Symboolpolitiek van Halbe Zijlstra

“Er is twijfel gerezen over ons onderwijsstelsel en dat moet met wortel en tak worden uitgeroeid”, ”Krachtig ingrijpen is dus nodig.” & ”De waarde van diploma’s moet boven alle twijfel verheven zijn.’’ (bron) Een aantal stevige uitspraken van Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs.

En dus wil hij landelijke toetsen invoeren in het HBO voor de kernvakken. Hij stelt daar 8 miljoen euro voor beschikbaar. Je vraagt je oprecht af hoe goed Halbe Zijlstra het HBO kent. Ten eerste: wat zijn de kernvakken? Nederlands, rekenen en Engels? Afgezien van het feit dat de kernvakken per opleiding verschillen, verschilt ook nog eens per opleiding bijvoorbeeld het type Engels dat de studenten moeten beheersen. Ten tweede: Weet hij dat er meer dan 300 opleidingen zijn? En dat elke opleiding meestal een aantal varianten kent? 8 miljoen lijkt veel, maar is maar een paar duizend euro per studie. Om echt goede toetsen te maken zal hij toch wat substantiëler over de brug moeten komen. En dat hebben we het nog niet eens gehad over het feit of het überhaupt wel zo’n goed idee is om ‘eenheidsworst-toetsen’ in te voeren. Een tip voor Halbe: kijk eens naar de visie van Avans Hogeschool (Youtube-video, 8 min) en kom dan met een echt plan terug.

 1. 1

  Zolang de financiering van het hoger onderwijs afhankelijk blijft van de rijksoverheid zal er denk ik niet veel veranderen. En nu wil Zijlstra van het HBO een veredelde HAVO maken?

 2. 2

  Halve Zoolstra: mooie praatjes vullen geen gaatjes. Hij zegt eigenlijk “Oei, dit huis heeft een flink rotte fundering. Ik ga meteen 500 euro investeren om een partij bakstenen te kopen.”

 3. 3

  Kan Nederland niet gewoon eigenwijs zijn, poep aan de rest, schilders en telescopen geboren, onderwater stroomopwaarts.

  WIJ ZIJN DE DELTA

  Goud stroomt door onze aderen

  Kennis kennis, in rook gaat het op.

  VOC, THC

 4. 4

  Toch even over centrale examens voor kernvakken. Dat kan natuurlijk best. Voor het centraal schriftelijk op de middelbare school wordt een examen Russisch gemaakt voor enkele tientallen scholieren. Grote studies in het hbo hebben duizenden studenten, die ook nog eens heel veel vakken gemeenschappelijk volgen )denk aan MER/Bedrijfskunde/Economie of aan SPH/MWD/SJD. Niet zo’n gek idee.
  Probleem blijven dan de kleinere studierichtingen, maar daar zijn weer minder diplomaproblemen.

 5. 5

  aan de ene kant heb je misschien de symboolpolitiek van de staatssecretaris; aan de andere kant heb je altijd mensen zoals de schrijver van dit stukkie, die bij de signalering van een probleem als in een eerste reflex om meer geld schreeuwen.. geen plan, geen alternatief, zelfs nog geen vaag idee hebben ze, maar meer geld moet er komen..

 6. 6

  HBO-studenten moeten gewoon strak onderwijs in een echt vak krijgen en geen diploma omdat ze zich succesvol hebben ingeschreven of omdat ze in een groepje zaten dat gemiddeld meer dan 5,5 heeft gescoord. Weg met de output-financiering.

  Ik zie dat Avans wel wat gekort kan worden. Of hoort het intrappen van open deuren tegenwoordig tot de kerntaken van een HBO-CEO?

 7. 7

  Geld, aan inflatie onderhevig

  Kennis is macht

  VOC mentaliteit

  Eindbestemming van waterwegen

  DELTA

  vergaarbekken

  symbiose

  Christiaan Huygens

  GvD

 8. 14

  Maar wat vind U van deze stelling/dinges:

  Geld, aan inflatie onderhevig

  Kennis is macht

  VOC mentaliteit

  Eindbestemming van waterwegen

  DELTA

  vergaarbekken

  symbiose

  Christiaan Huygens

  GvD

  ?

 9. 16

  Ooit

  ooit ga ik dood

  en myn dislectyse vergezichten, proza, en niemendalletjes, mag ik een klinker kopen….

  Ooit

  Daqn gaat het gebeuren, houf in nu niet te leven.

  Maar ik wil het zo graag……

 10. 19

  Maar als digter is is er geen carriere verloren , begrip ik.

  *ali pose

  Geef me de waarheid

  ik kan het hebben…

  waar zijn die zakdoekjes verdomme

 11. 21

  Ik geloof dat Jaap Walhout voor zijn beurt gesproken heeft. Het verhaal zoals dat vanochtend in de krant stond was een stuk gedegener dan er in de OP gesuggereerd wordt. Over de uitvoering maak ik me niet al te veel illusies, overigens.

 12. 22

  Ik heb niet zoveel moeite met het centraal examineren van op z’n minst een aantal onderdelen eigenlijk. Maar het is een beetje een lapmiddel, en het grote probleem blijft dat mensen altijd denken dat als een examen bepaalde minimumeisen test, dat ook gelijk het maximum is wat nodig is.

  Wat ik me wel afvroeg:
  “Met de invoering van de landelijke toetsen introduceert Zijlstra een zogeheten kwaliteitsminimum in het onderwijs. Zo zullen de algemeen geldende basisprincipes van het vak economie bijvoorbeeld gaan gelden voor zowel een student bedrijfseconomie als voor een student die een marketingopleiding doet.” (Uit het bronartikel http://www.nu.nl/politiek/2519917/zijlstra-grijpt-hard-in-in-hbo.html )

  Zouden dat de economische principes zijn waarop de kredietscrisis gebouwd kon worden?

 13. 24

  Vandaag werd bekend dat staatssecretaris Zijlstra het actieplan Leraar 2020 naar de kamer stuurt. Kern van dit plan is de professionaliteit van de leraren te versterken.

  De nadruk in dit plan ligt op het van elkaar leren van docenten en schoolleiders. En dat is nu juist een onderbelicht en onderbenut aspect in het onderwijs.

  Wat mij betreft scoort Zijlstra hier wel punten mee.

 14. 25

  @22: Alleen toetsen op algemene basisprincipes schiet ook niet echt op denk ik. De kans is reëel dat de toetsen te algemeen worden en dus weinig zeggen over de kwaliteit van de opleiding.