Een complottheorie komt zelden alleen

Klimaatverandering bestaat niet, Corona is maar een griepje, MH17 is een hoax en de aarde plat. De NWO/WEF/moslims/George Soros/joden proberen onze maatschappij over te nemen en Poetin is eigenlijk heel ok, maar wordt zwart gemaakt door de rest van de wereld. En ik kan nog wel even doorgaan, er zijn inmiddels bijna meer mainstream complottheorieën dan wetenschappelijke theorieën, lijkt wel. Galileo De aanhangers zijn natuurlijk 100% overtuigd dat zij de waarheid in pacht hebben. Zij zien als één van de weinigen in dat het anders zit, en dat ze verketterd worden is daar zelfs het bewijs van. De weinige complotten die wel waar bleken worden de critici in het gezicht gegooid, en als mensen wetenschappelijke complottheorieën verspreiden komt de naam 'Galileo' veel voorbij. Werd hij niet ook verketterd, maar bleek hij het uiteindelijk niet bij het juiste eind te hebben? En dat klopt. Maar in de tijd van Galileo bestond de wetenschap zoals wij hem kennen niet, en feitelijk was het conflict dat hij had niet met andere wetenschappers, maar met de kerk. Tegenwoordig hebben eenlingen het zo goed als altijd fout, net als waarschijnlijk toen. De Galileo-theorie is alsof je een lot in de loterij koopt en dan verwacht dat die van jou ook winnend is omdat er ooit iemand was die ook gewonnen heeft. De succesvolle eenling Maar dit is allemaal tot daar aan toe. Het is en blijft niet uitgesloten dat iemand toch gelijk heeft, ook al roeit hij tegen de stroom in. De kans is klein, zeer klein, maar niet nul. Soms blijken complotten echt te bestaan en de wetenschap heeft theorieën moeten herschrijven omdat een eenling ze overhoop gooide. Alleen, een complottheorie komt zelden alleen. Als iemand in één van bovenstaande theorieën gelooft, dan gelooft hij er gegarandeerd in meer, meestal ook nog eens totaal ongerelateerd. Zo is er een grote overlap tussen het ontkennen van klimaatverandering en er 'andere' ideeën op nahouden over Corona (Hoi Marcel!). En er is een overlap tussen coronasceptici en mensen die Poetin een toffe gast vinden. En vaak is het in de tijdlijn van klimaatontkenners ook niet heel lang zoeken naar een xenofobe tweet. Totaalpakket van theorieën Het probleem met het combineren van deze standpunten op verschillende vakgebieden is dat het al onwaarschijnlijk is dat je één keer gelijk hebt, laat staan twee, drie of zelfs meer keer. Dan lijken de theorieën vooral een vooropgesteld doel te dienen, en niet een middel te zijn om iets te verklaren. En dat maakt het verschil tussen de theorie van een Galileo en die van een complotdenker: Een echte Galileo komt niet met een totaalpakket van ongerelateerde theorieën. Een echte Galileo die komt wel alleen.

Foto: DennisM2 (cc)

5g helpt TEGEN het Coronavirus!!!

OMG! De MCM (Main Conspiracy Media) houden iets heel wezenlijks voor ons verborgen. Met al hun aandacht voor het affakkelen van zendmasten (4g!….) en vingerwijzen naar Bill Gates, willen ze vooral niet dat er aandacht is voor een fantastische ontdekking!!!
Gezien de macht van de MCM heb ik voordat ik dit stuk schreef wel een onderduikadres gezocht. Want voor je het weet stuurt de MCM de agenten van de Undeep State op me af om de waarheid te onderdrukken of te overschreeuwen. Maar ik ben een echte patriot en zal niet zwijgen!!1!!!

De MCM hebben ons massaal laten geloven dat 5g de oorzaak is van het Coronavirus en dat het onderdeel is van het grote complot om iedereen een chip te implanteren. Echter, het omgekeerde is waar! 5g werkt remmend tegen het Coronavirus! Alleen wil de MCM dit verborgen houden omdat ze hopen dat de chaos als gevolg van de pandemie ze de mogelijkheid geeft om totaal de macht te grijpen. Dit mag dus niet verborgen blijven!!!

Het bewijs ligt op straat.Op 1 januari van dit jaar moesten alle apparaten, vooral draadloze microfoons, naar een andere frequentie en mocht de 5g band van de EU niet meer gebruikt worden.
Totale stilte op die frequencies dus. Wat gebeurde niet snel daarna? Het virus brak door in Nederland. Dat kan geen toeval zijn.
Maar het ultieme bewijs komt nog wat later. Twee en halve maand lang groeit het aantal Corona-gevallen in Nederland gestaag. Maar op 28 april zet Vodafone/Ziggo als eerste hun 5g-netwerk aan in Nederland. En direct daarna vlakte de toename van het aantal Covid-19 gevallen in Nederland snel af.
Kortom, 5g beschermt ons tegen dit virus. Geloof dus niet de praatjes van de MCM, die hebben een belang om je onwetend te houden. Wordt Wakker!

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Quote du Jour | Van obscuur idee tot politieke partij

ANALYSE -

Once an ideology confined to the kookier corners of the internet, the idea of Eurabia is now visible in the everyday politics of the US, Australia and most of Europe: when Trump tweets about stabbings in London and falsely claims that crime in Germany is “way up”, he is invoking the Eurabian myth, taken as fact on Fox News, that European liberals have surrendered their cities to Muslim criminals.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Uitingen over omvolking op Twitter

Terwijl ik bezig was een grotere analyse te maken over hoe en door wie er over de complottheorie over “omvolking” op Twitter geuit wordt, gebeurden er twee dingen. Een aantal tweets over een debat in de Tweede Kamer afgelopen dinsdagavond gaf aanleiding tot veel extra aandacht aan dit onderwerp. En gisteren vond er een aanslag plaats in Hanau waarbij nu het vermoeden is dat deze mede ingegeven is door de afkeer van de dader voor specifieke migranten in “zijn” land.
Daarom deel ik u tussendoor even een tweetal bevindingen.

Het gesprek over “omvolking” (soms gebeurt dat ook onder de noemer “Eurabië“) loopt al enige tijd. En op bepaalde moment laait het op, bijvoorbeeld als er nieuwe bevolkingscijfers gepubliceerd worden door het CBS. En nu dus de afgelopen dagen, na het debat.


Ik heb de data van Twitter verzameld tot hedenochtend 9 uur. In de details van de afgelopen dagen is goed te zien dat het effect van het debat in de avond van de 18e begon. Maar toen ging iedereen naar bed, dus was het pas de volgende dag dat het echt goed op gang kwam.

En het is nog steeds gaande.
Het grote verschil met de afgelopen maanden is dat nu voor het eerst een aantal niet-extreem-rechtse politici zich in dit debat mengen. Tot nu toe was het “debat” vooral voorbehouden aan bekende extreem-rechtse exponenten en een aantal volhardende tweeps die bleven wijzen op het feit dat het toch echt alleen maar een complottheorie is.
Maar door aanslagen zoals in Hanau is het nu wel een complottheorie met aanhangers die er zo hard in geloven dat de gevolgen zeer ernstig zijn. Het is dus geen vrijblijvend debat meer.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Saaie feiten en wilde fabels over het IPCC

ACHTERGROND, ANALYSE - Wie weigert breed geaccepteerde wetenschap te accepteren ontkomt niet aan een beetje complotdenken. Zonder complottheorie is het immers niet te verklaren waarom een grote meerderheid van de deskundigen vast zou houden aan wetenschappelijke opvattingen die vooral door buitenstaanders worden bestreden.

Hoewel degenen die zich verzetten tegen wetenschap het vaak ontkennen, is het onmiskenbaar voor wie hun verhalen leest of hoort: er zit altijd een flinke dosis complotdenken in verweven. De hoofdrolspeler in complottheorieën over klimaatwetenschap is steevast het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC. De volgende punten maken duidelijk waarom die complottheorieën zo onzinnig zijn:

  • Het IPCC voert geen klimaatonderzoek uit.
  • Het IPCC heeft geen enkele klimaatonderzoeker in dienst.
  • Het IPCC bouwt geen klimaatmodellen.
  • Het IPCC betaalt geen klimaatonderzoek.
  • Het IPCC bepaalt geen beleid.
  • Het IPCC kan de conclusies van klimaatonderzoek op geen enkele manier beïnvloeden.

Het IPCC heeft als taak om de actuele stand van zaken in het klimaatonderzoek samen te vatten. Dat klimaatonderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers die werken aan honderden wetenschappelijke instituten over de hele wereld. Elk instituut werkt op zijn eigen manier. Sommige zijn publiek, sommige zijn privaat, sommige worden sterk aangestuurd door de politiek van hun land, sommige helemaal niet, kortom: het gaat zoals het in de wetenschappelijk wereld overal gaat. Niets of niemand kan al die instituten en de wetenschappers die er werken allemaal dezelfde kant op sturen. Behalve dan de wetenschap zelf: de theoretische kennis over de werking van het klimaat en de waarnemingen die daarmee in overeenstemming zijn. Als een grote meerderheid van de wetenschappers het ergens over eens is – en er mogelijk zelfs gesproken wordt van consensus – dat komt dat omdat ze het wetenschappelijk bewijs overtuigend vinden.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Spooky Truth

Wat als je populaire samenzweringstheorieën zou vatten in griezelboeken voor kinderen? The spooky truth is out there!

Foto: copyright ok. Gecheckt 21-02-2022

Vreemde tijden

Van complottheorieën was ik altijd wars. Maar dit zijn vreemde tijden.

Niemand had kunnen bedenken dat de banken die een paar jaar geleden achter elkaar omvielen, juist de instanties zouden zijn die het meest profiteerden van de economische crisis. Maar dat is precies wat er is gebeurd. Door interstatelijke interventies konden de banken vrijwel al hun beschamende verliezen na veel pandoer ‘afschrijven’ – lees: afwentelen op de diverse lokale overheden – terwijl ze alles wat winstgevend was, uitsluitend zelf bleven opstreken.

Hun sanering werd betaald met publiek geld; de daardoor verworven gezondheid werd echter privé verzilverd. Een jaar na aanvang van de crisis deelden banken alweer dikke bonussen uit aan hun vertrekkende commissarissen.

De sanering van Griekenland? Van hetzelfde laken een pak. Bijna al het geld dat Europa nu in Griekenland stopt, wordt gebruikt als onderpand dan wel als buy-out voor de eerdere onverantwoordelijke high-risk investeringen van Europese banken en pensioenfondsen. Europa saneert Griekenland niet: Europa draait op voor de fouten van internationale investeerders. Maar zodra diezelfde investeerders winst maken, is dat plotseling ‘privaat kapitaal’ en zeuren ze dat overheden zulks niet mogen belasten, omdat zij daardoor ‘initiatief’ en ‘innovatie’ zouden tegenwerken.

Als iemand me een jaar geleden had verteld dat zestien bankiers tijdens hun dagelijkse lunches in Londen de internationale rentestand niet bepaalden op grond van feiten, maar die vaststelden op grond van wathun zakelijk gezien het beste uitkwam, had ik die persoon hartelijk uitgelachen.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Artikel DSK-complot bevat meer suggestie dan bewijs

Dat de complottheorieën ten aanzien van de affaire Dominique Strauss-Kahn nog lang niet ter ruste zijn gelegd, bewijst onderzoeks-journalist Edward Jay Epstein in de New York Review of Books.

Epstein pakt uit met een breed opgezet artikel waarin hij op grond van bewakingsbeelden, gegevens van electronische sleutels en telefoon-gebruik en het politierapport gedetailleerd reconstrueert wat zich zoal afspeelde in het Sofitelhotel New York op die beruchte 14 mei 2011.

Vast staat volgens Epstein in ieder geval dat het kamermeisje om 12:06/07 zeven minuten in de hotelsuite van Strauss-Kahn (kamer 2806) heeft verbleven. Het politierapport meldt verder dat even buiten de badkamer een DNA-monster is gevonden van het sperma van Strauss-Kahn vermengd met het speeksel van het kamermeisje, Nafissatou Diallo. De advocaten van Strauss-Kahn hebben toegegeven dat hun cliënt seks heeft gehad met Diallo, maar beweren dat dit met wederzijdse instemming is gebeurd.

Diallo moet daarna in allerijl de suite hebben verlaten, want volgens de telefoongegevens belt Strauss-Kahn om 12:13 met zijn dochter over hun afspraak in een nabijgelegen restaurant. Wat daarna volgt zijn beschrijvingen van hoe Diallo – mogelijk aangeslagen – een kwartier lang rondwaart op de 28e etage, totdat ze een supervisor tegenkomt en voorzichtig haar verhaal vertelt, waarna het balletje aan het rollen gaat. De beveiliging van het hotel hoort Diallo uit en overlegt met het management van de hotelketen wat nu te doen. Na akkoord van hogerhand wordt, een uur na Diallo’s melding, het alarmnummer gebeld.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Mogelijke HPV-vaccindode in Engeland: Paniek!

Inenting (Foto: Flickr/Scott Ableman)

Mensen zoeken altijd naar verbanden tussen gebeurtenissen. Zo zitten mensen in elkaar. Alles is een gevolg, en er moet ergens een oorzaak zijn. Als je je vandaag niet zo lekker voelt is het gisteren de deur uitgaan zonder das de oorzaak.

Evolutionair gezien is dat allemaal vast heel nuttig, aangezien we onze overlevingskansen vergroten. En als we het mis hebben, dan treedt het ‘baat het niet dan schaadt het niet’-principe in werking. Als er geen directe oorzaak aan te wijzen was dan kreeg een hogere macht vaak de schuld, of ‘had hij het zo gewild’.

Dat primitieve principe treedt bij vaccinaties ook in werking. Als je de complete populatie tegen iets gaat inenten dan kan je er donder op zeggen dat er iemand kort daarna overlijdt. Bij het inenten van alle 50-jarigen, bijvoorbeeld, kan je er vanuit gaan dat er in de week daarna iemand dood gaat aan een hartaanval. Niets menselijks is ons vreemd, en er is een grote kans dat dat sterfgeval zal worden toegeschreven aan de vaccinatie, dé gebeurtenis die afweek van de norm.

En nu is er een paar dagen na HPV-vaccinatie in Engeland een meisje overleden, en er wordt natuurlijk direct een link gelegd met de vaccinatie. Zeer treurig voor het betreffende meisje en haar ouders, maar de kans dat ze door het vaccin is overleden is klein. Om de schaal aan te geven, in Nederland zijn inmiddels richting de 200.000 meisjes ingeënt, en in die groep zijn er geen gevallen van ernstige bijwerkingen bekend.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.