Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

syriegangers

CDA-voorman Sybrand van Haersma-Buma pleit voor het opzetten ‘safe havens’ onder VN- of EU-mandaat in Syrië, Irak en Libië, om zo de vluchtelingstroom in te dammen. Volstrekt logisch gedacht: dat was in de jaren negentig in Joegoslavië en Rwanda namelijk ook al zo’n succes.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra ziet er een mooie aanleiding in om nog eens te pleiten voor wat eufemistisch gewoon ‘opvang in de regio’ heet.

Reacties (28)

#1 Sjap

Het zijn kleingeestige, flutvisies ten aanzien van de problemen die zich afspelen op het wereldtoneel.
Maar is wat nou wel een oplossing voor de vluchtelingenstroom, de mensonterende oorlogen in Syrie, Irak en Jemen en daarnaast de anarchie in midden-oost Afrika?

 • Volgende discussie
#2 Anton

@1: Beginnen met ringfencing om te voorkomen dat de ellende zich over de rest van de wereld verspreid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 tigger

Het zou IS natuurlijk wel goed uitkomen als hun tegenstanders in tentenkampen vlakbij worden bijeen gedreven. Je hebt dan maar een paar kleine acties nodig om veel dood en verderf te zaaien.

Het lijkt me dat Sybrand van Haersma-Buma gewoon een beetje dom bezig is in zijn poging om de VVD rechts te passeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Grolschje

Gelukkig werkt de linkse oplossing van gewoon heel Syrië naar Europa verhuizen wel goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Prediker

@4 Weer zo’n stuk onbenul, dat maar wat vanuit de onderbuik blaat. Doe er liever gewoon het zwijgen toe ipv de discussie te vervuilen.

Syrië telt ongeveer 20 miljoen mensen. Twaalf miljoen daarvan zijn door de oorlog van huis en haard verdreven.

Acht miljoen van die twaalf zijn gevlucht naar andere gebieden binnen Syrië zelf.

Vier miljoen Syriërs zijn naar het buitenland gevlucht: voornamelijk naar Turkije, Libanon en Jordanië.

Slechts een kwart miljoen mensen zijn erin geslaagd naar de EU te vluchten.

Dat is minder dan twee procent van het totaal aantal Syriërs dat van huis en haard zijn verdreven (dus inclusief internally displaced refugees). Niks ” gewoon heel Syrië naar Europa verhuizen” dus, maar 2% van het totaal aantal Syrische vluchtelingen.

Kijk, hier legt professor Hans Rosling het allemaal uit op een manier die zelfs de simpelen van geest nog kunnen begrijpen, met blokjes op een kaartje van het Middellandse Zeegebied.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Emile M

Betekent opvang in de regio ook dat wij van Israël verlangen dat ze Syriërs opnemen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Tom van Doormaal

Op het eerste gezicht is het geen sterk idee van Buma. Het succes van de safe havens in voormalig Joego Slavië herinner we ons nog heel goed.
Maar ik vond hem bij Pauw integer over komen. Je kunt niet wegkijken van IS, de bloeddorst.
Natuurlijk, het wordt pas urgent als wij er last van krijgen, natuurlijk van Palestijnen ligt al bijna een eeuw niemand wakker.
Maar dat obligate geblaat over grenzen, onderscheid tussen economische vluchtelingen en “echte”, het komt mij de strot uit. De steen die het brave CDA in de vijver gooit bevalt me wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Cerridwen

@5: Dat is anders wel de oplossing die bijvoorbeeld su voorstaat:

Ik denk dat met onze kennis, kunde en rijkdom we desnoods 12 miljoen vluchtelingen kunnen opvangen, ja

Su spreekt dit uit, maar het is natuurlijk de consequentie als je je het lot van de Syrische vluchtelingen aantrekt, de opvang in de regio onaanvaardbaar vindt maar niet wil ingrijpen in de bron van het conflict. Zeg maar het standpunt van een flink deel van links (er is gelukkig een deel van links dat wel wil praten over het oplossen van het conflict).

Achter de losse flodder van Grolschje zit een punt wat het verdient serieuzer te worden genomen dan jij nu doet.

Nu is het nog maar 2%, maar hoe langer het conflict duurt, hoe meer het er worden. Is dit de weg die je op wilt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 su

Dat is anders wel de oplossing die bijvoorbeeld su voorstaat

Volgens mij is dat wat we met z’n allen hebben afgesproken, om asielzoekers een veilige haven te bieden. Dat we bij de aantallen nu opeens terugkomen op ons woord is ronduit schandalig en onmenselijk. En dat heeft mijns inzien niks te maken met of je opvang in de regio wel of niet voorstaat. Dat jij dat probeert te framen als links bewijst maar weer wat voor havik je wel niet bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Cerridwen

@9: Ik stel slechts vast dat in tegenstelling tot wat Prediker beweert, er wel degelijk linkse mensen zijn die ‘heel Syrië naar Europa verhuizen’ een acceptabele oplossing vinden.

Verder kan ook jij niet ontkennen dat dit problemen oplevert binnen Europa. Jij mag de komst van miljoenen Syrische vluchtelingen geen probleem vinden, andere mensen vinden dat wel een probleem, en dat heeft gevolgen.

Verder probeer je mij het standpunt van Grolschje in de schoenen te schuiven. Helaas: ik ben voorstander van ruimhartige opvang van Syrische vluchtelingen.

Waar wij over van mening verschillen is de noodzaak tot oplossen van het conflict aan de bron. Jij vind opvang van vluchtelingen genoeg, wat mij betreft kan dit alleen maar een bijkomende maatregel zijn.

Dat oplossen van het conflict bij de bron is niet omdat ik de komst van vluchtelingen naar Europa een probleem vindt. Het is omdat de vluchtelingen zelf dit het liefst zouden willen: terugkeren naar een veilig Syrië.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 su

@10

Verder kan ook jij niet ontkennen dat dit problemen oplevert binnen Europa. Jij mag de komst van miljoenen Syrische vluchtelingen geen probleem vinden, andere mensen vinden dat wel een probleem, en dat heeft gevolgen.

Jij bent zo’n figuur die bij de minste tegenslag meteen de rechtsorde buiten werking wil stellen. Dat vind ik laf. Vind je nou echt dat we moeten zwichten voor een handjevol brandstichtende neonazis?

Op de bevolking van de EU is zo’n vluchtelingenstroom in het ergste geval nog geen 3%. Jij begint dus al moord en brand te schreeuwen bij het opvang van nog geen promille.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 JANC

@10: 98% van de vluchtelingen uit Syrië zit in de buurlanden, dus aan de bron. Je “miljoenen” is dus schromelijk overdreven

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 su

@10

Jij vind opvang van vluchtelingen genoeg, wat mij betreft kan dit alleen maar een bijkomende maatregel zijn.

Ik vind opvang een must. Verder heb ik geen vertrouwen in ons capaciteit om met geweld de regio te stabiliseren. En dat is gebaseerd op eerdere ingrepen die eerder een destabiliserend effect hadden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Cerridwen

@12: Op de vraag of su het een goed idee vindt om desnoods 12 miljoen vluchtelingen op te vangen, antwoordt hij bevestigend.

De opvang van vluchtelingen in de regio is nu verre van duurzaam, er is weinig perspectief voor het gros van de vluchtelingen. Er is geen enkel zicht op een einde aan het Syrische conflict, en hoe langer het duurt hoe meer vluchtelingen naar Europa gaan komen, waar dat perspectief veel beter is. Nu zijn het tienduizenden, als je maar lang genoeg wacht worden het vanzelf miljoenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 su

Op de vraag of su het een goed idee vindt om desnoods 12 miljoen vluchtelingen op te vangen, antwoordt hij bevestigend.

Ik vind het een morele plicht en een gevolg van ons wens om een humane asielbeleid uit te voeren. Blijkbaar vind jij het prima om afspraken te schenden als het je politiek niet uitkomt. Daarmee schaar je je achter populisten als Wilders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Cerridwen

@13: Het destabiliserend effect van niets doen is in het geval van Syrië veel groter geweest dan zelfs het ingrijpen van de VS in Irak, de meest destabiliserende militaire ingreep in de recente geschiedenis. Er is ook een andere kant van de balans die je moet meewegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Cerridwen

@15: Ik vind afdwingen van een verbod op chemische wapens en het stoppen van dictators die hun bevolking uitmoorden ook een morele plicht. Blijkbaar vind jij het prima dat dictators hun bevolking uitmoorden, zolang er maar geen westerse soldaat bij betrokken hoeft te worden. Daarmee schaar je je in een uitermate bedenkelijk rijtje fascisten.

En kom nu niet aanzetten met allerlei praktische beperkingen, die zijn er ook rond het ongelimiteerd opvangen van alle vluchtelingen.

Je moralisme klinkt uitermate hol in het licht van het dagelijkse geweld in Syrië.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 JANC

@14: Op 500 miljoen EU-inwoners is dat iets van 2%?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 su

@16 Het ingrijpen in Irak heeft nota bene bijgedragen aan de situatie in Syrië. Dat heeft direct geleid tot het ontstaan van ISIS. En nu wil jij dat nog eens flink over doen in Syrië zelf. Waanzin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 su

@17

Ik vind afdwingen van een verbod op chemische wapens en het stoppen van dictators die hun bevolking uitmoorden ook een morele plicht. Blijkbaar vind jij het prima dat dictators hun bevolking uitmoorden, zolang er maar geen westerse soldaat bij betrokken hoeft te worden. Daarmee schaar je je in een uitermate bedenkelijk rijtje fascisten.

Dat is een omkering van zaken. Ik vind vele dingen niet prima en zeker dictators niet. Maar ik ben dan ook niet een mogendheid die willens en wetens dictators in het zadel helpt zoals je vrienden in de VS. Om mij dan van fascisme te betichten is ronduit hypocriet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Cerridwen

@20:

Dat is een omkering van zaken.

Ik vind vele dingen ook niet prima, en zeker het laten verdrinken van vluchtelingen uit Syrië niet. Dat weerhoudt jou er niet van om mij in het kamp Wilders te schuiven. Blijkbaar is dat de manier waarop voor jou de wereld werkt, dus als ik jou er op wijs dat andere morele principes dan het opvangen van vluchtelingen bij jou wel gebonden zijn aan praktische bezwaren, en dus jou hypocriete omgang met jou morele argument bloot leg, mag ik jou ook in het kamp van fascisten plaatsen.

Ik geef er zelf de voorkeur aan om de motieven van anderen niet voortdurend in twijfel te trekken, ook al ben ik het niet eens met de gevolgen van een standpunt, maar als jij graag op dat niveau de discussie kan voeren, dan kan ik dat ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 su

@21 Qua practische bezwaren zijn wij bij het vluchtelingenprobleem nog lang niet aanbeland. Toch begin jij al bij de minste weerstand tegen het opvangen van vluchtelingen al over doemscenarios te spreken. Dat vind ik inderdaad Wilderiaans.

Jij wilt maar niet horen van bezwaren tegen militai ingrjpen ook al zijn deze gestoeld op de realiteit uit voorgaande acties. Daar maak ik op uit dat je een uitgesproken havik bent die internationale inzet van geweld legitimeert. Heb ik het mis?

Maar gezien dat we zijn afgedaald tot het niveau van Godwins lijkt het mij onzinnig om deze discussie voort te zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Cerridwen

@19: Het bloedig neerslaan van de opstand door Assad is de driver van het Syrische conflict. Het is eerder zo dat het conflict in Syrië Irak opnieuw heeft gedestabiliseerd door AQ in Irak een veilige haven te bieden, en niet andersom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 su

@23 Volgens mij begrijp jij niet de betekenis van bijgedragen. Natuurlijk ligt de wortel van het conflict bij de gewelddadige onderdrukking van de bevolking door Assad. Maar ondertussen bestaat het conflict uit veel meer facetten dan dat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Cerridwen

@22:

Qua practische bezwaren zijn wij bij het vluchtelingenprobleem nog lang niet aanbeland.

Verdrinkende vluchtelingen, ontoereikende opvang waardoor die onder slechte omstandigheden plaatsvindt, agressie tegen vluchtelingen in Europese landen, ruzie tussen de Europese landen, Schengen dat onder druk staat: genoeg praktische problemen rond vluchtelingen op dit moment. Je kan toegang van vluchtelingen makkelijker maken zoals jij ongetwijfeld voorstaat, maar dat vergroot de druk op onze voorzieningen (denk aan schaarse huurwoningen) en spanningen in de samenlevingen (NIMBY, maar denk ook aan de gevolgen van het opnemen van een nieuwe grote migrantengroep op langere termijn).

Jij wil die prijs misschien betalen, maar doe niet alsof die er niet is.

Ik voorkom dit liever door het probleem bij de bron aan te pakken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 su

@25 De problemen die jij nu opnoemt zijn juist gevolgen van een beleid wat haaks staat op het beleid die wij pretenderen te steunen. De huurwoningenproblematiek is een wassen neus, druk op de sociale huurmarkt was er al voordat er zelfs oorlog in Serië was uitgebroken. En blijkbaar vind jij het feit dat neonazis een paar panden affikt waar opvang in geboden kon worden een probleem geschapen door de vluchtelingen. Man man, heb je ect niet door dat je Wilders retoriek klakkeloos overneemt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Cerridwen

@22:

Jij wilt maar niet horen van bezwaren tegen militai ingrjpen ook al zijn deze gestoeld op de realiteit uit voorgaande acties

Die bezwaren tegen militair ingrijpen kan ik zelf ook wel bedenken. Jij hebt blijkbaar anderen nodig om je te wijzen op de bezwaren van jou ‘we nemen alle vluchtelingen op ‘ plan, ik niet.

Wat ik wil is een volledige analyse, met naast de risico’s ook de kansen van elke interventie (al dan niet militair), waarbij ‘niets doen’ of de status quo ook een van de alternatieven is die je gelijkwaardig moet behandelen. Wat kost het ons en de Syriërs als we het huidige beleid handhaven? Wat gebeurt er als we de regio volledig aan hun lot overlaten? Wat gebeurt er als we een no-flyzone boven rebellengebied instellen? etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 su

@27

hebt blijkbaar anderen nodig om je te wijzen op de bezwaren van jou ‘we nemen alle vluchtelingen op ‘ plan, ik niet.

Om in jouw beredeneertrand door te gaan: ik kan ook wel de bezwaren bedenken van de consequenties van mijn uitspraken. Ik vind deze echter in geen verhouding staan ten opzichte van de leed die deze vluchtelingen hier en nu ondervinden in hun poging om een veilig haven in Europa te vinden. Dat je doorhamert over de maximale opvang van de Syrische vluchtelingen getuigt jouwerzijds van weinig compassie voor dat situatie. Zelfs bij militair ingrijpen door het westen zal de vluchtelingenstroom deze kant op blijven komen.

 • Vorige discussie