – hierover denken? Die haten de superieure producten uit Nederland in de Griekse schappen. Hun eigen inferieure lapjes rund- en lamsvlees, hun inferieure kaas, yoghurt en eieren raken ze in eigen land aan de straatstenen niet kwijt, want tegen superieure producten uit Nederland staan ze vrij machteloos.

Volgens economoom Alfred Kleinknecht is Griekenland het slachtoffer van een agressief exportbeleid van Nederland en Duitsland. De problemen in Griekenland zijn onze eigen schuld, aldus Kleinknecht. Nederland is medeverantwoordelijk voor het Griekse handelstekort. Sinds de invoering van de euro kan Griekenland ook niet meer concurreren met goede en goedkope producten uit het rijke Noorden. De oplossing is volgens Kleinknecht echter simpel. Stel twee eurozones in: een noordelijke en een zuidelijke. Wijzelf stellen voor om dan ook meteen maar een derde eurozone in te stellen: voor de (voormalige) oostbloklanden. Probleem opgelost!

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Bestel je boeken bij Bazarow

Bazarow is een verkopende boekensite, waar je ook recensies, nieuws, een agenda en een digitaal magazine kan vinden. Nog niet alles is af, maar veel boeken zijn al te vinden en er komt de komende maanden steeds meer bij.

Het doel van Bazarow is om een site te vormen die evenveel gemak biedt als de online giganten maar die wél teruggeeft aan de boekensector. Tegen roofkapitalisme, en voor teruggeefkapitalisme, bijvoorbeeld door te zorgen dat een flink deel van de opbrengst terug naar de sector gaat en door boekhandels te steunen.

Vorige