Welk bedrag geeft de staat uit per asielzoeker?

Vandaag publiceerde Elsevier een artikeltje met wat cijfers over asielzoekers: Klokwerk zet dit graag in perspectief. "Welk bedrag geeft de staat uit per asielzoeker?" Onder deze titel verschijnt vandaag een artikeltje in Elsevier. Elsevier houdt in het artikel heel veel slagen om de arm. Veel van de bedragen zijn gebaseerd op schattingen. Elsevier meent namelijk dat er een taboe zou heersen op het berekenen van de kosten van asielzoekers. Maar met alle slagen om de arm komt Elsevier met het vreemd nauwkeurige bedrag van € 26.509 per asielzoeker jaar. Het blad claimt hiermee een 'politiek taboe' aan te raken.

Door:
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Wanneer is Nederland 20 procent moslim? Update!

Dit is een vervolg op het artikel “Wanneer is Nederland 20 procent moslim?” Dat een week geleden op GC verscheen. Mocht je daarmee onbekend zijn dan raden we je aan in ieder geval de inleiding en de conclusie van dit stuk eerst te lezen. Aan dit artikel werkte, behalve bovenstaande auteur, ook reageerder vandyke mee.

Straks allemaal moslims? (Foto: Flickr/Wha'ppen)

Vorige week verscheen de eerste poging een model te maken voor het percentage moslims in Nederland de komende jaren. Het was een vooral een oefening om te zien of Wilders gelijk heeft dat zeer binnenkort Nederland voor “20 tot 40%” uit moslims zou bestaan. De conclusie van dat stuk was dat het nog wel even zou duren. Op zijn vroegst in het jaar 2064, was mijn conclusie, maar hoogstwaarschijnlijk later. Dat laatste was gebaseerd op simplificaties die ik had toegepast, die bijna allemaal in het voordeel van Wilders’ claim uitvielen.

En zoals te verwachten kwam er daarop wat kritiek.

Zo nam ik bijvoorbeeld voor de overzichtelijkheid aan dat de Nederlandse en de moslimpopulatie een zelfde opbouw hebben, en ongeveer tegelijkertijd kinderen kregen. Dat is natuurlijk bezijdens de waarheid, en dat gegeven zou potentieel het aantal moslims flink kunnen opstuwen.

Vanuit de andere hoek kreeg ik de kritiek dat het vroegste jaartal dat ik noem zo vroeg is dat het eerder een bevestiging is van Wilders angst dan een ontkenning. En daar ben ik het mee eens, want hoewel Wilders’ claim duidelijk overtrokken is, komt in mijn model 20% moslims wel snel dichterbij.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Wanneer is Nederland 20 procent moslim?

Let op! Dit artikel is verouderd! Het model is inmiddels uitgebreid, en de uitleg hiervan staat hier.

Straks allemaal moslims? (Foto: Flickr/Wha'ppen)

En nu we afgelopen week toch aan het fact-checken geslagen zijn leggen we meteen een andere claim van Geert Wilders onder de loep. In hetzelfde interview waarin hij zegt tientallen miljoenen moslims uit Europa te willen deporteren zegt hij ook dat samenlevingen veranderen als 20, 30 of 40 procent van de bevolking uit moslims bestaat.

De conclusie die hij daaraan verbindt is dat dat slecht nieuws voor Nederland is. Dat kan hij zo vinden, maar hoe realistisch is zijn aanname dat 20 tot 40 procent van de Nederlandse bevolking bij ongewijzigd beleid binnenkort uit moslims bestaat?

Laten we daar kort over zijn: het is onwaarschijnlijk dat Wilders zelfs maar die 20% moslims in Nederland zal meemaken. En waar baseren we dat op? We hebben het berekend. Hieronder zet ik mijn al aannames en berekeningen uiteen. Doe gerust mee, vul aan en pas aan.

Huidig percentage moslims in Nederland
Allereerst pakken we het huidige aantal moslims in Nederland.

Aantal moslims in Nederland (2006): 850.000 (Bron: CBS)
Totaal aantal inwoners Nederland: 16.518.289 (Bron: CBS)

Huidig percentage moslims: 5,15%

Daar hebben we ons uitgangspunt. Nu gaan we eens kijken over hoeveel jaar het realistisch is dat het laagste percentage moslims dat Wilders als ‘ontwrichtend’ bestempelt, 20 procent, in Nederland bij de huidige groei bereikt zal zijn. Dat betekent een ruime verviervoudiging van het huidige aantal moslims in Nederland. Uiteraard zal ik bij de volgende berekeningen simplificaties moeten gebruiken. Ik zal echter proberen deze zo veel mogelijk in het voordeel van Wilders uit te laten vallen.