Vluchtelingen controversieel verklaard

Terwijl het verkiezingsreces nadert (12 februari t/m 22 maart 2021) wordt het coronabeleid met de dag ‘politiek gevoeliger’. In de traditie van demissionaire kabinetten zou dit onderwerp ‘controversieel verklaard’ moeten worden. Een demissionair kabinet wordt geacht alleen de lopende zaken te behandelen. Politiek gevoelige onderwerpen komen niet meer aan de orde totdat er een nieuw kabinet is (info Tweede Kamer). De vaste Kamercommissies doen voorstellen welke zaken al dan niet controversieel verklaar kunnen worden. Op een plenaire vergadering van de Tweede kamer wordt uiteindelijk een definitieve lijst vastgesteld. Het vorige kabinet kreeg een lijst met 250 controversiële onderwerpen voorgeschoteld. Deze keer lijken het er iets minder te worden. De gegevens van de Kamercommissie voor Koninkrijkrelaties hebben we nog niet ontdekt, alle (13) andere commissies hebben het werk al gedaan. In totaal worden 202 zaken voorgesteld om controversieel te verklaren. Dat kan nog veranderen. Zoals gezegd moet de lijst van één Kamercommissie nog bekend worden. Ondertussen druppelen de eerste voorstellen voor wijzigingen al binnen.  De VVD wil dat een marktconsultatie onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales doorgaat en wil dus dat die zaak van controversieel naar niet controversieel verklaard gaat. De PvdA wil dat de goedkeuring van het voornemen tot opzegging van deel IV van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid alsnog controversieel wordt verklaard. Ook D66 (ontwerpbesluit tot wijziging van Besluit huurprijzen woonruimte) en de SP (over de toekomst van de Volksbank) willen geen vertraging en willen dat deze zaken niet controversieel worden verklaard. Topkwesties als het coronabeleid en de toeslagenaffaire zijn uiteraard niet controversieel verklaard. Dat betekent dat het kabinet er mee aan de slag kan blijven. In de huidige bijzondere omstandigheden zal de Tweede Kamer het verkiezingsreces zeker onderbreken om in ieder geval over het coronabeleid te debatteren. De Kamer kan het kabinet niet meer naar huis sturen, want het is al gevallen. Maar het blijft van belang dat het kabinet verantwoording blijft afleggen tegenover de Kamer. Het is daarom ook terecht dat zaken waarbij gezondheid en welzijn van mensen niet controversieel worden verklaard. Daar moet aan gewerkt blijven worden. Daar moet parlementaire controle over blijven bestaan. De slachtoffers van de toeslagenaffaire zitten niet op vertraging te wachten. En wij allemaal willen zo veilig en gezond mogelijk de lockdown uit. Het is dan ook bizar dat een andere kwestie waarbij gezondheid, welzijn en mensenlevens op het spel staan wél controversieel verklaard is. Het complete dossier ‘vreemdelingenbeleid’ van staatssecretaris Broekers-Knol is controversieel verklaard. De vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid steekt met kop en schouders uit boven de andere commissies en verklaarde maar liefst 80% van de lopende zaken tot controversieel. Het grootste deel daarvan (ruim 56%) betreft dat ‘vreemdelingenbeleid’. Inclusief de Nederlandse rol in de opvang van vluchtelingen die in de Griekse opvang in de knel zitten. Daar zit goed de klad in. De ‘Moria-deal’ (100 kwetsbare personen, waarvan 50 kinderen tot 14 jaar naar Nederland halen, ten koste van 100 reguliere hervestigingsplaatsen) loopt op een mislukking uit, maar staatssecretaris Broekers-Knol liet gisteren weten het verder allemaal wel best te vinden en geen verdere stappen zal ondernemen. (Brief staatssecretaris 19 januari en antwoord op Kamervragen 1 februari) Het verandert niets aan de omstandigheden van zo’n 4000 alleenstaande kinderen in Griekenland. Reden waarom GL, PvdA, SP en PvdD vandaag een hoofdelijke stemming op de agenda hebben gezet over de motie Van Oijk c.s., waarin de regering wordt verzocht in Europees verband te pleiten voor relocatie van de 4.000 alleenstaande kinderen in Griekenland naar welwillende EU-lidstaten, en als Nederland daarbij de opvang van in totaal maximaal 500 kinderen aan te bieden De motie is vandaag met 68 voor en 76 stemmen tegen verworpen. met medewerking van de leden van het CDA. Het zou het moment geweest kunnen zijn voor CDA, D66 en CU om hun eerdere steun aan de Moria-deal te corrigeren en tegemoet te komen aan de geluiden uit hun eigen partijen. D66 en CU lijken daartoe bereid en stemden vorige week voor een motie waarin werd opgeroepen “binnen een maand minstens 48 alleenstaande kinderen uit Griekenland over te nemen”. De motie werd verworpen (79 tegen, 71 voor), omdat ook toen het CDA tegen stemde. Op 13 februari gaat het parlement met verkiezingsreces. Na de verkiezingen van 17 maart volgt de kabinetsformatie. De gemiddelde duur van kabinetsformaties beslaat 94 dagen. De kortste formatie duurde 31 dagen (kabinet-Drees I in 1948), de langste staat op conto van Rutte II (225 dagen). Het kan dus betekenen dat zaken zo’n 100 dagen (ruim drie maanden) als controversieel verklaard op de plank blijven liggen. In het ergste geval zelfs ruim zeven maanden. Inmiddels weten we hoe het kan zijn zo lang te moeten wachten op een uitweg uit een crisis. En dat terwijl we  niet in tochtige tenten bivakkeren. Het zou CDA, D66 en CU sieren om het predikaat ‘controversieel verklaard’ van het vluchtelingendossier af te halen en de staatssecretaris achter de vodden te blijven zitten om er wel meer werk van te maken. En dat mag ook gelden voor de ‘taakstelling huisvesting vergunninghouders’, waar dit kabinet al jaren fiks op achter loopt.

Foto: © Sargasso Lijstjes

Voorstellen controversieel verklaringen

De vaste Kamercommissies hebben in extra procedurevergaderingen voorstellen gedaan welke zaken zij nog wel en niet willen behandelen nu het kabinet demissionair is. De voorstellen moeten nog goedgekeurd worden in een plenaire zitting van de Tweede Kamer.

Hier een overzicht (met links naar de besluitenlijsten waarin de voorstellen staan).

C.=contoversieel verklaard/ N.C.= niet controversieel C. N.C. Justitie en Veiligheid 67 17 80% Volksgezondheid, Welzijn en Sport 24 327 7% Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 23 163 12% Economische Zaken en Klimaat 22 166 12% Infrastructuur en Waterstaat 21 181 10% Binnenlandse Zaken 13 178 7% Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit 10 72 12% Sociale Zaken en Werkgelegenheid 7 197 3% Financiën 6 140 4% Buitenlandse Handel, Ontwikkelingssamenwerking 4 22 15% Defensie 4 37 10% Buitenlandse Zaken 1 11 8% Europese Zaken 0 28 0% Koninkrijkrelaties 0 9 0% Totaal 202 1548 12%

Over controversieel verklaringen in het nieuws:

18 januari: Bouwend Nederland wil niet dat stikstofwet controversieel wordt verklaard.

“Nu is de stikstofwet na anderhalf jaar eindelijk aanvaard door de Tweede Kamer en het zou doodzonde zijn als we weer een half jaar vertraging oplopen bij de besluitvorming in de Eerste Kamer”

21 januari: De SGP in de Eerste Kamer wil de nieuwe stikstofwetgeving controversieel verklaren.

“De SGP heeft in de Tweede Kamer de stikstofwetgeving samen met de coalitie, SP en 50Plus juist aan een meerderheid geholpen”

25 januari: opening van Lelystad Airport

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Online winkel voor geprepareerde lijken en dieren van start

Eén van de lichamen in de tentoonstelling Körperwelten (Foto: Flickr/PhOtOnQuAnTiQuE)

De omstreden Duitse anatoom Gunther von Hagens laat weer van zich spreken. Dit keer met een online shop waar hij zijn geplastificeerde lichamen en lichaamsdelen van mensen en dieren te koop aanbiedt. Von Hagens baart al jaren opzien met zijn tentoonstelling Körperwelten waarin hij lijken tentoonstelt die met een door hem ontwikkelde plastificeermethode zijn bewerkt. Momenteel is die te zien in Rotterdam.

Von Hagens verkoopt de menselijke objecten naar eigen zeggen alleen aan professionele klanten zoals anatomische instituten of universiteiten. De dierlijke objecten zijn te koop voor iedereen. De prijzen variëren van enkele tientjes voor een oorbel van een dwarsdoorsnede van een stierenlul tot 70 duizend euro voor een volledig menselijk lichaam.

Kritiek
Op het initiatief is veel kritiek. De kerken spreken er schande van. Geestelijken veroordelen het als immoreel en vrezen dat Duitsland een ‘draaischijf wordt voor lijkenhandel’. Von Hagens zou menselijke lichamen reduceren tot koopwaar. Zowel de protestante als de katholieke kerk roept de politiek op actie te ondernemen tegen de winkel.

De kerken ontkennen dat er sprake is van wetenschap, maar stellen dat het Von Hagens het puur om het geld te doen is. Vanuit de politiek komt momenteel overigens geen weerwoord, want het handelen van Von Hagens is niet illegaal.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Kindersterfte controversieel

Sinds het kabinet viel is een waar circus onstaan over welke onderwerpen nu ‘controversieel’ zijn of niet: de kilometerheffing, AOW-leeftijd, de JSF. De ene partij wil zoveel mogelijk voorstellen bespreken, de andere liever helemaal niets. Controversieel zijn in principe alleen voorstellen waarvan verwacht mag worden dat ze met een ander kabinet een andere uitkomst zouden hebben.

Vreemd genoeg werden ook voorstellen om de kindersterfte aan te pakken controversieel verklaard. Een probleem dat een aanpak verdient: met een sterfte van 1 op de 100 geboorten scoort Nederland twee keer zo slecht als bijvoorbeeld Spanje en Luxemburg.

Terecht trekt Kamerlid Khadija Arib van de PvdA hierover aan de bel bij minister Klink. Sommige voorstellen kosten veel geld en zijn daarom controversieel, andere voorstellen kosten weinig. Sterker nog: als bevallen in het ziekenhuis standaard zou worden levert dat zelfs een kostenbesparing op.

Het is voor een aantal van de controversieel verklaarde voorstellen moeilijk voor te stellen dat zij bij een ander kabinet niet uitgevoerd zouden worden. Maar de kans dat Arib met dit slotoffensief iets kan bereiken is waarschijnlijk klein, omdat de Kamer eerder al tegen stemde en de situatie sindsdien niet lijkt veranderd.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.